Рішення від 08 червня 2015 року № 2

8 июня 2015 - Администратор

 НОВОПЕТРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА      РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від  08 червня 2015 року.                                      № 2                               LІІ сесії 

    с.Новопетрівка                                                                                      шостого скликання

 

           

 «Про встановлення тарифу на комунальні послуги з водопостачання»

 

Керуючись пунктами 24  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про житлово- комунальні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності » зі змінами та доповненнями, «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та № 269 від 17.07.2014 р. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальної галузі на 2013-2015 роки, розглянувши лист директора КП «Новопетрівське» про встановлення тарифу з водопостачання на території ради , економічне обґрунтування та доцільність перегляду раніше встановлених тарифів , з метою приведення тарифів до розміру економічного обґрунтованих витрат на послуги з водопостачання, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити тариф на комунальні послуги з  водопостачання  у розмірах :

1.1. для користувачів з лічильниками :

за 1 кб.м. – 5.20 грн.

1.2. для користувачів у разі відсутності лічильника :

з розрахунку на одну особу – 15,08 грн.

для господарчих потреб на 1 гол ВРХ – 6,24 грн.

2.Рішення сільської ради від 23.08.2012року за № 4 « Про тариф на водокористування на території сільської ради» вважати таким ,що втрачає свою чинність.

3. Доручити апарату сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на інформаційній дошці сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради в терміни, визначені чинним законодавством. Рішення вважати введеним в дію у термін після 14 календарних днів з дати оприлюднення.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, приватизації та власності.

 

 

            Сільський голова                                      В.С.Бірюк.

 

 

Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення Новопетрівської сільської ради

«Про встановлення тарифу на комунальні послуги з водопостачання»

Назва регуляторного акту: „«Про встановлення тарифу на комунальні послуги з водокористування»

Регуляторний орган: Новопетрівська сільська рада.

Розробник документу:  Новопетрівська сільська рада.

Контактні телефони: 050612-2-58-60

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.03. року, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 року № 308, керуючись ст.7.п.5.ст.32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 9.10 Закону України «Про ціни та ціноутворення», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. №869 та п.24 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»

1.      Опис проблеми.

На території Новопетрівської сільської ради у селах Новопетрівка та Любине і  забезпечення споживачів питною водою здійснює КП «Новопетрівське». Протяжність водопровідних мереж становить 15 км, в тому числі кількість мереж, в яких амортизаційний термін закінчився – 2,3 км. В аварійному стані – 1,5 км. Працюють три водопровідних насосних станції другого підйому, на яких встановлено 3 насосних агрегатів. Діючі  тарифи на послуги водопостачання  востаннє переглядались у 2012 році.

Ситуація , яка існує на підприємстві щодо тарифів з централізованого водопостачання , вимагає приведення діючих тарифів у відповідність з реальними витратами на їх виробництво. За час їх дії витрати 2014 року склали:

1.Виробничі витрати , загалом 64927,75 грн.

В т.ч.

Електроенергія -54835,67 грн

Заробітна плата – 10092,08 грн.

2. Адміністративні витрати - 19215,05 грн.

3.Витрати з операційної діяльності:8826,87грн.

4. Господарчі витрати 3352,35 грн.

Всього витрат 2014 року – 96322,02 грн.

Плановий розрахунок витрат на 2015 рік складає 281470,35грн.

У зв’язку із збільшенням планових витрат

1.Виробничі витрати , загалом 162106,68 грн.

В т.ч.

Електроенергія -121284,00 грн ( у зв’язку із збільшенням тарифу з розрахунку 2,00 за 1кВт.)

Заробітна плата – 40882,68 грн.( у зв’язку із підвищенням розміру мін. заробітної плати та необхідності зарахування слюсаря-ремонтника - 0,5ст)

2. Адміністративні витрати – 23983,67 грн.

3.Витрати з операційної діяльності:86200,00 грн. ( необхідністю отримання дозволу на спец водокористування та ліцензії на господарчу діяльність, придбання глибинних насосів)

4. Господарчі витрати 9120,00 грн.

На підвищення собівартості має значний вплив різке зростання цін на паливно-мастильні матеріали , запасні частини , матеріали , обладнання та різке зменшення обсягів споживання зазначених послуг. Все це створює кризову фінансову ситуацію і неспроможність в існуючих умовах надавати своєчасно та якісно послуги з водопостачання.

Така ситуація ставить під загрозу стабільність забезпечення населення та соціальної сфери послугами з водопостачання.

2. Цілі регулювання.

Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи на послуги з водопостачання,  що надаються КП «Новопетрівське» до рівня, що забезпечує:

- утримання якості надання послуг з водопостачання  на території ради на рівні нормативної;

- беззбиткову діяльність КП «Новопетрівське»;

- сповільнення темпів зносу основних засобів КП «Новопетрівське»;

 

3. Альтернативи.

 

1. Збереження існуючого стану, тобто без зміни тарифів.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася на підприємстві є досить критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку – порушується режим та якість надання послуг, а саме – підприємство може опинитись на межі банкрутства.

2. Прийняття нових тарифів.

Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася, та досягає завдань регулювання.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Вирішення проблеми, зазначеної в п.1 цього Аналізу повинно здійснюватись шляхом прийняття рішення сесії сільської ради „Про встановлення тарифів на водопостачання ”. Розробка такого рішення здійснюється за принципами:

а). законності;

б). гласності;

в). колегіальності;

г). урахування пропозицій підприємства;

д). урахування практичного досвіду роботи на ринку водозабезпечення;

е). науковості;

є). економічної та юридичної обґрунтованості тощо.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.

Можливість досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою створення проекту рішення є безпосереднє вирішення поставленої проблеми. Позитивним фактором для реалізації поставленої мети є виконання КП «Новопетрівське» зобов’язань з водопостачання  перед споживачами у повному обсязі, забезпечення ефективності заходів з підвищення показника збору платежів за спожиту товарну продукцію.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.

Сфери інтересів сільської ради та підприємства.

Вигоди сільської ради:

- забезпечення стабільного надання послуг з водопостачання;

- покращення якості послуг з водопостачання;

- підвищення надійності роботи системи водопостачання;

- зменшення скарг та звернень з боку споживачів;

- забезпечення беззбиткової роботи КП «Новопетрівське»

- можливість довготермінового планування і прогнозування діяльності підприємства;

- можливість впровадження новітніх технологій;

Сфера інтересів громадян.

Вигоди:

- забезпечення стабільного надання послуг водопостачання;

- покращення якості послуг з водопостачання.

Витрати:

- можливе збільшення витрат на оплату послуг з водопостачання.

7. Обґрунтування строку дії рішення.

Рішення  Новопетрівської сільської  ради «Про встановлення тарифу на комунальні послуги з водопостачання» є регуляторним актом, який  є загальнообов’язковим до застосування на території Новопетрівської сільської ради, та строк дії якого невизначено.

8. Показники результативності.

В результаті проведення як базового,  повторного та періодичного дослідження, будуть досліджуватись і вивчатись такі показники:

1. Показники якості надання послуг.

2. Показники прибутковості та збитковості підприємства (за рік та щоквартально).

3. Рівень відшкодування встановленими тарифами для населення витрат на послуги водопостачання  (щоквартально).

4. Показники вивчення громадської думки щодо стану водопостачання на території ради.

5. Визначення заходів відстеження результативності рішення.

 

Сільський голова :                                                   В.С.Бірюк.

 

 

 

 

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!