АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

12 мая 2014 - Администратор

                                

       АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Снігурівської районної ради

«Про  затвердження Положення оренди майна спільної власності територіальних громад Снігурівського району»

(в новій редакції)

        Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Снігурівської  районної ради «Про  затвердження Положення оренди майна спільної власності територіальних громад Снігурівського району» як регуляторного акту.

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного врегулювання

       На виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 районна рада вдосконалює заходи по порядку здачі в оренду майна державної та комунальної форм власності, ефективного використання майна, переглядає рівень орендної плати за нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, забезпечує контроль за справлянням та використанням плати за оренду комунального майна суб’єктами господарювання, на яких дана проблема справляє негативний вплив, є комунальні підприємства, установи та організації засновані на комунальній власності територіальної громади.

Важливість проблеми полягає в тому, що від здачі в оренду майна залежить забезпечення підтримки комунального майна в оптимальному технічному стані, а також показник збільшення надходжень від орендної плати.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання майнових відносин (оренди майна територіальної громади)  між органами місцевої влади та суб'єктами господарювання, дотримання принципів державної регуляторної політики.

Цілі видання регуляторного акту «Положення оренди майна спільної власності територіальних громад Снігурівського району»:

а) затвердження єдиного уніфікованого організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, нерухомого та індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ;

б) здійснення органами місцевого самоврядування повноважень щодо управління майном територіальної громади Снігурівського району: організація ефективного використання та контролю за надходженням платежів за оренду комунального майна;

в) вдосконалення механізму справляння плати за оренду за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, нерухомого та індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ;

г) збільшення надходжень до бюджету за рахунок вирівнення умов та врахуванням коефіцієнту бізнес привабливості до приміщень які орендуються на головних вулицях міста, а саме: вул. Леніна та вул. Суворова.

     3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання

 

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу можливе лише шляхом нормативного закріплення, тобто видання проекту рішення Снігурівської районної ради «Про  затвердження Положення оренди майна спільної власності територіальних громад Снігурівського району». Інші альтернативні способи (механізми) неефективні для досягнення поставленої мети. Регуляторний акт розроблений відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ  від 04.10.1995р. № 786 «Про Методику розрахунку і порядку використання  плати за оренду державного майна».

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми

Проект рішення райради передбачає порядок та механізм нарахування орендної плати за користування  майном, що належить до комунальної власності територіальної громади Снігурівського району:

встановлення та затвердження єдиного механізму здачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

розгалуження орендних ставок за користування комунальним майном відповідно до місця розташування об’єкта оренди;

введення коефіцієнту бізнес-привабливості відповідно до місця розташування об’єкта оренди;

розширення спектру видів діяльності потенційних орендарів майна спільної власності територіальних громад району.

Дія акту поширюється на території Снігурівського району .

Термін дії запропонованого регуляторного акту не обмежений, у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни законодавства, інших необхідних випадках.

Для реалізації проекту рішення необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні – Снігурівська районна рада повинна довести до відома відповідних підприємств, установ,  організацій та фізичних осіб-підприємців про розробку нового Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад району;

- опублікування проекту рішення Снігурівської районної ради «Про  затвердження Положення оренди майна спільної власності територіальних громад Снігурівського району» на офіційному сайті районної ради.

2. Організаційні – відділ з питань управління комунальним  майном та господарського забезпечення Снігурівської  районної ради буде здійснювати контроль за своєчасним нарахуванням та надходженням орендних платежів за орендоване майно територіальної громади Снігурівського району.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі видання Проекту

Метою Проекту є втілення єдиного уніфікованого механізму справляння та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, нерухомого та індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ та типового договору оренди нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади Снігурівського району.

При затвердженні Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад району є можливість  систематизувати здачу в оренду  комунального майна, орендодавцем якого є районна рада, а також підприємства, установи, організації на балансі яких перебуває майно, що входить до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад району, адже відповідно до цього Положення усі конкурси на оренду комунального  майна, проводитиме районна рада за поданням балансоутримувачів цього майна. Буде оптимізовано розмір орендних  ставок в залежності від виду діяльності потенційного орендаря, враховано бізнес-привабливість орендованих приміщень – звідсіль, збільшаться надходження від орендної плати. Планується розширити  коло потенційних орендарів – відповідно до Положення, орендарями майна, що є спільною власністю територіальних громад району зможуть бути фізичні особи, громадяни України, а не лише юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори:

-        відмова потенційних орендарів від взяття в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад району відповідно до цього Положення;

-        несплата орендної плати орендарями за оренду комунального майна. 

Позитивним чинниками будуть:

-        розширення можливостей для потенційних орендарів щодо оренди майна  спільної власності територіальних громад району;

-        посилення контролю за здачею в оренду комунального майна, яке знаходиться на балансі інших установ, організацій, підприємств

-        додаткові надходження за оренду майна, що є  спільною власністю територіальних громад району, включаючи ПДВ.

6. Визначення очікуваних результатів видання Проекту 

За результатами видання зазначеного Проекту має бути досягнуто цілей, передбачених у п. 2 цього Аналізу.

Відповідно до статті 11 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, ст. 7 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, оцінка об'єкта оренди передує укладанню договору оренди та є обов'язковою. Замовниками оцінки майна є особи, яким зазначене майно належить або у яких перебуває на законних підставах, або які замовлять оцінку майна за дорученням зазначених осіб.

Прийняття Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад району в новій редакції дасть можливість привести у відповідність чинному законодавству процедуру здачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад району. Розширення та конкретизація орендних ставок, відповідно від місця знаходження об’єкта оренди та виду діяльності орендаря – збільшить надходження Орендодавців комунального майна від орендної плати .

6.1.Вихідні дані для проведення розрахунків:

 Сума надходження за оренду

Сума  надходження в квітні 2014р на момент проведення аналізу регуляторного акту 07.05.2014 р. (грн.)

Орієнтовна сума  надходження в липні 2014 р з коефіцієнтом привабливості (2,0) до незалежної оцінки з моменту її введення, 01.07.14 р. (грн.)

Орієнтовна сума  надходження в січні 2015 р з коефіцієнтом привабливості (2,5) до незалежної оцінки з моменту її введення, 01.01.15 р. (грн.)

7571,36

15142,72

18928,4

       

 

6.2. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Результативність регуляторного акту передбачається в наступному:
- збільшенні надходжень до районного бюджету;
- використання оренди за цільовим призначенням.

 

6.3. Статистичні показники:

 

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ВІД ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ З МОМЕНТУ ВВЕДЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ПРИВАБЛИВОСТІ:

 

Коефіцієнт привабливості – 2 – за липень - 15142,72 грн., що збільшується на 7571,36 грн., в порівнянні за квітень місяць.

 

Коефіцієнт привабливості – 2,5 - за січень - 2015 р. 18928,4 грн., що збільшується на 3785,68 грн., в порівнянні за липень місяць. 

7. SWOT – аналіз

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

 

Органи місцевого самоврядування

1.Збільшення надходжень від орендної плати.

2. Посилення контролю за здачею в оренду комунального майна.

 

Процедура розробки регуляторного акту

 

Балансоутримувачі

1. Посилення  контролю за здачею в оренду комунального майна.

2.Збільшення надходжень від орендної плати.

Процедура переукладання договорів оренди у відповідності до Положення

 

Орендарі

 

         1.Розширення можливостей для взяття в оренду майна.

         2.Підвищення відрахувань з районного бюджету на розвиток району та поповнення обігових котів Орендодавців.

         3.Підвищення ефективності використання спільного майна орендарями в розрізі підтримки його в належному санітарно-технічному стані, своєчасного ремонту та поліпшенні косметичного вигляду

Можливість отримання права користування об’єктами оренди на конкурсних засадах

 

 

Немає

8. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежений у часі. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення повторних та періодичних відстежень його результативності, в разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

9. Визначення показників результативності Проекту

Впровадження регуляторного акту дає змогу:

для орендарів – розширення видів діяльності та орендних ставок за користування комунальним майном ;

для власника та балансоутримувачів майна – приведення механізму здачі в оренду комунального майна до чинного законодавства; посилення контролю за процедурою здачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району;  збільшення надходжень від орендної плати за користування комунальним майном, включаючи ПДВ;

Базове відстеження результативності регуляторного акту проведене на етапі його підготовки.

 

10. Визначення заходів відстеження результативності Проекту

 

Відстеження результативності дії акту буде здійснюватись відділом  з питань управління комунальним  майном та господарського забезпечення Снігурівської  районної ради за результатами аналізу інформації від комунальних підприємств, установ та організацій, що є балансоутримувачами, про фактичні надходження платежів за оренду комунального майна району. Строки проведення базового та повторного відстеження результативності РА:

-          Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності.

-          Повторне відстеження буде здійснене через рік після вступу у дію регуляторного акта але не пізніше двох років.

-          Періодичні відстеження будуть здійснюватись раз на три роки.

Базове, повторне та періодичне відстеження результативності РА здійснюватиметься на підставі статистичних даних та шляхом опитувань цільових груп.

 

Начальник відділу з питань управління

комунального майна та господарського

забезпечення районної ради                                                І.І. Кільчик

 

 Розробник проекту регуляторного акта - відділ  з питань управління комунальним  майном та господарського забезпечення Снігурівської  районної ради (57300, Миколаївська обл.,  м. Снігурівка, вул. Леніна, 72, каб.314, тел.(05162)3-12-09                                  

         Зауваження та пропозиції щодо положень даного проекту рішення просимо надсилати у паперовому вигляді на ім'я Начальника відділу з питань управління комунального майна та господарського забезпечення районної ради І.І. Кільчик.

 

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!