Баратівська сільська рада

29 января 2013 - Администратор

 АНАЛІЗ    РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ

  проекту рішення Баратівської сільської  ради "Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської  ради»
 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.
 
Необхідність прийняття рішення про залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб, що здійснюють будівництво (реконструкцію) об'єктів на території населених пунктів  Баратівської сільської  ради, виникла у зв'язку  з необхідністю комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням та подальшим оновленням інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури   сіл Баратівка, Романово – Булгакове , Новософіївка , Червоний Промінь, Гречанівка ,Петропавлівське,с-ще Галаганівка. Ці роботи фінансуються за рахунок коштів сільського  бюджету, тому пайові внески інвесторів (замовників) за право реалізувати проект будівництва на території населених пунктів сільської ради  дасть можливість частково компенсувати ці витрати.
 
У зв'язку з набранням чинності Законів України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та «Про регулювання містобудівної діяльності» питання пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської  ради необхідно переглянути на місцевому рівні і скорегувати у відповідності до чинного законодавства України.
 
Суть проблеми полягає в необхідності прийняття положення, яке б передбачало узагальнюючий порядок визначення розміру, порядку формування та використання пайової участі (внесків)  забудовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської  ради.
 
Вирішення проблеми дозволить зменшити негативний вплив на:
 
- мешканців сіл Баратівка, Романово – Булгакове , Новософіївка , Червоний Промінь, Гречанівка ,Петропавлівське,с-ще Галаганівка,  які потерпають від аварій на зношених мережах та комунікаціях, інших незручностей, пов'язаних  із гальмуванням розвитку  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;
 
- водіїв транспортних засобів через незадовільний стан доріг населених пунктів сільської ради;
 
- інвесторів, які незадоволені станом інфраструктури населених пунктів сільської ради;
 
- суб'єктів господарювання, які виконують роботи на об'єктах інфраструктури за бюджетні кошти і не отримують вчасний розрахунок через відсутність коштів у бюджеті сільської ради.
 
2. Цілі державного регулювання:
 
Метою цього регуляторного акта є:
 
- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської  ради для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ним будівництва об'єктів  містобудування на території сіл Баратівка, Романово – Булгакове , Новософіївка , Червоний Промінь, Гречанівка ,Петропавлівське,с-ще Галаганівка;
- забезпечення надходження коштів до сільського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради;
 
- створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської  ради.
 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей
 
Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської  ради впроваджується на підставі ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Іншої альтернативи законодавством для участі інвесторів (забудовників) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської  ради не передбачено.
 
4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми
 
Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської  ради визначається методика розрахунку пайової участі (внеску) при будівництві нових, реконструкції, реставрації капітальному ремонту існуючих об'єктів містобудування. При визначенні величини пайової участі (внеску) враховується вартість об'єкта та його соціально-економічна важливість для територіальної громади сільської ради .
 
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
 
Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту регуляторного акту, пов'язане з його прийняттям. Дія акта поширюється на всіх замовників, що мають намір здійснювати будівництво (реконструкцію) об'єкта містобудування, крім випадків визначених в даній Методиці.
 
Запропонований механізм пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської  ради відповідає вимогам чинного законодавства України.
 
Залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської ради дозволить створити нові та реконструювати діючі об'єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території сіл Баратівка, Романово – Булгакове , Новософіївка , Червоний Промінь, Гречанівка ,Петропавлівське,с-ще Галаганівка
 
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.
 
Впровадження даного регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням коштів до сільського бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб - інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської  ради; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб'єктів  господарювання.
 
 
 
Інтереси держави        
1. Збільшення надходжень, що мають цільове спрямування до сільського бюджету на покращення інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури  населених пунктів Баратівської сільської  ради;
2. Можливість здійснення контролю за розвитком будівельного комплексу  населених пунктів Баратівської сільської  ради.   
Не передбачені
 
Інтереси суб'єктів господарювання   
Право реалізувати свій проект будівництва на території  населених пунктів Баратівської сільської  ради: 
Сплата пайового внеску
 
Інтереси громадян      
1. Покращення інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури;
 
2. Додаткові, кошти, що спрямовуються на вирішення першочергових завдань соціально - економічного розвитку  населених пунктів Баратівської сільської  ради.          
Сплата пайового внеску
 
 
 
 
 7. Строк дії регуляторного акта
 
Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно - правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін.
 
8. Показники результативності регуляторного акта
 
-          Кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської  ради;
 
-          Розмір додаткових надходжень до сільського  бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від сплати пайових внесків;
 
-          Ефективності використання коштів забудовників.
 
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта
 
Цільова група: фізичні особи та суб'єкти господарювання.
 
Терміни проведення відстеження результативності:
 
Базове - до набрання чинності цим регуляторним актом.
 
Повторне - через рік після завершення заходів з проведення базового відстеження.
 
Періодичне - через 3 роки після завершення заходів з проведення базового відстеження.
 
 
 _______________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!