Тамаринська сільська рада

15 февраля 2013 - Администратор

  

У К Р А Ї Н А
ТАМАРИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ   МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
 
 
від   15 лютого  2013 року  №5                                                       ХХІХ  сесія
с.  Тамарине                                                                                      шостого скликання
 
 
Про пайову участь у
розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури
населених пунктів   Тамаринської
сільської ради
              З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку   та залучення замовників до пайової участі у створенні  і розвитку інженерно — транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів   Тамаринської  сільської ради, на підставі   статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Затвердити Порядок пайової участі у створенні і  розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури населених пунктів  Тамаринської сільської ради
      ( додаток 1 ).
  1. Затвердити Порядок розрахунку пайової участі у створенні і  розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради  у разі будівництва об'єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена ( додаток 2).
  2. Затвердити Примірну форму договору про пайову   у створенні і  розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради  ( додаток 3).
  3. Секретарю сільської ради  Кухар  Ользі  Олександрівні  забезпечити оприлюднення  
      даного рішення на інформаційній дошці сільської ради та на сайті Снігурівської     
      районної ради в 10-ти    денний термін.
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію з питань  
            планування  бюджету,  економічного  розвитку,  житлово-комунального  
            господарства,  депутатської  діяльності,  етики.
 
 
           Сільський голова                                                 С.М. Глущенко
 
       
 
                                                                                                                          Додаток 1
 
                                                           Порядок
                          пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури населених пунктів   Тамаринської сільської ради
 
 1. Загальні положення.
 1.1. Порядок  розроблено на підставі законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про регулювання містобудівної діяльності» , «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 (зі змінами та доповненнями), затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000р. № 174.
 1.2.  Терміни, застосовані у цьому Порядку , використовуються у значенні, встановленому Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 1.3.Залучення до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури населених пунктів  Тамаринської сільської ради
є обов`язковим для всіх замовників, які мають намір здійснювати нове будівництво, добудову та надбудову, технічне переоснащення та реставрацію  ( далі- будівництво) існуючих будівель (споруд) житлово- громадського та виробничого призначення ( крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в установленому чинним законодавством порядку. Перелік замовників, які звільняються від пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів   Тамаринської сільської ради, визначений Розділом 4 цього Порядку.
1.4. Пайова участь  у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів  Тамаринської сільської ради полягає у перерахуванні замовником до місцевого бюджету грошових коштів у розмірах та у строк, встановлені цим Порядком. Ці грошові кошти використовуються виключно для створення і  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів   Тамаринської сільської ради .
1.5.Пайова участь сплачується замовником на підставі договору, який укладається між Тамаринською сільською радою та замовником, не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.
 
2. Порядок залучення  до пайової участі у  створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради
 
2.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об`єкту на земельній ділянці на території   Тамаринської сільської ради, для отримання вимог по пайовій участі зобов`язаний звернутися з заявою до Тамаринської сільської ради  ( додаток 1 до Порядку).
2.2. До заяви необхідно додати:
2.2.1. копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларації про початок виконання будівельних робіт;
2.2.2.зведений кошторис ний розрахунок вартості будівництва об`єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами ( за наявності), та техніко- економічні показники;
2.2.3. правовстановлюючі документи замовника:
а) для юридичних осіб:
- комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;
- виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;
- довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до статуту чи іншого документу має право на укладення договорів від імені цієї юридичної особи;
- копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника ( якщо уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника, а іншого документа);
б) для фізичних осіб:
- засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки ОДПІ  про присвоєння ІПН ( за наявності);
в) для фізичних осіб - підприємців:
- виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП;
- довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та печаткою ( за наявності) такої особи;
- копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.
2.3. Між Тамаринською сільською радою та Замовником укладається Договір про пайову участь.
2.4. Типовий договір про пайову участь затверджується рішенням сільської ради. Істотними умовами Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури є:
розмір пайової участі;
терміни (графік) оплати пайової участі;
відповідальність сторін.
3. Визначення розмірів пайової участі та строків їх сплати.
3.1. До вартості будівництва , не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд, інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
3.2. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об`єктів яких визначена згідно з ДБН, стандартами та правилами, граничний розмір пайової участі не може перевищувати:
а) 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта – для нежитлових будівель та споруд;
б) 4% загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта – для житлових будинків.
3.3. Розмір пайової участі визначається за формулою:
ПУ= (ЗКВБ- Вз – Вбм – Вім ) х 10 % ( 4%) , де
ПУ- пайова участь;
ЗКВБ- загальна кошторисна вартість будівництва;
Вз – витрати, пов`язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
Вбм – витрати, пов`язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість знесеного майна;
Вім- витрати на влаштування внутрішньо - та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
10% або 4% - відсоток вартості будівництва, визначений відповідно до п.3.2. Порядку.
3.4. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об`єктів яких не визначена  згідно з ДБН, стандартами та правилами, розмір пайової участі визначається у порядку, передбаченому додатком 2 до рішення  Тамаринської сільської ради .
3.5. Строк визначення розміру пайової участі   не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника, за умови наявності документів, передбачених п.2.2. цього Порядку.
3.6. Пайова участь сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.
3.7.Забудовники, які здійснюють будівництво житла, мають право на відстрочення сплати пайових внесків на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів  Тамаринської сільської ради згідно з чинним законодавством. 
 Питання щодо відстрочення сплати замовником пайового внеску розглядається сесією Тамаринської  сільської ради.
4. Об’єкти будівництва, замовники яких до пайової участі не залучаються.
4.1. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів  Тамаринської сільської ради не залучаються замовники у разі будівництва:
а) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;
б) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
в) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
г) індивідуальних ( садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 м2, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
д) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюються за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
е) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури.
До об’єктів соціальної інфраструктури у розумінні цього Порядку належать заклади та інші об’єкти загального користування, призначені для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб мешканців сіл , що належать до Тамаринської сільської ради за умови  що частка комунальної власності у статутному капіталі ( вартості) таких об’єктів перевищує 25 відсотків.
є) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
5. Прикінцеві положення
5.1.У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.
5.2. Спори, пов’язані з пайовою участю замовника устворенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради, вирішуються у судовому порядку.
 
                                  
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Додаток 1
до Порядку  пайової участі у створенні і
розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури населених
пунктів Тамаринської сільської ради
                       
                                  Сільському голові    
                                  Тамаринської  сільської ради
                                                                                  ___________________
 
 ЗАЯВА
про укладання договору пайової участі  у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради
               Прошу Вас провести розрахунок величини пайової участі та  укласти договір пайової участь у  створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради, у зв’язку з будівництвом об’єкта  _____________________________________________________________________,
(назва об’єкту)
розташованого ___________________________________________________
(місце розташування, адреса)
 
Розрахунок величини пайової участі прошу провести на підставі (обрати необхідне):____________________________________________________________________загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, що визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і  правилами;
нормативу для одиниці створеної потужності будівництва об’єкту та території Тамаринської сільської ради.
До заяви додаються  наступні документи (обрати необхідне):
-  Копія дозволу на виконання будівельних робіт або декларації про початок виконання будівельних робіт;
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкту містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами та техніко - економічні показники;
для юридичних осіб:
комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;
виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;
довідку із зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади П.І.Б. особи,  яка відповідно до статуту чи іншого документу має право  на укладення договорів від імені цієї юридичної особи (для юридичної особи);
копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника
для фізичних осіб:
засвідчену підписом фізичної особи копію паспорту;
засвідчена підписом фізичної особи копію довідки ОДПІ про присвоєння ІПН;
для фізичних осіб - підприємців:
виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП;
довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та печаткою
( за наявності) такої особи;
копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків
 
             Дата                                                                                             Підпис ( П.І.Б.)
 
                                                   
                                                                                                                             Додаток 2
 
                                                               
Порядок
розрахунку розміру пайової участі  створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради у разі будівництва об`єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена або не відповідає одиниці створеної потужності на території  Тамаринській сільській раді
 
1.Установити з __________ 2013 року норматив для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта на території  Тамаринської сільської ради у розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень.
2.Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами , розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосуванням нормативу   для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Тамаринської сільської ради.
3.Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об'єктів, вартість яких згідно  з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена або не відповідає одиниці створеної потужності на території сільської ради, здійснюється за формулою:
 
                  ПУ =( Поб х Осп — Вз — Вбм — Вім) х 10(4) % ,
 де  Поб- площа об`єкта будівництва у метрах квадратних ( у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об’єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);
Осп — норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Тамаринської сільської ради, що діє на дату укладення Договору про пайову участь між Замовником та сільською радою
Вз — витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
 Вбм — витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;
Вім — витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
10 або 4 % - відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п.3.2. Порядку пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради, затвердженого рішенням Тамаринської сільської ради від № ( далі- Порядок).
4. При будівництві житла загальна площа сходових кліток та ліфтів оцінюється з коефіцієнтом 0,5.
 
Секретар сільської ради                                                            О.О. Кухар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Додаток 3
                                                
                                                                Договір
               про пайову участь у  створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів  Тамаринської сільської ради
 
     с. Тамарине                                                              «___ » _____________ 20 ___ р.
 
            ТАМАРИНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА , в особі сільського голови _____________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії сільської ради від ___________р. № _______ «Про пайову у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів  Тамаринської сільської ради» з однієї сторони, та______________________________________________________________________________, в особі________________________________________________________________________, що діє на підставі ____________________________ (надалі за текстом – „Замовник”), з іншої сторони, які разом за текстом Договору іменуються “Сторони”, уклали цей Договір  про наступне:
     
                                                           1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.           Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується прийняти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради  та перерахувати до спеціального Цільового фонду Тамаринської сільської ради на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України в Снігурівському районі , грошові кошти в розмірі , визначеному у Розрахунку величини пайової участі в створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради ( додаток 1), що є невід`ємною частиною цього Договору.
1.2.           Грошові кошти за цим Договором перераховуються Замовником за такими реквізитами: рахунок №____________, Код _______________, МФО _____, ККД_____, банк одержувача:  ГУ ДКУ в Київській області.
1.3.           При перерахування коштів Замовник повинен вказати у платіжному документі у рядку призначення платежу: “Пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради ”.
1.4.           Кошти , отримані за цим Договором як пайова участь Замовника, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради. 
                            2.ЗОБОВ`ЯЗАННЯ  СТОРІН
2.1. Замовник зобов'язується перерахувати кошти в сумі , зазначеній у п.1 розділу 1 цього Договору, згідно з графіком оплати ( додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору.
Оплату може бути внесено одним платежем шляхом перерахування Замовником грошових коштів за реквізитами, визначеними у п.1 розділу 1 цього Договору, не пізніше ніж за 1 ( один) місяць після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
2.2. Якщо після укладення цього Договору технічними умовами буде передбачена необхідність будівництва Замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради має бути зменшено на суму їх кошторисної вартості, про що Сторони мають укласти відповідну додаткову угоду.
     Якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/ або об’єктів інженерної інфраструктури перевищить розмір пайової участі Замовника, визначений цим Договором на момент його укладення, Замовник звільняється від сплати пайової участі , а Тамаринська  сільська рада має відшкодувати Замовнику різницю між здійсненими останнім витратами та розміром пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради.
2.3. Інженерні мережі та/або об’єкти , побудовані Замовником поза межами його земельної ділянки, на вартість яких зменшено розмір пайової участі Замовника в створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради, передаються ним у комунальну власність територіальної громади .
2.4. Відшкодування вартості мереж та/ або об’єктів, визначених у п.п.3-4 розділу 2 цього Договору  , має бути здійснено, а надміру сплачені грошові кошти повернено Замовнику у визначений законом строк на підставі відповідного рішення Тамаринської сільської ради після передачі Замовником цих інженерних мереж та/або об’єктів у комунальну власність територіальної громади Тамаринської сільської ради.   
 
                            3. ОСОБЛИВІ УМОВИ

3.1. З моменту зарахування на рахунок Цільового фонду Тамаринської сільської ради коштів, передбачених цим Договором, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами Тамаринській  сільській раді  відповідно до їх цільового призначення, і ці кошти стають комунальною власністю територіальної громади  Тамаринської сільської ради.

3.2. Об’єкти, майно та інші активи, придбані та/ або створені за рахунок коштів, внесених Замовником як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради за цим Договором, є комунальною власністю територіальної громади Тамаринської  сільської ради.

                            

                         4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником зобов’язань щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених цим Договором, Тамаринська сільська рада за поданням виконавчого комітету здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів.
4.2.У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради Замовник    сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка від загальної суми пайової участі, визначеної п.1 розділу 1 цього Договору , за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання.
                                        5.ФОРС-МА­ЖОР
5.1. Сто­ро­ни звільняються від відповідальності за пов­не чи ча­ст­ко­ве не­ви­ко­нан­ня своїх зо­бов’язань згідно з Договором, як­що во­но сталося  внаслідок об­ста­вин не­пе­ре­бор­ної си­ли, як­-то: пожежа, повінь, землетрус, втручання з боку органів влади, воєнні дії тощо, якщо ці об­ста­ви­ни без­по­се­ред­ньо впли­ну­ли на ви­ко­нан­ня договірних зобов’язань. При цьому строк виконання Договору відтерміновується  пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини. Якщо ці обставини триватимуть понад 6 ( шість) місяців, Сторони можуть переглянути умови цього Договору.
5.2. Наявність та період дії форс - мажорних обставин має бути підтверджено Торгово - промисловою палатою за місцем знаходження Сторони, яка заявляє про настання таких обставин.              
                                    6.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
 
                                        7. ІНШІ УМОВИ 
    7.1.Зміни до цього Договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.
    7.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.
    7.3. У разі виникнення розбіжностей між Сторонами, щодо яких вони не можуть дійти згоди мирним шляхом, спір передається на розгляд суду відповідно до територіальної підсудності та підвідомчості справи.
    7.4. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються Сторонами згідно з приписами чинного законодавства України.
   7.5. Визнання одного або кількох пунктів цього Договору не чинними або скасування його окремих положень не тягне за собою визнання договору не чинним у цілому.
   7.6. Цей Договір складено у двох примірниках, які  мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий - у  Тамаринській сільській раді.
                           
                                    8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
 
        Тамаринська сільська рада
Снігурівського району Миколаївської 
області
___________________________________
___________________________________
___________________________________
 
Сільський голова________  / _____________/
 МП
           Замовник будівництва:
______________________________________
 
______________________________________
 
Посада (для суб’єктів господарювання-      юридичних осіб),
ПІБ, підпис:
 
__________________ /_______________
 
МП (для суб’єктів господарювання)
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Додаток 1
до Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів
 Тамаринської сільської ради
                                               від “__”____20__р. №
                                                                                                                         
                                                                                                                                                 
                                                    РОЗРАХУНОК
          величини пайової участі створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради
 
с.  Тамарине                                                                           “___”___________20___ р.
 
     Тамаринська сільська рада в особі сільського голови  _________________________, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з одного боку, та __________________________________________________________________ надалі іменований “Замовник”, з іншої сторони, які далі разом іменуються “Сторони”, відповідно до умов Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради від “____”_________20   р № ________ домовилися про таке:
1.  Затвердити розрахунок пайової участі на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради у зв’язку з будівництвом об’єкта ______________________________________________,  що знаходиться за адресою _______________________________________________________,
який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, установленого відповідно до Закону України від 17.02.11р. №3038 -VI “Про регулювання містобудівної діяльності ” та Порядку пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради, затвердженого рішенням  Тамаринської сільської ради від «__»_________ __р.  № _____ ( далі за текстом - Порядок).
2. Сплата коштів у вигляді пайової участі  єдиним платежем Договором не передбачено, тому понижуючий коефіцієнт 0,5 відповідно до Порядку не застосовується.
3.  Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно - правових актів , стала надана Замовником проектно - кошторисна документація  на об’єкт будівництва, а саме: _________________________________________________________________________________
4. Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування 
 ( угоди, договори, кошториси): ___________________________________________________________________
5. Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва становить:  ______     цифрами( прописом) гривень.
6.  Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд  та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становить_____ цифрами( прописом) гривень.
7.  Будівництво інженерних та/або об’єктів, які Замовник має побудувати за межами своєї земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час розрахунку розміру пайової участі  в створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів   Тамаринської сільської ради, на момент підписання цього документа не передбачено.
8. Розмір пайової участі визначений за формулою , затвердженою п.3.3. Порядку , становить _________цифрами (прописом) гривень:
      ПУ=
9.   Цей Додаток складено у двох примірниках , які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у виконкомі   Тамаринської сільської ради . Цей Додаток є   невідⁿємною частиною Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради від “___”_______20__р.№____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.
 
Тамаринська  сільська рада                                                           Замовник
 
_____________________________                  _________________________________
 
 
_____________________________                  _________________________________
Посада, П.І.Б.                      Підпис                        Посада, П.І.Б.                      Підпис
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Додаток 2
 до Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради
від “__”____20__ р. №
 
Графік оплати
коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради
 
с.  Тамарине                                                                                 “___”________20   р.
 
Тамаринська сільська рада в особі сільського голови ________________, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з одного боку, та _________________________________________________________ надалі іменований “Замовник”, з іншої сторони, які далі разом іменуються “Сторони”, відповідно до умов Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради  від “____”_________20   р № ________ домовилися про таке:
1. Оплату за Договором буде здійснено окремими частинами в такому розмірі та у строки:
_____% загального розміру пайової участі , в сумі___________грн. до “___”____20__р.;
 _____% загального розміру пайової участі , в сумі___________грн. до “___”____20__р.;
_____% загального розміру пайової участі , в сумі___________грн. до “___”____20__р.;
_____% загального розміру пайової участі , в сумі____________грн. до “___”____20__р.
2. Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у виконкомі   Тамаринської сільської ради . Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради від “___”_______20__р.№____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.
Тамаринська сільська рада                                                           Замовник
 
_____________________________                        ___________________________
 
_____________________________                       ____________________________
Посада, П.І.Б.                      Підпис                                Посада, П.І.Б.   Підпис
  
 
 
 
 
 
 
АНАЛІЗ    РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ
проекту рішення Тамаринської сільської ради " Про пайову участь у
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.
     Необхідність прийняття рішення про пайову участь урозвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради, виникла у зв'язку  з необхідністю комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням та подальшим оновленням інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл   Тамарине  та  Безіменне. Ці роботи фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, тому пайові внески  дадуть можливість частково компенсувати ці витрати.
    У зв'язку з набранням чинності Законів України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та «Про регулювання містобудівної діяльності» питання пайової участі  урозвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради необхідно переглянути на місцевому рівні і скорегувати у відповідності до чинного законодавства України.
     Суть проблеми полягає в необхідності прийняття положення, яке б передбачало узагальнюючий порядок визначення розміру, порядку формування та використання пайової участі урозвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради. Вирішення проблеми дозволить зменшити негативний вплив на:
- мешканців сіл Тамарине  та  Безіменне, які потерпають від аварій на зношених мережах та комунікаціях, інших незручностей, пов'язаних  із гальмуванням розвитку  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;
- водіїв транспортних засобів через незадовільний стан доріг населених пунктів сільської ради;
- інвесторів, які незадоволені станом інфраструктури населених пунктів сільської  ради;
- суб'єктів господарювання, які виконують роботи на об'єктах інфраструктури за бюджетні кошти і не отримують вчасний розрахунок через відсутність коштів у бюджеті сільської  ради.
2. Цілі державного регулювання:
Метою цього регуляторного акта є:
- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ним будівництва об'єктів  містобудування на території сіл   Тамарине  та  Безіменне;
- забезпечення надходження коштів до сільського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради;
- створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів   Тамаринської сільської ради.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей
    Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради впроваджується на підставі ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Іншої альтернативи законодавством для участі інвесторів (забудовників) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради не передбачено.
4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми
    Порядок залучення та встановлення розміру пайової участі  у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради визначається методика розрахунку пайової участі  при будівництві нових, реконструкції, реставрації капітальному ремонту існуючих об'єктів містобудування. При визначенні величини пайової участі   враховується вартість об'єкта та його соціально-економічна важливість для територіальної громади міста.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
     Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту регуляторного акту, пов'язане з його прийняттям. Дія акта поширюється на всіх замовників, що мають намір здійснювати будівництво (реконструкцію) об'єкта містобудування, крім випадків визначених в даній Методиці.
    Запропонований механізм пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради відповідає вимогам чинного законодавства України.
    Залучення до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради дозволить створити нові та реконструювати діючі об'єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території сіл   Тамарине  та  Безіменне.
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.
Впровадження даного регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням коштів до сільського бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб - інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської ради; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб'єктів  господарювання.
Таблиця вигод та витрат
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Інтереси держави
1. Збільшення надходжень, що мають цільове спрямування до сільського бюджету на покращення інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури   населених пунктів Тамаринської сільської ради
 2. Можливість здійснення контролю за розвитком будівельного комплексу населених пунктів Тамаринської сільської ради.
Не передбачені
Інтереси суб'єктів господарювання
Право реалізувати свій проект будівництва на території населених пунктів Тамаринської сільської ради:
Сплата пайового внеску
Інтереси громадян
1. Покращення інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури;
2. Додаткові, кошти, що спрямовуються на вирішення першочергових завдань соціально - економічного розвитку населених пунктів Тамаринської ради.
Сплата пайового внеску
 
7. Строк дії регуляторного акта
Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно - правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін.
8. Показники результативності регуляторного акта
-          Кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Тамаринської сільської  ради;
-          Розмір додаткових надходжень до сільського бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від сплати пайових внесків;
-          Ефективності використання коштів забудовників.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта
Цільова група: фізичні особи та суб'єкти господарювання.
Терміни проведення відстеження результативності:
Базове - до набрання чинності цим регуляторним актом.
Повторне - через рік після завершення заходів з проведення базового відстеження.
Періодичне - через 3 роки після завершення заходів з проведення базового відстеження.
 
  Секретар сільської ради                                                             О.О. Кухар
 
 
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!