Рішення від 08 липня 2015 року № 1

13 июля 2015 - Администратор

 

У К Р А Ї Н А

 

 

ЧЕРВОНОДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   08.07.2015року  № 1           ХХХХYI сесії                                       

с.Червона Долина                     6 скликання

 

 

Про встановлення на території

Червонодолинської сільської ради                                                        

плати за землю в частині

земельного податку на 2016 рік та                                                              

затвердження Положення

про земельний податок

 

     Відповідно до пунктів 24, 35 частини 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.  10, 12, 265, 269, 270, 273, 274, 277 Податкового кодексу України, пунктів 3-4, 78-79, 85-86, 89-90 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VII, Закону України  “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою встановлення на території Червонодолинської  сільської ради земельного податку,сільська рада 

  В И Р І Ш И Л А :                                                                                                                                     

1.Встановити у 2016 році на території Червонодолинської сільської ради ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):                                                                                                                                       

 - для будівництва і обслуговування житлового будинку  у розмірі 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки;                                                                                                                                                 

 - для сільськогосподарських угідь - 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;                             

- для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, комерційного та іншого призначення   1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.                                                                           

2.Встановити ставку земельного податку на земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 2 відсотків  від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.                                                                               

3. Встановити ставку земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності, незалежно від місцезнаходження) у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки.                                     

4. Затвердити Положення про сплату земельного податку на території Червонодолинської сільської ради (додаток1)                                                                                                                                              

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.                                                                                   

6. Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на інформаційній дошці в приміщенні сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради у терміни, визначені чинним законодавством.                                                                                                      

7.Копію рішення сільської ради надати до Снігурівського відділення Жовтневої ОДПІ  для проведення нарахувань та контролю своєчасної сплати земельного податку.                                            

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, економічного розвитку, житлово-комунального господарства, депутатської діяльності та етики.

 

 

Сільський голова:                                                  О.І.Кузьменюк

 

 

                                                Додаток 1 

                                               Затверджено

                                                                       рішенням Червонодолинської

                                            сільської ради

                                                            від 08/07/2015року №1

                                                              ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                  

про земельний податок на території Червонодолинської сільської ради

1. Платники земельного податку                                                                                                                                                         

Платниками податку є:                                                                                                                                                          

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);                                                                                                     

1.2. землекористувачі.

2. Об'єкти оподаткування земельним податком є:                                                                                              

Об'єктами оподаткування є:                                                                                                                                                        

2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;                                                                                

2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування                                                                                                                                                           

Базою оподаткування є:                                                                                                                                               

3.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом ХII Податкового кодексу України;                                                                                                                                       

3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставка податку                                                                                                                                                    

4.1.Встановити у 2016 році на території Червонодолинської сільської ради ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):                                                                                                                                      

- для будівництва і обслуговування житлового будинку  у розмірі 0,1 відсотка від нормативної  грошової оцінки;                                                                                                                                                            

- для сільськогосподарських угідь - 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;                                         

- для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, комерційного та іншого призначення -  1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.                                                                                                                        

 4.2. Встановити ставку земельного податку на земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 2 відсотків відсотків від нормативної грошової оцінки площа ріллі по  області.                                                                                                                                 

4.3. Встановити ставку земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності, незалежно від місцезнаходження) у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки.                                     

5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб                                                                           

5.1. Від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, визначені статтею 281 Податкового кодексу України.

6. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб.                                                                                              

Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи, визначені статтею 282 Податкового кодексу України, а також бюджетні установи, організації та заклади державної та комунальної власності, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та здійснюють діяльність на території Червонодолинської сільської ради.                                                                                                                                       

7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком Не підлягають оподаткуванню земельні ділянки, визначені статтею 283 розділу ХII «Податок на майно» Податкового кодексу України;                                                                             

8. Особливості оподаткування платою за землю                                                                                                          

8.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.                                                                       

8.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.                                                Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.


9. Податковий період для плати за землю                                                                                                                            

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10. Порядок обчислення та сплати податку                                                                                                             

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.                                                                                                        

10.2. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.                                                                                                

10.3. У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.                                                                                                                                                 

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.                                                                                                                      

10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок (крім фізичних осіб) за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю.                                                 

10.5. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строк сплати плати за землю                                                                                                                                                                                                                                    Земельний  податок сплачується:                                                                                                                                                                                                              а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;                                           

   б) юридичними особами - щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12. Орендна плата                                                                                                                                                                     

12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.                                                                                                

12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.                                                                                                  

12.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.                                                                             

12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.                                                                                                                                                                                 

12.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:                                                            

1) не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;                                                                                         

2) не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.                                                                             

12.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.                                                    

12.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог цього розділу.

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!