АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

2 апреля 2019 - Администратор

 АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА –
проекту рішення Снігурівської районної ради «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Об`єднаним трудовим архівом органів місцевого самоврядування Снігурівського району».


          1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

          З переходом держави на ринкову економіку почався активний процес реорганізації структури суспільства. Ліквідування колективних сільськогосподарських підприємств, розпаювання землі, роздержавлення таких галузей, як місцева промисловість, будівництво, торгівля, громадське харчування та інших призвело до виникнення значної кількості малих недержавних структур. Створення та часто швидке закриття підприємств малого, середнього бізнесу приводить до нагромадження і постійного збільшення кількості справ з особового складу, які треба зберігати і надавати за ними довідки громадянам. Документи з особового складу ліквідованих підприємств та установ не мають наукової та історичної цінності, тому не належать до Національного архівного фонду (НАФ) і не підлягають передачі в державні архіви. Але вони мають соціальне значення для забезпечення соціального захисту громадян та підлягають зберіганню 75 років.
Враховуючи інтереси громадян також виникає потреба опрацювання питань налагодження діловодства та формування архіву діючих підприємств та установ, в діяльності яких не утворюються документи НАФ.
Отже, з однієї сторони виникає проблема збереження документів з особового складу як ліквідованих, так і діючих підприємницьких структур.
Асигнувань, які поступають з загального фонду бюджету, недостатньо для своєчасного приймання, концентрування та забезпечення вимог технологічного режиму гарантованого збереження соціально значимих архівних документів. Тому питання залучення додаткових коштів у теперішній час стає актуальним. Джерелом цих коштів для необхідного функціонування бюджетної установи є платні послуги.
Відповідно до статті 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», архівні установи можуть надавати за плату послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах та виконувати на платній основі роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб, провадити іншу не заборонену законом діяльність з архівної справи і діловодства. Роботи виконуються, на договірних засадах з оплатою відповідно до цін і тарифів,
затверджених згідно із законодавством. Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються також за рахунок бюджетних коштів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639.

Тому виникла необхідність розробити та затвердити ціни на роботи та послуги, що виконуються Трудовим архівом органів місцевого самоврядування Снігурівського району.

          Даний проект рішення районної ради забезпечить комунальній установі змогу залучити додаткові кошти для вирішення поточних фінансових питань. Враховуючи, що архів створено рішенням районної ради, зазначені ціни підлягають затвердженню на пленарному засіданні Снігурівської районної ради.
          2.
Визначення цілей державного регулювання.

          Ціль регуляторного акту — додаткове фінансування Об`єднаного трудового архіву органів місцевого самоврядування Снігурівського району на заходи по забезпеченню нормативних умов зберігання соціально значущих документів з особового складу, необхідних для захисту законних прав та інтересів громадян.

          3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

          Досягнення встановленої цілі можливо б було здійснити наданням безкоштовних послуг підприємницьким структурам з питань удосконалення діловодства та формування архівів. Цей альтернативний спосіб неприйнятний. З одного боку витрачається час праці, який оплачується за рахунок бюджетних коштів також, та водночас зменшується фінансування витрат на заходи по забезпеченню збереження документів, які знаходяться у архіві. Об`єднаний трудовий архів органів місцевого самоврядування Снігурівського району частково утримується за рахунок коштів районного бюджету, тому ринкові відносини та господарський розрахунок не діють. Для поліпшення матеріально-технічної бази трудового архіву потрібне додаткове фінансування. Недостатність коштів у районному бюджеті не дозволяє додатково профінансувати видатки архіву. Альтернативою також є — не затверджувати ціни на роботи (послуги), що виконуються об`єднаним трудовим архівом, що позбавить установу можливості залучити додаткові кошти на покращення матеріальної бази для підвищення якісного рівня робіт, послуг. Отже, єдиним джерелом додаткового фінансування є надання платних послуг архівом.

          4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.
          Об`єднани
й трудовий архів органів місцевого самоврядування Снігурівського району надає платні послуги згідно переліку платних послуг, які можуть надавати архівні установи. Перелік платних послуг затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639.
Платні послуги надаються на договірних засадах згідно розрахованих тарифів, та оплачуються на підставі акту виконаних робіт.
Кошти за виконані платні послуги надходять на рахунок архіву і використовуються згідно законодавства на реалізацію пріоритетних заходів, зв'язаних з виконанням основних функцій по створенню умов гарантійного збереження документів з особового складу у відповідність з вимогами розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України».
          5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

          У разі прийняття регуляторного акту послуги будуть надаватися як юридичним особам, так і фізичним. Послугами користуються підприємства, установи для порядку у документах та передавання документів на довгострокове зберігання. Коли підприємство ліквідується, то такі послуги надаються згідно законодавства про ліквідацію або банкрутство підприємств на платній основі. Для забезпечення законних прав громадян та збереження документів з особового складу прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 740 «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності». В постанові визначено, що у випадку відміни державної реєстрації суб'єкта підприємництва його виводять з   Реєстру підприємців тільки при умові наявності довідки з архіву про передачу документів довгострокового зберігання та реєстраційної справи суб'єкта підприємництва. В архів надаються документи, оформлені згідно Правил роботи архівних установ, що є обов'язковим для виконання суб'єктами підприємницької діяльності. При цьому суб'єкти підприємницької діяльності мають право користуватися послугами об`єднаного трудового архіву по упорядкуванню, оправленню справ з особового складу та іншої документації тимчасового зберігання, що є суттєвою допомогою у налагодженні діловодства та для подальшого — передавання документів на збереження у архів.

          6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.
          Найважливішим результатом прийняття регуляторного акту буде соціальний ефект, який гарантує законні права та інтереси громадян на соціальний захист. В результаті прийняття регуляторного акту покращиться розуміння керівників підприємницьких структур та населення значимості архівів з особового складу та підвищиться відповідальність керівників за збереження соціально значимих документів. Кошти від платних послуг будуть використані для додаткового фінансування заходів по гарантованому збереженню документів з особового складу ,що є результатом загальної економічної і соціальної результативності дії регуляторного акта та забезпечення як інтересів трудового архіву, так і громадян, і суб'єктів підприємницької діяльності. Негативного впливу від прийняття даного регуляторного акту не передбачається.

          7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.
          Строк дії регуляторного акта необмежений. Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту та при зміні законодавчої бази.

          8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
          Визначення результативності регуляторного акту проводиться по показникам обліку та аналізу відстеження отриманих даних на різних етапах впровадження регуляторного акту. Показниками результативності регуляторного акту приймаються дані:

— надходження коштів для додаткового фінансування трудового архіву;
— кількість справ з особового складу, які находяться на збереженні у трудовому архіві та кількість запитів соціального значення, виконаних з використанням цих документів;

— виконані заходи по забезпеченню гарантованого збереження соціально- значущих документів. 

          9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

— аналіз надходження коштів від надання платних послуг Об`єднаним трудовим архівом органів місцевого самоврядування Снігурівського району.

Нет комментариев. Ваш будет первым!