Баратівська сільська рада

29 января 2013 - Администратор

  АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення  Баратівської  сільської ради
 «Про затвердження Положення про оренду об’єктів комунальної власностітериторіальної громади  Баратівської сільської ради»
 
Регуляторний орган:  Баратівська сільська рада.
Розробник документів: Апарат Баратівської  сільської ради (57370 Миколаївська область Снігурівський район село Баратівка, вул.капітана Агеєнка, 3, телефон 2-74-73).
 
        Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004 року.
 
         1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.
         На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв'язку із змінами, внесеними до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», які набрали чинності з 24 травня 2011 року, виникла необхідність у розробленні та затвердженні Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади  Баратівської сільської ради (далі – Положення), яким визначаються:
-    основні завдання та сільської ради при передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Баратівської  сільської ради;

-    встановлення чіткого порядку при здійсненні заходів по передачі майна комунальної власності територіальної громади Баратівської сільської ради в оренду, а також термінів щодо розгляду документів стосовно оренди майна;

-    встановлення чіткої і прозорої процедури проведення конкурсу; -    встановлення єдиного порядку укладення договорів оренди майна та порядку їх погодження.

 
           2. Цілі регулювання:
Положення розроблено з метою приведення орендних відносини до вимог чинного законодавства, врегулювання організаційно-правових відносин, пов’язаних з орендою майна територіальної громади Баратівської сільської ради , забезпечення ефективного використання комунального майна шляхом надання його в оренду, визначення процедури проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна, забезпечення створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду комунального майна, здійснення поліпшень комунального майна
 
3. Механізм та заходи для розв’язання проблеми:
Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти сільською радою рішення «Про затвердження Положення про оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади Баратівської сільської ради ».
         4. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей: 
          Перша альтернатива: залишити існуючу ситуацію без змін. Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки зміст окремих пунктів Положень та Методики не відповідає діючому законодавству України, що може привести до виникнення чисельних спірних питань між сторонами правовідносин. 
          Друга альтернатива: відмова від регулювання. Дана альтернатива є неприйнятною для органів місцевого самоврядування, оскільки відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» врегулювання цих питань належить до компетенції органів самоврядування. Вона також є неприйнятною з причин вже наведених в першій альтернативі. 
         Третя альтернатива: прийняття запропонованого акта. Ця альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалась та досягає завдань регулювання, сприяє ефективному використанню майна комунальної власності сільської ради.
 
           5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту
           Прийняття сільською радою рішення «Про оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади Баратівської сільської ради» забезпечить встановлення єдиного організаційно – правового механізму передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Баратівської сільської ради, а також укладення договорів оренди.
Запровадження зазначеного регуляторного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

           6. Ризики впливу
           Запропонований регуляторний акт – безстроковий. Але при змінах у чинному законодавстві, що матимуть вплив на дію запропонованого акта, та інших факторах, розглядатиметься нова редакція Положення або внесення змін та/або доповнень до нього.

            7. Запропонований строк дії акту
            Термін дії запропонованого регуляторного акта – безстроковий, з можливістю внесення до нього змін та/ або доповнень.

8. Показники результативності регуляторного акту
Показником результативності регуляторного акта буде:
- чіткий механізм передачі в оренду майна;
- кількість укладених договорів оренди;
- скорочення часу та витрат на проведення процедури передачі в оренду майна.
Введення регуляторного акта в дію не вимагає від суб’єктів господарювання додаткових витрат коштів та часу для виконання його вимог. Інформування суб’єктів господарювання передбачається здійснити у ході оприлюднення проекту акта на офіційному сайті Снігурівської районної ради.

            9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту
Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.
Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, але не пізніше ніж через два роки.
При проведенні такого відстеження планується використання статистичних даних, отриманих за результатами проведення процедури передачі в оренду майна територіальної громади Баратівської сільської ради
 
 
       Секретар сільської ради                                Л.М.Павлік
 Зауваження та пропозиції щодо положень даного проекту рішення просимо надсилати у паперовому вигляді на ім’я сільського голови Баратівської сільської ради Мігаса С.В.  у термін до 25 лютого 2013 року.
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!