Рішення від 01 жовтня 2014 року №2

9 октября 2014 - Администратор
                                                                                                            
 
 
НОВОПЕТРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА      РАДА
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
Від  01 жовтня 2014 року.                               № 2                                                ХХХХІУ сесії 
    с.Новопетрівка                                                                                      шостогоскликання
           
Про внесення змін до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради»
 
Відповідно до пункту 24  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  від 27.03.2014року № 1166-УІІ «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов  для економічного зростання в Україні»,внесення змін до ст..265 «Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки» Податкового кодексу України ,які набрали чинності  з 01.04.2014року, сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни та доповнення до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , а саме додатку 1 «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради (додається).
 
 2. Доручити апарату сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на інформаційній дошці сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради в терміни, визначені чинним законодавством.
          
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, приватизації та власності.
 
 
 
 
 
       Сільський голова                                      В.С.Бірюк.
 
 
 
 
 
 
Додаток
                                                                                                           до рішення сільської ради
                                                                                                                                                                                                                від 01.10.2014р. 2
                                                    
 
ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 
І. Загальні положення
         Це Положення діє відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 265 Податкового Кодексу України із змінами та доповненнями.
ІІ. Платники податку
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
ІІІ. Об’єкт оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх часток;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г)  об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю опікуна, піклувальника.
д)  об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.
е) гуртожитки
ІV. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є загальнаплоща об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.
4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальноїплощі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4.4. У разі наявності у платника податку – фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальноїплощі таких об’єктів з урахуванням норм  пункту 5.1 розділу У цього Положення.
V. Пільги із сплати податку
5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період  (рік) і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
Сільська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбачені таким статутом (положеннями).
Сільська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею відповідно першого цього підпункту.
VI .Ставка податку
6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської радиу відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
6.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) 0.2 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
     б) 2.7 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;
     в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальнаплоща яких не перевищує 740 кв. метрів;
     г) 2.7 відсотка – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв. метрів.
6.2. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) 1 відсоток - для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
     б) 2.7 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;
VII. Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
VIII. Порядок обчислення суми податку
 8.1. Обчислення суми податку з об’єкту/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі її частки, податок обчислюється із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» та «б» пункту 5.1 цього Порядку, та відповідної ставки податку;
б)  за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальна площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» та «б» пункту 5.1 цього Порядку, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальна площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 5.1 цього Порядку, та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальна площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
 8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1 розділу УІІІ цього Порядку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема сільської ради за місцезнаходження кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податком (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
 8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальна площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
 У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.
8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
8.5. Платники податку -юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
  Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
IX. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком
9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
X. Порядок сплати податку
10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
XI. Строки сплати податку
11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 
 
       Секретар сільської ради                                 І.С.Котик.
 
 
 
 
 
 
Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Новопетрівської сільської ради
 
Про внесення змін до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради»
 
      Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради Про внесення змін до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради»  підготовлено відповідно до вимог Закону України  від 27.03.2014року № 1166-УІІ «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов  для економічного зростання в Україні»,внесення змін до ст..265 «Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки» Податкового кодексу України ,які набрали чинності  з 01.04.2014року,  Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308   «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».
 1. Проблема, яку планується розв’язати
        З прийняттям змін до Податкового кодексу України  та інших законів України щодо об’єктів нерухомості 01.04.2014 року вносяться зміни та доповнення щодо податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.
          База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
             База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної  площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
 База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи -платника податку, зменшується:
    а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
     б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;
    в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.
          Ставки податку встановлюються за рішенням сільської радиу відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування:
          а) 0.2 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
                б) 2.7 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
               в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
              г) 2.7 відсотка – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв. метрів.
Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) 1 відсоток - для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
     б) 2.7 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;
2. Цілями регулювання є:
-   отримання додаткового обсягу надходжень до місцевого бюджету ;
-   забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України із внесеними змінами та доповненнями;
-  відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
  3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення  зазначених цілей
       Альтернатива відсутня. Згідно вимог Податкового кодексу України введення в дію податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки є обов’язковим.
     Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, запропоновані проектом рішення Новопетрівської сільської ради Про внесення змін до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради» ,  чітко визначені відповідно до вимог податного законодавства України, є максимально прийнятними та економічно обґрунтованими
 4. Механізм розв’язання проблеми
          Проблему наповнення дохідної частини місцевого бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Новопетрівської сільської ради Про внесення змін до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради» в частині прийняття податку на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки.  
         Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.
Даний проект рішення сільської ради підлягає оприлюдненню через розміщення інформації в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради та на інформаційній дошці Новопетрівської сільської ради.
 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі         прийняття запропонованого регуляторного акту
         Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради надає можливість:
 - отримати стабільні надходження до місцевого бюджету;
 - збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.
         Позитивними факторами будуть:
- додаткові надходження до сільського бюджету ;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні сільського бюджету.
 
6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту
Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до місцевого бюджету в залежності від кількості нерухомого майна, яке підлягає оподаткуванню та зміни законодавства.
          Додаткового фінансування введення в дію запропонованого НПА не потребує.
 Аналіз вигод та витрат проекту рішення
  Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Органи місцевого самоврядування
Збільшення надходжень домісцевого бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень. 
Процедура розробки регуляторного акту
Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
Прозорість дій місцевих органів влади.
 
Витрати на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 
7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту
          Термін дії запропонованого регуляторного акту має постійний характер з моменту набрання його чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства, чи в інших необхідних випадках.
  8. Показники результативності регуляторного акту
         Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень та  їх аналізу.
        Повторне відстеження результативності планується  здійснити через 1,5  року з дня набрання чинності цим регуляторним актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстежень.           
        У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.
        Періодичні відстеження планується здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження результативностіцього акта.
 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження      результативності акту
Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:
- аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;
         - відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 
           Секретар сільської ради                                      І.С. Котик              
 
 
 
 

  

Нет комментариев. Ваш будет первым!