Проект рішення

14 июня 2016 - Администратор
 

        Проект рішення Кобзарцівської сільської ради

 

Про внесення змін до Положення про встановлення податку на землю на  території Кобзарцівської сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 07.07.2015р. №2, із змінами та доповненнями відповідно до рішення сільської ради від 22.01.2016р. №3 
 
        Заслухавши інформацію сільського голови Канцелярук Н.В. щодо необхідності внесення зміни до Положення про встановлення податку на землю на території Кобзарцівської сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 07.072015р. №2, із змінами та доповненнями відповідно до  рішення сільської ради від 22.01.2016р. №3, з метою вирівнювання податкового навантаження на території сільської ради та збільшення надходжень до сільського бюджету, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пунктів 10.2, 10.3 статті 10, пункту 12.3, підпункту 12.3.1 статті 12, статей 269-288 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Внести зміни до Положення про встановлення податку на землю на території Кобзарцівської сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 07.072015р. №2, із змінами та доповненнями відповідно до  рішення сільської ради від 22.01.2016р. №3, а саме:
 
1.1.В підпункті 6.1. пункту 6 «Ставки земельного податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місця знаходження)» змінити в графах розділу «01»  підрозділів «01.01-01.08» «Землі сільськогосподарського призначення» «Ставка» з цифр  «0.1» на цифри «0.3», а саме:
 
Розділ
 
Підрозділ
 
Цільове призначення земельної ділянки
 
 
 
Ставка
 
(відсотки від нормативної грошової оцінки)
1
2
3
 
4
 
01
 
 
Землі сільськогосподарського призначення
 
 
 
01.01
Для ведення  товарного     сільськогосподарського виробництва
 
 
0,3
 
01.02
Для ведення  фермерського господарства
 
0,3
 
01.03
Для ведення особистого селянського господарства
 
 
0,3
 
01.04
Для ведення підсобного господарства
 
0,3
 
01.05.
Для індивідуального  садівництва
 
0,3
 
01.07
Для городництва
 
0,3
 
01.08
Для сінокосіння  і  випасання худоби
 
 
0,3
 
1.2.В підпункті 7.1. пункту 7 «Ставки земельного податку на земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено» цифру «2» змінити на цифру «3».
 
2. Голові  сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на інформаційній дошці в приміщенні сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради у терміни, визначені чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку села, депутатської діяльності, законності,  етики та захисту прав громадян.
 

Сільський голова                                                               Н.В.Канцелярук 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Кобзарцівськоїсільської ради
«Про внесення змін до Положення про встановлення податку на землю на території Кобзарцівської сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 07.072015р. №2, із змінами та доповненнями відповідно до  рішення сільської ради від 22.01.2016р. №3»
 
       Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Податкового кодексу України та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.
      Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про внесення змін до Положення про встановлення податку на землю на території Кобзарцівської сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 07.072015р. №2, із змінами та доповненнями відповідно до  рішення сільської ради від 22.01.2016р. №3».
 
       1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:
         Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Податкового кодексу України та у зв’язку із необхідністю встановлення та вирівнювання податкового навантаження на території Кобзарцівської сільської ради податку на землю.
 
       2.    Визначення цілі державного регулювання:
Основною метою внесення змін є встановлення відповідно до діючого законодавства розміру ставок податку на землю для фізичних та юридичних осіб, врахувавши:
- особливості категорій земельних ділянок в залежності від цільового призначення земель;
-  надходження коштів до сільського бюджету.
     Для досягнення цілей необхідна реалізація удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин.
 
      3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей:
      Альтернативою прийняття запропонованого проекту може бути відмова від введення в дію запропонованого регулювання та залишення даної ситуації без змін.
     Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не буде досягнуто вирівнювання податкового навантаження та єдиного підходу до визначення розміру ставок земельного податку.
     Відносини, що виникають у сфері справляння земельного податку, регулюються Податковим кодексом України.
        Альтернатива до прийняття запропонованого регуляторного акту відсутня у зв'язку з тим, що згідно Податкового кодексу України, встановлення розміру ставок податку на землю є обов'язковою для встановлення сільською радою.
Таким чином, визначена проблема не може бути розв'язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного рішення. Також неприйняття даного рішення спричинить втрати доходної частини бюджету сільської ради.
 
         4. Опис механізмів та заходів , які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту:
         Відповідно до Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати та визначати порядок сплати податку на землю відповідно до переліку і в межах встановлених граничних розмірів ставок.
          Вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення сільської ради «Про внесення змін до Положення про встановлення податку на землю на території Кобзарцівської сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 07.072015р. №2, із змінами та доповненнями відповідно до  рішення сільської ради від 22.01.2016р. №3» з дотриманням вимог Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 
         5. Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми:
- отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо виду та ставок оподаткування;
- підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії сільської ради;
- інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.
       Даний проект рішення підлягає розміщенню на офіційному сайті Снігурівської районної ради та на інформаційній дошці в приміщенні сільської ради.
 
        6.  Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта:
        У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради очікується наступний результат:
 - відповідність розмірів ставок податку на землю діючому законодавству, зокрема Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та розділу ХІІ «Податок на майно» Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями;
 - надходження коштів до сільського бюджету від сплати податку на землю з метою їх подальшого спрямування на соціально-економічний розвиток населених пунктів сільської ради;
 - часткове виконання Програми економічного та соціального розвитку територіальної громади .
 
          7.   Обгрунтування строку чинності регуляторного акта:
         Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений з моменту набрання його чинності, з можливістю внесення до нього змін, доповнень та відміни його у разі зміни чинного законодавства або в інших необхідних випадках.
 
         8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта:
         Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності.
        Базове відстеження результативності проводиться після набрання чинності цим положенням до повторного відстеження результативності цього регуляторного акту. 
       Повторне відстеження провести через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта.
       Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюється упродовж кожних трьох років, з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження його результативності.
 
      Всі пропозиції та зауваження по даному регуляторному акту приймаються особисто або поштою протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті Снігурівської районної ради.
      Кобзарцівська сільська рада знаходиться за адресою:
                         вул. Центральна, буд 6
                         с.Кобзарці Снігурівського району
                         Миколаївської області
                         57325
     Електронна адреса сільської ради:kobzartsiwska@yandex.ru
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

 

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!