Рішення від 20 червня 2017 року №1

29 июня 2017 - Администратор

                                    УКРАЇНА                                                                                                                                     

                                                                    КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                            СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                РІШЕННЯ

 

 

 

від 20 червня 2017 року №1                                           ХVІІ сесія сільської                                                     

с. Калинівка                                                                       ради сьомого

                                                                                                 скликання

 

 

  Про  внесення  змін  до  рішення Калинівської

 сільської  ради  від 27.01.2017 року №1

 « Про  встановлення  земельного

 податку на  території Калинівської сільської ради

Снігурівського району Миколаївської області».

                                                                       

Відповідно до Законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», розглянувши рекомендації Снігурівського відділення Баштанської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, викладені в листі від 11.01.2017р. № 13/10/14-11-28-12-02-42 «Про зміни в оподаткуванні землекористування», керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                      ВИРІШИЛА :

            1.  Внести  зміни до рішення Калинівської сільської  ради  від 27.01.2017 року № 1

 « Про  встановлення  земельного податку на  території Калинівської сільської ради

Снігурівського району Миколаївської області» виклавши пункт 4.1 розділу 4 Ставка податку Положення про земельний податок на території Калинівської сільської ради в наступній редакції:

4.1. Ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі (незалежно від місця знаходження):

            - Для будівництва і обслуговування житлового будинку  - 0.1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки:

            - для сільськогосподарських угідь  - 0.7 відсотку від їх нормативної грошової оцінки:

            - для земель промисловості, транспорту, зв,язку, енергетики, комерційного та іншого призначення – 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки

  3. .Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

            4. Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на інформаційній дошці в приміщенні сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради у терміни, визначені чинним законодавством.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, економічного розвитку, житлово-комунального господарства, депутатської діяльності та етики.

                          Сільський  голова                                              С.В.Ткаченко

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                             Затверджено

                                                                                                                       рішенням Калинівської

                                                                                                                        сільської ради 

                                                                                                                        від 20.06.2017 №1

 

                                                              ПОЛОЖЕННЯ   

                                      про  земельний   податок   на   території

                                               Калинівської  сільської ради                

                                                            

1.      Платники податків

Платниками податків є:

1.1.            власники земельних ділянок

1.2.            землекористувач

 

                                 2.Об,єктами оподаткування земельним податком є: 

Об,єктами оподаткування є:

     2.1. земельні ділянки, які перебувають у власність або користуванні:

     2.2. земельні частки (пай), які перебувають у власності.

 

                                                     3.База оподаткування

Базою оподаткування є:

      3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ  Податкового кодексу України:

       3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

                                                       4. Ставка податку

   

         4.1. Ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі (незалежно від місця знаходження):

            - Для будівництва і обслуговування житлового будинку  - 0.1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки:

            - для сільськогосподарських угідь  - 0.7 відсотку від їх нормативної грошової оцінки:

            - для земель промисловості, транспорту, зв,язку, енергетики, комерційного та іншого призначення – 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

           4.2. ставка податку на земельні ділянки які, перебувають у постійному  користуванні суб,єктів господарювання, ( крім державної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі з відсотків від їх нормативної грошової оцінки ( незалежно від  місця знаходження):

            4.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташуванні за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі  2 відсотків від нормативно грошової оцінки  одиниці площі ріллі по області. 

 

              5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

Від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, визначенні статтею 281 Податкового Кодексу України.

 

                        6.Пільги  щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи, визначені статтею 282 Податкового Кодексу України, а також бюджетні установи, організації та заклади державної та комунальної власності, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та здійснюють діяльність на території Калинівської сільської ради.

                   

                                7.Особливості оподаткування платою за землю.

  Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем у якому виникло це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями ( їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

                   8. Податковий період для сплати за землю.

Базовим податковим (звітним )періодом для плати за землю є календарний рік.

      

                    9.Порядок обчислення та сплати податку.

9.1Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.Центральні органи влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,у сфері будівництва, щомісяця,але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.2 Нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника  до іншого  протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9.3 Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки,сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок (крім фізичних осіб) за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю.

9.4. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положенням Бюджетного кодексу України.

 

                            10.Строки сплати податку.

Земельний податок сплачується:

а).Фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б).юридичними особами – щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного ) місяця.

 

                             11.Орендна плата.

 11.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

11.2.Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка надана  в оренду.

 11.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди, але річна сума платежу :

     1). не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

     2).не може перевищути 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

11.6.Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

11.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог цього розділу.

                                                        

Нет комментариев. Ваш будет первым!