Рішення від 16 червня 2014 року №2

19 июня 2014 - Администратор

 

У К Р А Ї Н А
НОВОКИЇВСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО     РАЙОНУ      МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я  №   2
                                                                                                          ХХХУІІІ сесії   
                                                                                                                                            6 скликання    
Від   16   червня    2014  року                                                                                                                                                                                                       с.Новокиївка                   
Про  прийняття    проекту   рішення сільської
ради «  Про  внесення   змін  до  рішення   №5
від 05.03.2014 року «Про  внесення  змін  та
доповнень до  додатку 1  рішення    № 1 , УІ
позачергової       сесії   сільської     ради    від
31.01.2011 р.  «  Про встановлення  місцевих
податків і зборів»
                                       
              Відповідно до Закону  України  від 27.03.2014 року  № 1166- УІІ « Про  запобігання  фінансової  катастрофи та створення  передумов для економіч- ного зростання  в  Україні » ,  внесено  зміни  до  статті  265 «Податок  на  нерухоме  майно, відмінне  від   земельної   ділянки »  Податкового кодексу,  які  набрали    чинності  з  01.04.2014 року та  Закону  України «  Про засади  державної  регуляторної  політики»,   керуючись пунктом  24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада
ВИРІШИЛА:
           1. Прийняти проект рішення «Про внесення змін до  рішення № 5 від 05.03.2014 року «  Про    внесення   змін та   доповнень  до  додатку-1 рішення № 1 УІ  позачергової   сесії  сільської  ради від 31.01.20111року «  Про  встановлення   місцевих  податків   і  зборів  »
            2. З метою одержання зауважень і пропозицій від населення сільської ради, апарату сільської ради забезпечити оприлюднення проекту рішення на інформаційній дошці сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради в терміни, визначені чинним законодавством.
           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань   планування бюджету , фінансів, приватизації та власності, депутатської діяльності  та  етики .
           Сільський голова                                      В.І.Медведенко .
 
     Проект  рішення   Новокиївської  сільської  ради
 
«Про внесення змін до  рішення №5 від
05.03.2014  року « Про   внесення  змін
та доповнень до додатку 1 рішення № 1
УІ  позачергової  сесії сільської ради від
31.01.2011 року     « Про  встановлення
місцевихподатків і зборів»
 
    Законом  України від 27.03.2014 року   № 116-УІІ «  Про  запобігання фінансової катастрофи  та  створення   передумов для  економічного  зростання  в  Україні ,  внесених  змін  до  статті  265 « Податок  на  нерухоме  майно, відмінне  від  земельної  ділянки» Податкового  кодексу ,  які  набрали чинності з 01.04.2014 року.   Відповідно  до Закону у  статті  265 Податкового  кодексу  слова  «житлова  площа «  замінено  словами  «  загальна  площа » у  відповідному  відмінку , керуючись  пунктом  24 статті  26  Закону  України    «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні »  сільська  рада
ВИРІШИЛА:
          1. Внести зміни та доповнення до додатку 1 «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до рішення  №  5 від 05.03.2014 року «  Про  внесення  змін та  доповнень до  додатку 1 рішення  УІ позачергової сесії сільської ради від 31.01.2011 року № 1 «Про встановлення місцевих податків і зборів», виклавши його в новій редакції :
-  слова «  житлова  площа »  в  усіх  відмінках замінити  словами « загальна  площа » у  відповідному  відмінку.
            2. Доручити апарату сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на інформаційній дошці сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради в терміни, визначені чинним законодавством.
          3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань   планування бюджету , фінансів, приватизації та власності, депутатської діяльності  та  етики .
  
            Сільський голова                                            В.І.Медведенко  
 
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!