Рішення від 21 грудня 2018 року № 1

28 декабря 2018 - Администратор

 

У К Р А Ї Н А

БАРАТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                            СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ

Від  21 грудня  2018 р.                          № 1                                      

                                                                            XLII- сесія

с. Баратівка                                                       7 скликання                                                                                      

 

Про сільський бюджет Баратівської

сільської  ради на 2019 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 4280268 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету  4157768 гривень , доходи спеціального фонду сільського бюджету  122500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 4280268  гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету   44157768 гривень , видатки спеціального фонду сільського бюджету  122500 гривень;

- оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 2000 гривень

- резервний фонд сільського бюджету у розмірі 1000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом .

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти районному бюджету Cнігурівського району на 2019 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.

-          субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування   у сумі 26384 грн.;

-          субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на харчування учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів пільгової категорії у сумі 162071 грн.;

-          субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на забезпечення підвозу учнів до місць навчання та додому у сумі 57457 грн.

 

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 396972 гривень , у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 396972 гривень ,згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- інші виплати населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- оплату енергосервісу.

 

8. Головному розпоряднику сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) врахування  в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

 2) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

4) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

5) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

6) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

7) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

8) здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти районного бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;

9. Установити, що після прийняття рішення «Про сільський бюджет      Баратівської сільської ради на 2019 рік» внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

10.Доручити сільській раді в особі секретаря сільської ради за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів , приватизації та власності вносити зміни до розпису сільського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»(зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

11. Надати право сільській  раді, в особі секретаря сільської ради , щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Прийняти повноваження на здійснення видатків районного бюджету у 2019 році на

      - утримання дошкільних навчальних закладів ;

- утримання сільських закладів культури.

 

13.Делегувати районному бюджету повноваження на здійснення видатків у 2019 році на утримання об’єднаного трудового архіву міської та сільських рад.

14. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 1 січня 2019 року.

 

15. Додатки 1,3,5,7 цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

16. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування,бюджету,фінансів,приватизації та власності.

 

Секретар сільської ради

 

 

Л.М.Павлік

 

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!