Доступ до публічної інформації

27 октября 2011 - Администратор

 

Доступ до публічної інформації

  

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  надання публічної інформації  Снігурівською районною радою  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.


Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.


Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.


Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон (05162) 3-13-31
письмово: м. Снігурівка, вул. Центральна, 72 Снігурівська районна рада (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
факс: (05162) 3-13-31
електронна пошта:  radasng@gmail.com

 

 
 

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

 

Районна рада, як  розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких: 
- районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
- інформації, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону
- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком; 
- не дотримано вимог до запиту на інформацію (вимоги зазначені вище).


Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.


Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

 

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!