Баратівська сільська рада

3 апреля 2013 - Администратор

  

 
 

 
У К Р А Ї Н А
БАРАТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
№3
 від  25 березня 2013 року                         ХХХХУІ   чергова   сесія      шостого скликання                                                                                                                                                         
         с.Баратівка                                                                                                                                                     
 
Про впорядкування механізму залучення ,
встановлення та використання коштів пайової
участі (внесків) фізичних та юридичних осіб 
замовників будівництва у створенні і розвитку
 інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської ради
 
            Керуючись  статтями 143, 144 Конституції України,   п.п. 29 п.1 статті26,   статтею 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні,  статтею 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності “, з метою впорядкування  залучення коштів забудовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської ради , сільська  рада 
ВИРІШИЛА:
            1. Затвердити  Положення про порядок   залучення та  використання коштів пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і  розвитку інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської ради  (додаток1).
         2.  Затвердити  типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської ради (додаток 2).
       3.Затвердити Положенняпро Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської ради   (додаток 3).
4. Виконавчому комітету сільської ради при залученні забудовників до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
населених пунктів Баратівської сільської ради керуватися затвердженими додатками
5. До моменту повної сплати пайової участі відповідно до укладеного договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської ради  виконавчому комітету сільської ради не виносити на розгляд питання щодо оформлення права власності таким юридичним або фізичним особам, в тому числі і по об'єктах, дозволи на будівництво по яких видані до набрання чинності  цього рішення.
6. Рекомендувати інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області не надавати дозволи на виконання будівельних робіт об'єкта містобудування фізичним і юридичним особам, які не уклали договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської  ради.
7. Дане рішення вступає в силу з   дня офіційного оприлюднення .
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   постійну комісію з питань бюджету Баратівської   сільської ради .
 
  Сільський голова                                                        С.В.Мігас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Додаток1
                           до рішення  ХХХХУІ сесії
                            шостого скликання
     від 25 березня 2013 року №3
 
             ПОЛОЖЕННЯ
про порядок залучення та  використання коштів пайової участі (внеску) замовників
будівництва у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів
 Баратівської сільської ради
 
  1. Загальні положення
 1.1. Порядок залучення та використання   коштів пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної   інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської ради , а саме  сіл Баратівка, Романово – Булгакове, Новософіївка,Червоний Промінь, Петропавлівське ,Гречанівка та селище Галаганівка (далі – Порядок) розроблено відповідно до Законів України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, ,,Про регулювання містобудівної діяльності “. 
Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської ради , а саме  сіл Баратівка, Романово – Булгакове, Новософіївка,Червоний Промінь,Петропавлівське,Гречанівка та селище Галаганівка  (далі – розвиток інфраструктури населених пунктів ) належить до відання Баратівської  сільської ради.  Залучення пайових внесків до спеціального цільового фонду  сільської  бюджету здійснює виконавчий комітет сільської  ради.
1.2. Залучення до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  є обов’язковим для всіх замовників (фізичних осіб-підприємців, фізичних та юридичних осіб), які мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, розширення, (далі – об’єкт будівництва) на території населених пунктів , незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкта будівництва, крім випадків, передбачених п.1.5 цього Порядку.
Пайовий внесок сплачується замовником на підставі відповідного договору, укладеного між ним та виконавчим комітетом сільської  ради.
1.3. Внесок замовника у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів полягає у відрахуванні замовника об’єкту будівництва до сільського бюджету (цільового фонду) коштів для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.
           Замовники мають  право  на  відстрочення сплати пайових внесків на розвиток  інженерно-транспортної  і  соціальної інфраструктури населених пунктів   на підставі письмової заяви суб’єкта господарської діяльності, що здійснює   будівництво,  але не пізніше як до введення об’єкта в експлуатацію.
1.4. В цьому Порядку терміни вживаються в наступному значенні:
будівництво – нове будівництво, реконструкція,  розширення, (далі – будівництво);
інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, санітарна очистка, благоустрій доріг;
соціальна інфраструктура – об’єкти будівництва організацій та установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні й фізкультурно-оздоровчі, установи культури й мистецтва, установи житлово-комунального господарства;
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний, поточний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;
замовник (забудовник) – фізична особа-підприємець, фізична та юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення), реконструкції, розширення об’єкта містобудування (далі – Забудовник);
вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
житловий фонд соціального призначення – сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;
доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов.
1.5. Дія цього Порядку не поширюється на Забудовників у разі здійснення будівництва:
об'єктів  будь-якого  призначення  на замовлення державних органів або органів місцевого  самоврядування  за  рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів;
будівель навчальних закладів,  закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
індивідуальних   (садибних)  житлових  будинків,  садових, дачних  будинків  загальною  площею  до  300  квадратних   метрів, господарських   споруд,   розташованих  на  відповідних земельних ділянках;
об'єктів комплексної забудови територій,  що  здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
об'єктів,  що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані  внаслідок   надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.
 
2. Порядок залучення коштів Замовників
2.1. Виконавчий  комітет      сільської ради  у  рішенні  про  надання  дозволу Замовнику (крім Забудовників об’єктів містобудування, зазначених у п. 1.5 цього Порядку), передбачає у текстовій частині рішення виконкому про зобов’язання Замовника укладати  договір про пайову участь замовника  у  створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів (далі – Договір про пайову участь).
 2.2. Замовник не пізніше як за 20 днів до прийняття об’єкта в експлуатацію звертається до виконкому сільської ради із заявою про укладення Договору про пайову участь та термін сплати даного внеску у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.
2.3. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів визначається  не пізніше 10-ти робочих днів з дня реєстрації виконкомом звернення замовника про укладення договору про пайову участь та термін сплати внеску згідно наданих  документів, а саме  проектно-кошторисної документації.
2.4. До договору (або зазначається в самому Договорі) додається розрахунок величини пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.
2.5. В Договорі про внесок забудовників обов’язково зазначається термін внесення коштів. Забудовник має право перерахувати кошти в повному обсязі єдиним платежем або частинами, з розстрочкою платежу до визначеного Договором терміну.
2.6. Договір про пайову участь у розвитку  інфраструктури  населених пунктів  укладається  не  пізніше  п'ятнадцяти  робочих  днів з дня  реєстрації  звернення  замовника  про  його  укладення, але до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта будівництва.
В разі відсутності  на момент звернення забудовника про укладення договору вартості будівництва укладається попередній договір, а розрахунок величини пайової участі (внеску), розмір пайового внеску та терміни (графік) оплати пайового внеску  встановлюються в додатку до договору.
 2.7.  Істотними   умовами договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів є:
розрахунок величини пайової участі (внеску);
розмір пайового внеску;
терміни (графік) оплати пайового внеску;
відповідальність сторін.
2.8. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів встановлюється на рівні:
для нежитлових будівель або споруд на території населених пунктів сільської ради  (крім об’єктів виробничого   призначення ) –   6   відсотків      від      кошторисної      вартості    будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування;     
 для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків з необхідними господарськими будівлями та  спорудами,  загальною площею 300 кв. м. і більше,  на території  населених  пунктів  – 2  відсотка  від  кошторисної вартості будівництва ( реконструкції) об’єкта містобудування;
для  нежитлових будівель або споруд на території населених пунктів сільської ради  (крім об’єктів виробничого призначення) – 5 відсотків від кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування;
для  нежитлових будівель або споруд виробничого призначення на території населених пунктів сільської ради  – 4 відсотка від кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування;
для індивідуальних (садибних) житлових будинків,  садових, дачних будинків з необхідними господарськими будівлями та  спорудами, загальною площею 300 кв. м і більше,  на території  населених пунктів сільської ради  – 1 відсоток від кошторисної вартості будівництва  (реконструкції) об’єкта містобудування.
2.8.1. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.
У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів  відшкодування замовнику різниці не здійснюється, пайовий внесок забудовником не сплачується.
2.9. Кошторисна документація розробляється на підставі вимог ДБН Д.1.1-1- 2000 ,,Правила визначення вартості будівництва». Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, розмір пайового внеску визначається на основі встановлених  нормативів для одиниці створеної потужності.
 2.10. Забороняється вимагати від Замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі (внеску) замовника, встановленого даним Порядком.
           Одиницею створеної потужності вважається квадратний метр загальної площі об’єкта.
           Нормативи для  створеної потужності населених пунктів сільської ради  встановлюються в таких розмірах:
  
5 грн. за квадратний метр загальної площі об’єкта виробничого призначення;
10 грн. за квадратний метр загальної площі об’єкта комерційного призначення;
2 грн. за квадратний метр загальної площі  для індивідуальних житлових будинків  більше 300 кв.м;
1 грн. за квадратний метр загальної площі  для багатоповерхових житлових будинків та квартир більше 300 кв.м;
 
3. Порядок сплати коштів пайової участі
3.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради  сплачуються в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.
           Граничний термін сплати коштів пайової участі:
для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись до 01 січня  2014  року, кошти пайової  участі сплачуються  не пізніше 31.12.2013 року;
для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 01 січня  2013  року, кошти пайової  участі сплачуються  до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
3.2. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради  зараховуються до цільового фонду створення  і розвитку інфраструктури населених пунктів  на безповоротній основі.
           3.3.Централізована бухгалтерія сільської ради ,  після надходження від Замовника коштів до пайового фонду на розвиток інфраструктури видає Замовнику (на його вимогу) довідку, в якій зазначається дата отримання коштів та суму коштів. Довідка є підтвердженням виконання умов Договору про внесок замовника  будівництва у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів для пред’явлення виконавчому комітету сільської  ради.
3.4. У випадку несвоєчасної сплати пайового внеску фізичні та юридичні особи сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ  від  суми заборгованості за кожен день прострочення.
 
4. Використання пайових внесків
4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об'єктів  будівництва,  можуть  використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та   соціальної   інфраструктури населених пунктів сільської ради та п. 7.1 цього Порядку.
4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів , приймає Баратівська сільська  рада  відповідно до п. 8 цього Порядку.
 
5. Контроль за надходженнями пайових внесків
5.1. Контроль за підготовкою, збереженням Договорів та виконанням забудовниками їх умов покладається на:
за проведенням розрахунку величини пайової участі  до Договору –   сільського голову  ;
за виконанням фінансових зобов’язань –  бухгалтера сільської ради ;
за підготовку та збереження Договорів про пайову участь – секретаря сільської ради .
5.2. Оперативний облік надходжень коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів  здійснюється централізованою бухгалтерією сільської ради  за кодами класифікації коштів бюджету   Щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, централізована бухгалтерія   надає згруповану інформацію по надходженню коштів  сільському голові   для аналізу виконання договірних умов згідно чинного законодавства, а в разі порушення термінів сплати згідно укладених договорів на наступний банківський день.
 
6. Заключні положення
6.1. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані із залученням коштів пайової участі, можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
6.2. У разі невиконання замовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору або ухилення від укладення такого Договору, виконавчий комітет  сільської  ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.
 
7. Використання  коштів пайового фонду.
 
7.1 Кошти пайового фонду використовуються для фінансового забезпечення наступних заходів:
               капітальне будівництво (нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкція) об’єктів містобудування на території сільської ради (дороги, тротуари, інженерні мережі житлово-комунального господарства, мережі вуличного освітлення, заклади освіти та культури  і т. п.), в тому числі для забезпечення співфінансування відповідних державних, обласних та районних програм та цільових субвенцій і дотацій;
               придбання спеціалізованої техніки та основних засобів для житлово-комунальних підприємств, які використовуються в технологічних процесах забезпечення комунальної сфери та благоустрою сіл;
               поточний ремонт доріг,тротуарів та мереж вуличного освітлення;
               придбання предметів, матеріалів та елементів для благоустрою та поточного ремонту елементів благоустрою (кабельно-електрична продукція, освітлювальна арматура, будівельні матеріали, лавки, урни).
 
8. Порядок використання коштів пайового фонду
8.1. Підставою для виділення та використання коштів Фонду є відповідне рішення  сільської  ради, в якому зазначається мета використання та сума коштів.
8.2.    Кошти надаються в безготівковій формі,  шляхом перерахування на рахунок виконавця відповідних  робіт чи поставщика товару.
 
________________________________________________________________________________
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!