Ціни на роботи, що виконуються архівним відділом

8 мая 2014 - Администратор

 

№ п/п

Найменування видів робіт

Одиниця виміру

Ціна (грн)

1.

Підготовка історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств

 

 

1.1.

обласного значення

 

 

1.1.1

за період більше 10 років

1 аркуш

29,71

1.1.2.

за період від 5 до 10 років

1 аркуш

18,57

1.1.3.

за період від 1 до 5 років

1 аркуш

7,43

1.2.

міського, районного та сільського значення

 

 

1.2.1

за період більше 10 років

1 аркуш

18,57

1.2.2.

за період від 5 до 10 років

1 аркуш

11,14

1.2.3.

за період від 1 до 5 років

1 аркуш

3,71

2.

Підготовка передмов до описів справ установ, організацій та підприємств

 

 

2.1.

обласного значення

1 аркуш

25,99

2.2.

міського, районного та  сільського значення

1 аркуш

18,57

3.

Визначення фондової належності документів

 

 

3.1.

управлінської, творчої, науково-технічної документації

1 од.збер.

1,24

4.

Систематизація документів для проведення експертизи іх цінності

 

 

4.1

за фондами

1 од.збер.

0,09

4.2

у середині фондів - за роками або структурними частинами

1 од.збер.

0,21

5.

Проведення експертизи наукової і практичної цінності документів

 

 

5.1

управлінської документації

 

 

5.1.1

з поаркушним переглядом

1 од.збер.

2,48

5.1.2

без поаркушного перегляду

1 од.збер.

0,56

5.2

документів на особовий склад (в тому числі особових справ)

1 арк.

0,04

5.2.1

з поаркушним переглядом

1 од.збер.

1,38

5.2.2

без поаркушного перегляду

1 од.збер.

0,23

6.

Систематизація справ в архівних фондах установ

1 од.збер.

0,12

7.

Науково-технічне опрацювання документів

 

 

7.1

Формування справ із розсипу документів та переформування справ

 

 

7.1.1

з управлінською документацією

1 арк.

0,08

7.1.2

на особовий склад

1 арк.

0,06

7.2

Систематизація аркушів у справі

 

 

7.2.1

машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст

1 арк.

0,05

7.2.2

машинописний або рукописний текст з поправками та вставками, що поважчають читання

1 арк.

0,08

7.3

Складання заголовків справ

 

 

7.3.1

управлінської документації

1 заг.

2,07

7.3.2

на особові справи

1 заг.

0,52

7.4

Складання внутрішніх описів  документів у справах

 

 

7.4.1

з управлінською документацією

1 заг.

0,83

7.4.2

в комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів

1 заг.

0,41

7.5

Систематизація карток на справи

 

 

7.5.1

за структурною і предметно-тематичниими ознаками

1 картка

0,16

7.5.2

за номінальною, хронологічною або за алфавітом

1 картка

0,10

7.6

Редагування заголовків справ

 

 

7.6.1

з частковим переглядом справ

1 заг.

0,41

7.6.2

без перегляду справ

1 заг.

0,25

7.7

Проставлення архівних шифрів на картках

1 картка

0,12

7.8

Розброшуровування неправильно сформованих справ

1 од.збер.

0,78

7.9

Підшивання справ

 

 

7.9.1

з управлінською, творчою, науково-технічною текстовою документацією

1 од.збер.

1,19

7.9.2

з нестандартними аркушами, графічною документацією

1 од.збер.

3,10

7.10

Нумерація аркушів у справах

 

 

7.10.1

обсягом до 150 аркушів

1 арк.

0,02

7.10.2

обсягом до 50 аркушів

1 арк.

0,05

7.10.3

нестандартних за форматом і якістю аркушів, які складаються з розшитих справ

1 арк.

0,06

7.11

Перенумеровування аркушів у справах

 

 

7.11.1

обсягом до 150 аркушів

1 арк.

0,04

7.11.2

обсягом до 50 аркушів

1 арк.

0,06

7.11.3

нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

1 арк.

0,07

7.12

Перевіряння нумерації у справах

 

 

7.12.1

обсягом до 150 аркушів

1 арк.

0,01

7.12.2

обсягом до 50 аркушів

1 арк.

0,01

7.12.3

нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

1 арк.

0,02

7.13

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів

 

 

7.13.1

при наявності друкарської обкладинки або титулу установи

1 обкл.

0,89

7.13.2

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи

1 обкл.

1,24

7.13.3

особових справ

1 обкл.

0,44

7.14

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів

1 арк.

0,28

7.15

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ

 

 

7.15.1

без проставлення штемпелів

1 од.зб.

0,18

7.15.2

з проставленням штемпелів

1 од.зб.

0,22

7.16

Переміщення справ у процесі науково-технічного опрацювання документів

1 од.зб.

0,12

7.17

Формування в’язок справ, що підлягають зберіганню

1 од.зб.

0,16

7.18

Формування в’язок справ, що підлягають не зберіганню

1 од.зб.

0,09

7.19

Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами

1 од.зб.

0,39

7.20

Приймання - повернення справ установ після завершення робіт з науково-технічного опрацювання документів

1 од.зб.

0,22

7.21

Складання актів про завершення науково-технічного опрацювання документів і справ установ

 

 

7.21.1

обласного значення

1 акт

62,01

7.21.2

міського, районного та сільського значення

1 акт

31,01

7.22

Складання актів про повернення документів власнику

1 акт

62,01

7.23

Складання актів про непоправні пошкодження документів

1 акт

31,01

8.

Картонування справ

1 од.зб.

0,07

8.1

Перекартонування справ

1 од.зб.

0,12

8.2

Написання ярликів

1 ярл.

0,41

8.3

Наклеювання ярликів на коробки

1 ярл.

0,30

8.4

Розміщення коробок або в’язок на стелажах

1 короб. (в’язка)

0,41

9.

Складання описів справ

 

 

9.1

на друкарській машинці

1 заг.

0,89

9.2

рукописних

1 заг.

0,62

10.

Складання списків скорочених слів до описів

список, що містить до 30 найменувань

15,50

11.

Погодження описів

1 опис

62,01

12.

Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню

1 поз. акта

1,55

13.

Складання номенклатур справ установ

 

 

13.1.1

обласного значення

1 установа

31,01

13.1.2

міського, районного та сільського значення

1 установа

31,01

13.2

Розроблення схем побудови номенклатур установ

 

 

13.2.1

обласного значення

1 схема

124,02

13.2.2

міського, районного та сільського значення

1 схема

62,01

13.3

Складання заголовків справ і документів

1 заг.

2,07

13.4

Групування документів за ознаками формування справ 

1 докум.

0,31

13.5

Систематизація карток на справи з заголовками

 

 

13.5.1

за структурною і тематичною ознаками

1 карт.

0,16

13.5.2

за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом

1 карт.

0,07

13.6

Редагування заголовків справ

1 загол.

0,50

13.7

Погодження статей номенклатур справ з установами

1 стаття

0,78

13.8

Індексування статей номенклатур справ

1 стаття

0,39

13.9

Сладання вказівок про застосування номенклатур справ

1 вказ.

183,03

14.

Погодження номенклатур справ

1 номенк.

62,01

15.

Складання статистичних звітів про організацію зберігання архівних документів юридичними особами

 

 

15.1

обласного значення

1 звіт

124,02

15.2

міського, районного та сільського значення

1 звіт

62,01

16.

Консерваційно-профілактичне оброблення документів 

 

 

16.1

перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ з оформленням результатів перевірки

1 акт на 100 од.зб.

20,67

16.2

перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи

1 акт на 100 од.зб.

37,83

16.3

знепилювання справ

100 од.зб.

6,20

17.

Дострокове приймання документів НАФ України на постійне зберігання

 

 

17.1

за період від 1 до 5 років

1 од.зб.

2,36

17.2

за період від 5 до 10 років

1 од.зб.

3,46

17.3

за період від 10 до 15 років

1 од.зб.

4,56

18.

Консультація з питань організації діяльності служб діловодства та архівних підрозділів

1 година

7,75

19.

Консультація з питань ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань архівної справи

1 година

7,75

20.

Ремонт документів

 

 

20.1

складний

1 арк.

0,41

20.2

дрібний

1 арк.

0,21

21.

Палітурні та картонажні роботи

 

 

21.1

Брошурування з формуванням блоків документів

 

 

21.1.1

першої складності

1 арк.

0,12

21.1.2

другої складності

1 арк.

0,07

21.1.3

третьої складності

1 арк.

0,04

21.1.4

четвертої складності

1 арк.

0,03

21.2

Оправлення справ і книг (складне з матер’яним корінцем із обклеюванням обкладинки)

 

 

21.2.1

товщина корінця до 6 см

1 спр.

3,65

21.2.2

товщина корінця, що перевищує 6 см, або газети, журнали форматом понад 40 см

1 спр.

6,20

21.3

Опрацювання справ у суцільнокроєну картонну обкладинку чи цупкий папір

1 спр.

2,58

21.4

Опрацювання справ із зберіганням попереднього оформлення

 

 

21.4.1

опрацювання справ у попередні обкладинки, що потребують часткового ремонту

1 спр.

12,40

21.4.2

те саме, без ремонту обкладинки

1 спр.

3,10

21.5

Підшивання справ

 

 

21.5.1

що містять до 25 арк.

1 спр.

1,03

21.5.2

що містять до 50 арк.

1 спр.

1,55

21.5.3

що містять до 100 арк.

1 спр.

2,48

21.5.4

що містять до 150 арк.

1 спр.

3,65

21.5.5

що містять понад 150 арк., або з нестандартними сторінками

1 спр.

4,77

22.

Друкарські роботи

 

 

22.1

Передрук описів, номенклатур справ

 

 

22.1.1

1 група складності

1 стор.

3,65

22.1.2

2 група складності

1 стор.

4,77

22.2

Звірення документів після надрукування

 

 

22.2.1

1 група складності

1 стор.

1,38

22.2.2

2 група складності

1 стор.

2,07

22.3

Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків документів

 

 

22.3.1

на управлінську документацію

10 заг.

0,23

22.3.2

на творчу, науково-технічну, особового походження документацію

 

0,31

22.3.3

особових справ

10 заг.

0,16

Нет комментариев. Ваш будет первым!