Новопетрівська сільська рада

26 февраля 2013 - Администратор

 

У К Р А Ї Н А
 
НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
Від 30 грудня 2011 року                   №1                                     ХУІІІ сесія
с. Новопетрівка                                                         шостого скликання
 
Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2012 рік
 
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» N4014-VI від 4 листопада 2011 року, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність по видах господарської діяльності відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» N4014-VI від 4 листопада 2011 року, у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2012 року, з розрахунку на календарний місяць
(додаток І, додаток ІІ).
2. Пункт 1.3.Єдиний податок для фізичних осібрішення Новопетрівської сільської  ради У сесії  шостого скликання від 31.01.2011 року № 1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради» визнати такими, що з 01.01.2012 року втрачає свою чинність.
3. Рішення ввести в дію з 01.01.2012 року.
 
 
 
Сільський голова :                                       В.С.Бірюк.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНАЛІЗ регуляторного впливу
проекту рішення Новопетрівської сільської ради „Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2012 рік”
Назва регуляторного органу: Новопетрівська сільська рада
Назва документа: Проект рішення „Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2012 рік”
Розробник аналізу регуляторного впливу: Новопетрівська сільська рада
п/п
Рубрика аналізу
Характеристика
1
Проблема, яку передбачається вирішити
-         опис проблеми та її прояв;
-         причини виникнення;
-         для кого проблема має вплив;
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» N4014-VI від 4 листопада 2011 року (далі Закон), фіксовані ставки єдиного податку для першої та другої групи платників єдиного податку встановлюються сільськими радами.
Проектом рішення детально регламентовані розміри ставок єдиного податку для конкретних видів господарської діяльності залежно від територіального розташування об'єктів торгівлі і сфери послуг, доходів отриманих суб’єктами господарчої діяльності по кожному виду діяльності, пріоритетів розвитку сільської громади та є максимально прийнятними в межах існуючої соціальної ситуації.
Приведені фіксовані ставки єдиного податку відповідають вимогами чинного законодавства України та встановлюються  диференційовано для першої групи платників єдиного податку в межах від 1до10 відсотків та для другої групи платників єдиного податку в межах від 2 до 20 відсотків від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2012 року.
Із діючих в 2011 році ставок по 86 видам діяльності, по 23 - встановлені ставки 200 грн.; при цьому майже у кожного підприємця одним із видів діяльності визначена торгівля, або інші види діяльності по яким сплачується максимальна ставка податку , тому затвердження ставок у приведених розмірах вплине у незначній мірі на ту кількість підприємців, які займаються одним із видів діяльності та підпадають під першу та другу групу відповідно до Закону.
2
Цілі державного регулювання
Виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» N4014-VI від 4 листопада 2011 року.
3
Альтернативи та їх оцінки
Не затвердження ставок призведе до порушення вимог діючого законодавства.
Затвердження ставок у меншому фіксованому розмірі призведе до зменшення надходжень до міського бюджету у 2012 році в порівнянні з 2011 роком.
4
Механізми використані в документі
Даним рішенням встановлюються ставки на всі види діяльності відповідно Закону, що забезпечить можливість підприємцям одразу розпочати займатись обраним видом діяльності, не витрачаючи часу (у разі якщо ставка на даний вид не встановлена) на подання заяви та проходження процедури встановлення розміру ставки.
5
Очікувані результати
Характеристика надається в таблиці 1.
6
Термін дії документа
Ставки податку встановлюються на 2012 рік.
 
7
Показники результативності
Базове відстеження результативності буде здійснюватись після набрання рішенням чинності.
Результативність буде відстежуватися шляхом проведення аналізу надходжень єдиного податку від фізичних осіб - підприємців до бюджету та тенденції змін кількості приватних підприємців – платників єдиного податку віднесених до першої та другої груп.
8
Заходи по відстеженню результативності
Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних.
 
Таблиця вигод та витрат
Вигоди
Витрати
Сфера інтересів держави
Виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» N4014-VI від 4 листопада 2011 року.
Витрати на розробку регуляторного акту (затрачений час спеціалістів).
Зменшення кількості звернень до виконкому, за рахунок підприємців, які звертались з заявами щодо встановлення ставок.
 
Витрати на контроль за виконанням регуляторного акту.
Витрати (часу) на проведення аналізу та заходи по відстеженню результативності регуляторного акту.
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Визначення розмірів ставок по всіх видах діяльності. Це забезпечить можливість підприємцям одразу розпочати займатись обраним видом діяльності, не витрачаючи часу (у разі якщо ставка на даний вид не встановлена) на подання заяви та проходження процедури встановлення ставки по даному виду діяльності.
Зменшення прибутку внаслідок збільшення бази оподаткування. Підвищення розмірів ставок вплине на незначну кількість підприємців платників єдиного податку.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                            Додаток І
                                                                                                    до рішення сільської ради
                                                                                                     від 30.12.2011 р. за № 1
 
Фіксовані ставки єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2012 рік .
                КВЕД-2005
 
№ пп
Код виду економічної діяльності ( КВЕД)
Назва виду діяльності
Фіксована ставка єдиного податку
у % до мін. з\пл.
І гр..       ІІ гр..
1
01.11.0
Вирощування зернових та технічних культур за 1 га.
 
2
2
01.12.0
Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників за 1 га,
 
2
3
01.13.0
Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів за 1 га,
 
2
4
01.21.0
Розведення великої рогатої худоби
 
6
5
01.23.0
Розведення свиней
 
6
6
01.24.0
Розведення птиці, інших тварин
 
6
7
01.41.0
Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту
 
6
8
05.02.0
Рибництво;  надання послуг у рибництві за 1 га,
 
2
9
15.41.0
Виробництво нерафінованої олії та жирів
 
14
10
15.61.0
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості
 
14
11
15.72.0
Виробництво готових кормів для домашніх тварин
 
6
12
15.81.0
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
 
14
13
15.82.0
Виробництво сухарів, печива , пирогів і тістечок тривалого зберігання
 
14
14
17.72.0
Виробництво трикотажних полуверів, кардиганів та аналогічних виробів
 
10
15
18.24.0
Виробництво іншого одягу та аксесуарів
 
10
16
20.30.0
Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів
 
14
17
26.66.0
Виробництво інших виробів з бетону, гібсу та цементу
 
14
18
28.12.0
Виробництво будівельних металевих виробів
 
14
19
31.20.2
Ремонт і технічне обслуговування електро розподільної та контрольної апаратури
 
12
20
36.14.0
Виробництво інших меблів
 
14
21
41.00.0
Збирання, очищення та розподілення води
 
10
22
45.25.1
Інші спеціалізовані будівельні роботи
 
14
23
45.31.0
Електромонтажні роботи
 
10
24
45.33.1
Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
 
20
25
45.33.2
Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи
 
20
26
45.41.0
Штукатурні роботи
 
20
27
45.43.0
Покриття підлог та облицювання стін
 
20
28
45.44.0
Малярні роботи та скління
 
10
29
45.45.0
Інші роботи з завершення будівництва
 
20
30
50.10.3
Посередництво в торгівлі автомобілями
 
20
31
50.20.0
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
 
15
32
51.11.0
 
Посередництво торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
 
20
33
51.33.0
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринними маслами та жирами
 
20
34
51.21.0
Оптова торгівля продовольчими товарами
 
20
35
51.21.0
Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин
 
20
36
51.47.9
Оптова торгівля непродовольчими  товарами
 
20
37
51.51.0
Оптова  торгівля   паливом
 
20
38
52.11.0
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
10
20
39
52.12.0
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги  продовольчого асортименту
10
20
40
52.27.2
Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами (кіоски)
10
14
41
52.27.2
Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами(яку здійснюють особисто інваліди війни 1-2 групи)
3
3
42
52.31.0
Роздрібна торгівля  фармацевтичними товарами
10
14
43
52.44.1
Роздрібна торгівля меблями
10
20
44
52.44.9
Роздрібна торгівля іншими товарами для дому
10
20
45
52.45.0
Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо-та телеапаратурою
10
20
46
52.47.0
Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами
10
10
47
52.48.1
Роздрібна торгівля офісним та комп’ютерним устаткуванням
10
20
48
52.48.9
Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами
10
14
49
52.50.0
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах:
10
19
50
52.62.0
Роздрібна  торгівля з лотків та ринках:
10
10
51
52.71.1
Ремонт взуття
6
6
52
52.72.1
Ремонт радіотелевізійної аудіо-та відіоапаратури
10
12
53
52.72.2
Ремонт  інших побутових електричних товарів
10
10
54
52.73.1
Ремонт годинників
10
10
55
52.74.9
Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку
10
10
56
55.30.2
Діяльність кафе
10
18
57
55.51.0
Діяльність  їдалень
10
10
58
55.52.0
Послуги з постачання готової їжі
10
11
59
60.21.1
Діяльність автомобільного регулярного транспорту
 
12
60
60.22.0
Діяльність таксі
 
10
61
60.24.0
Діяльність автомобільного вантажного транспорту
 
20
62
70.20.0
Здавання в оренду власного нерухомого майна
 
20
63
71.10.0
Оренда автомобілів
 
10
64
71.21.0
Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування
 
10
65
71.33.0
Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку
 
12
66
71.40.0
Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку
 
10
67
72.10.0
Консультації з питань інформатизації
 
14
68
72.50.1
Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки
 
14
69
74.11.2
Нотаріальна та інша юридична діяльність
 
16
70
74.12.0
 
Діяльність  у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
 
14
71
74.13.0
Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки
 
11
72
74.15.0
Управління підприємствами
 
20
73
74.20.1
Діяльність у сфері інжинірингу
 
18
74
74.40.0
Рекламна діяльність
 
11
75
74.81.0
Діяльність у сфері фотографії
 
11
76
74.87.0
Надання інших комерційних послуг
 
20
77
74.87.0
Надання інших комерційних послуг(паркування транспортних засобів)
 
10
78
80.42.0
Освіта дорослих та інші види освіти
 
20
79
85.12.0
Медична практика
 
14
80
85.13.0
Стоматологічна практика
 
11
81
85.20.0
Ветеринарна діяльність
 
4
82
92.34.0
Інша видовищно розважальна діяльність
 
11
83
93.02.0
Надання послуг перукарнями та салонами краси:
 
11
84
93.03.0
Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг
 
11
85
99.99.0
Інші види діяльності
 
20
86
 
Види діяльності не винесені окремим КВЕДом
 
20
 
 
 
                            Сільський голова :                                               В.С.Бірюк.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Додаток 2
                                                                                          до рішення сільської ради
                                                                                          від 30.12.2011 р. за № 1
 
Фіксовані ставки єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2012 рік .
                   КВЕД-2010
 
№ пп
Код виду економічної діяльності ( КВЕД)
Назва виду діяльності
Фіксована ставка єдиного податку
у % до мін. з\пл.
І гр..       ІІ гр..
1
01.11
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур за 1 га.
 
2
2
01.13
Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодівза 1 га,
 
2
3
01.19
Вирощування інших однорічних і дворічних культур за 1 га,
 
2
4
01.28
Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур за 1 га,
 
2
5
01.13.
Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів за 1 га,
 
2
6
01.41
Розведення великої рогатої худоби молочних порід
 
6
7
01.46
Розведення свиней
 
6
8
01.47
Розведення свійської птиці
 
6
9
01.61
Допоміжна діяльність у рослинництві
 
6
10
01.63
Післяурожайна діяльність
 
6
11
10.39
Інші види перероблення та консервування фруктів та овочів
 
6
12
03.12
Прісноводне рибальство
 
2
13
03.22
Прісноводне рибництво (аквакультура)
 
2
14
10.41
Виробництво олії та тваринних жирів
 
14
15
10.61
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості
 
14
16
10.92
Виробництво готових кормів для домашніх тварин
 
6
17
10.71
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
 
14
18
10.72
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок тривалого зберігання
 
14
19
14.39
Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу
 
10
20
14.19
Виробництво іншого одягу й  аксесуарів
 
10
21
16.23
Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів
 
14
22
23.69
Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу
 
14
23
25.12
Виробництво металевих дверей і вікон
 
14
24
33.14
Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
 
12
25
31.09
Виробництво інших меблів
 
14
26
36.00
Забір, очищення  та постачання води
 
10
27
43.99
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
 
14
28
43.21
Електромонтажні роботи
 
10
29
43.22
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
 
10
30
43.29
Інші будівельно-монтажні роботи
 
10
31
80.20
Обслуговування систем безпеки
 
10
32
43.22
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
 
20
33
43.22
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
 
20
34
43.31
Штукатурні роботи
 
20
35
43.33
Покриття підлоги й облицювання стін
 
20
36
43.34
Малярні роботи та скління
 
10
37
43.39
Інші роботи із завершення будівництва
 
 
20
38
45.11
Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
 
20
39
45.19
Торгівля іншими автотранспортними засобами
 
20
40
45.20
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
 
20
41
52.21
Допоміжне обслуговування наземного транспорту
 
15
42
46.11
Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
 
20
43
46.33
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
 
20
44
46.38
Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками
 
20
45
46.21
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
 
20
46
46.43
Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
 
20
47
46.48
Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами
 
20
48
46.49
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
 
20
49
46.71
Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
 
20
50
47.11
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
10
20
51
47.19
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
10
20
52
47.21
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
10
14
53
47.21
 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах(яку здійснюють особисто інваліди війни 1-2 групи)
3
3
54
47.73
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
10
14
55
47.59
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
10
20
56
47.53
Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
10
20
57
47.59
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
10
20
58
47.43
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записува, відтворювання звуку й зображення
10
20
59
47.54
Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
10
20
60
47.59
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
10
20
61
47.63
Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
10
20
62
47.61
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
10
10
63
47.62
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
10
10
64
47.41
Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і  програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
10
20
65
47.59
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
10
20
66
47.42
Роздрібна торгівля  телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах
10
14
67
47.53
Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
10
14
68
47.64
Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
10
14
69
47.65
Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
10
14
70
47.76
Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
10
14
71
47.78
Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
10
14
72
82.99
Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
10
14
73
47.79
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
10
19
74
47.81
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
10
10
75
47.82
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
10
10
76
47.89
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
10
10
77
95.23
Ремонт взуття та шкіряних виробів
6
6
78
95.21
Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
10
12
79
95.22
Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання
10
10
80
95.25
Ремонт годинників і ювелірних виробів
10
10
81
13.30
Оздоблення текстильних виробів
10
10
82
95.12
Ремонт обладнання зв'язку
10
10
83
95.29
Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
10
10
84
56.10
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
10
18
85
56.29
Постачання інших готових страв
10
10
86
56.21
Постачання готових страв для подій
10
11
87
56.29
Постачання інших готових страв
10
11
88
49.31
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
 
12
89
49.39
Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.
 
12
90
49.32
Надання послуг таксі
 
10
91
49.41
Діяльність вантажного автомобільного транспорту
 
20
92
49.42
Надання послуг перевезення речей (переїзду)
 
20
93
68.20
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 
20
94
77.11
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
 
10
95
77.12
Надання в оренду вантажних автомобілів
 
10
96
77.39
Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
 
10
97
77.33
Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів
 
12
98
77.21
Прокат товарів для спорту та відпочинку
 
10
99
77.22
Прокат відеозаписів і дисків
 
10
100
77.29
Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
 
10
101
62.02
Консультування з питань інформатизації
 
14
102
33.12
Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
 
14
103
69.10
Діяльність у сфері права
 
16
104
69.20
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
 
14
105
73.20
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
 
11
106
64.20
Діяльність холдингових компаній
 
20
107
70.10
Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
 
20
108
71.11
Діяльність у сфері архітектури
 
18
109
59.11
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
 
11
110
73.11
Рекламні агентства
 
11
111
73.12
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
 
11
112
74.20
Діяльність у сфері фотографії
 
11
113
74.10
Спеціалізована діяльність із дизайну
 
20
114
74.90
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
 
20
115
82.99
Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
 
10
116
85.59
Інші види освіти, н.в.і.у.
 
20
117
86.21
Загальна медична практика
 
14
118
86.22
Спеціалізована  медична практика
 
14
119
86.23
Стоматологічна практика
 
11
120
75.00
Ветеринарна діяльність
 
4
121
93.29
Організування інших видів відпочинку та розваг
 
11
122
96.02
Надання послуг перукарнями та салонами краси
 
11
123
96.03
Організування поховань і надання суміжних послуг
 
11
124
 
Види діяльності не винесені окремим КВЕДом
 
20
 
 
 
       Сільський голова :                                                                   В.С.Бірюк.
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!