Горохівська сільська рада

27 февраля 2013 - Администратор

 

У К Р А Ї Н А
ГОРОХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  № 4
 
від 30 жовтня    2012 року                                ХХХПпозачергова сесія 
                                                                                                         шостого скликання                                                                                                                                                                                                                   
с.Горохівське
 
Про    впорядкування      механізму
залучення та використання  коштів
пайової участі (внесків) замовників
будівництва у створенні і розвитку
інфраструктури населених пунктів
Горохівської сільської ради
  
         Керуючись  статтями 143, 144 Конституції України,   п.п. 29 п.1 статті 26,   статтею 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні,  статтею 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності “, з метою впорядкування  залучення коштів забудовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради , сільська  рада 
ВИРІШИЛА:
         1. Затвердити  Положення про порядок   залучення та  використання коштів пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і  розвитку інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради  (додаток1).
         2.  Затвердити типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради (додаток 2).
       3.Затвердити Положенняпро Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради   (додаток 3).
4. Виконавчому комітету сільської ради при залученні забудовників до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради керуватися затвердженими додатками .
 
5. До моменту повної сплати пайової участі відповідно до укладеного договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради  виконавчому комітету сільської ради не виносити на розгляд питання щодо оформлення права власності таким юридичним або фізичним особам, в тому числі і по об'єктах, дозволи на будівництво по яких видані до набрання чинності  цього рішення.
 
6. Рекомендувати інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області не надавати дозволи на виконання будівельних робіт об'єкта містобудування фізичним і юридичним особам, які не уклали договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради.
7. Дане рішення вступає в силу з 30 листопада 2012 року.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   постійну комісію з питань бюджету Горохівської   сільської ради
 
 
  Сільський голова                                            С.Г.Фурсенко
 
 
 
 
 
 
                         Додаток 1
           до рішення Горохівської сільської ради
                            шостого скликання
     від 30 жовтня  2012 року № 4
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок залучення та  використання коштів пайової участі (внеску) замовників
будівництва у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів
 Горохівської сільської ради
 
  1. Загальні положення
 1.1. Порядок залучення та використання   коштів пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної   інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради , а саме  сіл Горохівське, Садове, Новий Шлях, Виноградне, Великопілля (далі – Порядок) розроблено відповідно до Законів України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, ,,Про регулювання містобудівної діяльності “. 
Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради , а саме  сіл Горохівське, Садове, Новий Шлях, Виноградне, Великопілля (далі – розвиток інфраструктури населених пунктів ) належить до відання Горохівської  сільської ради.   Залучення пайових внесків до спеціального цільового фонду  сільської  бюджету здійснює виконавчий комітет сільської  ради.
1.2. Залучення до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  є обов’язковим для всіх замовників (фізичних осіб-підприємців, фізичних та юридичних осіб), які мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, розширення, (далі – об’єкт будівництва) на території населених пунктів , незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкта будівництва, крім випадків, передбачених п.1.5 цього Порядку.
Пайовий внесок сплачується замовником на підставі відповідного договору, укладеного між ним та виконавчим комітетом сільської  ради.
1.3. Внесок замовника у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів полягає у відрахуванні замовника об’єкту будівництва до сільського бюджету (цільового фонду) коштів для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.
           Замовники мають  право  на  відстрочення сплати пайових внесків на розвиток  інженерно-транспортної  і  соціальної інфраструктури населених пунктів   на підставі письмової заяви суб’єкта господарської діяльності, що здійснює   будівництво,  але не пізніше як до введення об’єкта в експлуатацію.
1.4. В цьому Порядку терміни вживаються в наступному значенні:
будівництво – нове будівництво, реконструкція,  розширення, (далі – будівництво);
інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, санітарна очистка, благоустрій доріг;
соціальна інфраструктура – об’єкти будівництва організацій та установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні й фізкультурно-оздоровчі, установи культури й мистецтва, установи житлово-комунального господарства;
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний, поточний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;
замовник (забудовник) – фізична особа-підприємець, фізична та юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення), реконструкції, розширення об’єкта містобудування (далі – Забудовник);
вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
житловий фонд соціального призначення – сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;
доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов.
1.5. Дія цього Порядку не поширюється на Забудовників у разі здійснення будівництва:
об'єктів  будь-якого  призначення  на замовлення державних органів або органів місцевого  самоврядування  за  рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів;
будівель навчальних закладів,  закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
індивідуальних   (садибних)  житлових  будинків,  садових, дачних  будинків  загальною  площею  до  300  квадратних   метрів, господарських   споруд,   розташованих  на  відповідних земельних ділянках;
об'єктів комплексної забудови територій,  що  здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
об'єктів,  що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані  внаслідок   надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.
 
2. Порядок залучення коштів Замовників
2.1. Виконавчий  комітет      сільської ради  у  рішенні  про  надання  дозволу Замовнику (крім Забудовників об’єктів містобудування, зазначених у п. 1.5 цього Порядку), передбачає у текстовій частині рішення виконкому про зобов’язання Замовника укладати  договір про пайову участь замовника  у  створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів (далі – Договір про пайову участь).
 2.2. Замовник не пізніше як за 20 днів до прийняття об’єкта в експлуатацію звертається до виконкому сільської ради із заявою про укладення Договору про пайову участь та термін сплати даного внеску у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.
2.3. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів визначається  не пізніше 10-ти робочих днів з дня реєстрації виконкомом звернення замовника про укладення договору про пайову участь та термін сплати внеску згідно наданих  документів, а саме  проектно-кошторисної документації.
2.4. До договору (або зазначається в самому Договорі) додається розрахунок величини пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.
2.5. В Договорі про внесок забудовників обов’язково зазначається термін внесення коштів. Забудовник має право перерахувати кошти в повному обсязі єдиним платежем або частинами, з розстрочкою платежу до визначеного Договором терміну.
2.6. Договір про пайову участь у розвитку  інфраструктури  населених пунктів  укладається  не  пізніше  п'ятнадцяти  робочих  днів з дня  реєстрації  звернення  замовника  про  його  укладення, але до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта будівництва.
В разі відсутності  на момент звернення забудовника про укладення договору вартості будівництва укладається попередній договір, а розрахунок величини пайової участі (внеску), розмір пайового внеску та терміни (графік) оплати пайового внеску  встановлюються в додатку до договору.
 2.7.  Істотними   умовами договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів є:
розрахунок величини пайової участі (внеску);
розмір пайового внеску;
терміни (графік) оплати пайового внеску;
відповідальність сторін.
2.8. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів встановлюється на рівні:
для нежитлових будівель або споруд на території населених пунктів сільської ради  (крім об’єктів виробничого   призначення ) –   6   відсотків      від      кошторисної      вартості    будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування;     
 для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків з необхідними господарськими будівлями та  спорудами,  загальною площею 300 кв. м. і більше,  на території  населених  пунктів  – 2  відсотка  від  кошторисної вартості будівництва ( реконструкції) об’єкта містобудування;
для  нежитлових будівель або споруд на території населених пунктів сільської ради  (крім об’єктів виробничого призначення) – 5 відсотків від кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування;
для  нежитлових будівель або споруд виробничого призначення на території населених пунктів сільської ради  – 4 відсотка від кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування;
для індивідуальних (садибних) житлових будинків,  садових, дачних будинків з необхідними господарськими будівлями та  спорудами, загальною площею 300 кв. м і більше,  на території  населених пунктів сільської ради  – 1 відсоток від кошторисної вартості будівництва  (реконструкції) об’єкта містобудування.
2.8.9. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.
У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів  відшкодування замовнику різниці не здійснюється, пайовий внесок забудовником не сплачується.
2.9. Кошторисна документація розробляється на підставі вимог ДБН Д.1.1-1- 2000 ,,Правила визначення вартості будівництва». Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, розмір пайового внеску визначається на основі встановлених  нормативів для одиниці створеної потужності.
 2.10. Забороняється вимагати від Замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі (внеску) замовника, встановленого даним Порядком.
           Одиницею створеної потужності вважається квадратний метр загальної площі об’єкта.
           Нормативи для  створеної потужності населених пунктів сільської ради  встановлюються в таких розмірах:
 5 грн. за квадратний метр загальної площі об’єкта виробничого призначення;
10 грн. за квадратний метр загальної площі об’єкта комерційного призначення;
2 грн. за квадратний метр загальної площі  для індивідуальних житлових будинків  більше 300 кв.м;
1 грн. за квадратний метр загальної площі  для багатоповерхових житлових будинків та квартир більше 300 кв.м;
 
3. Порядок сплати коштів пайової участі
3.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради  сплачуються в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.
           Граничний термін сплати коштів пайової участі:
для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись до 01 січня  2014  року, кошти пайової  участі сплачуються  не пізніше 31.12.2013 року;
для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 01 січня  2013  року, кошти пайової  участі сплачуються  до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
3.2. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради  зараховуються до цільового фонду створення  і розвитку інфраструктури населених пунктів  на безповоротній основі.
 Централізована бухгалтерія сільської ради ,  після надходження від Замовника коштів до пайового фонду на розвиток інфраструктури видає Замовнику (на його вимогу) довідку, в якій зазначається дата отримання коштів та суму коштів. Довідка є підтвердженням виконання умов Договору про внесок замовника  будівництва у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів для пред’явлення виконавчому комітету сільської  ради.
3.4. У випадку несвоєчасної сплати пайового внеску фізичні та юридичні особи сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ  від  суми заборгованості за кожен день прострочення.
 
 
4. Використання пайових внесків
4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об'єктів  будівництва,  можуть  використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та   соціальної   інфраструктури населених пунктів сільської ради та п. 7.1 цього Порядку.
4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів , приймає Баратівська сільська  рада  відповідно до п. 8 цього Порядку.
 
5. Контроль за надходженнями пайових внесків
5.1. Контроль за підготовкою, збереженням Договорів та виконанням забудовниками їх умов покладається на:
за проведенням розрахунку величини пайової участі  до Договору –   сільського голову  ;
за виконанням фінансових зобов’язань –  бухгалтера сільської ради ;
за підготовку та збереження Договорів про пайову участь – секретаря сільської ради .
5.2. Оперативний облік надходжень коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів  здійснюється централізованою бухгалтерією сільської ради  за кодами класифікації коштів бюджету 50110000. Щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, централізована бухгалтерія   надає згруповану інформацію по надходженню коштів  сільському голові   для аналізу виконання договірних умов згідно чинного законодавства, а в разі порушення термінів сплати згідно укладених договорів на наступний банківський день.
 
6. Заключні положення
6.1. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані із залученням коштів пайової участі, можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
6.2. У разі невиконання замовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору або ухилення від укладення такого Договору, виконавчий комітет  сільської  ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.
 
7.1 Кошти пайового фонду використовуються для фінансового забезпечення наступних заходів:
            капітальне будівництво (нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкція) об’єктів містобудування на території сільської ради (дороги, тротуари, інженерні мережі житлово-комунального господарства, мережі вуличного освітлення, заклади освіти та культури  і т. п.), в тому числі для забезпечення співфінансування відповідних державних, обласних та районних програм та цільових субвенцій і дотацій;
            придбання спеціалізованої техніки та основних засобів для житлово-комунальних підприємств, які використовуються в технологічних процесах забезпечення комунальної сфери та благоустрою сіл;
            поточний ремонт доріг, тротуарів та мереж вуличного освітлення;
            придбання предметів, матеріалів та елементів для благоустрою та поточного ремонту елементів благоустрою (кабельно-електрична продукція, освітлювальна арматура, будівельні матеріали, лавки, урни).
 
8. Порядок використання коштів пайового фонду
8.1. Підставою для виділення та використання коштів Фонду є відповідне рішення  сільської  ради, в якому зазначається мета використання та сума коштів.
8.2    Кошти надаються в безготівковій формі,  шляхом перерахування на рахунок виконавця відповідних  робіт чи поставщика товару.
 
 
 
Секретар Горохівської сільської  ради                                                  Г.М.Стефанчин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до рішення Горохівської сільської ради
                            шостого скликання
     від 30 жовтня  2012 року № 4
 
 
 
Типовий договір
про пайову участь у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
населених пунктів Горохівської сільської ради
 
 
с. Горохівське                                                                                                                            “__”____________20__р.
 
        Горохівська сільська  рада, в особі сільського голови Фурсенко Сергія Григоровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве   в самоврядування в Україні» та рішення Горохівської сільської  ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради » від 30.10.2012р. № _4__, надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник -_____________________________________________, в особі _________________________________________________________________________________,
(повна назва організації,посада, прізвище,ім’я та по батькові )
 
 що діє на підставі __________________________, надалі «Сторона 2», з іншої
 сторони, які надалі іменуються «Сторонами», уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
 
1.1. Відповідно до даного Договору Сторона 2 здійснює пайову участь у   розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури    населених пунктів Горохівської сільської ради шляхом перерахування коштів  до сільського  цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради  (далі – Фонд), а Сторона 1 приймає дані кошти на окремий рахунок.             
2. Зобов’язання Сторін
2.1. Сторона 1 зобов’язується:
 2.1.1.Виконати розрахунок розміру пайової участі, належної до оплати замовником у відповідності до Порядку, затвердженого рішенням сільської ради від _________________ № ___.
 2.1.2. Забезпечити видачу   довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої Стороною 2 до Фонду.
 2.1.3.Забезпечити можливість реалізувати проект будівництва Сторони 2 відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.
 2.2. Сторона 2 зобов’язується:
 2.2.1.Здійснити будівництво об’єкта відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.
 2.2.2.Сплатити кошти пайової участі згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста до Фонду не пізніше “___”___________20__р. до прийняття об’єкта в експлуатацію в сумі _______________________________________________________________грн. 
(сума прописом)
 на розрахунковий рахунок № _________ у ______________________________
                                                                                      (назва банку)
 2.2.3.Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою  до введення об’єкта в експлуатацію.
 2.2.4.Дотримуватися під час будівництва вимог проекту організації будівництва та Правил благоустрою і утримання території населених пунктів сільської ради  
 
 
 
3. Права Сторін
 
3.1. Сторона 1 має право:
 - вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
 - здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору;
 - вимагати від Сторони 2 своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів .
 3.2. Сторона 2 має право:
 -  реалізувати свій проект будівництва відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території населеного пункту , відведеній для будівництва;
 - вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань  за цим Договором, а також чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
 3.4. Сторони також мають інші права, визначені законодавством України.
 
 
4. Відповідальність Сторін
 
4.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно  до закону, цього Договору та  Порядку, затвердженого рішенням сільської ради від ___ № ___.
 4.2. За несвоєчасну або неповну сплату коштів пайової участі Сторона 2 сплачує пеню у розмірі 0,5 % облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.
 
 
 
5.Інші умови
 
5.1. Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), що буде невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 на внесення змін та/або доповнень до цього Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне рішення сільської ради, прийняте в установленому законом порядку.
 5.2. Всі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються  у судовому порядку згідно з чинним законодавством.
 5.3.  Даний Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.        
 5.4. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до виконання зобов’язань у повному обсязі. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених діючим законодавством.
 5.5. Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
 5.6. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста.
6. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін
 
 
 
 Сторона 1                                                                     Сторона 2
 
_____________________                                            _____________________                    _____________________                                            _____________________
 _____________________                                            _____________________
 
 7. Підписи Сторін
 
 Сторона 1                                                                     Сторона 2
 
_____________________                                              _____________________            _____________________                                              _____________________
 _____________________                                            _____________________
 М.П.                                                                                    М.П.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Додаток 3
до рішення Горохівської сільської ради
                            шостого скликання
     від 30 жовтня  2012 року № 4
 
Положення
про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради
 
 
 
1. Загальні положення
 1.1. Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради  (далі - Цільовий фонд) створюється з метою фінансування заходів щодо розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради 
 1.2. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  відповідного населеного  пункту.
 Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються у сільському бюджеті на відповідний бюджетний період з урахуванням вимог абз.1 п.1.2 цього Положення.
 1.3. Розпорядником коштів Цільового фонду є виконавчі органи Горохівської сільської  ради, визначені рішенням про сільський  бюджет на відповідний бюджетний рік.
 1.4. Терміни, які вживаються у цьому Положенні:
 1.4.1. Замовник – фізична або  юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;
 1.4.2. Розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, поточний ремонт, розширення та придбання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради  ;
 1.4.3. Інженерно-транспортна інфраструктура – це комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
 1.4.4. Соціальна інфраструктура – це будівлі, споруди та інші об’єкти сфери освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, об’єкти житлового, житлово-комунального та комунального господарства, а також території загального користування, що визначені Законом України „Про благоустрій населених пунктів ”, крім тих, що належать до інженерно-транспортної інфраструктури та їх об’єкти і елементи.
 1.5. Горохівська сільська рада веде облік договорів, про які йде мова у п.2.1. Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради  , в тому числі облік грошових коштів, що надходять до сільського бюджету від замовників відповідно до вказаних договорів, та контролює виконання договорів замовниками.
2. Джерела формування Цільового фонду
 2.1. До джерел формування Цільового фонду належать кошти, що надійдуть від замовників відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради  та договорів, які будуть укладені відповідно до вказаного Порядку.
3. Використання коштів Цільового фонду
 3.1. Кошти Цільового фонду використовуються виключно на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради  .
 3.2. Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються Баратівською сільською  радою у сільському бюджеті з урахуванням програм соціально-економічного розвитку на відповідний бюджетний період.
 
4. Звітність про формування та використання Цільового фонду
 4.1. Контроль за використанням коштів Цільового фонду здійснюється постійною комісією Баратівської сільської ради з питань бюджету та централізованою бухгалтерією Баратівської сільської  ради.
 4.2. Звіти про надходження та використання коштів Цільового фонду подаються на розгляд та затвердження Баратівської сільської  ради щоквартально разом із звітами про виконання сільського бюджету.
 
 
Секретар Горохівської сільської ради                                           Г.М.Стефанчин
 
 
 
 
 
Проект  рішення
Про впорядкування механізму залучення , встановлення та
використання коштів пайової участі (внесків) фізичних та юридичних осіб  замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради
 
 
ГОРОХІВСЬКА СІЛСЬКА РАДА
 
СНІГУРІВСЬКОГО   РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
___  СЕСІЯ  VІ  СКЛИКАННЯ
 
 
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
 
 
від _______________  2013 року
 
Про    впорядкування    механізму
залучення ,      встановлення      та
використання    коштів      пайової
участі   (внесків)      фізичних     та
юридичних      осіб        замовників
будівництва у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населених пунктів
Горохівської сільської ради
 
 
    
 
     Відповідно до ст.26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баратівської сільської ради , сільська  рада
 
 ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради  (додаток №1).
 
2. Затвердити типову форму Договору про пайову участь в створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської  сільської  ради (додаток №2).
 
3. До моменту повної сплати пайової участі відповідно до укладеного договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради  виконавчому комітету сільської ради не виносити на розгляд питання щодо оформлення права власності таким юридичним або фізичним особам, в тому числі і по об'єктах, дозволи на будівництво по яких видані до набрання чинності  цього рішення.
 
4. Рекомендувати інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області не надавати дозволи на виконання будівельних робіт об'єкта містобудування фізичним і юридичним особам, які не уклали договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради.
 
5. Оприлюднити дане рішення на офіційному web-сайті Снігурівської  районної ради та в місцевих засобах масової інформації та інформаційній дошці сільської ради .
 
6. Рішення набуває чинності  з дня його оприлюднення .
 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  бюджетну комісії  сільської  ради.
 
         Сільський  голова                           С.Г.Фурсенко                                                                       
 
 
 
 
 
Термін обговорення проекту -- 1 місяць з дня його опублікування.
 
Пропозиції і зауваження просимо в письмовій формі надсилати за адресою:
 
С.Горохівське, вул.  Поштова, 8
Снігурівського району Миколаївської області
тел. 2-43-82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНАЛІЗ    РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ
 
 проекту рішення Горохівської сільської  ради "Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради»
 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.
 
Необхідність прийняття рішення про залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб, що здійснюють будівництво (реконструкцію) об'єктів на території населених пунктів  Горохівської сільської  ради, виникла у зв'язку  з необхідністю комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням та подальшим оновленням інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури   сіл Горохівське, Садове, Новий Шлях, Виноградне, Великопілля. Ці роботи фінансуються за рахунок коштів сільського  бюджету, тому пайові внески інвесторів (замовників) за право реалізувати проект будівництва на території населених пунктів сільської ради  дасть можливість частково компенсувати ці витрати.
 
У зв'язку з набранням чинності Законів України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та «Про регулювання містобудівної діяльності» питання пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради необхідно переглянути на місцевому рівні і скорегувати у відповідності до чинного законодавства України.
 
Суть проблеми полягає в необхідності прийняття положення, яке б передбачало узагальнюючий порядок визначення розміру, порядку формування та використання пайової участі (внесків)  забудовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради.
 
Вирішення проблеми дозволить зменшити негативний вплив на:
 
- мешканців сіл Горохівське, Садове, Новий Шлях, Виноградне, Великопілля,  які потерпають від аварій на зношених мережах та комунікаціях, інших незручностей, пов'язаних  із гальмуванням розвитку  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;
 
- водіїв транспортних засобів через незадовільний стан доріг населених пунктів сільської ради;
 
- інвесторів, які незадоволені станом інфраструктури населених пунктів сільської ради;
 
- суб'єктів господарювання, які виконують роботи на об'єктах інфраструктури за бюджетні кошти і не отримують вчасний розрахунок через відсутність коштів у бюджеті сільської ради.
 
2. Цілі державного регулювання:
 
Метою цього регуляторного акта є:
 
- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ним будівництва об'єктів  містобудування на території сіл Горохівське, Садове, Новий Шлях, Виноградне, Великопілля;
- забезпечення надходження коштів до сільського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради;
 
- створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради.
 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей
 
Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради впроваджується на підставі ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Іншої альтернативи законодавством для участі інвесторів (забудовників) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради не передбачено.
 
4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми
 
Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради визначається методика розрахунку пайової участі (внеску) при будівництві нових, реконструкції, реставрації капітальному ремонту існуючих об'єктів містобудування. При визначенні величини пайової участі (внеску) враховується вартість об'єкта та його соціально-економічна важливість для територіальної громади сільської ради .
 
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
 
Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту регуляторного акту, пов'язане з його прийняттям. Дія акта поширюється на всіх замовників, що мають намір здійснювати будівництво (реконструкцію) об'єкта містобудування, крім випадків визначених в даній Методиці.
 
Запропонований механізм пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради відповідає вимогам чинного законодавства України.
 
Залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Горохівької сільської ради дозволить створити нові та реконструювати діючі об'єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території сіл Горохівське, Садове, Новий Шлях, Виноградне, Великопілля
 
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.
 
Впровадження даного регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням коштів до сільського бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб - інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб'єктів  господарювання.
 
Таблиця вигод та витрат
Сфера впливу 
Вигоди
Витрати
 
Інтереси держави        
1. Збільшення надходжень, що мають цільове спрямування до сільського бюджету на покращення інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури  населених пунктів Горохівської сільської  ради;
2. Можливість здійснення контролю за розвитком будівельного комплексу  населених пунктів Горохівської сільської  ради.   
Не передбачені
 
Інтереси суб'єктів господарювання   
Право реалізувати свій проект будівництва на території  населених пунктів Горохівської сільської  ради:
Сплата пайового внеску
 
Інтереси громадян      
1. Покращення інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури;
 
2. Додаткові, кошти, що спрямовуються на вирішення першочергових завдань соціально - економічного розвитку  населених пунктів Горохівської сільської  ради.          
Сплата пайового внеску
 
 
 
 
 7. Строк дії регуляторного акта
 
Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно - правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін.
 
8. Показники результативності регуляторного акта
 
-          Кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради;
 
-          Розмір додаткових надходжень до сільського  бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від сплати пайових внесків;
 
-          Ефективності використання коштів забудовників.
 
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта
 
Цільова група: фізичні особи та суб'єкти господарювання.
 
Терміни проведення відстеження результативності:
 
Базове - до набрання чинності цим регуляторним актом.
 
Повторне - через рік після завершення заходів з проведення базового відстеження.
 
Періодичне - через 3 роки після завершення заходів з проведення базового відстеження.
 
 
 
30.10.2012 року
 
Виконавчий комітет  сільської  ради
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Додаток №2
 
                                                                                   до рішення Горохівської сільської  ради
 
                                                                                            від ___________ 2012р.
 
                                                                       Договір
 
про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної
 
та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради
 
 „____"____________________2012 р.
 
 
Горохівська сільська рада, в особі Горохівського сільського голови Фурсенко С.Г що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та _____________________________________________________________________________,         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної  особи )
 
що діє на підставі_________________________________  (далі - Замовник), з другої сторони уклали цей Договір про наступне:
 
І. Предмет Договору
 
1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов'язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів  Горохівської сільської ради та перерахувати до спеціального цільового фонду Горохівської сільської ради на спеціальний рахунок цільового фонду соціального розвитку Горохівської сільської ради, відкритий в Управлінні Державного казначейства України в Миколаївськійобласті (рахунок № ________________, код _______, МФО __________, код ЗКПО ___________, банк _________________) (далі - Спеціальний рахунок), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської  ради у розмірі, що дорівнює ___ відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, яка визначена проектною документацією, та затверджена в установленому законодавством порядку.
 
Обсяг внеску визначено в Додатку 1 до договору, якій є його невід'ємною частиною.
 
ІІ. Зобов'язання Сторін
 
1. Замовник зобов'язується перерахувати (однією сумою або частинами за календарним планом) кошти, зазначені у розділі І цього Договору протягом одного місяця після прийняття об'єкту в експлуатацію, на рахунок цільового фонду Горохівської сільської ради  з призначенням платежу: „пайова участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради ".
 
2. За цим Договором, з моменту зарахування на рахунок цільового фонду соціального розвитку Горохівської сільської ради грошових коштів на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами селищній раді відповідно до їх цільового призначення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. З вказаного моменту вищезазначені кошти стають комунальною власністю територіальної громади Горохівської сільської ради.
 
3. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об'єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради.
 
ІІІ. Особливі умови
 
1. Об'єкти, майно та інші активи, придбані  або створені за рахунок коштів Фонду, є комунальною власністю територіальної громади Горохівської сільської ради.
 
IV. Відповідальність Сторін
 
1. У разі не виконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Горохівської сільської ради щодо перерахування в повному обсязі коштів, Горохівська сільська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.
 
2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом 1 цього Договору сплачує пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ від суми договору.
 
3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов`язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору.
 
V. Строк дії договору
 
1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного ними виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
 
VІ. Інші умови
 
1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.
 
2.  Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.
 
3. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
 
4.  Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.
 
VI. Адреси та реквізити Сторін
 
 
Назва  Горохівська сільська рада
 
Юридична адреса Миколаївська область, Снігурівський р-н, с.Горохівське вул.. Поштова,8,
 
Код ЄДРПОУ  ____________________
 
ІПН  04377032
 
 
 
Розрахунковий рахунок ______________________ у ГУДКУ в Миколаївській області
 
МФО __________
 
ОКПО _______________________
 
Поштова адреса Миколаївська обл.., Снігурівський р-н, с.Горохівське, вул.. Поштова,8
 
Телефон 2-43-82
 
               
Замовник
 _______________________________________
 
_______________________________________
 
_______________________________________
 
М,П.
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!