Рішення від 27 січня 2017 року № 2

30 января 2017 - Администратор

                                                             УКРАЇНА

                                       КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

               СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                               РІШЕННЯ

 

 

 

від 27 січня 2017 року № 2                                           ХІV сесія сільської                                                     

с. Калинівка                                                                   ради сьомого

                                                                                          скликання.

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Калинівської сільської ради від 03.02.2016 р. №2«Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Калинівської сільської ради Снігурівського району Миколаївської області.»

 

                    

 

          Відповідно до підпункту 12.3.2 пункту 12.3, підпункту 12.4. 1 пункту 12.4 статті 12, пункту 291.5 статті 291, пунктів 293.1, 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, пункту 4, розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,від 20.12.2016 р. № 1791-19, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26,статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.      Внести  зміни та доповнення до «Положення про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Калинівської сільської ради», а саме:

 

 1.1 пункт 1 розділу І Платники податку слова «суб'єкти господарювання» замінити словами « платники податків»

          

  1.2.пункт ІV Ставка податку викласти в наступній редакції:

             ІV. Ставка податку

1.Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року та третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

2.Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру прожиткового  мінімуму для працездатних осіб встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим  Кодексом України;

2) 5 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

       Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,95;

293.9.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

293.9.5. для земель водного фонду - 2,43;

293.9.6. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 6.33.

2. Затвердити Фіксовані ставки єдиного податку по видах підприємницької діяльності ,що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування. (Додаток ІІ)

3. Згідно пункту 4 прикінцевих положень Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році  дане рішення не являється регуляторним актом та до нього не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12  Податкового кодексу України

4. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

5. Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення рішення на інформаційній дошці сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради в терміни, визначені чинним законодавством.

 6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та власності,  торгівельного  обслуговування,депутатської діяльності  та  етики.

 

      Сільський голова                                С.В.Ткаченк

                                                                                                                                              Додаток №1

                                                                                                                          Затверджено

                                                                                                                                                                                                                            рішенням Калинівської  сільської ради від 27.01.2017 №2.

                                                                     

 

                                                ПОЛОЖЕННЯ

 

про розмір ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності на території Калинівської сільської ради

 

 

 І. Платники податку

1.Суб'єкти господарювання , які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1)  перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000,00 гривень;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

– не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

– обсяг доходу не перевищує 1500000,00 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000,00 гривень;

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.Не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп:

– суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового Кодексу України;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

– фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

– фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

– страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

– суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

– представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

– фізичні та юридичні особи – нерезиденти;

платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

– суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

– суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

– суб’єкти господарювання, які станом на 1січня базового (звітного) року має податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

3.Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

  

ІІ. Об’єкт оподаткування

1.Об’єктом оподаткування для першої-третьої груп є дохід фізичної особи – підприємця або юридичної особи – суб’єкта господарювання будь – якої організаційно правової форми, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

2.Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), що перебувають у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди. Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

Порядок визначення доходів та їх склад встановлено статтею 292 Податкового кодексу України.

  ІІІ. База оподаткування

1.Базою оподаткування для платників єдиного податку першої-третьої груп є вартісне вираження обсягу доходу платника єдиного податку, отриманого протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 Податкового Кодексу України.

2.Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ Податкового Кодексу України.

Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

  

 ІV. Ставка податку

     1. .Ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку встановлюються  у відсотках до розміру прожиткового  мінімуму для працездатних осіб встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року

2.Ставки єдиного податку для платників другої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року та третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

2.Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру прожиткового  мінімуму для працездатних осіб;

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим  Кодексом України;

2) 5 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

         3. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

3.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,95;

3.2. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

293.9.5. для земель водного фонду - 2,43;

293.9.6. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 6.33.

  

V. Порядок обчислення податку

Порядок обчислення єдиного податку встановлюється згідно статті 292 та статті 295 Податкового Кодексу України.

  

VІ. Податковий період

1.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

2.Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

3.Попереднім податковим (звітним) роком для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників є період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж  року.

Податковим (звітним) періодом для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються є період з початку року до їх фактичного припинення.

4.Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація. 

 

 VІІ. Строк та порядок сплати податку

1.Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України.

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

2.Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

3.Сплата єдиного податку платниками першої – третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

4.У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

5.Платники єдиного податку четвертої групи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України та сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі – 10 відсотків;

у II кварталі – 10 відсотків;

у III кварталі – 50 відсотків;

у IV кварталі – 30 відсотків.

 

 VІІІ. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

Платники єдиного податку першої і другої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.

Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси.

 

Сільський голова                           С.В.Ткаченко

 

Додаток №2 до рішення сільської ради від 27.01.2017№2.
 
Фіксовані ставки єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування.
 
 
 
Фіксована ставка єдиного податку у %, до прожиткового
мінімуму 
Фіксована ставка єдиного податку у %, до
мінімальної заробітної плати 
Код
Види господарської діяльності відповідно
для першої
групи
платників
для другої
групи
платників
01.1
Вирощування однорічних і дворічних культур за 1 га
 
2
01.2
Вирощування багаторічних культур за 1 га
 
2
01.4
Тваринництво
 
6
01.5
Змішане сільське господарство
 
6
01.6
Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність
 
6
01.7
Мисливство, відновлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг
 
20
02.1
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
 
20
02.2
Лісозаготівлі
 
20
02.3
Збирання дикорослих недеревних продуктів
 
20
02.4
Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
 
20
03.1
Рибальство
 
17
03.2
Рибальство (аквакультура)
 
17
09.9
Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів
 
20
10.4
Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
 
20
10.2
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків.
 
20
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3
Перероблення та консервування фруктів і овочів
 
15
10.5
Виробництво молочних продуктів
 
14
10.6
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів
 
14
10.71
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів: виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
 
14
10.72
Виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
 
14
10.73
Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів
 
5
10.8
Виробництво інших харчових продуктів
 
10
10.9
Виробництво готових кормів для домашніх тварин
 
6
1 1.0
Виробництво напоїв
 
14
13.3
Оздоблення текстильних виробів
 
5
13.9
Виробництво інших текстильних виробів
 
8
14.1
Виробництво одягу, крім хутряного
 
9
14.11
Виробництво робочого одягу
 
8
14.19
Виробництво іншого одягу й аксесуарів
 
8
14.2
Виготовлення виробів із хутра
 
14
14.3
Виробництво трикотажного та вязаного одягу
-
8
15.11
Дублення шкур і оздоблення шкіри: вичинка та фарбування хутра
 
14
15.12
Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно - сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів
 
10
15.2
Виробництво взуття
 
10
16.1
Лісопильне та стругальне виробництво.
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.2
Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.
 
10
18.1
Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг.
 
10
18.2
Тиражування звуко-. відеозаписів і програмного забезпечення
 
10
22.1
Виробництво гумових виробів
 
20
22.2
Виробництво пластмасових виробів
 
20
23.1
Виробництво скла та виробів зі скла
 
20
23.3
Виробництво будівельних матеріалів із глини
 
20
23.4
Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки
 
20
23.5
Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей
 
20
23.6
Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу
 
20
23.7
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.
 
20
25.1
Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів
 
20
25.2
Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів.
 
20
25.3
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
 
20
25.6
Оброблення металів та нанесення покриття па метали, механічне оброблення.
 
18
25.9
Виробництво інших готових металевих виробів.
 
18
27.5
Виробництво побутових приладів.
 
15
28.1
Виробництво машин і устаткування загального призначення.
 
18
 
 
 
 


 
28.2
Виробництво інших машин і устаткування загального призначення
 
20
31.0
Виробництво меблів
 
20
32.1
Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів
 
20
32.4
Виробництво ігор та іграшок
 
10
32.9
Виробництво продукції, н. в. і. у.
 
10
33.1
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування
 
12
33.2
Установлення га монтаж машин і устаткування
 
12
41.1
Організація будівництва будівель
 
20
41.2
Будівництво житлових і нежитлових будівель
 
20
42.1
Будівництво доріг та залізниць
 
20
42.2
Будівництво комунікацій.
 
 
20
42.9
Будівництво інших споруд
 
20
43.1
Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику
 
20
43.2
Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно- монтажні роботи
 
20
43.3
Роботи із завершення будівництва
 
20
43.9
Інші спеціалізовані будівельні роботи
 
20
45.2
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
-
20
45.3
Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
 
20
45.4
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і
 
20
46
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
 
20
 
 
 
 
 
46.49
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
 
20
47.1
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
 
10
47.2
Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в неспеціалізованих магазинах
 
10
47.21
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
 
14
47.22
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах
 
18
47.23
Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах
 
18
47.24
Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими
 
8
47.25
Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
 
15
47.29
Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в  спеціалізованих  магазинах
 
10
47.30
Роздрібна торі іііляпальним
 
12
47.4
Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням
 
20
47.5
Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення
 
18
47.51
Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
 
16
47.52
роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно- технічними виробами в спеціалізованих магазинах
 
20
47.53
роздрібна торгівля килимовими виробами, покриттям для стін та підлоги в спеціалізованих магазинах
 
20
47.54
Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
 
20
47.59
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
 
20
 
 
47.6
Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізо ваних  магазинах
 
 
47.61
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
 
10
47.62
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
 
10
47.63
Роздрібна торгівля аудіо - та відеозалисами в спеціалізованих магазинах
 
20
47.64
Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
 
16
47.65
Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
 
12
47.7
Роздрібна торгівля іншими в спеціалізованих магазинах
 
 
47.71
Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
 
15
47.72
Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
 
16
47.73
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
 
14
47.74
Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
 
14
47.75
Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах
 
16
47.76
Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
 
15
47.77
Роздрібна торгівля годинниками
 
 
20
47.78
Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
 
14
47.79
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
 
19
47.8
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
 
 
 
47.81
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами
10
10
47.82
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
10
10
47.89
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
10
10
47.9
Роздрібна торгівля поза магазинами
 
 
47.91
Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовленім або через мережу Інтернет
 
20
47.99
Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
8
15
47.3
Інший пасажирський наземний транспорт
 
 
49.31
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
 
13
49.32
Надання послуг таксі
 
13
49.39
Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
 
13
49.4
Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей
 
20
 
до 1.5 г.
 
10
 
від 1.5 до 8 т.
 
15
 
більше 8 т.
 
20
52.1
Складське господарство
 
20
52.2
Допоміжна діяльність у сфері транспорту
 
20
55.1
Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення
 
20
55.3
Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів
 
20
55.9
Діяльність інших засобів тимчасового розміщення
 
20
56.3
Обслуговування напоями
 
18
56.10
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
 
18


 
56.2
Постачання готових страв
 
11
58.1
Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність
 
10
58.2
Видання програмного забезпечення
 
15
59.1
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
 
15
59.2
Видання звукозаписів
 
20
62.0
Комп'ютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність
 
1 5
63.1
Оброблення даних, розміщення інформації на веб- вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали
 
15
63.9
Надання інших інформаційних послуг
 
15
66.2
Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
 
20
68.20
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 
20
69.10
Діяльність у сфері права
 
20
69.20
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань оподаткування
 
20
70.22
Консультування з питань комерційної діяльності й керування.
 
20
71.12
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
 
20
73.11
Рекламні агентства
 
20
73.20
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення гро
мадської думки
 
20
74.20
Діяльність у сфері фотографії
 
20
75.00
Ветеринарна діяльність
 
20
77.1
Діяльність агенств працевлаштування
 
20
77.2
Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
 
12
 
77.3
Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів
 
20
78.2
Діяльність агенств тимчасового працевлаштування
 
10
78.3
Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
 
20
79.1
Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів
 
15
81.1
Комплексне обслуговування обєктів
 
20
81.2
Діяльність із прибирання
6
12
81.3
Надання ландшафтних послуг
 
20
82.1
Адміністративна та допоміжна офісна діяльність
 
20
82.3
Організування конгресів і горгівельних виставок
 
15
82.9
Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
 
20
86.21
Загальна медична практика
 
15
86.23
Стоматологічна практика
 
20
86.9
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
 
15
90.0
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
 
20
93.1
Діяльність у сфері спорту
 
15
93.2
Організація відпочинку та розваг
 
20
95.1
Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку
 
15
95.2
Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку
 
10
 
96
Надання інших індивідуальних послуг
 
 
96.0
Надання інших індивідуальних послуг
 
 
96.01
Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
 
20
96.02
Надання послуг перукарнями та салонами краси
 
10
 
96.03
Організування поховань і надання суміжних послуг
 
10
96.04
Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
 
 
15
 


 
 
96.09
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.
 
 
 
Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням
5
10
 
Послуги з ремонту взуття
5
10
 
Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням
10
20
 
Виготовлення виробів з xvrpaза індивідуальним замовленням
10
20
 
Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням
3
6
 
Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням
5
10
 
Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням
10
15
 
Додаткові послуги до виготовлення виробів за інди
відуальним замовленням
3
6
 
Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів
J
6
 
Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
Виготовлення килимів та килимових виробів за інди відуальним замовленням
5
10
 
Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів
j
6
 
Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів
п
J
6
 
Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням
10
20
 
Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів
8
15
 
Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням     
5
10
 
 
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням
10
15
 
Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо-та відеоапаратури
10
20
 
Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів
10
20
 
Послуги з ремонту годинників
4
6
 
Послуги з ремонту велосипедів
 
 
3
 
6
 
Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів
 
 
3
6
 
Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням
10
20
 
Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів
5
15
 
Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням
10
20
 
Послуги з ремонту ювелірних виробів
5
10
 
Прокат речей особистого користування та побутових товарів
5
20
 
Послуги з виконання фоторобіт
5
10
 
Послуги з оброблення плівок
5
10
 
Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
10
20
 
Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів
10
20
 
Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням
5
10
 
Послуги перукарень
7
10
 
Ритуальні послуги
10
20
 
Послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством.
10
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Послуги домашньої прислуги
6
12
 
Послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням
6
12
 
Послуги з охорони
 
15
 
Послуги з водопостачання
 
12
 
Бані, сауни
 
20
 
Музичне обслуговування
 
15
 
Відеозйомка
 
19
 
Репетиторство
 
1 1
 
Виготовлення похоронних вінків і штучних квітів
 
13
 
Виготовлення та реалізація виробів народних промислів
 
9
 
Виготовлення та реалізація вінків
 
12
 
Курєрські послуги
 
12
 
Консультаційні послуги
 
15
 
Інформаційні послуги
 
14
 
Всі види д1яльності за межами сільської ради
10
20
 
Всі види діяльності дозволені Податковим Кодексом  України,  але не визначені у додатку
10
20
 
 
 

Сільський голова                                                                         С.В.Ткаченко 

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!