Протокол №36 від 20 червня 2019р

26 июня 2019 - Администратор

СНІГУРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 
 

ПРОТОКОЛ

 
 
20 червня  2019 року № 36
 
м. Снігурівка
 
 
ХХХVІ сесія
 
сьомого скликання.
 
Місце проведення:
 
зал засідань районної ради,
 
10 година
 
Загальний склад ради:           - 34
Обрано депутатів:                  - 34
Присутні:                               - 20
Відсутні:                                - 14
 
В роботі пленарного засідання ХХХVІ сесії районної ради сьомого скликанняприймають участь:: Верловицький Сергій Валерійович, перший заступник голови Снігурівської  райдержадміністрації, Гищак Андрій Миколайович, заступник голови Снігурівської  райдержадміністрації; начальники управлінь та відділів райдержадміністрації; керівники  підприємств та державних установ; міський та сільські голови; представники засобів масової інформації.
 
Мезіна Тетяна Андріївна, голова Снігурівської районної ради, оголосила ХХХVІ  сесію  районної ради сьомого скликаннявідкритою.
 
/Лунає Державний Гімн України/
 
 

За пропозицією головуючої одноголосно обрано секретаріат сесії у складі депутатів: Бандурової Лідіії Тимофіївни, Кареліна Михайла Васильовича та лічильну комісію у складі депутатів: Сокульської Наталії Вікторівни,    Чернишевої  Вікторії Логвинівни.

 
Мезіна Т.А., голова Снігурівської районної ради, доповіла про роботу районної ради в міжсесійний період. Коротко зупинилась на головних подіях, які відбулись в районі в період між минулою черговою сесією районної ради та нинішньою.
 
Перед затвердженням проекту порядку денного та регламенту роботи    ХХХVІ  сесії районної ради сьомого скликання головуюча Мезіна Т.А. повідомила, що проекти рішень районної ради своєчасно було розміщено на офіційному веб-сайті Снігурівської районної ради та детально розглянуто на  засіданні профільних комісій Снігурівської районної ради.
 
Далі проведено процедурне голосування за прийняття проекту порядку денного та регламенту роботи ХХХVІ  сесії районної ради сьомого скликання.
Регламент роботи та порядок денний  ХХХVІ  сесії районної ради  затверджено одноголосно.
 
 

До порядку денного ХХХVІ сесії районної ради сьомого скликання включено такі питання:

1.               Про внесення доповнень до Програми розвитку освіти Снігурівського району на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 31.03.2017 №1.
Доповідач: МЕНДУС Любов Іванівна, начальник відділу освіти райдержадміністрації.
2.               Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються (надаються) Об`єднаним трудовим архівом органів місцевого самоврядування Снігурівського району.
Доповідач: МАРІНОВА Ольга Георгіївна, директор Об`єднаного трудового архіву органів місцевого самоврядування Снігурівського району.
3.               Про стан виконання Програми зайнятості населення Снігурівського району на період до 2020 року включно за 2018 рік.
Доповідач: КАРАЧЕНЦЕВА Лариса Анатоліївна, заступник начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
4.               Про продовження строку дії на 2019 рік районної Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки.
Доповідач: КОВРИГА Миколай Леонідович, голова комісії з перетворення, головний лікар Снігурівської центральної районної лікарні.
5.               Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2019 рік.
Доповідач: ДРУЗЬ Наталія Михайлівна, начальник фінансового управління райдержадміністрації.
6.               Про преміювання голови районної ради.
Доповідач: БУЛЬБА Ігор Олександрович, голова постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи,приватизації та власності.
7.                Різне.
 
 
 
 
 
 
 

1. СЛУХАЛИ:

 

Про внесення доповнень до Програми розвитку освіти Снігурівського району на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 31.03.2017 №1.

Доповідач: МЕНДУС Любов Іванівна, начальник відділу освіти райдержадміністрації.
 
Мендус Л.І. наголосила на необхідності внесення доповнень до Заходів з виконання Програми розвитку освіти Снігурівського району на 2017-2021 роки, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», Указу Президента України від 30.09.2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», з метою поліпшення кадрового забезпечення закладів та установ освіти району.
 
З  урахуванням обговорення та внесених пропозицій проведено поіменне голосування.
 
Результати поіменного голосування:
"за" – 20
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
"всього" – 20.
 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається).
 
 

2.              СЛУХАЛИ:

 

Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються (надаються) Об`єднаним трудовим архівом органів місцевого самоврядування Снігурівського району.

Доповідач: МАРІНОВА Ольга Георгіївна, директор Об`єднаного трудового архіву органів місцевого самоврядування Снігурівського району.
 
Марінова О.Г. зазначила, що на підставі частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35 Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»,  наказу Державного комітету архівів України від 05.05.2008 № 82 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах», з урахуванням вимог  статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», необхідно затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються (надаються) Об`єднаним трудовим архівом органів місцевого самоврядування Снігурівського району.
 
З  урахуванням обговорення та внесених пропозицій проведено поіменне голосування.
 
Результати поіменного голосування:
"за" – 20
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
"всього" – 20
 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається).
 
 

3.                 СЛУХАЛИ:

 

Про стан виконання Програми зайнятості населення Снігурівського району на період до 2020 року включно за 2018 рік.

Доповідач: КАРАЧЕНЦЕВА Лариса Анатоліївна, заступник начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
 
Караченцева Л.А. проінформувала присутніх про виконання Програми зайнятості населення Снігурівського району на період до 2020 року включно за 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 15.06.2018 р. № 1.
 
З  урахуванням обговорення та внесених пропозицій проведено поіменне голосування.
 
Результати поіменного голосування:
"за" – 20
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
"всього" – 20
 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається).
 

 

4. СЛУХАЛИ
 

Про продовження строку дії на 2019 рік районної Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки.

Доповідач: КОВРИГА Миколай Леонідович, голова комісії з перетворення, головний лікар Снігурівської центральної районної лікарні.
 
Коврига М.Л. відмітив, що відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Законів України „Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”, з метою забезпечення створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, необхідно продовжити строк дії на 2019 рік районної Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 12 серпня 2015 року № 2.
 
З  урахуванням обговорення та внесених пропозицій проведено поіменне голосування.
 
Результати поіменного голосування:
"за" – 20
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
"всього" – 20
 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається).
 
5. СЛУХАЛИ
 

Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2019 рік.

Доповідач: ДРУЗЬ Наталія Михайлівна, начальник фінансового управління райдержадміністрації.
 

 

Друзь Н.М. зазначила, що відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації проект рішення «Про внесення змін до районного бюджету Снігурівського району на 2019 рік» розміщено на сайті Снігурівської районної ради.
Виступаюча відмітила, що з метою впорядкування дохідної та видаткової частин районного бюджету, необхідно внести зміни до районного бюджету Снігурівського району на 2019 рік. Наталія Михайлівна детально зупинилась по кожній позиції в розрізі розпорядників бюджетних коштів. 
 

 

В обговоренні питання взяв участь депутат Снігурівської районної ради  Бульба І.О.
 
З  урахуванням обговорення та внесених пропозицій проведено поіменне голосування.
 
 
Результати поіменного голосування:
 
"за" – 20
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 0
"всього" – 20
 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається).
 
6. СЛУХАЛИ
 

Про преміювання голови районної ради.

Доповідач: БУЛЬБА Ігор Олександрович, голова постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи,приватизації та власності.
 
Перед розглядом даного питання голова Снігурівської районної ради Мезіна Т.А. зачитала присутнім свою заяву щодо уникнення конфлікту інтересів і повідомила, що участі в голосуванні не приймає. (Заява додається).
Бульба І.О. вніс пропозицію здійснити преміювання голови районної ради Мезіної Т.А. за січень, лютий, березень, квітень, травень 2019 року в розмірі 40% від посадового окладу за кожен місяць, в межах затвердженого кошторису видатків на оплату праці виконавчого апарату районної ради на 2019 рік.
 
З урахуванням обговорення та внесених пропозицій проведено поіменне голосування за прийняття проекту рішення районної ради.
 
Результати поіменного голосування:
"за" – 19
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 1 (Мезіна Т.А. участі в голосуванні не приймала)
"всього" – 20
 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається).
 
 
7. Різне.
Мезіна Т.А. повідомила, що на засіданні бюджетної комісії від 11.06.2019 року, за участю членів президії Снігурівської районної ради, депутати запропонували запросити начальника Управління каналами річки Інгулець Кота Т.П. особисто на чергове пленарне засідання тридцять шостої сесії районної ради.
Депутати районної ради внесли пропозицію заслухати особисто Кота Т.П. з інформацією про реорганізацію організації Управління каналами річки Інгулець, можливості подальшого скорочення штатної чисельності (у разі скорочення – в якій кількості) та подальші перспективи господарсько-фінансової діяльності організації.
 
Тетяна Андріївна зазначила, що на слідуючий день було направлено відповідний лист-запрошення начальнику Управління каналами річки Інгулець Коту Т.П. на чергове пленарне засідання тридцять шостої сесії районної ради.
 
За № 01/383 від 12.06.2019 року до районної ради надійшов лист, в якому повідомлено Снігурівську районну раду про те, що в зв’язку із службовим відрядженням Кота Т.П. до м. Києва Держводагенства України, Кот Т.П. не зможе бути присутнім на черговому пленарному засіданні тридцять шостої сесії районної ради.
Мезіна Т.А. наголосила, що питання потребує подальшого розгляду і доопрацювання.
 
 

ВИСТУПИЛИ:

Депутат районної ради Бастан С.В., який запропонував розглянути питання відновлення руху автомобільного транспорту по відрізку дороги по вулиці Центральній до Ощадбанку в м. Снігурівка з метою зручності обслуговування клієнтів банку та сплати комунальних платежів, руху інкасаторського транспорту. Виступаючий запропонував виконавчому апарату Снігурівської районної ради підготувати та надати до Снігурівської міської ради лист з вищезазначеного питання.
 
 

Виступили Оковитий М.І. та Коврига М.Л., які підтримали пропозицію Бастана С.В.

 
Проведено процедурне голосування.
«за» - одноголосно.
 
 

Депутат Снігурівської міської ради Козленко А.В., який запропонував допомогти у встановленні пам’ятника видатному журналісту, видатному поету-лірику Козлову В’ячеславу Івановичу.

Виступаючий  відмітив високу любов поета до рідного краю,  його поезія не залишає байдужими  шанувальників та читачів.
 
А.В.Заєць, голова первинної організації Національної спілки журналістів України, підтримав пропозицію Козленка А.В. та  звернувся до представників влади, депутатів всіх рівнів, міського та сільських голів, меценатів і просто шанувальників творчості В.І. Козлова  перерахувати кошти на поточний відкритийрахунок.
Виступаючий повідомив, що з цією метою у районному відділенні ПриватБанку відкрито поточний рахунок, який нещодавно опубліковано в районній газеті «Вісті Снігурівщини».
 
Тетяна Андріївна запропонувала сільським головам долучитися до перерахування коштів і також запропонувати депутатам сільських рад підтримати дану пропозицію.
 
 
 
Тетяна Андріївна, голова Снігурівської районної ради, подякувала всім за плідну, конструктивну роботу.
Пленарне засідання ХХХVІ  сесії районної ради сьомого скликанняоголошується закритим.
 
/Лунає Державний Гімн України/
 
 
 
Голова районної ради                                                       Т.МЕЗІНА

  

Нет комментариев. Ваш будет первым!