Ціни на роботи, що виконуються трудовим архівом Снігурівського району

8 мая 2014 - Администратор

 

№ п/п

Найменування видів робіт

Одиниця

виміру

  Ціна (грн)   

1.

Підготовка історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств

 

 

1.1.

обласного значення

 

 

1.1.1

за період більше 10 років

1 іст.дов.

37,17

1.1.2.

за період від 5 до 10 років

1 іст.дов.

23,30

1.1.3.

за період від 1 до 5 років

1 іст.дов.

9,43

1.2.

міського, районного та сільського значення

 

 

1.2.1

за період більше 10 років

1 іст.дов.

23,30

1.2.2.

за період від 5 до 10 років

1 іст.дов.

14,05

1.2.3.

за період від 1 до 5 років

1 іст.дов.

4,80

2.

Підготовка передмов до описів справ установ, організацій та підприємств

 

 

2.1.

обласного значення

1 іст.дов.

32,54

2.2.

міського, районного та  сільського значення

1 іст.дов.

23,30

3.

Визначення фондової належності документів

 

 

3.1.

управлінської, творчої, науково-технічної документації

1 од. збер.

1,54

4.

Систематизація документів для проведення експертизи іх цінності

 

 

4.1

за фондами

1 од. збер.

0,11

4.2

у середині фондів - за роками або структурними частинами

1 од. збер.

0,26

5.

Проведення експертизи наукової і практичної цінності документів

 

 

5.1

управлінської документації

 

 

5.1.1

з поаркушним переглядом

1 од. збер.

3,09

5.1.2

без поаркушного перегляду

1 од. збер.

0,70

5.2

документів на особовий склад (в тому числі особових справ)

1 арк.

0,05

5.2.1

з поаркушним переглядом

1 од. збер.

1,72

5.2.2

без поаркушного перегляду

1 од. збер.

0,29

6.

Систематизація справ в архівних фондах установ

1 од. збер.

0,15

7.

Науково-технічне опрацювання документів

 

 

7.1

Формування справ із розсипу документів та переформування справ

 

 

7.1.1

з управлінською документацією

1 арк.

0,10

7.1.2

на особовий склад

1 арк.

0,08

7.2

Систематизація аркушів у справі

 

 

7.2.1

машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст

1 арк.

0,06

7.2.2

машинописний або рукописний текст з поправками та вставками, що поважчають читання

1 арк.

0,10

7.3

Складання заголовків справ

 

 

7.3.1

управлінської документації

1 заг.

2,57

7.3.2

на особові справи

1 заг.

0,64

7.4

Складання внутрішніх описів  документів у справах

 

 

7.4.1

з управлінською документацією

1 заг.

1,09

7.4.2

в комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів

1 заг.

0,57

7.5

Систематизація карток на справи

 

 

7.5.1

за структурною і предметно-тематичниими ознаками

1 картка

0,19

7.5.2

за номінальною, хронологічною або за алфавітом

1 картка

0,13

7.6

Редагування заголовків справ

 

 

7.6.1

з частковим переглядом справ

1 заг.

0,51

7.6.2

без перегляду справ

1 заг.

0,31

7.7

Проставлення архівних шифрів на картках

1 картка

0,15

7.8

Розброшуровування неправильно сформованих справ

1 од.збер.

0,97

7.9

Підшивання справ

 

 

7.9.1

з управлінською, творчою, науково-технічною текстовою документацією

1 од.збер.

3,98

7.9.2

з нестандартними аркушами, графічною документацією

1 од.збер.

6,36

7.10

Нумерація аркушів у справах

 

 

7.10.1

обсягом до 150 аркушів

1 арк.

0,03

7.10.2

обсягом до 50 аркушів

1 арк.

0,06

7.10.3

нестандартних за форматом і якістю аркушів, які складаються з розшитих справ

1 арк.

0,07

7.11

Перенумеровування аркушів у справах

 

 

7.11.1

обсягом до 150 аркушів

1 арк.

0,05

7.11.2

обсягом до 50 аркушів

1 арк.

0,07

7.11.3

нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

1 арк.

0,09

7.12

Перевіряння нумерації у справах

 

 

7.12.1

обсягом до 150 аркушів

1 арк.

0,01

7.12.2

обсягом до 50 аркушів

1 арк.

0,03

7.12.3

нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

1 арк.

0,03

7.13

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів

 

 

7.13.1

при наявності друкарської обкладинки або титулу установи

1 обкл.

1,10

7.13.2

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи

1 обкл.

1,54

7.13.3

особових справ

1 обкл.

0,55

7.14

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів

1 арк.

0,34

7.15

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ

 

 

7.15.1

без проставлення штемпелів

1 од.зб.

0,22

7.15.2

з проставленням штемпелів

1 од.зб.

0,28

7.16

Переміщення справ у процесі науково-технічного опрацювання документів

1 од.зб.

0,15

7.17

Формування в’язок справ, що підлягають зберіганню

1 од.зб.

0,19

7.18

Формування в’язок справ, що підлягають не зберіганню

1 од.зб.

0,11

7.19

Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами

1 од.зб.

0,48

7.20

Приймання - повернення справ установ після завершення робіт з науково-технічного опрацювання документів

1 од.зб.

0,28

7.21

Складання актів про завершення науково-технічного опрацювання документів і справ установ

 

 

7.21.1

обласного значення

1 акт

77,39

7.21.2

міського, районного та сільського значення

1 акт

38,79

7.22

Складання актів про повернення документів власнику

1 акт

77,39

7.23

Складання актів про непоправні пошкодження документів

1 акт

38,79

8.

Картонування справ

1 од.зб.

0,09

8.1

Перекартонування справ

1 од.зб.

0,15

8.2

Написання ярликів

1 ярл.

0,60

8.3

Наклеювання ярликів на коробки

1 ярл.

0,49

8.4

Розміщення коробок або в’язок на стелажах

1 короб. (в’язка)

0,51

9.

Складання описів справ

 

 

9.1

на друкарській машинці

1 заг.

1,16

9.2

рукописних

1 заг.

0,83

10.

Складання списків скорочених слів до описів

список, що містить до 30 найменувань

19,48

11.

Погодження описів

1 опис

77,21

12.

Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню

1 поз. акта

1,99

13.

Складання номенклатур справ установ

 

 

13.1.1

обласного значення

1 установа

38,97

13.1.2

міського, районного та сільського значення

1 установа

38,97

13.2

Розроблення схем побудови номенклатур установ

 

 

13.2.1

обласного значення

1 схема

154,78

13.2.2

міського, районного та сільського значення

1 схема

77,57

13.3

Складання заголовків справ і документів

1 заг.

2,57

13.4

Групування документів за ознаками формування справ 

1 докум.

0,39

13.5

Систематизація карток на справи з заголовками

 

 

13.5.1

за структурною і тематичною ознаками

1 карт.

0,19

13.5.2

за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом

1 карт.

0,09

13.6

Редагування заголовків справ

1 загол.

0,62

13.7

Погодження статей номенклатур справ з установами

1 стаття

0,97

13.8

Індексування статей номенклатур справ

1 стаття

0,48

13.9

Сладання вказівок про застосування номенклатур справ

1 вказ.

231,81

14.

Погодження номенклатур справ

1 номенк.

77,21

15.

Складання статистичних звітів про організацію зберігання архівних документів юридичними особами

 

 

15.1

обласного значення

1 звіт

154,82

15.2

міського, районного та сільського значення

1 звіт

77,61

16.

Консерваційно-профілактичне оброблення документів 

 

 

16.1

перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ з оформленням результатів перевірки

1 акт на 100 од.зб.

25,74

16.2

перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи

1 акт на 100 од.зб.

22,06

16.3

знепилювання справ

100 од.зб.

7,72

17.

Дострокове приймання документів  на постійне зберігання

 

 

17.1

за період від 1 до 5 років

1 од.зб.

5,29

17.2

за період від 5 до 10 років

1 од.зб.

9,48

17.3

за період від 10 да 15 років

1 од.зб.

13,67

17.4

за період від 15 да 20 років

1 од.зб.

17,86

17.5

за період від 20 да 25 років

1 од.зб.

22,05

17.6

за період від 25 да 30 років

1 од.зб.

26,24

17.7

за період від 30 до 35 років

1 од.зб.

30,43

17.8

за період від 35 до 40 років

1 од.зб.

34,62

17.9

за період від 40 до 45 років

1 од.зб.

38,81

17.10

за період від 45 до 50 років

1 од.зб.

43,00

17.11

за період від 50 до 55 років

1 од.зб.

47,19

17.12

за період від 55 до 60 років

1 од.зб.

51,38

17.13

за період від 60 до 65 років

1 од.зб.

55,57

17.14

за період від 65 до 70 років

1 од.зб.

59,76

17.15

за період від 70 до 75 років

1 од.зб.

63,95

18.

Консультація з питань організації діяльності служб діловодства та архівних підрозділів

1 година

8,75

19.

Консультація з питань ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань архівної справи

1 година

9,65

20.

Ремонт документів

 

 

20.1

складний

1 арк.

0,51

20.2

дрібний

1 арк.

0,26

21.

Палітурні та картонажні роботи

 

 

21.1

Брошурування з формуванням блоків документів

 

 

21.1.1

першої складності

1 арк.

0,15

21.1.2

другої складності

1 арк.

0,08

21.1.3

третьої складності

1 арк.

0,05

21.1.4

четвертої складності

1 арк.

0,04

21.2

Оправлення справ і книг (складне з матер’яним корінцем із обклеюванням обкладинки)

 

 

21.2.1

товщина корінця до 6 см

1 спр.

7,04

21.2.2

товщина корінця, що перевищує 6 см, або газети, журнали форматом понад 40 см

1 спр.

10,22

21.3

Опрацювання справ у суцільнокроєну картонну обкладинку чи цупкий папір

1 спр.

5,22

21.4

Опрацювання справ із зберіганням попереднього оформлення

 

 

21.4.1

опрацювання справ у попередні обкладинки, що потребують часткового ремонту

1 спр.

15,44

21.4.2

те саме, без ремонту обкладинки

1 спр.

3,86

21.5

Підшивання справ

 

 

21.5.1

що містять до 25 арк.

1 спр.

3,79

21.5.2

що містять до 50 арк.

1 спр.

4,43

21.5.3

що містять до 100 арк.

1 спр.

5,59

21.5.4

що містять до 150 арк.

1 спр.

7,04

21.5.5

що містять понад 150 арк., або з нестандартними сторінками

1 спр.

8,44

22.

Друкарські роботи

 

 

22.1

Передрук описів, номенклатур справ

 

 

22.1.1

1 група складності

1 стор.

4,72

22.1.2

2 група складності

1 стор.

6,12

22.2

Звірення документів після надрукування

 

 

22.2.1

1 група складності

1 стор.

1,72

22.2.2

2 група складності

1 стор.

2,57

22.3

Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків документів

 

 

22.3.1

на управлінську документацію

10 заг.

0,28

22.3.2

на творчу, науково-технічну, особового

походження документацію

 

0,39

22.3.3

особових справ

10 заг.

0,20

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!