Рішення від 10 липня 2017 року №1

12 июля 2017 - Администратор

 УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНА   СІЛЬСЬКА  РАДА

СНІГУРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

від  10 липня 2017 року            №1

с. Центральне

20 позачергової сесії

сьомого скликання    

 

Про внесення змін до Положення про встановлення земельного податку на території Центральної сільської ради

 

 

               

 Відповідно до пунктів 10.2,10.3 статті 10, пункту 12.3,  підпункту 12.3.1. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, враховуючи листи Миколаївської обласної ради від 10.03.2017 та  Снігурівського відділення Баштанської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Миколаївській області від 06.04.2017 року, пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», керуючись пунктом  24частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА:

1.     Внести зміни до Положення про земельний податок на території Центральної сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 31 січня   2017  року за  №2 «Про внесення змін та доповнень до Положення про встановлення земельного податку на території Центральної сільської ради

виклавши абзац другий п.4.1 розділу 4 в такій редакції:

«- для сільськогосподарських угідь – 0,5 % від їх нормативно грошової оцінки»

2.     Секретарю сільської ради Мазурик А.П. забезпечити оприлюднення даного рішення на інформаційній дошці сільської ради та розмістити на сайті Снігурівської районної ради в десятиденний термін.

3.     Згідно  пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» дане рішення не являється регуляторним актом.

4.     Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

 

5.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та власності, депутатської діяльності та етики.

 

 

Сільський голова                                                                 А.І.П’яник

 

 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             рішенням Центральної сільської ради  від   10.07.2017 року  №1

                  20 позачергової сесії  сьомого  скликання.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про земельн
ий податок на території

Центральної сільської ради

 

1. Платники податку

        Платниками податку є:

  1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

       1.2. землекористувачі.

 

2. Об'єкти оподаткування земельним податком є:

        Об’єктами оподаткування є:

2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

3. База оподаткування

       Базою оподаткування є:

3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ Податкового кодексу України;

3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі (незалежно від місцязнаходження):

        - для будівництва і обслуговування житлового будинку - 0.1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

       - для сільськогосподарських угідь - 0.5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

- для садівництва – 0.3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

       - для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, комерційного та іншого призначення - 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. Ставка податку за земельні ділянки які, перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки (незалежно від місця знаходження);

4.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 2 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

         Від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, визначені статтею 281 Податкового кодексу України.

 

6. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи, визначені статтею 282 Податкового кодексу України, а також бюджетні установи, організації та заклади державної та комунальної власності, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та здійснюють діяльність на території Центральної сільської ради.

 

7. Особливості оподаткування платою за землю

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

8. Податковий період для плати за землю

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

 

9. Порядок обчислення та сплати податку

        9.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.2.  Нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному  статтею 58  Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9.3. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок (крім фізичних осіб) за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю.  

9.4. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

10. Строки сплати податку

Земельний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

11. Орендна плата

      11.1 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є

       договір оренди такої земельної ділянки..

11.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

11.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

11.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

1) не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

2) не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

11.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

11.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог цього розділу.

========================================================== 

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!