Проект рішення

14 июня 2016 - Администратор

 

КРАСНОЗНАМЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
 
ПРОЕКТ- РІШЕННЯ
 
Від   червня 2016 року.                               №                                        
    с.Красне Знам’я                                                                                   
 
 
Про внесення змін до рішення сільської ради за №1 від 10.07.2015року «Про встановлення земельного податку на території Краснознам’янської   сільської ради»
 
 
 
Відповідно до пунктів 24, 35 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12, 265, 269, 270, 273, 274, 277 Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою встановлення на території Краснознам’янської сільської ради земельного податку, сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Положення про земельний податок на території Краснознам’янської сільської ради, затвердженого пунктом 2 рішення сільської ради за  від 10.07.2015року №1 «Про встановлення земельного податку на території Краснознамянської сільської ради» , виклавши абзац третій п.4.1 розділу 4 в такій редакції:
«- для сільськогосподарських угідь – 0,2 відсотків від їх нормативно грошової оцінки»
та пункт 4.3. розділу 4 в такій редакції:
«4.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.»
2. Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на інформаційній дошці в приміщенні сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради у терміни, визначені чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, економічного розвитку, житлово-комунального господарства, депутатської діяльності та етики.
 
 
                          Сільський голова :                                                            В.О.Савєльєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Новопетрівської сільської ради
«Про встановлення земельного податку на території
Новопетрівської  сільської ради»
 
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Податкового кодексу України та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.
          Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про встановлення земельного податку на території Новопетрівської сільської ради».
 
1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:
Цей регуляторний акт розроблений на виконання вимог Податкового кодексу України та у зв’язку із необхідністю встановлення на території Новопетрівської сільської ради земельного податку .
 
2. Визначення цілі державного регулювання
Основною метою прийняття регуляторного акту є встановлення відповідно до діючого законодавства розміру ставок земельного податку для фізичних та юридичних осіб, врахувавши особливості категорій земельних ділянок в залежності від цільового призначення земель; надходження коштів до сільського бюджету;
          Для досягнення цілей необхідна реалізація удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин.
 
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей:
Альтернативою прийняття запропонованого проекту може бути відмова від введення в дію запропонованого регулювання та залишення даної ситуації без змін.
        Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не буде досягнуто цілей правового регулювання та єдиного підходу до визначення розміру ставок земельного податку.
Відносини, що виникають у сфері справляння земельного податку, регулюються Податковим кодексом України.
        Альтернатива до прийняття запропонованого регуляторного акту відсутня у зв'язку з тим, що згідно Податкового кодексу України, встановлення розміру ставок земельного податку є обов'язковою для встановлення сільською радою.    
Таким чином, визначена проблема не може бути розв'язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту. Також неприйняття даного рішення спричинить втрати доходної частини бюджету сільської ради.
 
4. Опис механізмів та заходів , які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.
 
Відповідно до Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати та визначати порядок сплати земельного податку відповідно до переліку і в межах встановлених  граничних розмірів ставок.
Вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення сільської ради «Про встановлення земельного податку на території Новопетрівської сільської ради» з дотриманням вимог Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
       Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми:
- отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо виду та ставок оподаткування;
- підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії сільської ради;
- інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.
Даний проект рішення підлягає розміщенню на офіційному сайті Снігурівської районної ради та на інформаційній дошці в приміщенні сільської ради.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
 
        У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради  очікується наступний результат:
        - відповідність розмірів ставок земельного податку діючому законодавству, зокрема Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та розділу ХІІ «Податок на майно» Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями;
         - надходження коштів до сільського бюджету від сплати земельного податку з метою їх подальшого спрямування на соціально - економічний  розвиток сіл та ремонт об’єктів соціальної сфери;
          - часткове виконання  Програми економічного та соціального розвитку  територіальної громади  .
 
7. Обгрунтування строку чинності регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений з моменту набрання його чинності, з можливістю внесення до нього змін, доповнень та відміни його у разі зміни чинного законодавства або в інших необхідних випадках.
 
8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:
 
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися  на підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності.
        Базове відстеження результативності проводиться після набрання чинності цим положенням до повторного відстеження результативності цього регуляторного акту.
Повторне відстеження провести через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюється упродовж кожних трьох років, з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження його результативності. 

Нет комментариев. Ваш будет первым!