Регламент районної ради

26 октября 2011 - Администратор
                                                                                                     
СНІГУРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
 
РІШЕННЯ
 
16  грудня  2015 року  № 1
     Снігурівка
 
Про Регламент Снігурівської районної ради сьомого скликання
ІІ позачергова сесія
сьомого скликання
 
 
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши Регламент районної ради 7 скликання, розроблений тимчасовою комісією з числа депутатів районної ради сьомого скликання, районна рада
 
ВИРІШИЛА :
 
1.     Затвердити Регламент Снігурівської районної ради сьомого скликання (додається).
2.     Визнати такими, що втратили чинність, рішення районної ради:
-                  від 03.12.2010р. №1 “Про Регламент Снігурівської районної ради шостого скликання”;
-                  від 12.07.2011р. №5 “ Про внесення змін та доповнень до Регламенту Снігурівської районної ради шостого скликання ”;
3.     Рішення районної ради від 27 листопада 2015 року №5 „ Про утворення тимчасової комісії з числа депутатів районної ради 7 скликання ” зняти з контролю як таке, що виконане.
 
 
 
Голова районної ради                                                          Т.А.Мезіна
 
 
 
 
 
 
 
 
Затверджено
рішенням районної ради
від 16.12.2015р. № 1
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ
Снігурівської районної ради сьомого скликання
 
РОЗДІЛ   І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
СТАТТЯ 1.1.
Снігурівська районна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл та міста у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.
До складу районної ради входить 34 рівних за своїми правами депутатів районної ради, які обрані виборцями Снігурівського району за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами відповідно до Закону України „Про місцеві вибори”.
 
СТАТТЯ  1.2.
Снігурівська районна рада є юридичною особою, яка має гербову печатку, рахунки в банківських установах, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах та мати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.
 
СТАТТЯ  1.3.
Районна рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.  Строк  повноважень  районної  ради визначається Конституцією України.
 
СТАТТЯ  1.4.
Регламент роботи районної ради – це нормативно-правовий документ, який регулює порядок роботи районної ради, її засідань, повноважень голови ради, його заступника, формування постійних комісій, президії ради, процедуру окремих видів діяльності районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб, а також функції, які випливають з їх повноважень, встановлених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами.
Не пізніш, як на другій сесії затверджуються Регламент роботи районної ради, а також Положення про постійні комісії, Положення про президію районної ради та Положення про помічника-консультанта депутата районної ради.
Даний Регламент діє до затвердження Регламенту роботи районної ради нового скликання.
 
СТАТТЯ  1.5.
Діяльність районної ради, її органів, посадових осіб, ґрунтується  на колективному, вільному обговоренні і вирішенні питань, гласності, законності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності  перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.
 
СТАТТЯ  1.6.
Діловодство, робота районної ради ведеться державною мовою, яка є державною мовою в Україні.
 
СТАТТЯ  1.7.
Порядок формування постійних комісій, діяльність депутатів і посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та цим  Регламентом.
 
СТАТТЯ  1.8.
Для всебічного, об’єктивного, достовірного, своєчасного висвітлення роботи районна рада висвітлює свою діяльність через районну газету “Вісті Снігурівщини”, відповідно до Закону України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” та офіційний веб-сайт Снігурівської районної ради.
За висвітлення роботи органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу району та виконавчої влади здійснюється  оплата.
 
СТАТТЯ  1.9.
Районна рада виступає співзасновником друкарського засобу масової інформації – газети „Вісті Снігурівщини”, затверджує її статут та призначає на період скликання головного редактора газети відповідно до Положення про порядок призначення або узгодження на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад Снігурівського району.
 
РОЗДІЛ ІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ
1. СКЛИКАННЯ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ
СТАТТЯ  2.1.1.
Сесія районної ради є основною організаційно-правовою формою діяльності районної ради. Сесія складається з пленарних засідань ради, засідань постійних комісій та засідань інших комісій, створених радою.
Сесії є чергові та позачергові.
 
СТАТТЯ  2.1.2.
Сесія районної ради скликається:
-         головою районної ради;
-         за пропозицією не менш як 1/3 депутатів від загального складу;
-         за пропозицією постійної комісії районної ради;
-         за пропозицією голови райдержадміністрації;
Сесія районної ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
Рішення про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії, з зазначенням часу скликання, місця проведення та переліком питань, що передбачається внести на розгляд районної ради.
Проекти рішень, інші документи та матеріали, з питань, котрі виносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніш як за три дні до відкриття сесії, а в виняткових випадках – в день проведення сесії.
 
СТАТТЯ 2.1.3.
У разі немотивованої відмови або неможливості з боку голови районної ради скликати сесію, сесія скликається заступником голови ради.
 
СТАТТЯ  2.1.4.
         Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються голові районної ради у письмовому вигляді з зазначенням питань, що планується внести на розгляд сесії з обґрунтуванням необхідності її скликання.
 
СТАТТЯ  2.1.5.
         Рішення про скликання сесії головою районної ради або його заступником оформляються у вигляді розпорядження.
 
 
СТАТТЯ 2.1.6.
         Рішення про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів у порядку і в строки, передбачені ст.2.1.2 цього Регламенту.
СТАТТЯ 2.1.7.
Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів протягом строку, встановленого для її розгляду.
 
СТАТТЯ 2.1.8.
         В роботі сесії можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати рад усіх рівнів, міський та сільські  голови. На сесію можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, громадяни, з урахуванням питань порядку денного сесії. Список запрошених складається секретаріатом і погоджується з головою районної ради.
В президії пленарного засідання бере участь голова райдержадміністрації з правом дорадчого голосу.
 
СТАТТЯ 2.1.9.
Пленарні засідання районної ради, як правило, є відкритими.
В разі необхідності районна рада приймає рішення про проведення закритого пленарного засідання.
Таке рішення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради. На засіданні можуть бути присутні особи, присутність яких необхідна для розгляду питання , винесеного на закрите пленарне засідання.
Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати фото -, кіно -, відео - техніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.
Стенографування, підготовка протоколу пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом у режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.
Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню, за підсумками закритого засідання , визначається рішенням ради.
 
СТАТТЯ 2.1.10.
Сесія районної ради є повноважною при наявності більше половини депутатів від загального складу ради, тобто не менше як 18 депутатів.
 
 
 
 
 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОЇ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ
 
СТАТТЯ 2.2.1.
         Сесія новообраної районної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не  пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.
Інформація голови районної  виборчої комісії береться до відома. Після оголошення цієї інформації набирають чинності повноваження депутатів районної ради нового скликання, у зв’язку з чим приймається  рішення районної ради «Про підсумки виборів депутатів районної ради та визнання їхніх  повноважень». Це  рішення підписується головою районної виборчої комісії.
 
СТАТТЯ  2.2.2.
На першій сесії ради здійснюється:
оголошення інформації голови районної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів районної та визнання їхніх повноважень;
обрання тимчасової президії з числа депутатів районної ради в кількості двох  осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах, та визначення головуючого на першій сесії районної ради; 
обрання голови районної ради;
утворення тимчасової комісії з числа депутатів районної ради з підготовки та внесення на розгляд другої сесії  районної ради проекту  Регламенту районної ради сьомого скликання, проектів положень про постійні комісії, президію районної ради та проекту положення про помічника-консультанта депутата  районної ради.
        
СТАТТЯ  2.2.3.
         З числа обраних депутатів – членів тимчасової президії районна  рада визначає головуючого на першій  сесії районної  ради, який  веде пленарне засідання до обрання голови районної ради.
 
СТАТТЯ  2.2.4.
На першій сесії новообраної районної ради з числа депутатів районної ради по 1 представнику від кожної політичної партії утворюється тимчасова комісія  з підготовки та внесення на розгляд другої сесії районної ради проектів Регламенту районної ради, положень про постійні комісії, президію районної ради та проекту положення про помічника-консультанта депутата  районної ради.
Після  висування кандидатур депутати районної ради приймають рішення про склад тимчасової комісії  відкритим голосуванням.
СТАТТЯ  2.2.5.
Тимчасова комісія з розробкипроектівРегламенту районної ради, положень про постійні комісії, президію ради та положення про помічника-консультанта депутата районної ради обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. 
 Рішення тимчасової комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії. Голос голови тимчасової комісії є вирішальним.
         Організацію роботи тимчасової комісії забезпечує голова комісії.
         В засіданні тимчасової комісії мають право брати участь голова районної ради, заступник та працівники виконавчого апарату районної ради. 
         За підсумками роботи голова тимчасової комісії пропонує депутатам районної ради розроблені проекти Регламенту районної ради, положень про постійні комісії та президію районної ради, положення про помічника-консультанта депутата районної ради, які затверджуються районної радою не пізніш як на другій сесії.
 
3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПИТАНЬ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД СЕСІЇ, ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
СТАТТЯ 2.3.1.

    Пропозиції до порядку денного сесії районної ради вносяться головою районної ради, президією, постійними комісіями, головою районної державної адміністрації та фракціями, групами районної ради.

Внесення пропозицій до порядку денного сесії здійснюється шляхом надання до ради проектів рішень ініціаторами таких рішень у текстовому та електронному варіантах  з додаванням усіх необхідних матеріалів, у тому числі листа узгодження,супровідного листа (пояснювальної записки) тощо.
         Супровідний лист (пояснювальна записка) до проекту рішення районної ради має містити повну назву проекту рішення, обґрунтування необхідності його прийняття, прізвище, ім'я, по батькові, посаду доповідача,  час, передбачений для доповіді, та інші відомості, необхідні для розгляду проекту рішення.

До моменту внесення на розгляд пленарного засідання районної ради проекти рішень підлягають обов’язковому оприлюдненню розробником у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Інформація про оприлюднення проекту рішення районної ради, зокрема, джерело та дата оприлюднення зазначається у супровідному листі (пояснювальній записці).
Пропозиції для включення в порядок денний пленарного засідання сесії попередньо розглядаються на засіданнях президії районної ради, постійних комісій з прийняттям відповідних рішень та рекомендацій.
 
 
 
СТАТТЯ 2.3.2.
         Проекти рішень районної ради з додатком усіх необхідних матеріалів підлягають обов’язковому узгодженню з посадовими особами, які беруть участь у підготовці даного рішення, головами постійних комісій за напрямками, заступником голови районної ради, керуючою справами районної ради, керівником відповідного управління чи відділу райдержадміністрації (з питань, які вносяться райдержадміністрацією). При необхідності до листа узгодження включається органи самоврядування на місцях, керівники підприємств, установ, організацій.
         В разі незгоди з проектом рішення, зауваження, або доповнення викладаються на окремому аркуші.
 
СТАТТЯ 2.3.3.
         Проекти регуляторних актів вносяться та розглядаються в порядку визначеним чинним законодавством.
Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 
СТАТТЯ  2.3.4.
         До проекту рішення з того чи іншого питання порядку денного, разом з довідкою узгодження додається лист розсилки /перелік підприємств, установ, організацій, яким необхідно направити даний документ/. При необхідності фінансових витрат, для реалізації рішення, додається його економічне обґрунтування.
 
СТАТТЯ  2.3.5.
         Пропозиції до порядку денного чергової сесії районної ради з листом узгодження, проектів рішень, подаються до секретаріату районної ради не пізніше як за 20 днів до сесії.
 
СТАТТЯ  2.3.6.
         Проекти програм соціально-економічного розвитку району і районного бюджету вносяться в письмовій формі головою райдержадміністрації на адресу голови районної ради не пізніш як за 20 днів до початку пленарного засідання.
         Голова районної ради направляє проекти для попереднього розгляду і підготовки висновків по них в постійні комісії не пізніш як за  10 днів до розгляду їх на сесії.
 
СТАТТЯ  2.3.7.
         Постійні комісії не пізніше ніж за 7 днів до розгляду на сесії надають голові ради свої пропозиції та зауваження щодо проектів програм і бюджету.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ.
 
СТАТТЯ  2.4.1.
         Підготовка сесії районної ради проводиться відповідно до плану підготовки сесії, який затверджує голова ради.
Підготовка сесії здійснюється виконавчим апаратом ради, постійними комісіями та відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації.
Реєстрація депутатів та запрошених осіб на сесію починається за годину до відкриття пленарного засідання районної ради, після обідньої перерви та перед голосуванням.
         Пленарні засідання районної ради, як правило, розпочинаються о 10.00 в залі засідань районної ради, депутати під час роботи займають місця з третього по десятий ряд. Перший та другий ряд займає секретаріат сесії, представник ЗМІ, працівники апарату районної ради та заступники голови райдержадміністрації.
         Перерва в роботі сесії робиться згідно регламенту роботи районної ради, затвердженого на пленарному засіданні.
Тривалість доповідей – до 30 хвилин
Співдоповідей             – до 15 хвилин
Виступів                      – до 5 хвилин
Повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій  до 3 хвилин.
         В окремих випадках за погодженням з більшістю депутатів , присутніх на сесії, головуючий має право продовжити час виступаючому.
         З метою забезпечення необхідних умов для всебічного розгляду питань порядку денного, сесія районної ради може встановлювати й інший порядок роботи, виходячи з особливостей питань, що вносяться на розгляд ради. Рішення в цьому випадку приймається більшістю голосів від загального складу ради.
        
СТАТТЯ  2.4.2.
         Сесію відкриває і веде голова районної ради або його заступник, крім випадків, передбачених статтею 2.1.8 цього Регламенту. Пленарні засідання проходять із використанням державної символіки України, перед початком та після закриття пленарного засідання звучить Державний Гімн України.
         Для ведення протоколу сесії, розгляду та систематизації листів, пропозицій, звернень громадян, які надходять на адресу сесії, рада обирає секретаріат сесії в кількості 2-х чоловік.
Для підрахунку голосів при прийнятті рішень районна рада обирає лічильну комісію з числа депутатів в кількості 2-х чоловік.
Пропозиції щодо персонального складу секретаріату та лічильної комісії вносить голова районної ради.
 
СТАТТЯ 2.4.3.
         Головуючий на сесії районної ради:
-                    забезпечує виконання положень даного Регламенту присутніми на сесії;
-                    веде засідання районної ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого депутатами порядку роботи сесії;
-                    організовує обговорення питань;
-                    надає слово доповідачам, співдоповідачам і депутатам, що виступають на сесії, забезпечує рівні можливості депутатів для участі в  обговоренні питань порядку денного;
-                    за узгодженням із районною радою надає слово запрошеним на сесію;
-                    оголошує запити, особисті заяви і довідки депутатів. Надає  депутатам слово для запитів, запитань, довідок, а також  зауважень щодо ведення сесії в порядку, передбаченому цим Регламентом;
-                    проводить голосування депутатів з питань, що потребують прийняття рішень районної ради і оголошує їх результат;
-                    вживає заходів до підтримання порядку на пленарних засіданнях ради, а в разі грубого порушення дисципліни присутніми на сесії має право, за узгодженням з районною радою, запропонувати запрошеним на сесію особам залишити зал засідань;
 
СТАТТЯ 2.4.4.
         Голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій мають право взяти слово для виступу позачергово.
 
СТАТТЯ  2.4.5.
         Дебати з питань, що розглядаються на сесії, завершуються прийняттям рішення більшістю голосів присутніх депутатів.
Перед завершенням дебатів, головуючий на сесії інформує депутатів про кількість бажаючих виступити з цього питання та тих, хто виступив.
По завершенню дебатів доповідач має право виступити з заключним словом. Тексти виступів депутатів, що не змогли виступити на сесії, додаються до звіту сесії.
 
СТАТТЯ  2.4.6.
         Пропозиції, зауваження, які були висловлені депутатами на сесії районної ради, передаються в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються головою ради та за його дорученням посадовими особами, які повинні розглянути ці пропозиції, зауваження  в терміни, встановлені головою ради для надання відповіді депутатам.
СТАТТЯ  2.4.7.
         Звернення, листи, телефонограми, що надійшли на адресу сесії районної ради від громадян, установ та організацій реєструються підлягають розгляду на сесії районної ради. При необхідності надсилаються головою ради на розгляд посадовим особам у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 
5. ПРИЙНЯТТЯ  РІШЕНЬ
СТАТТЯ  2.5.1.
         Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
Рішення районної ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні більшістю голосів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
  Рішення районної ради може прийматися без обговорення, якщо на пленарному засіданні жоден депутат не заперечує проти цього.  
Рішення ради приймається відкритим (у тому числі, поіменним) або таємним голосуванням.
З питань роботи пленарного засідання, у тому числі обговорення питань, процедури розгляду окремих питань районна рада може приймати  процедурні рішення.
Процедурне рішення приймається відкритим голосування і заноситься до протоколу пленарного засідання.
Рішення районної  ради  підписується  головою районної  ради (за винятком рішень, прийнятих на першій сесії), а в разі його відсутності – заступником  голови районної ради, який вів пленарне засідання.  
Контроль за виконанням рішення районної ради,  як правило,  покладається на  відповідні  постійні комісії ради.
        
СТАТТЯ  2.5.2.
         Розгляд пропозицій, доповнень і зауважень до проекту рішення районної ради проводиться після прийняття районною радою внесеного проекту рішення за основу.
         Проект рішення на сесії районної ради може не оголошуватись, якщо він розданий депутатам.
 
СТАТТЯ  2.5.3.
         Доопрацювання проекту рішення районної ради з тих чи інших питань порядку денного сесії здійснюють відповідні постійні комісії районної ради з урахуванням пропозицій, зауважень, доповнень, які надійшли під час обговорення питань.
СТАТТЯ  2.5.4.
Районна рада у разі необхідності має право вносити зміни, доповнення до прийнятих рішень, зупиняти їх дію або визнавати такими, що втратили чинність.
 
СТАТТЯ  2.5.5.
Рішення районної ради вступають в дію з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший термін введення цих рішень в дію чинним законодавством, або цим рішенням.
СТАТТЯ  2.5.6.
         Рішення районної ради, прийняті у межах повноважень, є обов’язковими для виконання усіма розташованими на території Снігурівського району органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,  об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.
 
СТАТТЯ 2.5.7.
Рішення районної ради оприлюднюються через засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті Снігурівської районної ради. Рішення ради направляються відповідним установам, організаціям, підприємствам та посадовим особам не пізніш як у десятиденний строк з моменту їх прийняття.
 
6. ГОЛОСУВАННЯ.
СТАТТЯ  2.6.1.
         Після закінчення обговорення питання головуючий на сесії оголошує про початок голосування. На голосування виносяться всі пропозиції, зауваження та доповнення, що надійшли. Голосування по проекту рішення може проводитися в цілому за все рішення або по пунктах та розділах, а потім в цілому.
         Перед початком відкритого голосування головуючий на сесії інформує про кількість пропозицій, що надійшли на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.
         Під час голосування з одного й того ж питання кожний депутат районної ради має один голос і подає його „за” пропозицію, „проти” неї або „утримується” від голосування.
         Депутат районної ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування.
Депутат, який був відсутній під час голосування, не має право подати свій голос пізніше.
         Голосування проводиться тимчасовим мандатом, виданим депутату перед початком роботи сесії.
Після закінчення підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує підсумки голосування: „прийняте” рішення або „відхилене”.
 
СТАТТЯ  2.6.2.
Рішення ради приймається відкритим (у тому числі, поіменним) або таємним голосуванням.
Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках , встановлених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”: під час виборів голови районної ради, його заступника, у випадку дострокового припинення їх повноважень, а також у випадках прийняття рішення про недовіру голові райдержадміністрації та внесення до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо голови районної державної адміністрації.
Для організації та проведення таємного голосування, визначення його результатів районна рада обирає лічильну комісію в кількості  5 депутатів.
До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посаду голови районної ради та його заступника і які дали згоду балотуватися.
Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії.
Засідання лічильної комісії та підрахунок голосів відбуваються в приміщенні, де проводиться сесія районної ради.
Про прийняті лічильною комісією рішення голова лічильної комісії інформує депутатів районної ради.
 
СТАТТЯ  2.6.3.
Таємне голосування проводиться за допомогою бюлетенів для таємного голосування. Форма голосування визначається більшістю голосів присутніх депутатів районної ради.
         Бюлетені для таємного голосування виготовлюються під контролем лічильної комісії за встановленою нею і затвердженою радою формою, а також в певній кількості. Бюлетені повинні містити назву ради, мету голосування, прізвище, ім’я, по батькові кандидатів в алфавітному порядку або назву проекту рішень.
         Після прізвищ усіх кандидатів розміщуються слова: „Не підтримую жодного кандидата”
         У разі проведення таємного голосування по проекту рішення в бюлетені крім назви проекту розміщуються слова “За”, “Проти”, “Утримався”.
         Час, місце і порядок таємного голосування встановлюються лічильною комісією і сповіщаються  депутатам ради головою лічильної комісії.
         Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких зайвих позначок.
         Бюлетень для таємного голосування підписується головою та всіма членами лічильної комісії в присутності депутатів районної ради.
СТАТТЯ  2.6.4.
         Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін та скриньки для таємного голосування.
         Місце встановлення кабін та скриньки для таємного голосування визначає лічильна комісія. Голова лічильної комісії опечатує скриньку печаткою районної виборчої комісії.
         Скринька повинна бути в полі зору депутатів, присутніх в сесійній залі.
 
СТАТТЯ 2.6.5.
         Лічильна комісія складає реєстр для видачі бюлетенів для таємного голосування депутатам районної ради, обраних від політичних партій, виборчих блоків.
         Кожному депутатові районної ради, повноваження якого визнані, лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування при пред’явленні  ним  посвідчення депутата районної ради з подальшим особистим підписом у реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетень для таємного голосування видається  безпосередньо  в приміщенні проведення пленарного засідання, де буде проводитися таємне голосування.
 
         Заповнення бюлетенів  проводиться депутатами особисто тільки  у кабіні для таємного голосування  шляхом проставлення позначки + (плюс), або             √ (галочка) навпроти прізвища кандидата, за якого депутат голосує, або напроти слів „не підтримаю жодного”.
         В  бюлетені по проекту рішення ставиться позначка напроти слів - "за", "проти" або "утримався".
         Заповнений бюлетень опускається в  скриньку для таємного голосування.
         Голосування проводиться без перерви з моменту оголошення лічильною комісією про видачу бюлетенів. Після цього голова лічильної комісії оголошує про закінчення голосування. Продовження голосування після повідомлення про його закінчення не допускається.
         Депутати районної ради, члени лічильної комісії - голосують першими.
 
СТАТТЯ  2.6.6.
         Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії. Окремі думки членів лічильної комісії заносяться до протоколу. За повідомленням лічильної комісії районна рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.
 
СТАТТЯ  2.6.7.
         За рішенням однієї третини районної ради може бути прийняте рішення про поіменне голосування. Воно проводиться шляхом подачі іменних бюлетенів з обов’язковим візуванням листа реєстрації особистим підписом депутата.
СТАТТЯ 2.6.8.
         Після закінчення голосування  лічильна комісія:
- підраховує невикористані бюлетені для таємного голосування,  погашає (відрізається правий нижній кут) та запаковує їх в окремий пакет. На пакеті зазначається назва районної ради, дата та мета проведення таємного голосування та кількість невикористаних бюлетенів. Пакет підписується головою та всіма членами лічильної комісії так, щоб підпис одночасно був розміщений на пакеті та на аркуші, наклеєному на ньому;
- перевіряє цілісність відтиску печатки районної виборчої комісії на скриньці для таємного голосування, яку розкриває голова лічильної комісії.
         Після цього голова лічильної комісії дістає зі скриньки для таємного голосування по одному бюлетеню, показує кожний бюлетень усім членам лічильної комісії, оголошує, за кого надано голос по кожному бюлетеню та розкладає бюлетені на стіл по кожному кандидату окремо, або „за”, „проти”, „утримався” – по проекту рішення.
         У разі виникнення сумнівів у членів лічильної комісії щодо заповнення бюлетеня комісія вирішує це питання шляхом голосування.
         Вважаються недійсними і не підлягають урахуванню такі бюлетені:
- невстановленої форми;
- у яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;
- у яких неможливо з’ясувати волевиявлення  депутата (не зроблено жодної позначки  та інше);
- бюлетені, до яких додатково вписані інші прізвища.
Встановлена кількість недійсних бюлетенів заноситься до протоколу. Бюлетені для таємного голосування, що визнані недійсними, запаковуються в окремий пакет. На пакеті зазначається назва районної ради, дата та мета проведення таємного голосування і кількість недійсних бюлетенів. Пакет підписується головою та всіма членами лічильної комісії так, щоб підпис одночасно був розміщений на пакеті та на аркуші, наклеєному на ньому.
         Підрахунок голосів проводиться головою лічильної комісії по кожному кандидату окремо. Підрахунок голосів по проекту рішення проводиться окремо - „за”, „проти”, „утримався”.
         Результат цього підрахунку оголошується головою лічильної комісії і заноситься до протоколу про підрахунок голосів. Використані дійсні бюлетені для таємного голосування запаковуються окремо по кожному кандидату, або проекту рішення. На пакеті зазначається назва районної ради, дата та мета проведення таємного голосування, прізвище кандидата (проекту рішення) та кількість недійсних бюлетенів. Пакет підписується головою та всіма членами лічильної комісії так щоб підпис одночасно був розміщений на пакеті та на аркуші, наклеєному на ньому.
 
СТАТТЯ  2.6.9.
         Проект рішення вважається прийнятим, а кандидат обраним, якщо за проект або кандидатуру проголосувало більшість депутатів від загального складу районної ради, тобто не менш як 18 депутатів.
         Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів, що взяли участь у голосуванні становить більше половини від загального складу ради.
 
СТАТТЯ  2.6.10.
         Якщо жодний кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості голосів, тобто 18 голосів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні. Повторне голосування проводиться за процедурою, встановленою цим Регламентом.
         Якщо внаслідок вибуття (або відмови) кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.
         Якщо у разі проведення повторного голосування жодний кандидат не набирає необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори, у порядку встановленому радою.
 
СТАТТЯ  2.6.11.
         Про результати таємного голосування голова лічильної комісії повідомляє депутатів районної ради, оголошуючи протокол засідання лічильної комісії.
Після оголошення результатів таємного голосування депутати районної ради відкритим голосуванням приймають рішення про обрання або припинення повноважень голови районної ради, про недовіру голові райдержадміністрації, внесення до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо голови районної державної адміністрації, затвердження результатів голосування.
 
7. ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ
 
СТАТТЯ  2.7.1.
На пленарному засіданні  районної ради виступаючий не повинен відхилятися від теми обговорення, вживати  образливі та некоректні висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні зобов’язаний  попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити  його виступ,  а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на цьому засіданні. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав,  з яких йому  надано  слово, головуючий  на  засіданні  після  двох  попереджень позбавляє його слова.
 
СТАТТЯ  2.7.2.
Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.
 
СТАТТЯ  2.7.3.
У разі грубого порушення  дисципліни  або перешкоди у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання ради.  
 
 
8. ПРОТОКОЛИ  СЕСІЙ  РАЙОННОЇ  РАДИ
СТАТТЯ 2.8.1.
         На кожній сесії районної ради ведеться протокол з усіх питань, з яких іде обговорення.
Протокол сесії районної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішень районною радою.
 
СТАТТЯ  2.8.2.
Протоколи сесії є відкритими та оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Снігурівської районної ради не пізніше 5 робочих днів з дня проведення пленарного засідання. Копії протоколів надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
СТАТТЯ  2.8.3.
         В протоколі сесії районної ради зазначаються такі дані:
-         найменування ради, порядковий номер сесії /в межах скликання/, дата і місце проведення сесії;
-         кількість депутатів, обраних до районної ради, кількість присутніх та відсутніх депутатів;
-         порядок денний сесії, прізвище доповідача та співдоповідача з кожного питання
-         порядок денний сесії, прізвище та представником якої групи чи фракції є доповідач і співдоповідач з кожного питання, ким внесене питання на розгляд сесії райради;
-         прізвище, представництво груп чи фракцій, які виступили в дебатах (для осіб, які не є депутатами районної ради –займані ними посади), а також депутатів, які  внесли запит або питання (усно або письмово);
-         перелік усіх прийнятих рішень з зазначенням кількості голосів, поданих “За”, “Проти”, і тих , хто утримався.
 
СТАТТЯ 2.8.4.
         Протокол сесії районної ради підписується головою районної ради, а за його відсутності – заступником голови районної ради або депутатом, який вів сесію, у випадках, передбачених Законом.
         Оригінал протоколу сесії на протязі скликання зберігається у відділі організаційно-контрольної роботи районної ради, а потім здається до районного державного архіву на постійне зберігання.
 
СТАТТЯ 2.8.5.
         Рішення сесії районної ради реєструються відділом організаційно-контрольної роботи з зазначенням порядкового номеру скликання ради і присвоєнням їм відповідного номера.
 
 
РОЗДІЛ  ІІІ. 
ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ
1. ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ
СТАТТЯ 3.1.1.
         Повноваження та права голови районної ради визначаються Конституцією України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
         Голова районної ради працює у раді на постійній основі і не може займатися іншою оплачуваною (крім  викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства, організації, що має на меті одержання прибутку, крім випадків визначених законом.
         Голова районної ради очолює виконавчий апарат.
         У межах своїх повноважень голова районної ради видає розпорядження .
 
СТАТТЯ 3.1.2.
         Голова районної ради обирається районною радою на її пленарному засіданні з числа депутатів районної ради на строк повноважень ради шляхом таємного голосування і виконує свої обов’язки до обрання голови районної ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради згідно з Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 
СТАТТЯ 3.1.3.
Кандидатури на посаду голови районної ради висуваються на сесії районної ради депутатами, їх групами чи фракціями.
         Після висунення кандидатур районна рада приймає рішення про перехід до їх обговорення.
Право на обговорення кандидатур мають лише депутати районної ради.
Кандидати, висунуті на посаду голови районної ради в порядку висунення їх кандидатур мають право на виступ та відповіді на запитання.
Депутати районної ради мають право ставити запитання кандидатам, агітувати “за” або “проти” кожного кандидата. Головуючий на пленарному засіданні районної ради, з урахуванням черговості депутатів на виступ, надає рівні можливості виступаючим за кожного депутата в термін, встановлений Регламентом сесії.
         Кожний кандидат дає згоду на участь у виборах голови районної ради або заявляє про самовідвід. Самовідвід кандидатів приймається районною радою без голосування та обговорення.
Депутати відкритим голосуванням приймають рішення про внесення кандидатур до виборчого бюлетеня для таємного голосування.
 
СТАТТЯ 3.1.4.
         Новообраний голова районної ради, який  вперше обирається  на службу в органи місцевого самоврядування, складає на пленарному засіданні районної ради  присягу посадової особи місцевого самоврядування.
Після складання присяги районна рада приймає рішення про присвоєння новообраному голові районної ради рангу посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 
СТАТТЯ 3.1.5.
У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним раді. Не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність перед районною радою. Він може бути в будь-який час звільнений районною радою за його проханням шляхом подання відповідної заяви про дострокове припинення його повноважень.
У зв’язку з незадовільною його роботою на цій посаді або через інші обставини, що роблять неможливим виконання ним своїх обов’язків, голова районної ради може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як 2/3 депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.
Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.
         Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата районної ради.
 
СТАТТЯ 3.1.6.
У разі розгляду питання про звільнення голови районної ради рада заслуховує його звіт про діяльність на цій посаді. Кожен депутат має  право висловлювати свою думку щодо діяльності голови районної ради як  посадової  особи,  його  політичних,  ділових,  особистих якостей,  агітувати  за або проти його звільнення.  Головуючий на сесії, з урахуванням черговості депутатів  на  виступ, надає рівні  можливості  для виступаючих від різних депутатських груп, фракцій.  
У разі ухилення голови районної ради від розгляду питання про його звільнення районна рада має право розглядати це питання за його відсутності.
Питання про звільнення голови районної ради не потребує підготовки в постійних комісіях районної ради. У разі необхідності, для збору чи перевірки інформації, що стосується цього питання районна рада створює тимчасову контрольну комісію ради.
        
2. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ РАДИ
СТАТТЯ 3.2.1.
         Заступник голови ради обирається районною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання  заступника  голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення  його повноважень.
         Питання про обрання заступника голови районної ради не потребує підготовки в постійних комісіях районної ради.  Кандидатури на цю посаду районній раді вносить голова районної ради.
         Вибори проводяться шляхом таємного голосування за процедурою, встановленою цим Регламентом. У разі, коли кандидат на посаду заступника голови районної ради не обраний, проводяться нові вибори. 
         Про обрання заступника голови районної ради приймається  відповідне рішення районної ради.
         Заступник голови ради, в разі відсутності голови ради, здійснює його повноваження.          
Заступник голови ради працює у раді на постійній основі.
На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинним законодавством для голови ради.
 
СТАТТЯ 3.2.2.
Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради за рішенням районної ради, що приймається таємним голосуванням.
Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд районної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.
Порядок прийняття рішення прозвільнення заступника голови  районної  ради  приймається  в порядку,  встановленому для голови районної ради.
 
СТАТТЯ 3.2.3.
         Заступник голови районної ради виконує обов'язки, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Регламентом.
         Заступник голови районної ради здійснює організаційну роботу з питань підготовки пленарних засідань районної ради, засідань постійних комісій, інших заходів, які проводяться радою, контролю за виконанням рішень районної  ради згідно з розподілом функціональних обов’язків, затверджених головою районної ради.  
         Заступник виконує доручення голови районної ради з питань діяльності ради і її виконавчого апарату та інші доручення.
 
 
3. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ
СТАТТЯ 3.4.1.
Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
Повноваження постійних комісій районної ради, організація їх роботи визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про постійні комісії, затвердженим районною радою, та цим Регламентом.
Постійні комісії районної ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
 
СТАТТЯ 3.4.2.
Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.
         Керівний склад постійних комісій обирається районною радою за поданням голови районної ради, з урахуванням пропозицій депутатських груп фракцій.
         До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.
         До складу кожної постійної комісії районної ради входить не менше 5 депутатів.
         Депутат має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.
 
СТАТТЯ 3.4.3.
Про кількість та перелік постійних комісій районна рада приймає рішення.
У разі необхідності, за поданням голови районної ради, може бути створено нові постійні комісії, скасовано, або реорганізовано раніше створені комісії, змінено їх кількісний та персональний склад.
Депутати працюють у постійних комісіях районної ради на громадських засадах.
 
СТАТТЯ 3.4.4.
Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
4. ТИМЧАСОВІ, ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ
 
СТАТТЯ 3.5.1.
Районна рада має право обирати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань.
Контрольні комісії подають на розгляд ради звіти та пропозиції з цих питань.
 
СТАТТЯ 3.5.2.
Комісія є обраною, якщо за рішення про її утворення проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. В рішенні про її створення повинні міститися назва комісії, її завдання, персональний склад та голова комісії. Для участі в роботі контрольні комісії мають право залучати експертів-фахівців.
 
СТАТТЯ 3.5.3.
Засідання тимчасових контрольних комісій, як правило, проводяться закритими. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення  щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень ради, що її створила.
 
СТАТТЯ 3.5.4.
В засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова районної ради та його заступник.
Голова тимчасової контрольної комісії має право залучати для участі у засіданні комісії інших посадових осіб.
 
5. ДЕПУТАТ РАЙОННОЇ РАДИ
 
СТАТТЯ 3.6.1.
Статус депутата районної ради визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законами.
Під час виконання своїх представницьких повноважень депутати зобов’язані керуватися загальними вимогами поведінки, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення яких встановлюється Законом України „Про запобігання корупції”, який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики.
На депутатів районної ради поширюються дія Закону України „Про запобігання корупції”.
 
СТАТТЯ 3.6.2.
Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії нового скликання.
Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених законом. Відкликання депутата за народною ініціативою відбувається в порядку та у спосіб визначеними Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.
 
СТАТТЯ 3.6.3.
Депутати районної ради виконують свої повноваження на громадських засадах, не припиняючи виробничої або службової діяльності.
Повноваження депутата засвідчуються посвідченням і нагрудним знаком “Депутат районної ради”.
 
СТАТТЯ  3.6.4.
Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесії ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
Депутату, який постійно мешкає в іншому населеному пункті, за участь в роботі сесій районної ради, засідань постійних комісій виплачуються добові при наявності підтверджуючих документів та в межах запланованих видатків на відрядження депутатам, затверджених Кошторисом видатків на утримання районної ради.
Депутат зобов’язаний не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу ради, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців.
Депутат зобов’язаний визначити і оприлюднити за місцем проведення дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.
При необхідності депутату районної ради, що брав участь у пленарному засіданні, засіданні постійної комісії, президії чи вів прийом громадян на території закріпленої сільської ради видається довідка на його вимогу.
 
 
 
СТАТТЯ 3.6.5.
Депутат районної ради має право обирати і бути обраним в органи районної ради, вносити в усній та письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, які обговорюються на сесії та щодо кандидатур посадових осіб, які обираються або призначаються районною радою, ставити питання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.
 
СТАТТЯ 3.6.6.
Депутат районної ради має переважне право виступу на сесії районної ради.
Депутат районної ради може виступити з одного і того ж питання не більше 2 разів. Передача права виступу на користь іншого не допускається.
 
СТАТТЯ 3.6.7.
Депутат районної ради, за погодженням з головою районної ради, має право знайомитися з офіційними документами, які зберігаються в районній раді.
 
СТАТТЯ 3.6.8.
Депутат має право звернутися до керівників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, організацій, установ із запитом, запитанням або зверненням.
 
СТАТТЯ 3.6.9.
Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну  письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради.
За результатами розгляду запиту районна рада приймає рішення.
 
СТАТТЯ  3.6.10.
Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за  її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції, зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутата та районну раду.
 
 
СТАТТЯ 3.6.11.
Депутат повинен сприяти стабілізації роботи та підтримки робочого порядку на сесії районної ради.
Депутат повинен дотримуватись вимог чинного законодавства та цього Регламенту.
 
СТАТТЯ 3.6.12.
В разі неможливості взяти участь в роботі сесії ради депутат зобов’язаний письмово або усно, із зазначенням причин, заздалегідь повідомити про це голову районної ради /чи заступника голови районної ради/, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову комісії.
 
СТАТТЯ 3.6.13.
Депутат районної ради може мати до 5 помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах та керуються в своїй роботі Конституцією, законами України та Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, затвердженого районною радою.
 
 
6. ПРЕЗИДІЯ РАЙОННОЇ РАДИ
 
СТАТТЯ  3.7.1.
Районна рада утворює президію. Президія є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.
До складу президії входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп, фракцій,чисельність яких складає не менше 5 осіб, голова районної державної адміністрації.
 
СТАТТЯ  3.7.2.
Основною організаційною формою роботи президії районної ради є засідання. Засідання президії районної ради є повноважним за умови присутності на ньому більшості членів від її складу.
Засідання президії районної ради в міру необхідності скликає і веде голова районної ради, а у разі його відсутності –заступник голови районної ради, або керівник найбільшої за чисельністю депутатів фракції.
Засідання президії районної ради може скликатися /у тому числі невідкладно/ за ініціативою голови районної ради або не менш як 1/3 членів президії районної ради від її обраного складу.
Президія районної ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.
Рішення приймається більшістю голосів членів президії від присутніх на засіданні.
СТАТТЯ  3.7.3.
Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується районною радою та керується цим Регламентом.
 
7. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ, ФРАКЦІЇ
 
СТАТТЯ  3.8.1.
Депутати районної ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи та фракції.
Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами районної ради обраними за виборчими списками відповідних місцевих організацій політичних партій.
До складу депутатської групи, фракції можуть входити і позапартійні  депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. 
Жоден із депутатів не може входити більш як до однієї групи або фракції.  
Голова районної  ради  та  його заступник  не можуть бути керівниками або уповноваженими особами депутатських груп, фракцій.
 
СТАТТЯ  3.8.2.
Депутатські групи, фракції можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради. Чисельність депутатської фракції чи групи не може бути меншою ніж 5 осіб.
Кожна депутатська група, фракція повинна бути зареєстрована в районній раді шляхом повідомлення.
Умовою її реєстрації є надходження на ім’я голови районної ради письмового подання керівника депутатської групи, фракції, із зазначенням її назви, уповноваженого представника, персонального складу та партійної належності членів групи, фракції, копії протоколу зборів про формування депутатської групи, фракції.
 
СТАТТЯ  3.8.3.
Після надходження всіх відповідних документів голова районної ради на сесії інформує депутатів про утворення депутатської групи, фракції з оголошенням її складу. Інформація заноситься до протоколу сесії. З цього моменту група, фракція вважаються зареєстрованою і набуває прав, встановлених цим Регламентом.
 
СТАТТЯ  3.8.4.
Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії. Інші питання діяльності депутатських фракцій визначаються самою фракцією.
СТАТТЯ  3.8.5.
Депутатська група, фракція не має права виступати від імені районної ради і не користується правами постійної комісії ради.
 
 
8. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАЙОННОЇ РАДИ
 
СТАТТЯ  3.9.1.
Виконавчий апарат  районної ради відповідно до Конституції України та  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" утворюється  районною радою за поданням голови районної ради. Очолює виконавчий  апарат районної ради голова районної ради
Виконавчий апарат здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності ради, її органів,  депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами  виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано відповідним місцевим державним адміністраціям.
 
СТАТТЯ 3.9.2.
Структура та чисельність виконавчого апарату районної ради  встановлюються районною радою за поданням  голови  ради.
 
СТАТТЯ  3.9.3.
Працівники виконавчого апарату призначаються головою районної ради відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". 
Зміна керівництва районної ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради,  крім працівників патронатної служби.
Відділи, служби та посадові особи у своїй діяльності керуються положеннями про відповідний відділ та посадовими інструкціями, затвердженими  головою районної ради.
Витрати на утримання  виконавчого апарату районної ради здійснюються  з районного бюджету. 
Кошторис витрат на утримання районної ради  та її  виконавчого  апарату затверджується районною радою за поданням голови ради. Виконавчий апарат районної ради планує свою роботу на підставі місячних планів роботи, затверджених головою ради.
Голова районної ради, а в разі його відсутності –заступник голови  районної ради проводить щотижневі робочі наради з працівниками виконавчого апарату.
 
Р О З Д І Л   ІV.
ВЗАЄМОДІЯ РАЙОННОЇ РАДИ З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
СТАТТЯ 4.1.
 
Районна рада у своїй діяльності взаємодіє з районною державною адміністрацією, іншими державними органами влади, органами місцевого самоврядування, що розташовані в межах території Снігурівського району. 
Формами взаємодії та взаємозв’язків районної ради з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування є проведення «днів районної ради» на території сільських рад району та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування.
 
СТАТТЯ 4.2.
Районна рада здійснює надання організаційно-методичної та практичної допомоги органам і посадовим особам місцевого самоврядування, органам самоорганізації населення району щодо здійснення місцевого самоврядування.
 
 
 
Р О З Д І Л   V.
ПРИЙНЯТТЯ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕГЛАМЕНТУ
 
СТАТТЯ 5.1.
Даний Регламент приймається, доповнюється і змінюється на сесії районної ради більшістю депутатів від загального складу ради.
Зміни та доповнення до Регламенту районної ради шостого скликання вносяться за пропозицією голови районної ради, постійних комісії районної ради.
 
СТАТТЯ 5.2.
Будь-яка зміна Регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.
 

_____________________________________________________________

Нет комментариев. Ваш будет первым!