Рішення від 31 січня 2017 року № 1

31 января 2017 - Администратор

 УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНА    СІЛЬСЬКА    РАДА

СНІГУРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                       

РІШЕННЯ

с. Центральне                                                                           XVII  сесія

від  31 січня   2017 року               №  1                             сьомого   скликання

 

 

 

 

 

Про  внесення  змін  та доповнень до

Положення про розмір ставок  єдиного

податку  для суб'єктів підприємницької

діяльності  по Центральній сільській раді

та встановлення  ставок єдиного податку,

затвердженого рішенням  V  сесії

Центральної сільської ради 7 скликання

від  03 лютого  2016 року №2

 

       Відповідно  до п.24 ч.1 ст.26 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в Україні», ст.ст.10,12, 293 Податкового кодексу  України, в зв'язку  з набранням чинності  Закону України  від   21.12.2016р. №1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу   України   та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  забезпечення  збалансованості   бюджетних надходжень  у 2017 році», сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 

 

 

1.Внести  зміни та доповнення  до Положення про розмір ставок  єдиного податку для суб'єктів  підприємницької  діяльності  на території сільської ради та додатку 1 до Положення, а саме:

 

1.1  Пункт 1  розділу  II  Положення « Ставки податку»  змінити  та викласти  в такій редакції:

 

                                              ІV. Ставка податку

1.  Ставки  єдиного  податку  для  платників  першої  групи  встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового  (звітного)  року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня податкового (звітного) періоду та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки)"

      2. Фіксовані ставки єдиного податку в такій редакції:

1) для  першої  групи   платників  єдиного податку -  у межах до 10 відсотків  до  розміру  прожиткового мінімуму;

2) для  другої  групи  платників  єдиного податку- у межах до 20 відсотків до розміру  мінімальної  зарплати.

 

     3.Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

      1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим  Кодексом України;

      2) 5 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

   Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

-  для земель водного фонду - 2,43;

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33”.

  У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня ( включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням  контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про припинення державної реєстрації припинення  підприємницької  діяльності.

1.2. Пункт  6  Розділу  IV  Строк  та порядок  сплати  податку  змінити  та викласти  в такій  редакції:

У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі,отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення  підприємницької   діяльності.

  2.Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на інформаційній  дошці в  приміщенні сільської ради та в мережі Інтернет на сайті  Снігурівської  районної  ради.

 3. Дане  рішення  набирає чинності  з 1 січня 2017 року.

 4. Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань  планування бюджету, фінансів, приватизації та власності, торгівельного, побутового, транспортного обслуговування.

                   

                       Сільський  голова:                                     А.І.П'яник

 

 

 

Додаток  1

до рішення Центральній

сільської ради
від
31.01.2017 р., №1

 

ПОЛОЖЕННЯ

про розмір ставок єдиного податку

для суб’єктів підприємницької діяльності по Центральній сільській раді

 

 

 

 

 

І. Платники податку

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000,00 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000,00 гривень.

 3)третя  група-  фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними  у трудових відносинах, не обмежена  та юридичні  особи - суб'єкти  господарювання  будь-якої  організаційно-правової  форми, у яких  протягом  календарного року обсяг  доходу  не перевищує  5000000,00 гривень;

 

4)четверта  група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків; 

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2010), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи. 

2. Не можуть бути платниками єдиного податку:

- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

- фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

- фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

- страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

- суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

- представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

- фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

- суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

3. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

ІІ.  Ставка податку

 1.  Ставки  єдиного  податку  для  платників  першої  групи  встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового  (звітного)  року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня податкового (звітного) періоду та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки)";

 

         2.  Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Центральною сільською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

     1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

      2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

         3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

      1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим  Кодексом України;

      2) 5 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,95;

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях - 0,49;

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,16;

-  для земель водного фонду - 2,43;

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди - 6.33

  У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня ( включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням  контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про припинення державної реєстрації припинення  підприємницької   діяльності.

ІІІ.  Податковий період

1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попереднім податковим (звітним) роком для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників є період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж  року.

Податковим (звітним) періодом для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються є період з початку року до їх фактичного припинення.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

ІV.  Строк та порядок сплати податку

1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України.

2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

3. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

5. Платники єдиного податку третьої групи сплачують  єдиний податок протягом

 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

V.  Складання звітності платниками єдиного податку

1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

2. Платники єдиного податку першої і другої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку третьої групи.

3. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси.

       VІ «Об'єкт  оподаткування»

 

Об'єктом  оподаткування для першої - третьї груп є дохід  фізичної  особи – підприємця або юридичної особи - суб'єкта господарювання  будь-якої організаційно правової  форми, які застосовують  спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Об'єктом  оподаткування для платників  єдиного податку  четвертої групи  є площа  сільськогосподарських угідь(ріллі,сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), що перебувають у власності  сільськогосподарського товаровиробника або надана  йому у користування, у тому числі на умовах оренди. Право власності/користування  земельними ділянками  повинні  бути  оформлені та зареєстровані  відповідно до законодавства.

Порядок  визначення  доходів та їх склад  встановлено  статтею 292 Податкового кодексу України.

VII «База  оподаткування»

Базою оподаткування для платників єдиного податку  першої - третьої груп є вартісне вираження обсягу доходу платника єдиного податку, отриманого  протягом податкового (звітного)  періоду  в грошовій формі (готівковій та\або

безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3

статті 292 Податкового Кодексу України.

 Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь(ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням  коефіцієнта індексації, визначеного станом на 01 січня базового податкового(звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового  Кодексу  України.

Підставою для нарахування  єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та\або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

                            VIII Порядок обчислення  податку

     Порядок обчислення єдиного податку  встановлюється згідно  статті 292  та  статті  295  Податкового кодексу України.

 

 

 

                                                                                                                              Додаток 2 

                                                                                                              до рішення  № 1 від 31.01..2017 р.

 

 

 

Фіксовані ставки єдиного податку

для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють

господарську   діяльність на території

Центральної сільської ради

за КВЕД ДК 009 – 2010                 

                                                                                 

 

 

 

 

 

№ пп

 

Код виду економіч-ної діяльності

( КВЕД)

Назва виду діяльності

Ставка податку у відсотках(%), до прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленої на 1січня звітного (податкового)року

 

Ставка податку у відсотках(%), до розміру мінімальної плати, встановленої на 1січня звітного (податкового)року

 

 

Для першої групи  платників

Для другої групи  платників

 

 

 

1.

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур  за кожні 1га, але не більше 20% за ділянку

 

 

 

-

 

 

17%

2.

01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів за кожні 1га, але не більше 20% за ділянку

 

15%

3.

01.21

Вирощування винограду  за 1га, але не більше20% за ділянку

-

15%

4.

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

-

15%

5.

01.46

Розведення свиней

-

15%

6.

01.47

Розведення свійської птиці, інших

-

15%

7.

01.49

Розведення інших тварин

-

15%

8.

01.61

Допоміжна діяльність  у рослинництві

-

15%

9.

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура) за 1га, але не більше20% за ділянку

-

15%

10.

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

-

14%

11.

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

-

10%

12.

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

-

14%

13.

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок  тривалого зберігання

-

16%

14.

10.85

Виробництво готової їжі та страв

-

15%

15.

10.89

Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

-

20%

16.

10.92

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

-

12%

17.

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних з нею послуг

-

10%

18.

23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

-

17%

19.

25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

-

17%

20.

31.09

Виробництво інших меблів

-

17%

21.

32.99

Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

-

14%

22.

33.14

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання

-

15%

23.

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

-

17%

24.

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

-

17%

25.

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно  продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

-

17%

26.

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

-

17%

27.

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами

10%

15%

28.

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

10%

13%

29.

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами:

 

 

30.

 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках м’ясом, м’ясопродуктами, ковбасними виробами, рибою

10%

16%

31.

 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках овочами та фруктами

10%

14%

32.

 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках олією, крупами та іншими продовольчими товарами

10%

15%

33.

 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках кормами для тварин

10%

15%

34.

 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках молодняком тварин, птицею

10%

15%

35.

 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках одягом, взуттям, килимовими виробами, капелюхами

10%

16%

36.

 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках побутовою технікою

10%

18%

37.

 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках побутовою хімією, лаками та фарбами

10%

18%

38.

 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках галантереєю, парфумами, сумками, карнизами, тюллю

10%

18%

39.

 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках запчастинами, сантехнікою та будівельними матеріалами

10%

18%

40.

 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках книгами та канцелярськими товарами

10%

13%

41.

 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках молоком та молочними продуктами

10%

12%

42.

 

Інша роздрібна торгівля з лотків і на ринках

10%

18%

43.

 

Інша роздрібна торгівля з лотків і на ринках (виключно для інвалідів І-ІІ групи)

6%

10%

44.

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

-

15%

45.

49.32

Надання послуг таксі

-

15%

46.

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

-

15%

47.

49.41

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

-

18%

48.

49.42

Надання послуг перевезення речей (переїзду)

-

18%

49.

52.21

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

-

18%

50.

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

-

18%

51.

69.10

Діяльність у сфері права

-

17%

52.

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

-

19%

53.

74.20

Діяльність у сфері фотографії

-

 

15%

54.

75.00

Ветеринарська діяльність

-

12%

55.

81.29

Інші види діяльності з прибирання

10%

12%

56.

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

10%

12%

57.

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

10%

18%

58.

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10%

17%

59.

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10%

17%

60.

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

 

 

61.

 

Послуги з ремонту взуття

10%

12%

62.

 

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

10%

 

 

 

 

12%

63.

 

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

10%

 

 

 

 

18%

64.

 

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

10%

 

 

 

 

18%

65.

 

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

10%

 

 

 

 

15%

66.

 

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

5%

 

 

 

 

12%

67.

 

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

10%

 

 

 

 

15%

68.

 

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

10%

 

 

 

 

15%

69.

 

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів и мопедів за індивідуальним замовленням

10%

 

15%

70.

 

Послуги  з ремонту  радіотелевізійної  та іншої  аудіо-та відеоапаратури

10%

 

 

 

 

18%

71.

 

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

10%

 

 

 

 

18%

72.

 

Послуги з ремонту годинників

5%

11%

73.

 

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

9%

 

 

 

 

15%

74.

 

Послуги з виконання фоторобіт

8%

12%

75.

 

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

6%

 

 

 

 

12%

76.

 

Послуги перукарень

9%

15%

77.

 

Ритуальні послуги

10%

16%

78.

 

Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством

10%

 

 

 

 

18%

79.

 

Послуги домашньої прислуги

9%

17%

80.

 

Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

9%

 

 

 

 

17%

81.

 

Послуги з охорони

-

15%

82.

 

Послуги з водопостачання

-

10%

83.

 

Музичне обслуговування

-

15%

84.

 

Відеозйомка

-

19%

85.

 

Репетитерство

-

12%

86.

 

Виготовлення похоронних вінків і штучних квітів

-

13%

87.

 

Виготовлення та реалізація виробів народних промислів

-

9%

88.

 

Виготовлення та реалізація вінків

-

12%

89.

 

Всі види діяльності за межами Снігурівського району

10%

 

 

 

 

18%

90.

 

Всі види діяльності, дозволені Податковим кодексом України, але не визначені цим додатком

10%

 

 

 

 

18%

Нет комментариев. Ваш будет первым!