Аналіз регуляторного впливу

26 февраля 2013 - Администратор

 Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Новопетрівської сільської ради
 
«Про затвердження Положення про оренду об’єктів комунальної  власності територіальної громади Новопетрівської сільської ради»
 
 (далі-Аналіз)
 
розроблений на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»                   від 11.09.2003 року №1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.
Розділ  1
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
 
Назва регуляторного акта:        
   
 
проект рішення сільської ради
«Про затвердження Положення про оренду об’єктів майна комунальної  власності територіальної громади Новопетрівської сільської ради»
Регуляторний орган:                        
Новопетрівська сільська радаСнігурівського району Миколаївської області.
Розробник документа:                       
Виконком Новопетрівської сільської ради Снігурівського району Миколаївської області.
Відповідальна особа:   
Контактний телефон:                                            
Котик Ірина Степанівна секретар сільської ради
(05162)_2-58-60__
                        
1. Визначення проблеми
         В даний час питання, пов'язані з орендою майна комунальної власності територіальної громади  Новопетрівської сільської ради а також розрахунок та порядок використання орендної плати за оренду комунального майна, регулюються рішеннями сільської ради від 25 травня  2011 року за №2 «Про затвердження Положення про оренду об’єктів комунальної власності Новопетрівської сільської ради».
Динаміка надходження орендної плати за майно комунальної власності територіальної громади  з 2008 по 2010 роки становить : 2010 рік - 804,00 грн.; 2011рік -1119,61 грн.; 2012рік  -968,96 грн. , що свідчить про планомірну стабілізацію надходжень до бюджету ради доходів від оренди майна комунальної власності територіальної громади ради . З огляду на вищевикладене, виникає негайна потреба впорядкування роботи щодо проведення конкурсу на укладання договорів оренди майна, що є комунальною власністю територіальної громади Новопетрівської сільської ради , та підвищення ефективності управління зазначеним Майном
 
2. Цілі регулювання
Рішення сільської ради «Про затвердження Положення про оренду об’єктів комунальної  власності територіальної громади Новопетрівської сільської ради» розроблене з метою підвищення ефективності використання комунального майна територіальної громади ради.
    Цілями розробки та затвердження цього регуляторного акта є:
 
      - виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
       - впорядкування роботи щодо проведення конкурсу на укладання договорів оренди майна, що є комунальною власністю територіальної громади Новопетрівської сільської ради , підвищення ефективності управління зазначеним майном та забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету
       - створення єдиного механізму укладання договорів оренди, розрахунку та використання плати за оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади Новопетрівської сільської ради.
 
3. Альтернативні способи досягнення цілей.
 
       Перша альтернатива - залишити ситуацію без змін. Дана альтернатива є неприйнятною у зв'язку з тим, що цілей правового врегулювання не буде досягнуто.
Друга альтернатива - прийняття запропонованого акта.Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.
         Зважаючи на викладене вище, прийняття рішення сільської ради    «Про затвердження Положення про оренду об’єктів комунальної  власності територіальної громади Новопетрівської сільської ради » на сьогодні є єдиним оптимальним та доцільним способом  вирішення  існуючої проблеми.
 
4. Механізми розв’язання проблеми.
       Основним механізмом вирішення проблеми, зазначеної у розділі 1 цього Аналізу, є прийняття рішення Новопетрівської сільської ради «Про затвердження Положення про оренду об’єктів комунальної  власності територіальної громади Новопетрівської сільської ради».
       Проектом рішення встановлюютьсяПорядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди, методика розрахунку і порядок використання плати за оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади Новопетрівської сільської ради , орендні ставки за використання майна комунальної власності територіальної громади Новопетрівської сільської ради .
        Таким чином, даним регуляторним актом регулюються відносини між орендодавцем майна Новопетрівською сільською радою та орендарем юридичною , або фізичною особою - суб’єктом підприємницької діяльності а також регламентується порядок розмір та строки сплати орендної плати, що позитивно вплине на отримання додаткового обсягу доходів до  місцевого бюджету.
 
5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Прийняття рішення сільської ради «Про затвердження Положення про оренду об’єктів комунальної  власності територіальної громади Новопетрівської сільської ради» забезпечить відповідність орендних відносин до діючого законодавства та підвищить ефективність використання комунального майна. Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
Вигоди від виконання зазначених цілей будуть відчуватися як суб’єктами господарської діяльності, так і територіальною громадою в цілому. Збільшення доходної частини бюджету, призведе до підвищення рівня соціального забезпечення громадян.
Реалізація запровадження регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з місцевого бюджету.
Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.
 
6. Визначення очікуваних  результатів прийняття  акта.
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
 
Сфера інтересів місцевої влади
 
Збільшення обсягу доходів до місцевого бюджету.
Додаткові витрати  відсутні
 
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Субєкти, які виявлять бажання орендувати майно комунальної власності  отримують змогу боротися за здорову конкуренцію.
Запропоновані ставки орендної плати також не можна вважати значними додатковими витратами для суб’єктів господарювання, оскільки враховуючи інфляцію та темпи розвитку конкурентоспроможності ринку, втратили актуальність та є замалими у порівнянні зі збільшенням рівня доходів підприємців.
Витрати, у вигляді сплати орендної плати.
Витрати повязані з підготовкою пакету документів для участі у конкурсі на оренду майна комунальної власності територіальної громади
Сфера інтересів громадян
Активізація економічного і соціального розвитку сільської ради.
За рахунок збільшення бюджету, збільшується можливість забезпечити соціальні стандарти, задоволення потреб населення, які потребують негайного вирішення, реалізацію
місцевих бюджетних програм.
 
Витрати для жителів сільської ради будуть в тому випадку, якщо внаслідок підвищення орендної платисуб'єкти господарювання  підвищать ціни на товари та послуги, що ними надаються.
 
7.  Строк дії акта
         Даний регуляторний акт приймається на період до внесення змін в чинне законодавство, яке регламентує відносини у сфері оренду державного та комунального майна      
       8. Показники результативності регуляторного акта
В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:
- ефективність розробленого механізму;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта;
- кількість суб'єктів господарювання, на які поширюється дане положення.
 
9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта
         Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень  та  їх аналізу.
        Повторне відстеження результативності планується  здійснити через 1,5  року з дня набрання чинності цим регуляторним актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстежень.          
        У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.
        Періодичні відстеження планується здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження результативності цього акта.
 
 
Секретар сільської ради                                          І.С.Котик.
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!