Рішення від 27 січня 2017 року № 2

31 января 2017 - Администратор

 КОБЗАРЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Від   27 січня 2017 року                         № 2                                   ХУІ сесія

              с.Кобзарці                                                                 сьомого скликання

 

 

 

 

Про  внесення  змін  та доповнень  до  Положення

про   податок   на   майно  (в   частині   податку  на

нерухоме  майно, відмінне  від  земельної  ділянки  

та      транспортного      податку)     на      території

Кобзарцівської    сільської    ради

 

            Відповідно до Законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», розглянувши рекомендації Снігурівського відділення Баштанської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, викладені в листі від 12.01.2017р. №45/10/14-11-28-13-03 «Про внесення змін», керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни та доповнення до Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та транспортного податку) на території Кобзарцівської сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 12.01.2011р.№4 (у редакції рішення сільської ради від 31.01.2014 р. №3, від 26.08.2014 р. №3, від 16.01.2015 р. №4, від 22.01.2016 р. №1), а саме:

 

       1.1.Підпункт 4.2. пункту 4 «Об’єкти оподаткування» доповнити підпунктом «и» такого змісту:

 «и) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей».

 

      1.2. Абзац шостий підпункту 6.2. пункту 6 «Пільги із сплати податку» викласти в такій редакції:

«Кобзарцівська сільська рада  до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України».

 

          1.3.У підпункту 7.2. пункту 7 «Ставки податку» цифри «0.5» змінити цифрами  «0.3».   

 

1.4.Підпункт 9.5 пункту 9 «Порядок обчислення суми податку» викласти в такій редакції:

«9.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

 

           1.5.У підпункті 10.1. пункту 10 «Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком» слова «він втратив » замінити словом «припинилося» , а слово «виникло» - словами «він набув».

 

2.Установити, що до даного рішення не застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відповідно до пункту 4 другого розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».

 

3.Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку села, депутатської діяльності, етики, законності та захисту прав громадян.

 

 

Сільський голова                         Н.В.Канцелярук

 

 

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням Кобзарцівської сільської ради
                                                                 від 12.01.2011 р. № 4
                                                                          (у  редакції рішення сільської ради 
                                                                                   від 31.01.2014 р. №3
                                                                                   від 26.08.2014 р. №3
                                                                                   від 16.01.2015 р. №4
                                                                                   від 22.01.2016 р. №1
                                                                                   від 27.01.2017 р. №1)
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)

 
 

1. Склад податку на майно

 
1.1. Податок на майно складається з:
1.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
1.1.2. транспортного податку;
1.1.3. плати за землю.
 
 

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 2.1. Об'єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.
 2.1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:
 а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
 б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
 в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання.
 
2.2 Об'єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:
 а) будівлі офісні - адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
 б) будівлі торговельні - магазини, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування;
 в) будівлі промислові та склади;
 г) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
 д) інші будівлі.
 
 

 3. Платники податку

3.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
3.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
 
 

4. Об'єкт оподаткування

 4.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
 4.2. Не є об'єктом оподаткування:
 а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
 б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 в) житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, в разі визнання такою рішенням сільської ради;
 г) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
 д) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
 е) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
 є)об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
ж)будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
з) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, споруди спорту (спортивні зали) незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
и) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.
 
 

 5. База оподаткування

 5.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
 5.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
 5.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.
 
 

 6. Пільги із сплати податку

 6.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
 а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
 б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
 в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
    Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
 
 6.2.Звільняються від сплати податку:
а) об'єкти житлової нерухомості  - фізичні особи, середньомісячні доходи яких за рік, що передує звітному (податковому періоду), не перевищують прожиткового мінімуму, законодавчо встановленого на 1 січня  звітного періоду;
          б) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції.
в)об’єкти житлової нерухомості (незалежно від їх кількості та площі) - особи з числа учасників антитерористичної операції (при наявності відповідної довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України);
г)прибудови до житлового будинку - частини будинку, розташовані поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і які мають з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
д)об‘єкти оподаткування, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності), у тих випадках, коли орендарями цих об’єктів оподаткування є установи і організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Кобзарцівська сільська рада  до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Пільги з податку, що сплачується на  території Кобзарцівської сільської ради  з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі;       
об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
 
 

7. Ставки податку.

7.1. Встановити ставки податку за 1 кв. метр бази оподаткування у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб:
а) 0,1 відсотка – для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів;
б) 0,1 відсотка – для житлового будинку, будинків, загальна площа яких перевищує 120 кв. метрів;
в) 0,1 відсотка - для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), загальна площа яких перевищує 180 кв. метрів.
7.2. Встановити ставки податку за 1 кв. метр бази оподаткування у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) в розмірі 0.3 відсотка для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.
 
 

8. Податковий період

8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 
 

9. Порядок обчислення суми податку

9.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 7.1 пункту 7 цього Положення та ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 7.1 пункту 7 цього Положення та ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 7.1 пункту 7 цього Положення та ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості;
д) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»-«г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)».
9.2. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та ставки податку.
9.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 9.1. пункту 9 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
    Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
 
     Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
     Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
9.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 - права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
     У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
 9.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
9.6. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
      Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
 
 

10. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком.

10.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому набувправо власності.
10.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 
 

11. Порядок сплати податку

11.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету  Кобзарцівської сільської ради.
 
 

12. Строки сплати податку

12.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

                                                       

Нет комментариев. Ваш будет первым!