Звіт

28 января 2013 - Администратор

 ЗВІТ

про результати базового відстеження
результативності регуляторного акта – проекту рішення сесії Павлівської сільської ради
 «Про встановлення місцевих податків та зборів»
 
         Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Павлівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів».
 
          Назва виконавця заходів відстеження: апарат Павлівської сільської ради.
 
          Цілі прийняття акта: Ціллю прийняття цього регуляторного акту є встановлення на території Павлівської сільської ради місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок та отримання до сільського бюджету відповідних надходжень.
 
 Відстеження проводиться: повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття регуляторним актом чинності. Періодичні відстеження результативності регуляторного акту здійснюватимуться раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.
 
          Тип відстеження – базове.
 
          Методи одержання результатів обстеження: використання статистичних даних щодо кількості суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують єдиний податок та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сум надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків та зборів.
 
          Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта:
         Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту були визначені статистичні показники обсягів надходжень до сільського бюджету:
-         єдиного податку;
-         збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
 
          Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
 
Показники результативності
 
2010 рік
 
2011 рік
(орієнтовно)
На одну
особу в місяць
 
Відхилення
2010
2011
(орієнтовно)
обсяг надходжень, грн.
- єдиного податку
 
13037
 
17300
 
54.32
 
72.00
 
+ 4263
- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
 
1459
 
1143
 
60.78
(2 чол.)
 
95.25
(1 чол.)
 
+ 34.47
(щомісяця на чол.)
 
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Основним показником результативності регуляторного акту є збільшення надходжень до бюджету сільської ради, а саме:  
- у 2011 році від сплати місцевих податків та зборів орієнтовно надійде 18443 грн., що на  3947 грн. більше у порівнянні з 2010 роком.
 
 
                                                                                                                                    
             Сільський голова                               Л.П.Дзюбак

Нет комментариев. Ваш будет первым!