Рішення від 08 червня 2015 року № 4

8 июня 2015 - Администратор

 НОВОПЕТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Від  08 червня 2015 року.                               № 4                                      LІІ сесії 

    с.Новопетрівка                                                                                      шостого скликання

 

 

Про прийняття проекту рішення «Про встановлення земельного податку на  території Новопетрівської сільської ради

 

 

               

 Відповідно до пунктів 24, 35 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12, 265, 269, 270, 273, 274, 277 Податкового кодексу України, пунктів 3-4, 78-79, 85-86, 89-90 розділу І Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою встановлення на території Новопетрівської сільської ради земельного податку , сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Прийняти проект рішення «Про встановлення земельного податку  на території Новопетрівської сільської ради » (додається).

            2. Виконавчому апарату сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на інформаційній дошці  сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради у терміни, визначені чинним законодавством.

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, економічного розвитку, житлово-комунального господарства, депутатської діяльності та етики.

 

 

             Сільський голова                                     В.С. Бірюк

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

              

Про встановлення земельного податку на території Новопетрівської  сільської ради

 

               

 Відповідно до пунктів 24, 35 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12, 265, 269, 270, 273, 274, 277 Податкового кодексу України, пунктів 3-4, 78-79, 85-86, 89-90 розділу І Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою встановлення на території Новопетрівської сільської ради земельного податку, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити на території Новопетрівської сільської ради ставки земельного податку у розмірах, визначених у Положенні про земельний податок.

            2. Затвердити Положення про земельний податок на території Новопетрівської сільської ради (додається).

  3. .Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.

            4. Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на інформаційній дошці в приміщенні сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради у терміни, визначені чинним законодавством.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, економічного розвитку, житлово-комунального господарства, депутатської діяльності та етики.

 

 

             Сільський голова                                    В.С.Бірюк.

 

                                                      Затверджено

                                                                                 рішенням Новопетрівської

                                                          сільської ради

                                                                          від ________2015 № __

 

ПОЛОЖЕННЯ
про земельн
ий податок на території

Новопетрівської сільської ради

 

1. Платники податку

        Платниками податку є:

  1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

       1.2. землекористувачі.

 

2. Об'єкти оподаткування земельним податком є:

        Об’єктами оподаткування є:

2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

3. База оподаткування

       Базою оподаткування є:

3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ Податкового кодексу України;

3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі (незалежно від місцязнаходження):

        - для будівництва і обслуговування житлового будинку - 0,1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки;

       - для сільськогосподарських угідь - 0,2 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

       - для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, комерційного та іншого призначення - 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. Ставка податку за земельні ділянки які, перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки (незалежно від місцязнаходження);

4.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 0,5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

 

5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

         Від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, визначені статтею 281 Податкового кодексу України.

 

6. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи, визначені статтею 282 Податкового кодексу України, а також бюджетні установи, організації та заклади державної та комунальної власності, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та здійснюють діяльність на території Новопетрівської сільської ради.

 

7. Особливості оподаткування платою за землю

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

 

8. Податковий період для плати за землю

8.1 Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

 

 

9. Порядок обчислення та сплати податку

        9.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.2.  Нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному  статтею 58  Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9.3. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок (крім фізичних осіб) за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю.  

9.4. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

10. Строки сплати податку

Земельний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

11. Орендна плата

11.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

11.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

11.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

11.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

1) не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

2) не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

11.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

11.7. .Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог цього розділу.

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Новопетрівської сільської ради

«Про встановлення земельного податку на території

Новопетрівської  сільської ради»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.1993 року № 1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

          Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про встановлення земельного податку на території Новопетрівської сільської ради».

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Цей регуляторний акт розроблений у зв’язку з прийняттям Закону України від 28.12.2014р. №71-УІІІ «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» виникла необхідність встановлення на території Новопетрівської сільської ради земельного податку для фізичних та юридичних осіб.

 

2. Визначення цілі державного регулювання

Основною метою прийняття регуляторного акту є встановлення відповідно до діючого законодавства розміру ставок земельного податку для фізичних та юридичних осіб, врахувавши особливості категорій земельних ділянок в залежності від цільового призначення земель; надходження коштів до сільського бюджету;

          Для досягнення цілей необхідна реалізація удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей:

Альтернативою прийняття запропонованого проекту може бути відмова від введення в дію запропонованого регулювання та залишення даної ситуації без змін.

        Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не буде досягнуто цілей правового регулювання та єдиного підходу до визначення розміру ставок земельного податку.

Відносини, що виникають у сфері справляння земельного податку, регулюються Податковим кодексом України.

        Альтернатива до прийняття запропонованого регуляторного акту відсутня у зв'язку з тим, що згідно Податкового кодексу України, встановлення розміру ставок земельного податку є обов'язковою для встановлення сільською радою.    

Таким чином, визначена проблема не може бути розв'язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту. Також неприйняття даного рішення спричинить втрати доходної частини бюджету сільської ради.

 

4. Опис механізмів та заходів , які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

Відповідно до Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати та визначати порядок сплати земельного податку відповідно до переліку і в межах встановлених  граничних розмірів ставок.

Вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення сільської ради «Про встановлення земельного податку на території Новопетрівської сільської ради» з дотриманням вимог Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

       Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми:

- отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо виду та ставок оподаткування;

- підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії сільської ради;

- інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Даний проект рішення підлягає розміщенню на офіційному сайті Снігурівської районної ради та на інформаційній дошці в приміщенні сільської ради.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

        У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради  очікується наступний результат:

        - відповідність розмірів ставок земельного податку діючому законодавству, зокрема Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та розділу ХІІ «Податок на майно» Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями;

         - надходження коштів до сільського бюджету від сплати земельного податку з метою їх подальшого спрямування на соціально - економічний  розвиток сіл та ремонт об’єктів соціальної сфери;

          - часткове виконання  Програми економічного та соціального розвитку  територіальної громади  .

 

7. Обгрунтування строку чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений з моменту набрання його чинності, з можливістю внесення до нього змін, доповнень та відміни його у разі зміни чинного законодавства або в інших необхідних випадках.

 

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися  на підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності.

        Базове відстеження результативності проводиться після набрання чинності цим положенням до повторного відстеження результативності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження провести через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюється упродовж кожних трьох років, з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження його результативності.

 

      Всі пропозиції та зауваження по даному регуляторному акту приймаються особисто або поштою за адресою: село Новопетрівка, вул..Леніна,73, приміщення Новопетрівської сільської ради, протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті Снігурівської районної ради.

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!