Аналіз регуляторного впливу

3 февраля 2014 - Администратор

 Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Новопетрівської сільської ради
 
Про внесення змін до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради»
 
      Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради Про внесення змін до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради»  підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308   «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».
 
1. Проблема, яку планується розв’язати
        З прийняттям змін до Податкового кодексу України  та інших законів України щодо об’єктів нерухомості 04.07.2013 року вносяться зміни та доповнення щодо податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.
          База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
             База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
 База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи -платника податку, зменшується:
    а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
     б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;
    в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.
          Ставки податку встановлюються за рішенням сільської радиу відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування:
          а) 0.2 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
                б) 2.7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
               в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
              г) 2.7 відсотка – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.
Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) 1 відсоток - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
     б) 2.7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
 
2. Цілями регулювання є:
-   отримання додаткового обсягу надходжень до місцевого бюджету ;
-   забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України із внесеними змінами та доповненнями;
-  відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 
 3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення  зазначених цілей
       Альтернатива відсутня. Згідно вимог Податкового кодексу України введення в дію податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки є обов’язковим.
     Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, запропоновані проектом рішення Новопетрівської сільської ради Про внесення змін до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради» ,  чітко визначені відповідно до вимог податного законодавства України, є максимально прийнятними та економічно обґрунтованими
 
4. Механізм розв’язання проблеми
  
        Проблему наповнення дохідної частини місцевого бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Новопетрівської сільської ради Про внесення змін до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради» в частині прийняття податку на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки.  
        Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.
Даний проект рішення сільської ради підлягає оприлюдненню через розміщення інформації в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради та на інформаційній дошці Новопетрівської сільської ради.
 
 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі         прийняття запропонованого регуляторного акту
         Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради надає можливість:
 - отримати стабільні надходження до місцевого бюджету;
 - збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.
         Позитивними факторами будуть:
- додаткові надходження до сільського бюджету ;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні сільського бюджету.
 
6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту
Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до місцевого бюджету в залежності від кількості нерухомого майна, яке підлягає оподаткуванню та зміни законодавства.
          Додаткового фінансування введення в дію запропонованого НПА не потребує.
 
 
 
Аналіз вигод та витрат проекту рішення
  Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Органи місцевого самоврядування
Збільшення надходжень домісцевого бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень. 
Процедура розробки регуляторного акту
Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
Прозорість дій місцевих органів влади.
 
Витрати на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 
7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту
          Термін дії запропонованого регуляторного акту має постійний характер з моменту набрання його чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства, чи в інших необхідних випадках.
 
 8. Показники результативності регуляторного акту
         Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень та  їх аналізу.
        Повторне відстеження результативності планується  здійснити через 1,5  року з дня набрання чинності цим регуляторним актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстежень.           
        У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.
        Періодичні відстеження планується здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження результативностіцього акта.

 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження      результативності акту
Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:
- аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;
         - відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
           Секретар сільської ради                                      І.С. Котик              

Нет комментариев. Ваш будет первым!