Рішення від 26 червня 2013 року №4

28 июня 2013 - Администратор

 

У К Р А Ї Н А
НОВОКИЇВСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО     РАЙОНУ      МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ  № 4                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                              ХХХІ позачергова сесії
                                                                                                                                          6 скликання
Від   26 червня    2013  року                                                                                                                                                                                                           с.Новокиївка
                       
 « Про  встановлення  розміру і використання 
коштів  пайової  участі  у розвитку
інфраструктури Новокиївської  сільської 
ради. »       
 
            Відповідно  до  доручення  голови  Снігурівької  РДА  № 01-470/12-19/18  від 14.08.2012 року  про прийняття  рішення   щодо  визначення  розміру  і  використання  коштів   пайової  участі  у  розвитку   інфраструктури  населених  пунктів району, керуючись статтею  40 Закону  України  «  Про регулювання  містобудівної  діяльності» враховуючи рішення сільської ради від 12.12.2012 року  № 4 Про затвердження плану
діяльності Новокиївської  сільської ради   з підготовки регуляторних актів  на 2013 рік  з метою  залучення  замовників   будівництва до  пайової  участі  у  розвитку  інфраструктури  населених   пунктів    сільська  рада
                                                                        в и р і ш и л а 
1.Встановити  розмір  пайової  участі у  розвитку  інфраструктури    населених
  пунктів Новокиївської  сільської  ради   в  слідуючих розмірах  :
-          7 % загальної  кошторисної вартості  будівництва  об’єкта -  для  нежитлових  будівель  та споруд ;
 -     2 % загальної  кошторисної вартості  будівництва  об’єкта -  для  житлових  будинків. 
2.Кошти  ,  отримані  як пайова  участь  у  розвитку  інфраструктури  населених  пунктів використовувати  для  створення  і розвитку  інженерно – транспортної  та  соціальної  інфраструктури  населених  пунктів.
3. Доручити  апарату  сільської  ради  оприлюднити  дане  рішення  в мережі Інтернет на офіційному  сайті Снігурівської  райдержадміністрації або Снігурівської  районної  ради ( за узгодженням) та  на  дошці  оголошень Новокиївської  сільської  ради.
4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення   покласти  на  постійну  комісію з     питань  планування  бюджету,  фінансів, приватизації та  власності,  депутатської  діяльності    та  етики.
         Сільський  голова:                                                            В.І.Медведенко
 
 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до  рішення Нокиївської  сільської ради
«Про затвердження Порядку пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новокиївкоїї сільської ради»
 
Регуляторний орган: Новокиївська   сільська рада.
Розробник документів: Апарат Новокиївської сільської ради (57364 Миколаївська область Снігурівський район село Новокиївка , вул. Горького , буд. № 31, телефон 2-30-18).
 
       Цей документ містить обґрунтування необхідності регулювання органами місцевого самоврядування  питання залучення коштів фізичних і юридичних осіб, які мають намір здійснити на території Новокиївкої  сільської ради, реконструкцію, перепрофілювання об’єкту нерухомості (далі-Замовників) до створення і розвитку будівельної,  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населених пунктів сільської ради, шляхом прийняття регуляторного акту – рішення  Новокиївської  сільської ради «Про затвердження Порядку пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новокиївської  сільської ради».
        Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
 
1. Визначення і аналіз проблеми, яку планується вирішити шляхом державного регулювання.
 
         Розвиток будівельно-транспортної і соціальної інфраструктури території  сільської ради  вимагає комплексного рішення багатьох проблем,  пов’язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням.
         Будівництво (реконструкція)  об’єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою території населених пунктів  фінансується за рахунок бюджетних коштів. Пайові внески інвесторів (замовників), з метою реалізації проекту будівництва на території сільської ради, дадуть можливість доповнити витрати бюджету  на відтворення будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою сіл.
          Згідно зі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури встановлюють органи місцевого самоврядування. Відповідно до законодавства пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури полягає у відрахуванні замовником до бюджету відповідних коштів.
 Відсутність достатніх обсягів фінансування не дозволяє  органам місцевого самоврядування в повному обсязі виконувати повноваження щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території сільської ради, належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери.
Кошти, отримані як пайова участь (внесок) від замовників, будуть використовуватися виключно на створення і розвиток будівельно -транспортної та соціальної інфраструктури сіл Новокиївка та Богородицьке  , що надасть можливість спрямувати зазначені кошти на фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури  Новокиївської  сільської ради.
Прийняття вказаного рішення сільської ради дозволить вирішити наступні проблеми:
 - визначити граничні розміри пайової участі   замовників на розвиток будівельно – транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради;
 - впорядкувати процедуру розрахунку величини пайового внеску  замовника у створення будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради;
 - збільшити надходження коштів до сільського бюджету для розв’язання питань соціально-економічного розвитку  населених пунктів сільської ради;
 -  отримати додаткові джерела фінансування капітального ремонту доріг, інженерно-технічних мереж водопостачання та водовідведення, а також робіт по благоустрою території сільської ради;
 - офіційно визначити уповноважений орган, який повинен здійснювати контроль за своєчасністю та повнотою надходжень зазначених коштів.
 
2. Визначення цілі державного регулювання.
 
Регуляторний  акт спрямований на розв’язання проблем, визначених у першому розділі АРВ в цілому, основними цілями його прийняття є:
 - залучення коштів замовників (забудовників) на створення і розвиток будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури  сільської ради;
 - приведення у відповідність до чинного законодавства граничних розмірів пайових внесків та визначення порядку залучення замовників (забудовників) до пайової участі в розвитку будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури  сільської ради;
 - вдосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування, державних органів виконавчої влади та замовників (забудовників).
 
3. Визначення та оцінка всіх альтернативних засобів досягнення зазначених цілей  з аргументацією переваги вибраного.
 
Під час розробки   регуляторного акта «Про затвердження Порядку пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Новокиївської сільської ради» було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:
Можливі способи досягнення цілей       
Оцінка способу  
Причини відмови від альтернативних способів/ аргументи щодо переваги обраного способу.
 
Залишення існуючої на даний момент  ситуації без змін  
 
1. Відсутність прозорого механізму розрахунку пайового внеску замовників у створення і розвиток будівельно – транспортної та соціальної інфраструктури  сільської ради.
 2. Наявність конфліктних ситуацій між органами влади та забудовниками щодо суми пайового внеску.
Проблема не розв’язується.
 
Затвердження  чіткого порядку розрахунку величини пайового внеску
        
        1. Відповідає принципам  державної регуляторної політики.
 
         2. Розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі.       
 
4.     Опис механізмів та заходів, які забезпечать вирішення визначеної проблеми шляхом прийняття пропонованого регуляторного акту.
 
Механізмом досягнення цілей регулювання є:
 
- введення правового порядку залучення органами влади коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва для створення і розвитку будівельно -транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради;
 - врегулювання взаємовідносин органів влади з замовниками будівництва на договірних умовах;
 -  забезпечення надходжень до бюджету розвитку сільської ради, проведення фінансування капітальних вкладень;
 Для досягнення цілей проектом регуляторного акта передбачено затвердження Положення  про пайову участь  замовників будівництва у створенні і розвитку будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури  Новокиївської сільської ради, який створить прозору  та спрощену систему розрахунку пайової участі (внеску).
Положенням визначено:
- прозору та спрощену система розрахунку пайової участі (внеску);
 - чіткий термін укладання договорів; термін сплати пайової участі;
 - визначений перелік об’єктів містобудування, замовники будівництва яких звільняються під пайової участі.
 Таким чином, регуляторний акт містить порядок, який чітко регламентує відносини між органами влади та замовником.
 
5. Оцінка можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.
 
На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний (отримання чітких механізмів затверджених на державному рівні), так і негативний (поглиблення проблемної ситуації) характер.
 Прийняття зазначеного рішення врегулює питання  визначення суми пайового внеску забудовників у  створення і розвиток будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури  міста.
 Досягнення встановлених цілей є можливим без витрат для територіальної громади  та органу місцевого самоврядування. Розмір пайового внеску, передбачений зазначеним регуляторним актом, не суперечить гранично встановленому рівню, визначеному чинним законодавством.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.
Сфера впливу    
Вигоди      
Витрати.
 
Інтереси територіальної громади сільської ради:   
 
- підвищення якості життя мешканців сіл сільської рпади;
- збільшення фінансування на створення і розвиток  будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради.
 
Інтереси забудовників (юридичних та фізичних осіб):
- запровадження єдиного та спрощеного підходу щодо визначення розміру пайової участі;
 
- звільнення від пайової участі забудовників, які здійснюють будівництво об’єктів соціального призначення, закладів культури і освіти, медичного і оздоровчого призначення.     
 
Сплата пайового внеску
 
інтереси органу місцевого самоврядування:
        
- забезпечення інтересів територіальної громади;
- збільшення доходної частини бюджету сільської ради для вирішення питань фінансування заходів щодо утворення, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного комплексу, заходів щодо будівництва об’єктів соціальної інфраструктури сільської ради    
 
 
7.Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.
 
Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно - правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін.
 
 8.Показники результативності регуляторного акта.
 
Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:
 
 
1) статистичні показники:
 
- сума грошових коштів, залучених до бюджету сільської ради у порядку пайової участі, тис.грн.;
 - кількість укладених договорів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради, одиниць;
 - сума, на яку укладені договори пайової участі замовників, тис.грн.;
 - ефективністьвикористання коштів забудовників.
 
2) показники соціологічних досліджень:
 
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо положень регуляторного акта,%.
 
 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.
 
Цільова руппа: фізичні особи та суб'єкти господарювання.
 
Терміни проведення відстеження результативності:
 
Базове – до набрання чинності цим регуляторним актом.
 
Повторне – через рік після завершення заходів з проведення базового відстеження.
 
Періодичне – через 3 роки після завершення заходів з проведення базового відстеження.
 
     Секретар сільської ради                                      С.В.Давиденко .
 
 
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!