Рішення від 27 грудня 2013 року №3

30 декабря 2013 - Администратор

  У К Р А Ї Н А

БАРАТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я       № 3
 
від   27 грудня     2013 року                      ХХХХХУІ    сесія  
                                                                   шостого скликання                                                                                                                                                   
 с.Баратівка 
 
Про прийняття проекту рішення
сільської ради «Про внесення змін
та доповнень до додатку 1 рішення
УІІ чергової сесії сільської ради від
11.01.2011 р. № 10 «Про встановлення 
місцевих податківта зборів на території
Баратівської сілсьької ради »
                                            
       Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12 Податкового кодексу України», сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
          1. Прийняти проект рішення «Про внесення змін та доповнень до додатку 1 рішення УІІ чергової сесії сільської ради від 11.01.2011 р. № 10 «Про встановлення місцевих податків та зборівна території Баратівської сілсьької ради » (додається).
 
            2. З метою одержання зауважень і пропозицій від населення сільської ради, апарату сільської ради забезпечити оприлюднення проекту рішення на інформаційних  дошках населених пунктів Баратівської  сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради.  
 
           3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету.
Сільський голова                                                     С.В.Мігас
 
 
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ БАРАТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
 
  «Про встановлення податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки на території Баратівської сільської ради»
 
 
 
             Відповідно до  ст. 10, 12 , 265 Податкового Кодексу  України  керуючись   пунктом 24  частина 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада
 
Вирішила:
 
1.Затвердити    рішення «Про встановлення податку на нерухоме
майно , відмінне від земельної ділянки на території Баратівської сільської ради» .
2.Встановити  ставки податку  за 1 кв. метр бази оподаткування у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року  :
- для фізичних осіб
       а) 0,1  відсоток - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів або для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), житлова площа яких не перевищує 370 кв. метрів.
      б) 2,7 відсотка -  для квартири/квартир, житлова площа яких  перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких  перевищує 500 кв. метрів;               
       в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
       г) 2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.
- для юридичних осіб
а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
    б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.
 
3.     Затвердити Положення про податок на нерухоме майно ,відмінне  від земельної ділянки на території Баратівської сільської ради (нова редакція).  Додаток1
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету.
Сільський голова                                                                  С.В.Мігас
 
Додаток 1
ПОЛОЖЕННЯ
 
про  податок на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки
 на території Баратівської сільської ради
( нова редакція)
 
 
                                        1. Платники податку
 
      1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.
 
      1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
      а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
     б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
     в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
 
                                     2. Об'єкт оподаткування
 
       2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості в тому числі його частка.
 
       2.2. Не є об'єктом оподаткування:
 
       а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
       б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом втому числі їх частки;
      в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
       г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;
         ґ) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника;
       д) гуртожитки;
       е) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину.
      
                                      3. База оподаткування
 
       3.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості в тому числі його часток
       3.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
       3.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.
       3.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об'єктів з урахуванням норм підпункту 4.1 пункту 4 цього Положення.
                                 
4. Пільги із сплати податку
 
       4.1. База оподаткування об'єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають  у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
      а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 240 кв. метрів;
    б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 500 кв. метрів;
       в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.
       Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
        Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
 
        4.2. Сільська  рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на  території населених пунктів сільської ради   з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
       Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту.
 
                                    5. Ставка податку
 
       5.1. Ставки податку  за 1 кв. метр бази оподаткування у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) становлять:
 
        для фізичних осіб:
          
       а) 0,1  відсоток - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів абодля різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), житлова площа яких не перевищує 370 кв. метрів.
      б) 2,7 відсотка -  для квартири/квартир, житлова площа яких  перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких  перевищує 500 кв. метрів;               
       в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
       г) 2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.
 
       для юридичних осіб:
 
     а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
    б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.
 
 
       
                                6. Податковий період
 
       6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 
                                7. Порядок обчислення суми податку
 
       7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку: 
       а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту 4 цього Положення, та відповідної ставки податку;
       б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту  4 цього Положення, та відповідної ставки податку;
      в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту .4.1 пункту 4 цього Положення, та відповідної ставки податку;
       г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  "б" і "в"   цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.
        7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
       Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
       Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів;
         7.3 Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у  власності платника податку;
- розміру житлової площі об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
        У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.
      
       7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня 2014  року , а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
       7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 розділу II Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
 
       Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.
 
8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника     об'єкта оподаткування податком
 
       8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
       8.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 
9. Порядок сплати податку
 
       9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 
10. Строки сплати податку
 
       10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
 
       а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
       б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 
         _____________________________________________________________                                               
 
 
 
 
 
Просимо надсилати зауваження та пропозиції щодо положень даного проекту рішення до 28 січня 2014 року у паперовому вигляді до Баратівської  сільської ради на ім’я сільського голови Мігас С.В. за адресою: Миколаївська область Снігурівський район село Баратівка , вул. капітана Агеєнка , 3.
 
 
 
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
по обґрунтуванню регуляторного акту – проекту рішення сільської ради «Про  податок  на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,в новій редакції»
 
1. Визначення проблеми, що планується вирішити шляхом державного регулювання.
 
            У зв'язку із прийняттям Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI реформується податкова система України, що передбачає зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів.
            Податковим кодексом України встановлюється податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що в усьому світі є однієї зі складові формування бюджетів територіальних громад, тому прийняття даного місцевого податку є необхідним і актуальним.
             Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачують фізичні і юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості залежно від площі цих об'єктів. Відповідно до пункту 265.5.1 статті 265 роздягнула 12 НКУ ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється за 1 кв. м. житлової площі об'єкта житлової нерухомості.
            Проблема, яку необхідно вирішити прийняттям цього регуляторного акту укладається в збалансованості інтересів, прав і обов'язків нижчевказаних учасників процесу, прийняття й виконання нормативно-правового акту з питань оподатковування місцевим податком:
- органа місцевого самоврядування;
- юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, які є власниками об'єктів житлової нерухомості;
-податкового органа.
 
 2. Визначення цілей державного регулювання:
 - приведення місцевих податків і зборів у відповідність із Податковим кодексом України;
 - установлення обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 3. Визначення й оцінка альтернативних способів досягнення намічених  цілей.
            Альтернативою прийняття проекту рішення Баратівської сільської  ради «Про  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» є неприйняття даного рішення, що спричиняє:
-  не виконання вимог реалізації органами місцевого самоврядування повноважень по встановленню механізму стягнення й порядку сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
-  відсутність надходжень коштів у дохідну частину сільського бюджету, тому що нормами НКУ не визначений альтернативний розмір ставки місцевих податків і зборів, що не ставляться до обов'язкових, у випадку не затвердження місцевими радами таких податків і зборів.
4. Опис механізму, що пропонується використовувати для рішення проблеми.
            Механізм рішення проблеми здійснюється шляхом прийняття Баратівською сільською  радою проект рішення «Про   податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»  відповідно до Податкового кодексу України й Законом України «Про місцеве самоврядування».
5.  Обґрунтування можливості досягнення цілей у випадку прийняття регуляторного акту.
            Передбачається, що платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого рішення, тобто в повному обсязі й вчасно вносити податкові платежі в бюджет.
            Вигоди від виконання запропонованого проекту рішення позитивно відіб'ються на дохідній частині місцевого бюджету.  Збільшення дохідної частини місцевого бюджету приведе до підвищення рівня соціального забезпечення сільської ради в цілому.
            Тому що даний акт носить адміністративний характер і Законом установлена відповідальність фізичних і юридичних осіб за порушення законодавства в цій сфері, тому мети, які обумовили розробку цього акту, повинні бути повністю досягнуті.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.
 
            Прийняття проекту рішення сільської ради «Про   податок  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» має наступні вигоди й витрати: 
 
Сфера впливу
вигоди
витрати
Сфера інтересів суб'єктів підприємницької діяльності
 
Ефективне регулювання ситуації на ринку житла
 
Обов'язкові платежі податкового характеру юридичних і фізичних осіб-підприємців, що мають у власності об'єкти житлової нерухомості, які відповідно до площ, підлягають оподатковуванню
Сфера інтересів громадян
 
1. Прозорість дій влади.
 2.Збільшення фінансування сільських соціальних програм
 Сфера інтересів органів місцевого самоврядування
 
1. Приведення місцевих податків і зборів у відповідність із Податковим кодексом України, удосконалення системи місцевого оподатковування.
 2.Підвищення рівня використання економічних ресурсів селища.
 3.Додаткові надходження в бюджет сільської ради, які будуть спрямовані на виконання затверджених  програм.
 
 
7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту.
 Даний регуляторний акт уводиться на необмежений термін дії. Зміни можливі у випадку зміни чинного законодавства.
8. Визначення показників результативності регуляторного акту
 Відстеження результативності регуляторного акту буде провадитися за наступними критеріями:
 - кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,(од);
- сума надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місцевий бюджет, (тис. грн.);
 - розмір коштів, що витрачаються суб'єктами господарювання, пов'язаний з виконанням вимог акту – ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості  у відсотках  від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року  ;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання ,(%).
- кількість випадків залучення до відповідальності власників об'єктів житлової нерухомості за порушення вимог акту, (од).
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження  ефективності регуляторного акту.
            У випадку прийняття регуляторного акту для визначення його результативності буде здійснене базове, повторне й періодичне відстеження.
Джерелом інформації для проведення заходів щодо відстеження результативності служить інформація Снігурівського відділення Жовтневої МДПІ.
Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено в 1 кварталі 2015 року.
Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено в 1 кварталі 2016 року.
Періодичне відстеження буде проведено через три роки після повторного відстеження - в 1 кварталі 2017 року.
 
Розроблювач АРВ:     
 
Секретар сільської ради                      Л.М.Павлік
 
 
 
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!