Рішення від 03.07.2018р. №7

8 августа 2018 - Администратор

 ТИПОВЕ РІШЕННЯ

про внесення змін до рішення Кобзарцівської сільської ради №1 від 03.07.2017 року

 КОБЗАРЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
(найменування сільської, селищної, міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

Снігурівського  району Миколаївської  області

         ХХХІ сесія

___7______ скликання

Код згідно з КОАТУУ 4825782001

На підставі заяви фізичних осіб Кобзарцівської сільської ради №60  від 24.07.2018 року, керуючись  абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України №483 від 24.05.2017 р., пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» КОБЗАРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

(найменування сільської, селищної, міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Кобзарцівської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2;

         3) ставки податку за земельні ділянки які, перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки (незалежно від місця знаходження), відповідно до пункту 274.2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

         3.  Контроль  з виконання  цього  рішення покласти  на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів,  приватизації та власності,  депутатської діяльності та етики.

(найменування виконавчого органу ради)

4. Рішення набирає чинності2 з 01.01.2018 року.

Голова Кобзарцівської сільської ради ___________

   (найменування сільської, селищної, міської  ради/ради об’єднаних територіальних громад)

__________
(підпис)

_Н.В.Канцелярук
(
ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

________________________________ с.Кобзарці_________________________________

                                                             (найменування населеного пункту)

03 серпня  2018 р.

№ 7                                                                 _________

1 Зазначається у разі потреби.

2 Зазначається дата набрання рішенням чинності у разі, коли вона відмінна від дати набрання чинності згідно із частиною п’ятою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

                         

 

                                                                                                           Додаток 1
                                                                            до Типового рішення про встановлення ставок
                                                                            та пільг із сплати земельного податку

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           рішенням  Кобзарцівської  сільської ради

                                                                                                           (найменування сільської, селищної,
                                                                                             міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               від 03.08.2018 р.  № 7

СТАВКИ
земельного податку
1

 Ставки  встановлюються   на 2018 рік та вводяться в дію з  01  січня  2018   року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

14

28

4825782001

село Кобзарці

14

28

4825782002

село Новопавлівське

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,6

0,6

3

3

 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,6

0,6

3

3

 

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,6

0,6

3

3

 

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,6

0,6

3

3

 

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

0.6

0.6

3

3

 

 

01.06

Для колективного садівництва4

0.6

0.6

3

3

 

 

01.07

Для городництва4

 

 

3

3

 

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0.6

0.6

3

3

 

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0.6

0.6

3

3

 

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0.6

0.6

3

3

 

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

0.6

0.6

3

3

 

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

0.6

0.6

3

3

 

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,6

0,6

3

3

 

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.6

0.6

3

3

 

 

02

Землі житлової забудови

 

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,1

0,1

 

 

 

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,1

0,1

 

 

 

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,1

0,1

 

 

 

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,1

0,1

 

 

 

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,05

0,05

 

 

 

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

 

 

 

 

 

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,1

0,1

 

 

 

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

 

03

Землі громадської забудови

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1,0         

1,0

 

 

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1,0

1,0

 

 

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

1,0

1,0

 

 

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

1,0

1,0

 

 

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

1,0

1,0

 

 

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

1,0

1,0

 

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,0

1,0

 

 

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,0

1,0

 

 

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,0

1,0

 

 

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,0

1,0

 

 

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,0

1,0

 

 

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,0

1,0

 

 

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,0

1,0

 

 

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

1,0

1,0

 

 

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,0

1,0

 

 

 

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

 

 

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

 

 

 

 

 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

 

 

 

 

 

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

1.0

1.0

3

3

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

 

 

 

 

 

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

 

 

 

 

 

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

 

 

 

 

 

 

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

1.0

1.0

 

 

 

 

04.08

Для збереження та використання заказників

 

 

 

 

 

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

 

 

 

 

 

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

1.0

1.0

3

3

 

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

1.0

1.0

 

 

 

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

-

-

 

 

 

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1.0

1.0

3

3

 

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1.0

1.0

3

3

 

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1.0

1.0

3

3

 

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

 

 

 

 

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

1.0 

1.0

 

 

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

 

 

 

 

 

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

 

 

 

 

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1.0

1.0

3

3

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

1,0

1,0

3

3

 

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,0

1,0

 

 

 

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,0

1,0

3

3

 

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

3

3

 

 

09

Землі лісогосподарського призначення

 

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

1,0

1,0

3

3

 

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

1,0

1,0

3

3

 

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

3

3

 

 

10

Землі водного фонду

 

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,0

1,0

3

3

 

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,0

1,0

3

3

 

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,0

1,0

3

3

 

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,0

1,0

3

3

 

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,0

1,0

3

3

 

 

10.06

Для сінокосіння

1,0

1,0

3

3

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,0

1,0

3

3

 

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,0

1,0

3

3

 

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,0

1,0

3

3

 

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,0

1,0

3

3

 

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

 

 

 

 

 

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1.0

1.0

3

3

 

 

11

Землі промисловості

 

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

1,0

1,0

3

3

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,0

1,0

3

3

 

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,0

1,0

3

3

 

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,0

1,0

3

3

 

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

3

3

 

 

12

Землі транспорту

 

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1,0

1,0

3

3

 

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

1,0

1,0

3

3

 

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

1,0

1,0

3

3

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1,0

1,0

3

3

 

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

1,0

1,0

3

3

 

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1,0

1,0

3

3

 

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

1,0

1,0

 

 

 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1,0

1,0

3

3

 

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,0

1,0

3

3

 

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

3

3

 

 

13

Землі зв’язку

 

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1,0

1,0

3

3

 

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,0

1,0

 

 

 

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,0

1,0

3

3

 

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

 

 

 

 

14

Землі енергетики

 

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

1,0

1,0

3

3

 

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

1,0

1,0

3

3

 

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

3

3

 

 

15

Землі оборони

 

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

1.0          

1.0

3

3

 

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

 

 

 

 

 

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

 

 

 

 

 

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

 

 

 

 

 

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

 

 

 

 

 

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

 

 

 

 

 

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

1.0

1.0

3

3

 

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1.0

1.0

3

3

 

 

16

Землі запасу

1,0

1,0

3

3

 

 

17

Землі резервного фонду

1,0

1,0

3

3

 

 

18

Землі загального користування4

1.0

1.0

3

3

 

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1.0

1.0

3

3

 

                     

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України

                                          

 

 

                                                                                                             Додаток 2
                                                                            до Типового рішення про встановлення ставок
                                                                            та пільг із сплати земельного податку

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           рішенням   Кобзарцівської сільської ради

                                                                                       (найменування сільської, селищної,
                                                                                             міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                          від 03.08.2018 р.  № 7

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються   на  2018 рік та вводяться в дію  з  01  січня  2018   року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

14

28

4825782001

село Кобзарці

14

28

4825782002

село Новопавлівське

       

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

інваліди першої та другої групи /

-          земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка ):  не більше як 0,25 га

-          для ведення особистого селянського господарства у розмірі не більше як 2 га

100

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18-ти років /

-          земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка ):  не більше як 0,25 га

-          для ведення особистого селянського господарства у розмірі не більше як 2 га

100

пенсіонери (за віком )

-          земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка ):  не більше як 0,25 га

-          для ведення особистого селянського господарства у розмірі не більше як 2 га

100

ветерани війни та особи ,на яких поширюється дія закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

-          земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка ):  не більше як 0,25 га

-          для ведення особистого селянського господарства у розмірі не більше як 2 га

100

фізичні особи , визнанні законом  особами, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи

-          земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка ):  не більше як 0,25 га

-          для ведення особистого селянського господарства у розмірі не більше як 2 га

100

Для будівництва та обслуговування будівель органів                                                                                                                               100

державної влади та місцевого самоврядування4

100

 

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

100

 

 

Для будівництва та обслуговування

будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

 

100

 

 

Для будівництва та обслуговування

будівель громадських та релігійних організацій4

 

100

 

 

Для будівництва та обслуговування

будівель закладів

культурно-просвітницького обслуговування4

 

100

 

 

 

Для будівництва та обслуговування

будівель екстериторіальних організацій та органів4

100

 

 

 

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

100

 

 

Для будівництва та обслуговування об’єктів

туристичної інфраструктури та

закладів громадського харчування

100

 

 

 

Для будівництва та обслуговування

будівель кредитно-фінансових установ

100

 

 

 

Для будівництва та обслуговування

будівель ринкової інфраструктури

                    100

 

 

 

Для будівництва та обслуговування

будівель і споруд закладів науки

100

 

 

 

Для будівництва та обслуговування

будівель закладів комунального обслуговування

100

 

 

 

Для будівництва та обслуговування

будівель закладів побутового обслуговування 

100

 

 

 

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

100

 

 

Для будівництва та обслуговування

інших будівель громадської забудови 

100

 

 

 

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для

збереження та використання земель

природно-заповідного фонду

100

 

 

 

 

     Від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, визначені статтею 281 Податкового кодексу України, крім випадку, якщо платники земельного податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, або укладають договори на спільну діяльність (вирощування), спільний обробіток тощо зазначених земельних ділянок сільськогосподарського призначення та водного фонду податок сплачується на загальних підставах.

100

 

 

    Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи, визначені статтею 282 Податкового кодексу України, а також бюджетні установи, організації та заклади державної та комунальної власності, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та здійснюють діяльність на території Кобзарцівської сільської ради.

100

 

         

 

- Звільнення  від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних  норм;

- Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови  передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

- Якщо фізична особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання , то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги .

- Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду , у якому подано таку заяву

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!