Рішення від 25 квітня 2013 року №1

29 апреля 2013 - Администратор

 

 

 

У К Р А Ї Н А
 
ЦЕНТРАЛЬНА  СІЛЬСЬКА  РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 
57361 с. Центральне Снігурівського району Миколаївської області Тел.2-72-85
_______________________________________________________________________
                                                                                                                    
  РІШЕННЯ             
 
Від 25  квітня  2013  р.           №  1       ХХХХІV      сесія
с. Центральне                                         VI скликання                                                                                   
 
  Про  затвердження Порядку пайової
участі  у розвитку інженерно – транспортної
та  соціальної інфраструктури
 селища  Центральне, селища Знам'янка ,
села Шмідтове , села Вавилове 
 
 
                        Відповідно до ст.ст. 26.28 Закону України « Про місцеве  самоврядування  в Україні», ст. 40 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», з метою  залучення коштів для розвитку інженерно – транспортної  та   соціальної інфраструктури  селища Центральне, селища Знам'янка, села Шмідтове,  села Вавилове  Центральної сільської ради, сільська рада
 
ВИРІШИЛА :
 
1.    Затвердити  Порядок пайової участі у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури селища Центральне, селища Знам’янка, села Шмідтове, села Вавилове  Центральної сільської ради( додається ).
2.    Затвердити типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури селища Центральне,  селища Знам’янка,  села Шмідтове , села Вавилове  Центральної сільської ради ( додається ).
3.    Апарату  сільської ради    в десятиденний термін забезпечити  оприлюднення  рішення «Про  затвердження Порядку  пайової участі у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури селища Центральне,  селища Знам’янка , села Шмідтове , села Вавилове   Центральної сільської  ради»   шляхом   розміщення його  на інформаційній дошці сільської ради  та на офіційному сайті  Снігурівської районної ради. 
4.    Це рішення  вступає  в силу  з дня його   опублікування .
 
5.    Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну    комісію сільської ради з питань планування,бюджету , фінансів,    приватизації, торгівельного , побутового, транспортного    обслуговування.
 
 
Сільський голова :               А.І.П'яник.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Додаток   № 1   рішення
                                                                                           
 
 
ПОРЯДОК
пайової участі у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури
селища Центральне,  селища Знам’янка, села Шмідтове , села Вавилове   Центральної сільської ради.
 
1.      Загальні положення
 
1.1 Порядок пайової участі у розвиткуінженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Центральне, селища Знам’янка, села Шмідтове, села Вавилове  Центральної сільської ради  (далі - Порядок) встановлює порядок та умови участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
 селища Центральне, селища Знам’янка, села Шмідтове, села Вавилове Центральної сільської ради  та визначає:
 
- коло суб’єктів,  які залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Центральне, селища Знам’янка,  села Шмідтове,  села Вавилове Центральної сільської ради.
 
- об’єкти, при будівництві яких забудовник зобов'язаний взяти пайову участь у розвитку селища Центральне, селища Знам’янка, села Шмідтове, села Вавилове Центральної сільської ради.
 
 -  розмір пайової участі.
 
1.2.   Порядок діє на всій території селища Центральне, селища Знам’янка,села Шмідтове, села Вавилове Центральної сільської ради  і є обов’язковим для всіх замовників, незалежно від їх форми власності.
 
2.      Визначення термінів.
 
   2.1. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в такому значенні:
  - будівництво - спорудження нового об’єкта, а також реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудова, надбудова існуючих об’єктів, реставрація і капітальний ремонт об’єктів, технічне переоснащення;
 - об’єкт будівництва - об’єкт нового будівництва, добудови та надбудови до існуючих будівель (споруд) як житлово-громадського, так і виробничого призначення ( крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), на будівництво якого повинні бути складені окремо проект і кошторис, фінансування якого здійснює інвестор або забудовник та який підлягає прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку;
- замовник – фізична, або юридична особа, яка має у власності,або у користуванні  земельну ділянку і подала у встановленому законодавством  порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва;
- пайова участь – кошти, що вносяться замовниками до бюджету Центральної сільської ради у відповідності з цим Порядком;
- договір про пайову участь – договір, який укладається між замовником та сільською радою(сільським головою від імені сільської ради) з метою участі замовників у розвитку  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селищ та сіл ;
- інженерно-транспортна  інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування селищ та сіл ;
- соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об’єктів загального користування, об'єктів соціального та культурно  - побутового обслуговування населення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;
- інженерні мережі – сукупність енергетичних, трубопровідних та кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва.
3.Порядок залучення і використання пайової участі.
 
     3.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на території селищ та сіл,  зобов'язаний вказати пайову участь у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури селища Центральне, селища Знам’янка, села Шмідтове,  села Вавилове Центральної сільської ради (далі – інфраструктура селищ та сіл ), крім випадків, передбачених пунктом 3.5 цього Порядку.
 
     3.2. Замовники залучаються до участі у розвитку інфраструктури селищ та сіл на підставі договору про  пайову  участь.
 
    3.3. Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури села полягає у відрахуванні замовником, до прийняття об’єкта в експлуатацію, коштів (без урахування ПДВ) до бюджету Центральної сільської ради в порядку  та у розмірі, встановлен6ому цим Порядком, для створення і розвитку інфраструктури селища Центральне, селища Знам’янка , села Шмідтове, села Вавилове.
 
    3.4. Кошти,отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інфраструктури селищ  і сіл.
 
    3.5. До пайової участі у розвитку інфраструктури села не залучаються замовники у разі здійснення будівництва;
 
-  об’єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 
- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
 
- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
 
- індивідуальних( садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
 
- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
- об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
 
- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 
- об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою  підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, за рахунок коштів інвесторів;
 
- об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства .
 
4. Розміри пайової участі.
 
      4.1. Розмір пайової участі замовника  у розвитку інфраструктури села з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, встановлений сільською радою, не може перевищувати граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів,визначеного діючим законодавством України.
 
     4.2. Розмір пайової участі замовника  у розвитку інфраструктури селища Центральне, селища Знам'янка, села Шмідтове,  села Вавилове Центральної сільської ради  затверджується рішенням сесії Центральної сільської ради та становить
 
- від 3 до 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;
 
- від 1 до 4 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових  будинків.
 
       4.3. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селищ та сіл визначається у договорі (відповідно до встановленого цим Порядком розміру пайової участі), укладеному із сільською радою, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами  і  правилами, без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель,  споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
 
        4.4. У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано - прибудованих нежитлових приміщень його загальна кошторисна вартість має визначатись з урахуванням кошторисної вартості таких приміщень, а величина пайової участі - з урахуванням відсотків загальної кошторисної і будівництва об'єкта – для нежитлових будівель та споруд.
 
5. Договір про пайову участь.
 
         5.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури селищ та сіло  здійснюється  на підставі договору про пайову участь у розвитку інженерно - транспортної та соціальної  інфраструктури селища Центральне,  селища Знам’янка, села Шмідтове, села Вавилове ( далі договір про пайову участь), який укладається між  сільською радою та замовником.
 
        5.2. Договір про пайову участь від імені сільської ради підписує сільський голова.
 
        5.3. Істотними умовами договору про пайову участь є:
 
- розмір пайової участі;
 
- строк( графік) оплати пайової участі;
 
- відповідальність сторін.
 
       5.4. Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури селищ  та сіл.
 
       5.5. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури селищ та сіл  перераховуються замовником у грошовій безготівковій формі  шляхом перерахування на рахунок, зазначений у договорі про пайову участь, та сплачується у повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію єдиним платежем, або частинами за графіком, що визначається договором про пайову участь.
 
        5.6. Оплата здійснюється замовником виключно у грошовій формі і не може здійснюватися у вигляді  надання  будь яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів  та передачі матеріальних або нематеріальних активів(зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).
 
        5.7. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури селищ  та сіл  перераховуються у терміни, встановлені договором про пайову участь, але до прийняття об’єкта в експлуатацію.
 
         5.8. Замовники мають право на відстрочення сплати пайової участі у розвитку інфраструктури селищ та сіл. Підставою для відстрочення є відповідна заява замовника подана не пізніше ніж за15 робочих днів до настання терміну сплати пайової участі  у розвитку інфраструктури селищ та сіл, на ім'я сільського голови, у якій має міститись інформація про суму, термін відстрочення та причину неможливості  сплати у визначений договором про пайову участь термін. Рішення про відстрочення сплати пайової участі у розвитку інфраструктури селищ та сіл  приймається сільською радою, про що укладається відповідна додаткова угода з визначенням терміну сплати.
 
6. Заключні положення.
 
         6.1.У разі  несплати, або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку інфраструктури селищ та сіл, передбаченої договором про пайову участь, замовник несе відповідальність згідно з умовами  договору про пайову участь та відповідно до діючого законодавства.
 
         6.2. Розмір несплаченої частки пайової участі замовника коригується відповідно до умов договору на величину штрафів,пені тощо та індекс інфляції від дати його розрахунку.
 
          6.3. Контроль за своєчасним укладанням договорів про пайову участь та виконання умов діючих договорів здійснюється щляхом перевірки фактичного стану будівництва об’єктів та наявності у замовника повного пакету документів згідно з діючим законодавством.
 
         6.4.Віфдсутність довідки про повну сплату пайової участі є підставою для не продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні у замовника, для будівництва об’єкта.
 
         6.5. Спори пов’язані  з пайовою участю у розвитку інфраструктури селищ та сіл , вирішуються у судовому порядку.
 
      6.6. п.3.3 та п п.5.7. даного Порядку набувають чинності у відповідності до вимог п.п.3 п.1 р. V"Прикінцеві  положення Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" з  дня його прийняття .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Додаток №2
                                                                         рішення                                                                          
 
 
 
Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно - транспортної та соціальної структури селища Центральне, селища Знам’янка, село Шмідтове , село Вавилове .
 
 
с. Центральне                                                                   "____"________20___р.
 
    Центральна сільська рада Миколаївської області, в особі сільського голови П'яник Анатолія Івановича, який діє  на підставі закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Центральної сільської ради «Про затвердження Порядку пайової участі у розвитку інфраструктури селища Центральне,  селища Знам'янка , села Шмідтове,  села Вавилове " від _____________ № ___ , надалі «Сторона 1»  з однієї сторони та замовник ______________________________ в особі_____________________________________________________( посада, прізвище, ім'я  та по батькові) ( повна  назва організації )
 що діє на підставі _____________________________________________________ надалі « Сторона2», з іншої  сторони, які надалі іменуються «Сторонами» уклали цей Договір про наступне:
 
1.      Предмет Договору
 
1.1. Відповідно до діючого Договору Сторона 2 здійснює пайову участь у розвитку інфраструктури селища Центральне, селища Знам'янка,  села Шмідтове, села Вавилове  шляхом перерахування коштів до бюджету Центральної сільської ради, а Сторона1 приймає дані кошти на окремий рахунок.
 
2.Зобовязання сторін.
2.1. Сторона1 зобов'язується:
 
2.1.1.Виконати розрахунок розміру пайової участі, належної до оплати замовником у відповідності до Порядку, затвердженого рішенням сільської ради від _________ №___
 
2.1.2.Забезпечити видачу централізованою бухгалтерією Центральної сільської ради довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої Стороною2 до бюджету.
 
2.1.3. Забезпечити можливість реалізувати проект будівництва Сторони2 відповідно до погодженої проектно - кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.
 
2.2. Сторона2 зобов'язується:
 
2.2.1. Здійснити будівництво об’єкта  відповідно до погодженої проектно- кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.
 
2.2.2.Сплатити кошти пайової участі згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури села до бюджету Центральної сільської ради прийняття об'єкта в експлуатацію в сумі __________________________________________ грн.
                                                                 (сума прописом)
на розрахунковий рахунок № ____________________ у _______________________
                                                                                                 (назва банку)
2.2.3. Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою до введення об’єкта в експлуатацію.
 
2.2.4. Дотримуватися під час будівництва вимог проекту організації будівництва та Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у селищі Центральне , селищі Знам'янка , селі Шмидтове , селі Вавилове .
 
3.Права Сторін.
3.1. Сторона1 має право:
- вимагати від Сторони2 додержання вимог чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
- здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору;
- вимагати від Сторони2 своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури селищ  та сіл сільської ради .
 
3.2.Сторона2 має право:
- реалізувати свій проект будівництва відповідно до погодженої проектно - кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території села,відведеній для будівництва;
- вимагати від Сторони1 виконання зобов'язань за цим Договором, а також чинного законодавства з питань участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
 
3.3. Сторони також мають інші  права, визначені законодавством України.
 
4. Відповідальність сторін.
 
4.1. За невиконання, або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до закону цього Договору та Порядку, затвердженого рішенням сільської ради від     ___________2013  року № ____
 
4.2. За  несвоєчасну або неповну сплату коштів пайової участі Сторона 2 сплачує Стороні 1 пеню у розмірі 0,5% облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.
 
5.Інші умови.
 
5.1.Внесення змін та /або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди
 ( договору про зміни), що буде невід'ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторони1 на внесення змін та/або доповнень до цього Договору на пропозицію Сторони2 є відповідне рішення сільської ради, прийняте у встановленому законом порядку.
 
5.2. Всі суперечки між Сторонами, з яких не було стягнуто згоди, вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством.
 
5.3. Даний Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.
 
5.4. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до виконання зобов’язань у повному обсязі,Договір припиняється також в інших випадках, передбачених діючим законодавством.
 
5.5.Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
 
5.6. Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури селища Центральне , селища Знам'янка, села Шмідтове , села  Вавилове. .
 
6.Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін.
 
 
Сторона1                                                                                      Сторона2
Центральна сільська рада                                ___________________________
Миколаївської області                                     ____________________________
57361с. Центральне вул.. Суворова               _____________________________
Код ЄДРОПОУ 23626179                                _____________________________
Р\Р ______________________                        ______________________________
ГУДКСУ в Миколаївській області                _______________________________
МФО 826013
 
 
 
Сільський голова:
_____________________ А.І. П'яник                  ____________________________
 
МП                                                                           МП
   
 
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!