Проект рішення Новотимофіївської сільської ради

12 декабря 2012 - Администратор

 ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
 
         Відповідно до статей 26, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», , враховуючи рішення сільської ради від 02 листопада 2012 року № 1 «Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Новотимофіївської сільської ради на 2012 рік з метою залучення коштів для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новотимофіївської сільської ради, сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Павлівської сільської ради (додаток 1).
2. Затвердити Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новотимофіївської  сільської ради (додаток 2).
3. Контрольза виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, економічного розвитку,житлово-комунального господарства, депутатської діяльності та етики
 
Сільський голова                                                        Н.П.Рильська
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до рішення сільської ради
від____________ № ____
ПОРЯДОК
пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новотимофіївської сільської ради
1.Загальні положення
1.1. Порядок пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новотимофіївськоїсільської ради (далі – Порядок) встановлює порядок та умови участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новотимофіївської сільської ради та визначає:
-        коло суб̕єктів, які залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новотимофіївськоїсільської ради;
-        об̕єкти, при будівництві яких забудовник зобов̓язаний взяти пайову участь у розвитку інфраструктури Новотимофіївськоїсільської ради;
-        розмір пайової участі.
1.2. Порядок діє на всій території Новотимофіївської сільської ради і є обов̓язковим для всіх замовників, незалежно від форм власності.
2. Визначення термінів
2.1. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в такому значенні:
-        будівництво – спорудження нового об̓єкта, а також реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудова, надбудова існуючих об̕єктів, реставрація і капітальний ремонт об̕єктів, технічне переоснащення;
-        об̕єкт будівництва – об̕єкт нового будівництва, добудови та надбудови до існуючих будівель (споруд) як житлового-громадського, так і виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), на будівництво якого повинні бути складені окремо проект і кошторис, фінансування якого здійснює інвестор або забудовник, та який підлягає прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку;
-        замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подавала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови;
-        пайова участь – кошти, що вносяться замовниками до бюджету Новотимофіївської сільської ради у відповідності з цим Порядком;
-        договір про пайову участь – договір, який укладається між замовником та сільською радою (сільським головою від імені сільської ради), з метою участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради;
-        інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування сільської ради;
-        соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об̕єктів загального користування, об̕єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;
-        інженерні мережі – сукупність енергетичних, трубопровідних та кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об̕єктів будівництва.
3. Порядок залучення і використання пайової участі
3.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об̕єктана території сільської ради, зобов̓язаний взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Павлівської сільської ради (далі – інфраструктури сільської ради), крім випадків, передбачених пунктом 3.5 цього Порядку.
3.2. Замовники залучаються до участі у розвитку інфраструктури сільської ради на підставі договору про пайову участь.
3.3. Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури сільської ради  полягає у відрахуванні замовником, до прийняття об̕єкта в експлуатацію, коштів (без урахування ПДВ) до бюджету Новотимофіївської сільської ради в порядку та у розмірі, встановленому цим Порядком, для створення і розвитку інфраструктури сільської ради.
3.4. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інфраструктури сільської ради.
3.5. До пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:
-        об̕єктів будь-якого призначення та замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
-        будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
-        будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
-        індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
-        об̕єктів комплексної забудови територій, що здійснюються за результатами інфестаційних конкурсів або аукціонів;
-        об̕єктів будівництва  за умови спорудження на цій земельній ділянці об̕єктів соціальної інфраструктури;
-        об̕єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
-        об̕єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об̕єктів енергетики, зв̕язку та дорожнього господарства.
4.Розмір пайової участі
4.1. Розмір пайової часті замовника у розвитку інфраструктури сільської ради з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, встановлений сільською радою, не може перевищувати граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, визначених діючим законодавством України.
4.2. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури Новотимофіївськоїсільської ради затверджується рішенням сесії Новотимофіївськоїсільської ради та становить:
-        від 3 до 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об̕єкта – для нежитлових будівель та споруд;
-        від 1 до 4 відсотків загальної кошторисної  вартості будівництва об̕єкта – для житлових будинків.
4.3. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури сільської ради визначається у договорі (відповідно до встановленого цим Порядком розміру пайової участі), укладеному із сільською радою, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об̕єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
 4.4. У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень його загальна вартість має визначатись з урахуванням кошторисної вартості таких приміщень, а величина пайової участі – з урахуванням відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об̕єкта – для нежитлових будівель і споруд.
5. Договір про пайову участь
5.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури сільської ради здійснюється на підставі договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради (далі – договір про пайову участь), який укладається між сільською радою та замовником.
5.2. Договір про пайову участь від імені сільської ради підпісує сільський голова.
5.3. Істотними умовами договору про пайову участь є:
-        розмір пайової участі;
-        строк (графік) оплати пайової участі;
-        відповідальність сторін.
5.4. Невід̕ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради.
5.5. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста перераховуються замовником у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок, зазначений у договорі про пайову участь, та сплачується в повному обсязі до прийняття об̕єкта в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором про пайову участь.
5.6. Оплата здійснюється замовником виключно у грошовій формі і не може здійснюватися у вигляді надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об̕єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).
5.7. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста перераховуються у терміни, встановлені договором про пайову участь, але до прийняття об̕єкта в експлуатацію.
5.8. Замовники мають право на відстрочення сплати пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради. Підставою для відстрочення є відповідна заява замовника, подана не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання терміну сплати пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради, на ім̕я сільського голови, у якій має міститись інформація про суму, термін відстрочення та причину неможливості сплати у визначений договором про пайову участь термін. Рішення про відстрочення сплати пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради приймається сільською радою, про що укладається  відповідна додаткова угода з визначенням терміну сплати.
6. Заключні положення
6.1. У разі несплати або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради, передбаченої договором про пайову участь, замовник несе відповідальність згідно з умовами договору про пайову участь та відповідно до діючого законодавства.
6.2. Розмір несплаченої частки пайової участі замовника коригується відповідно до умов договору на величину штрафів, пені тощо та індекс інфляції від дати його розрахунку.
6.3. Контроль за своєчасним укладанням договорів про пайову участь та виконанням умов діючих договорів здійснюється шляхом перевірки фактичного стану будівництва об̕єктів та наявності у замовника повного пакету документів згідно з діючим законодавством.
6.4. Відсутність довідки про повну плату пайової участі є підставою для не продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні у замовника, для будівництва об̕єкта.
6.5. Спори, пов̕язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури сільською радою, вирішуються у судовому порядку.
6.6. Пункт 3.3. та 5.7. даного Порядку набувають чинності у відповідності до вимог підпункту 3 пункту 1 розділу У «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з 1 січня 2013 року
                                                 Додаток 2
до рішення сільської ради
від___________ № _______
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новотимофіївської сільської ради
с.Новотимофіївка                                                                     «__»________20__р.
Новотимофіївська сільська рада Снігурівського району Миколаївської області (далі - Виконком) в особі сільського голови ______________ , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку, та_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________(повна назва юридичної особи, ПІП фізичної особи)
 
(далі - Замовник),в особі ___________________________________________________________,
                                           (посада та ПІП)
що діє на підставівласного волевиявлення з іншої сторони, а разом надалі - Сторони, у відповідності до Положення «Про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новотимофіївської сільської ради», уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Предметом даного Договору є пайовий внесок Замовникана розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новотимофіївськоїсільської ради Снігурівського району Миколаївської області при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.
1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування____________________________________________________
1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування_____________________________________________________
2.Сума Договору та умови оплати
2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новотимофіївської сільської ради у розмірі ___________грн. єдиним платежем на рахунок__________________________
у строк до «____» ________________ 20___р.
2.2. Величина пайової участі визначена на підставі:
- затвердженої проектної документації (загальна кошторисна вартість будівництва) у сумі___________ грн.
- нормативів для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), затвердженої _______________________ у сумі __________ грн.
2.3. Розрахунок величини пайової участі, складений на підставі вихідних данихЗамовника щодо потужності об’єкта будівництва та нормативів для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Новотимофіївськоїсільської ради від ___________ № _______,уточнюється на підставі вартісних показників затвердженої у встановленому порядку проектної документації з укладанням протягом______днів додаткової угоди, графіка оплати та розрахунку величини пайової участі.
2.4. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новотимофіївськоїсільської ради здійснюється у безготівковій формі на рахунок № ____________, код ______________, МФО ________________, ККД ________________, банк одержувача:___________________________
3. Права і обов’язки сторін
3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п.2.1. розділу 2 цього Договору до «____» _____________ 20___р. єдиним платежем.
3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до виконавчого комітету міської ради про внесення відповідних змін до Договору.
3.3.Новотимофіївська сільська рада проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.
3.4Новотимофіївська сільська рада зобов’язується прийняти у комунальну власність інженерні мережі та/або об’єкти інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову, та відшкодувати Замовнику вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.
4. Відповідальність сторін та вирішення спорів
4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання даного Договору в межах чинного законодавства.
4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
4.3. У  випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі, Замовник сплачує пеню у розмірі 0.1відсотка від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1. розділу 2 цього Договору за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання.
5. Інші умови
5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладення відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.
5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.
5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладенні Договору Сторони одна до другої майнових прав і претензій не мають.
5.4. Договір складено на сторінках у 2-х примірниках, які мають  однакову  юридичну силу, один зяких зберігається у Замовника, другий – у сільській раді.
5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.
Місцезнаходження та реквізити сторін
 
Сторона 1                                                                             Сторона 2
 
Новотимофіївська сільська рада                                         Замовник ________________________
_______________________                             ________________________
_______________________                             ________________________
 
_______________________                             ________________________
(підпис)                                                                                 (підпис)
_____________________ _                              _________________________
                 ( П.І.П.)                                                      (П.І.П.)  
МП                                                                       МП
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!