Форма надання інформаційних послуг громадянам та юридичним особам України Об`єднаним трудовим архівом органів місцевого самоврядування Снігурівського району

2 апреля 2019 - Администратор

 Форма надання інформаційних послуг громадянам та юридичним особам України Об`єднаним трудовим архівом органів місцевого самоврядування Снігурівського району

 

№ п/п

Найменування послуги

Орган, що надає послугу

Нормативні та консультативні матеріали

Перелік документів, які необхідні для отримання послуги

Термін надання послуги

Вартість послуги

Адреса органу, телефон

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Довідки соціально-правового характеру (довідки про заробітну плату, стаж роботи та ін. ліквідованих організацій, господарств та підприємств району)

Трудовий архів

Послуга надається під час роботи архіву з 8.30 до 12.00 та з 13.00 до 16.30

Заява про надання відповідної довідки, паспорт заявника та трудова книжка

30 діб

Безкоштовно

 

вул.Центральна,5

3-17-70

2.

Послуги із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ і організацій

Трудовий архів

Послуга надається під час роботи архіву з 8.30 до 12.00 та з 13.00 до 16.30

 

 

Ціна в грн.

вул.Центральна,5

3-17-70

 

1.

Підготовка історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

обласного значення

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

за період більше 10 років

 

 

 

 

114,01

 

 

1.1.2.

за період від 5 до 10 років

 

 

 

 

71,37

 

 

1.1.3.

за період від 1 до 5 років

 

 

 

 

28,73

 

 

1.2.

міського, районного та сільського значення

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

за період більше 10 років

 

 

 

 

71,37

 

 

1.2.2.

за період від 5 до 10 років

 

 

 

 

42,94

 

 

1.2.3.

за період від 1 до 5 років

 

 

 

 

14,51

 

 

2.

Підготовка передмов до описів справ установ, організацій та підприємств

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

обласного значення

 

 

 

 

99,79

 

 

2.2.

міського, районного та  сільського значення

 

 

 

 

71,37

 

 

3.

Визначення фондової належності документів

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

управлінської, творчої, науково-технічної документації

 

 

 

 

4,75

 

 

4.

Систематизація документів для проведення експертизи іх цінності

 

 

 

 

 

 

 

4.1

за фондами

 

 

 

 

0,34

 

 

4.2

у середині фондів - за роками або структурними частинами

 

 

 

 

0,79

 

 

5.

Проведення експертизи наукової і практичної цінності документів

 

 

 

 

 

 

 

5.1

управлінської документації

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

з поаркушним переглядом

 

 

 

 

9,49

 

 

5.1.2

без поаркушного перегляду

 

 

 

 

2,16

 

 

5.2

документів на особовий склад (в тому числі особових справ)

 

 

 

 

0,14

 

 

5.2.1

з поаркушним переглядом

 

 

 

 

5,27

 

 

5.2.2

без поаркушного перегляду

 

 

 

 

0,88

 

 

6.

Систематизація справ в архівних фондах установ

 

 

 

 

0,47

 

 

7.

Науково-технічне опрацювання документів

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Формування справ із розсипу документів та переформування справ

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1

з управлінською документацією

 

 

 

 

0,30

 

 

7.1.2

на особовий склад

 

 

 

 

0,24

 

 

7.2

Систематизація аркушів у справі

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1

машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст

 

 

 

 

0,20

 

 

7.2.2

машинописний або рукописний текст з поправками та вставками, що поважчають читання

 

 

 

 

0,30

 

 

7.3

Складання заголовків справ

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1

управлінської документації

 

 

 

 

7,91

 

 

7.3.2

на особові справи

 

 

 

 

1,98

 

 

7.4

Складання внутрішніх описів  документів у справах

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1

з управлінською документацією

 

 

 

 

3,26

 

 

7.4.2

в комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів

 

 

 

 

1,68

 

 

7.5

Систематизація карток на справи

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1

за структурною і предметно-тематичними ознаками

 

 

 

 

0,59

 

 

7.5.2

за номінальною, хронологічною або за алфавітом

 

 

 

 

0,40

 

 

7.6

Редагування заголовків справ

 

 

 

 

 

 

 

7.6.1

з частковим переглядом справ

 

 

 

 

1,58

 

 

7.6.2

без перегляду справ

 

 

 

 

0,95

 

 

7.7

Проставляння архівних шифрів на картках

 

 

 

 

0,47

 

 

7.8

Розброшуровування неправильно сформованих справ

 

 

 

 

2,97

 

 

7.9

Підшивання справ

 

 

 

 

 

 

 

7.9.1

з управлінською, творчою, науково-технічною текстовою документацією

 

 

 

 

8,73

 

 

7.9.2

з нестандартними аркушами, графічною документацією

 

 

 

 

16,04

 

 

7.10

Нумерація аркушів у справах

 

 

 

 

 

 

 

7.10.1

обсягом до 150 аркушів

 

 

 

 

0,09

 

 

7.10.2

обсягом до 50 аркушів

 

 

 

 

0,19

 

 

7.10.3

нестандартних за форматом і якістю аркушів, які складаються з розшитих справ

 

 

 

 

0,22

 

 

7.11

Перенумеровування аркушів у справах

 

 

 

 

 

 

 

7.11.1

обсягом до 150 аркушів

 

 

 

 

0,14

 

 

7.11.2

обсягом до 50 аркушів

 

 

 

 

0,22

 

 

7.11.3

нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

 

 

 

 

0,26

 

 

7.12

Перевіряння нумерації у справах

 

 

 

 

 

 

 

7.12.1

обсягом до 150 аркушів

 

 

 

 

0,04

 

 

7.12.2

обсягом до 50 аркушів

 

 

 

 

0,08

 

 

7.12.3

нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

 

 

 

 

0,09

 

 

7.13

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів

 

 

 

 

 

 

 

7.13.1

при наявності друкарської обкладинки або титулу установи

 

 

 

 

3,39

 

 

7.13.2

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи

 

 

 

 

4,75

 

 

7.13.3

особових справ

 

 

 

 

1,70

 

 

7.14

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів

 

 

 

 

1,05

 

 

7.15

Проставляння архівних шифрів на обкладинках справ

 

 

 

 

 

 

 

7.15.1

без проставляння штемпелів

 

 

 

 

0,68

 

 

7.15.2

з проставлянням штемпелів

 

 

 

 

0,85

 

 

7.16

Переміщення справ у процесі науково-технічного опрацювання документів

 

 

 

 

0,47

 

 

7.17

Формування в’язок справ, що підлягають зберіганню

 

 

 

 

0,59

 

 

7.18

Формування в’язок справ, що підлягають не зберіганню

 

 

 

 

0,34

 

 

7.19

Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами

 

 

 

 

1,48

 

 

7.20

Приймання - повернення справ установ після завершення робіт з науково-технічного опрацювання документів

 

 

 

 

0,85

 

 

7.21

Складання актів про завершення науково-технічного опрацювання документів і справ установ

 

 

 

 

 

 

 

7.21.1

обласного значення

 

 

 

 

237,66

 

 

7.21.2

міського, районного та сільського значення

 

 

 

 

118,98

 

 

7.22

Складання актів про повернення документів власнику

 

 

 

 

237,66

 

 

7.23

Складання актів про непоправні пошкодження документів

 

 

 

 

118,98

 

 

8.

Картонування справ

 

 

 

 

0,26

 

 

8.1

Перекартонування справ

 

 

 

 

0,47

 

 

8.2

Написання ярликів

 

 

 

 

1,83

 

 

8.3

Наклеювання ярликів на коробки

 

 

 

 

1,33

 

 

8.4

Розміщення коробок або в’язок на стелажах

 

 

 

 

1,58

 

 

9.

Складання описів справ

 

 

 

 

 

 

 

9.1

на друкарській машинці

 

 

 

 

3,49

 

 

9.2

рукописних

 

 

 

 

2,47

 

 

10.

Складання списків скорочених слів до описів

 

 

 

 

59,39

 

 

11.

Погодження описів

 

 

 

 

237,36

 

 

12.

Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню

 

 

 

 

6,03

 

 

13.

Складання номенклатури справ установ

 

 

 

 

 

 

 

13.1.1

обласного значення

 

 

 

 

119,28

 

 

13.1.2

міського, районного та сільського значення

 

 

 

 

119,28

 

 

13.2

Розроблення схем побудови номенклатури установ

 

 

 

 

 

 

 

13.2.1

обласного значення

 

 

 

 

475,32

 

 

13.2.2

міського, районного та сільського значення

 

 

 

 

237,96

 

 

13.3

Складання заголовків справ і документів

 

 

 

 

7,91

 

 

13.4

Групування документів за ознаками формування справ 

 

 

 

 

1,19

 

 

13.5

Систематизація карток на справи з заголовками

 

 

 

 

 

 

 

13.5.1

за структурною і тематичною ознаками

 

 

 

 

0,59

 

 

13.5.2

за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом

 

 

 

 

0,28

 

 

13.6

Редагування заголовків справ

 

 

 

 

1,90

 

 

13.7

Погодження статей номенклатури справ з установами

 

 

 

 

2,97

 

 

13.8

Індексування статей номенклатури справ

 

 

 

 

1,48

 

 

13.9

Складання вказівок про застосування номенклатури справ

 

 

 

 

712,58

 

 

14.

Погодження номенклатури справ

 

 

 

 

237,36

 

 

15.

Складання статистичних звітів про організацію зберігання архівних документів юридичними особами

 

 

 

 

 

 

 

15.1

обласного значення

 

 

 

 

475,39

 

 

15.2

міського, районного та сільського значення

 

 

 

 

238,03

 

 

16.

Консерваційно-профілактичне оброблення документів 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ з оформленням результатів перевірки

 

 

 

 

79,12

 

 

16.2

перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи

 

 

 

 

67,82

 

 

16.3

знепилювання справ

 

 

 

 

23,74

 

 

17.

Дострокове приймання документів  на постійне зберігання

 

 

 

 

 

 

 

17.1

за період від 1 до 5 років

 

 

 

 

11,05

 

 

17.2

за період від 5 до 10 років

 

 

 

 

17,88

 

 

17.3

за період від 10 да 15 років

 

 

 

 

24,72

 

 

17.4

за період від 15 да 20 років

 

 

 

 

31,55

 

 

17.5

за період від 20 да 25 років

 

 

 

 

38,38

 

 

17.6

за період від 25 да 30 років

 

 

 

 

45,22

 

 

17.7

за період від 30 до 35 років

 

 

 

 

52,06

 

 

17.8

за період від 35 до 40 років

 

 

 

 

58,89

 

 

17.9

за період від 40 до 45 років

 

 

 

 

65,73

 

 

17.10

за період від 45 до 50 років

 

 

 

 

72,56

 

 

17.11

за період від 50 до 55 років

 

 

 

 

79,40

 

 

17.12

за період від 55 до 60 років

 

 

 

 

86,23

 

 

17.13

за період від 60 до 65 років

 

 

 

 

93,07

 

 

17.14

за період від 65 до 70 років

 

 

 

 

99,90

 

 

17.15

за період від 70 до 75 років

 

 

 

 

106,74

 

 

18.

Консультація з питань організації діяльності служб діловодства та архівних підрозділів

 

 

 

 

8,75

 

 

19.

Консультація з питань ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань архівної справи

 

 

 

 

29,67

 

 

20.

Ремонт документів

 

 

 

 

 

 

 

20.1

складний

 

 

 

 

1,58

 

 

20.2

дрібний

 

 

 

 

0,79

 

 

21.

Палітурні та картонажні роботи

 

 

 

 

 

 

 

21.1

Брошурування з формуванням блоків документів

 

 

 

 

 

 

 

21.1.1

першої складності

 

 

 

 

0,45

 

 

21.1.2

другої складності

 

 

 

 

0,25

 

 

21.1.3

третьої складності

 

 

 

 

0,15

 

 

21.1.4

четвертої складності

 

 

 

 

0,11

 

 

21.2

Оправлення справ і книг (складне з матер’яним корінцем із обклеюванням обкладинки)

 

 

 

 

 

 

 

21.2.1

товщина корінця до 6 см

 

 

 

 

18,13

 

 

21.2.2

товщина корінця, що перевищує 6 см, або газети, журнали форматом понад 40 см

 

 

 

 

27,91

 

 

21.3

Опрацювання справ у суцільнокроєну картонну обкладинку чи цупкий папір

 

 

 

 

13,22

 

 

21.4

Опрацювання справ із зберіганням попереднього оформлення

 

 

 

 

 

 

 

21.4.1

опрацювання справ у попередні обкладинки, що потребують часткового ремонту

 

 

 

 

47,47

 

 

21.4.2

те саме, без ремонту обкладинки

 

 

 

 

11,87

 

 

21.5

Підшивання справ

 

 

 

 

 

 

 

21.5.1

що містять до 25 арк.

 

 

 

 

8,13

 

 

21.5.2

що містять до 50 арк.

 

 

 

 

10,10

 

 

21.5.3

що містять до 100 арк.

 

 

 

 

13,66

 

 

21.5.4

що містять до 150 арк.

 

 

 

 

18,13

 

 

21.5.5

що містять понад 150 арк., або з нестандартними сторінками

 

 

 

 

22,43

 

 

22.

Друкарські роботи

 

 

 

 

 

 

 

22.1

Передрук описів, номенклатури справ

 

 

 

 

 

 

 

22.1.1

1 група складності

 

 

 

 

14,26

 

 

22.1.2

2 група складності

 

 

 

 

18,56

 

 

22.2

Звірення документів після надрукування

 

 

 

 

 

 

 

22.2.1

1 група складності

 

 

 

 

5,27

 

 

22.2.2

2 група складності

 

 

 

 

7,91

 

 

22.3

Звірення після надрукування описів, номенклатури справ, переліків документів

 

 

 

 

 

 

 

22.3.1

на управлінську документацію

 

 

 

 

0,86

 

 

22.3.2

на творчу, науково-технічну, особового походження документацію

 

 

 

 

1,19

 

 

22.3.3

особових справ

 

 

 

 

0,62

 

 

 

Директор архіву:                                                О.МАРІНОВА

Нет комментариев. Ваш будет первым!