Рішення від 18 вересня 2013 року №1

23 сентября 2013 - Администратор

 У К Р А Ї Н А

НОВОКИЇВСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО     РАЙОНУ      МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ  № 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Від    18 вересня   2013  року                                              ХХХІІ позачергова сесія
с.Новокиївка                                                                                       Шостого скликання
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Про внесення  змін до рішення  сільської
ради № 4  від 12.12.2012  р. « Про затвер-
дження плану діяльності Новокиївської
сільської ради  з підготовки регулятор-
них актів  на  2013 рік.
 
              З метою забезпечення здійснення державної  регуляторної  політики ,  керуючись статтями 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   сільська  рада :
                                                           Вирішила
    1.Внести  зміни  до  рішення  сільської  ради № 4 від 12.12.2012 р. « Про затвердження плану діяльності Новокиївської сільської ради  з підготовки  регуляторних актів  на 2013 рік »
    2.Додаток   №1 до  рішення сільської  ради  від 12.12.2013 р. « Про   затвердження плану діяльності Новокиївської сільської ради  з підготовки   регуляторних актів  на 2013 рік »  доповнити пунктом 3.
       3.Секретарю сільської ради Давиденко С.В. забезпечити оприлюднення даного рішення на інформаційній дошці сільської ради та розмістити на сайті Снігурівської районної ради в десятиденний термін.
      4.Контроль за виконання цього рішення  покласти на постійну комісію                                    сільської ради з питань  планування бюджету , фінансів, приватизації та   власності, депутатської діяльності  та  етики .
 
               Сільський голова:                                          В.І.Медведенко
Додаток
до рішення  ХХХІІ  сесії Новокиївської
сільської ради  6 скликання
від  18.09. 2013 р.  № 1
 
Додаток до плану
діяльності Новокиївської сільської ради  з підготовки проектів регуляторних актів на 2013  рік.
№з/п
Вид
Назва
Обґрунтування необхідності прийняття
Термін прийнят-тя
відповідальний за розробку РА
Примітки (спосіб оприлюднення, тощо)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рішення сесії сільської ради
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження Правил користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарноїохорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях натериторії Новокиївської сільської ради
На виконання Закону України  Про  питну  воду та питне водопостачання
№ 2918-ІІІ від 10.01.2002 р.
 
 
 
 
 
 
Вересень – жовтень  2013р
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар сільської ради
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спосіб оприлюднення – інформація на дошці об’яв сільської ради та на
сайті Снігурівської районної ради
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!