Рішення від 10 грудня 2015 року № 4

10 декабря 2015 - Администратор
 
 

У К Р А Ї Н А

 

КОБЗАРЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
 

Від 10 грудня 2015 року № 4                                                            ІІІ сесія          

 

 с. Кобзарці                                                                                сьомого скликання

 
Про затвердження плану діяльності
з  підготовки   регуляторних    актів 
Кобзарцівської     сільської      ради
на  2016  рік
 
      Відповідно до статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтями 25, 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
 
       В И Р І Ш И Л А :
 
1.     Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Кобзарцівської сільської ради на 2016 рік (додається)
 
2.      Сільському голові забезпечити оприлюднення плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради в терміни, визначені чинним законодавством.
 
3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування. бюджету, економічного розвитку села, депутатської діяльності, етики, законності та захисту прав громадян.
 
 
 
                          Сільський голова                                      Н.В.Канцелярук
 
 
 
 
 
 
               Затверджено
                                                                                     рішенням Кобзарцівської               
                                                                                            сільської  ради
         від 10.12. 2015р. №4
 
 
 

ПЛАН

 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 

Кобзарцівської сільської ради на 2016 рік

 
з/п
Вид
Назва
Обґрунту-вання необхіднос-ті прийняття
Термін прийняття
Відпові-дальний за розроб-ку РА
Примітки (спосіб опри- люднення, тощо)
1.
-
-
-
-
-
-
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Нет комментариев. Ваш будет первым!