Рішення від 13 червня 2014 року №2

17 июня 2014 - Администратор
 
У К Р А Ї Н А
 
ЦЕНТРАЛЬНА  СІЛЬСЬКА  РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 
57361 с. Центральне Снігурівського району Миколаївської області Тел.2-72-85
_______________________________________________________________________
 
РІШЕННЯ
 
від    13     червня 2014 року            № 2                          LXІV  позачергова сесія
                                                                                        шостого скликання
 
 
 
  Про прийняття  проекту   рішення «Про внесення змін та доповнень до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній сільській раді (нова редакція)»
 
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 44 частини першої статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.                     Прийняти проект рішення «Про внесення змін та доповнень до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній сільській раді (нова редакція)» (додаток 1).
2.                     Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній сільській раді та затвердження його в новій редакції» разом з аналізом його регуляторного впливу (додаток 2) з метою одержання зауважень і пропозицій від населення сільської ради та суб’єктів господарювання шляхом розміщення його на офіційномуСнігурівської районної ради  в мережі Інтернет та  інформаційній дошці сільської ради.
3.            Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету,  земельних відносин, охорони природи, навколишнього середовища та благоустрою населених пунктів.
 
 
Сільський голова                                                 А.І. П’яник
 
 
 
 
Додаток  1
до рішення Центральної  
сільської ради
від 13 .06 2014 р., № 2
ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін та доповнень  до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній сільській раді
(нова редакція)
Заслухавши та обговоривши проект рішення «Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній сільській раді (нова редакція)», з метою забезпечення сплати встановлених чинним законодавством  податків і зборів, відповідно до Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», статті 265 Податкового кодексу України», керуючись пунктом 24 та 28 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.                     Внести зміни та доповнення до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній  сільській раді (нова редакція), що додаються.
2.                     Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній  сільській раді в новій редакції (додаток 2).
3.                     Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній  сільській (нова редакція)» для ознайомлення населення сільської ради та суб’єктів господарювання шляхом розміщення його на офіційному сайті Снігурівської районної ради  в мережі Інтернет та  інформаційній дошці сільської ради.
4.                     Вважати таким, що втратило чинність рішення Центральної  сільської ради від 31.01.2014р.  № 5 «Про внесення змін та доповнень до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній сільській раді (нова редакція)».
5.                     Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
6.                     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питаньпланування,бюджету,фінансів,приватизації,торгівельного,побутового,транспортного обслуговування.
 
 
 
 
Сільський голова                                                         А.І.П’яник
 
 
 
 
 
 
Додаток до  проекту рішення
 
Зміни та доповнення до
Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
по Центральній сільській раді (нова редакція)
 
1.                     Слова  «житлова площа» в усіх відмінках замінити словами «загальна площа» у відповідному відмінку.
2.                     В пункті 5.2. розділу V «Пільги із сплати податку» після слів  «що перебувають у власності» доповнити словами «фізичних осіб або».
3.                     Доповнити розділ V «Пільги із сплати податку» пунктом 5.3. в слідкуючій редакції:
«Сільська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцем знаходження об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею відповідно до пункту 5.2. цього розділу»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток  2
до рішення Центральної
сільської ради
від  13.06.2014 р., № 2
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Центральної сільської ради «Про прийняття проекту рішення  «Про внесення змін та доповнень до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній сільській раді (нова редакція)»
1. Визначення і аналіз проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Цей регуляторний акт забезпечує застосування ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній  сільській раді та зумовлює надходження додаткових коштів до сільського бюджету.
2. Цілі державного регулювання:
Цілями регуляторного акту є:
внесення змін до діючого  нормативного акту «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки нова редакція» у відповідності до чинного законодавства;
направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку сільської ради.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
Альтернативного способу досягнення встановлених цілей не має.
4.Механізм реалізації мети.
Запровадження регуляторного акта дозволить максимізувати корисність ресурсного потенціалу територіальної громади.
5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта.
Внесення до Положення зміни забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету та дозволить направляти додаткові кошти на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.
6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта.
Регулювання впливає на базові сфери: інтереси громади, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.
7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.
Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до бюджету.
9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися сільською радою  на підставі даних обговорення та  бухгалтерських даних виходячи із зазначених показників результативності.
Базове відстеження результативності регуляторного акта проводиться до набрання ним чинності.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік з дня набрання ним чинності.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта.
 
 
 
 
Сільський голова                                                  А.І.П’яник
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток  3
до  рішення Центральної сільської ради від 13.06.2014р., №2
 
Положення про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
по Центральній сільській раді (нова редакція)
 
І. Загальні положення.
1.1.              Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі-Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2.              Це Положення є обов’язковим до виконання.
ІІ. Платники податку
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
ІІІ. Об’єкт оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності), в тому числі його частка;
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі його частка;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
ґ); об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або  прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта  на сім’ю, опікуна, піклувальника; 
е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним таким відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину
д) гуртожитки.
ІV. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є загальна  площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.
4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі його часток. які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного  об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного  об’єкта оподаткування , в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків).
V. Пільги із сплати податку
5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають  у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності фізичних осіб або платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв.метрів;
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
5.2. Сільська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на її території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб або релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
5.3.Сільська рада  до 1 лютого поточного  року  подає до відповідного контролюючого  органу за місцем  знаходження  об’єкта  житлової нерухомості відомості  стосовно пільг наданих нею  відповідно до пункту5.2. цього розділу.
VI .Ставки податку
6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
6.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:
 а) 1 відсоток - для квартири/квартир, загальна  площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна  площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
 б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, загальна  площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;
 в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна  площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
 г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна  загальна  площа яких перевищує 740 кв. метрів.
6.3.Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) 1 відсоток - для квартир, загальна  площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна  площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
б) 2,7 відсотка - для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків,  загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів.
VII. Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
VIII. Порядок обчислення суми податку
8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 розділу V, та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 розділу V, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" 5.1 розділу V, та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1 розділу VІІІ цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.
8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення
8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України0.
8.5. Платники податку -юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня  звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
8.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
IX. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком
9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
X. Порядок сплати податку
10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через каси сільських рад за квитанцією про прийняття податків і зборів
XI. Строки сплати податку
11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Нет комментариев. Ваш будет первым!