Рішення від 03 лютого 2016 року №6

14 июля 2016 - Администратор

                                                                        УКРАЇНА

 

                                                                    КУЙБИШЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                            СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                РІШЕННЯ

 

від 03 лютого 2016 року № 6                       V сесія сільської                                                     

с. Куйбишеве                                                                        ради сьомого

                                                                                                 скликання

 

 

 

 

      Про  внесення  змін  до  рішення Куйбишевської

 сільської  ради  від 06.07.2015 року №1

 « Про  встановлення  земельного

 податку на  території Куйбишевської сільської ради»

 

 

  Відповідно    до пункту 24 частини 1  статті 26 Закону  України « Про місцеве самоврядування  в Україні «, ст. ст. 10,   12,   265,  288 Податкового  кодексу України « Про  внесення  змін до  Податкового кодексу України» та  деяких  законодавчих  актів України  щодо  забезпечення збалансованості  бюджетних надходжень у 2016  році  сільська  рада

                                                                            

 ВИРІШИЛА :

 

1.      Внести  зміни до  пункту 11.1 розділу 11 Орендна плата  виклавши  його  в наступній редакції:

11.1 Підставою для  нарахування орендної  плати  за земельну ділянку є  договір оренди  такої   земельної  ділянки.

 

2.      Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію з  питань

планування,  бюджету,економічного розвитку,житлового-комунального  господарства,депутатської  діяльності  та  етики.

 

 

                        Сільський  голова                         С.В.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                             Затверджено

                                                                                                                       рішеннямКуйбишевської

                                                                                                                        сільської ради 

                                                                                                                        від 03.02.2016 №6

 

                                                              ПОЛОЖЕННЯ   

                                      про  земельний   податок   на   території

                                               Куйбишевської  сільської ради                

                                                             

1.      Платники податків

Платниками податків є:

1.1.            власники земельних ділянок

1.2.            землекористувач

 

                                 2.Об,єктами оподаткування земельним податком є: 

Об,єктами оподаткування є:

     2.1. земельні ділянки, які перебувають у власність або користуванні:

     2.2. земельні частки (пай), які перебувають у власності.

 

                                                     3.База оподаткування

Базою оподаткування є:

      3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ  Податкового кодексу України:

       3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

                                                       4. Ставка податку

   

         4.1. Ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі (незалежно від місця знаходження):

            - Для будівництва і обслуговування житлового будинку  - 0.1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки:

            - для сільськогосподарських угідь  - 0.1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки:

            - для земель промисловості, транспорту, зв,язку, енергетики, комерційного та іншого призначення – 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

           4.2. ставка податку на земельні ділянки які, перебувають у постійному  користуванні суб,єктів господарювання, ( крім державної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі з відсотків від їх нормативної грошової оцінки ( незалежно від  місця знаходження):

            4.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташуванні за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі  2 відсотків від нормативно грошової оцінки  одиниці площі ріллі по області. 

 

              5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

Від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, визначенні статтею 281 Податкового Кодексу України.

 

                        6.Пільги  щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи, визначені статтею 282 Податкового Кодексу України, а також бюджетні установи, організації та заклади державної та комунальної власності, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та здійснюють діяльність на території Куйбишевської сільської ради.

                   

                            7.Особливості оподаткування платою за землю.

  Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем у якому виникло це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями ( їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнімс навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

                   8. Податковий період для сплати за землю.

Базовим податковим (звітним )періодом для плати за землю є календарний рік.

      

                    9.Порядок обчислення та сплати податку.

9.1Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.Центральні органи влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,у сфері будівництва, щомісяця,але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення ісправляння плати за землю, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.2 Нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника  до іншого  протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9.3 Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки,сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок (крім фізичних осіб) за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю.

9.4. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положенням Бюджетного кодексу України.

 

                            10.Строки сплати податку.

Земельний податок сплачується:

а).Фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б).юридичними особами – щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного ) місяця.

 

                             11.Орендна плата.

 11.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

11.2.Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка надана  в оренду.

11.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди, але річна сума платежу :

     1). не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

     2).не може перевищути 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

11.6.Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

11.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог цього розділу.

Нет комментариев. Ваш будет первым!