Звіт про повторене відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження Положення оренди майна спільної власності територіальних громад Снігурівського району»

21 ноября 2013 - Администратор
 
Рішення Снігурівської районної ради від 30.12.2011р. № 15 «Про затвердження Положення оренди майна спільної власності територіальних громад Снігурівського району».
 
 
Відділ з питань управління комунальним майном та господарського забезпечення Снігурівської районної ради.
 
 
Викладення в новій редакції «Положення оренди майна спільної власності територіальних громад Снігурівського району» з метою приведення у відповідність до чинного законодавства порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Снігурівського району, підвищення ефективності використання комунального майна; збільшення надходжень від оренди до міського бюджету; забезпечення прозорості та передбачуваності процедури набуття права на оренду комунального майна на конкурентній основі, виключення можливості тіньових процесів та зловживань з боку місцевих посадовців; зменшення фінансового навантаження на підприємців при оформленні оренди комунального майна.
 
За 2011р. - 2013 р.
 
Повторне відстеження.
 
Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.
 
Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації даних бухгалтерського обліку надходжень від орендної плати; кількість об'єктів оренди; результати проведених конкурсів на право укладення договорів оренди вільних об'єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Снігурівського району; оплати робіт по виготовленню незалежних (експертних) оцінок.
 
 
Показники
2011р.
2012р.
2013р.
Кількість об'єктів оренди, шт.
63
65
85
Загальна площа об'єктів оренди, м2
7858,98
8870,28
10813,5
Сума надходжень від оренди, тис. грн.
74782
85094
93452
 
В оренді, станом на 01.10.2013р., знаходиться об'єктів комунальної власності, в т.ч.:
оренда цілісних майнових комплексів - 1.
оренда приміщень у закладах освіти, культури, охорони здоров'я, комунальних підприємств - 84.
Класифікація об'єктів оренди по контингенту орендарів станом на 01.10.2013р.:
бюджетні організації - 33; 
громадські та благодійні організації - 4 ;
приватні підприємці - 45;
державні підприємства -2;
релігійні конфесії - 1
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
За період дії регуляторного акта відбулися зміни в структурі об'єктів оренди комунального майна, разом з тим відбулась передача об'єктів підприємств та установ з різних форм власності до комунальної власності територіальної громади району.
Введення нової процедури набуття в оренду комунального майна на основі проведення конкурсу чи аукціону проводиться з метою ефективного використання комунального майна, поповнення бюджету району, збільшення можливого розміру орендної плати.
За згодою сторін було переглянуто діючі договори, в розділі орендної плати, за рахунок проведення нових експертних оцінок майна та застосування орендних ставок. Коефіцієнт бізнес-привабливості обмежений вулицями міста не застосовувався, в зв'язку з відсутністю договорів заключних в період 2011- 2013рр. на даній території.
Дія регуляторного акта відчутно змінила на краще ефективність використання комунального майна територіальної громади Снігурівського району; збільшила надходження від оренди до районного бюджету; забезпечила прозорість та передбачуваність процедури набуття права на оренду комунального майна на конкурентній основі; зменшила фінансове навантаження при оформленні оренди комунального майна на орендарів, діяльність яких є соціально важливою для розвитку житлово-комунального господарства, культури, спору та інших галузей на базі комунального майна територіальної громади Снігуріського району.
На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.
 
 
 
Радник голови

Снігурівської  районної ради                                                     О.О.Жигалко

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!