Рішення від 10 грудня 2014 року №3

10 декабря 2014 - Администратор

 

     
УКРАЇНА
 
НОВОПЕТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
Від 10 грудня   2014 року                   № 3                            ХХХХУІІ  сесії   
с. Новопетрівка                                                         шостого скликання
                                                                                    
Про прийняття проекту рішення сільської ради «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування»
 
Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», п.7.1. статті 7 Податкового кодексу України , на виконання Подання Прокурора Снігурівського району про усунення порушень Податкового кодексу України при прийнятті рішення про встановлення єдиного податку,  сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Прийняти проект рішення «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування» (додається)
2. З метою одержання зауважень і пропозицій від населення сільської ради, апарату сільської ради забезпечити оприлюднення проекту рішення на інформаційній дошці сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради в терміни, визначені чинним законодавством.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, приватизації та власності.
 
 
Сільський голова :                                    В.С.Бірюк.
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект рішення Новопетрівської сільської ради
«Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування»
 
Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», п.7.1. статті 7 Податкового кодексу України , на виконання Подання Прокурора Снігурівського району про усунення порушень Податкового кодексу України при прийнятті рішення про встановлення єдиного податку,  сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити положення про розмір ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності.(додається)
2. Фіксовані ставки єдиного податку по видах підприємницької діяльності ,що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування. .(додається)
3.Рішення сільської ради від 30.12.2011року за № 1 «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2012рік» вважати таком ,що втратило свою чинність.
4. Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення  рішення ради на інформаційній дошці сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради в терміни, визначені чинним законодавством.
 
Сільський голова :                                    В.С.Бірюк.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
Про розмір ставки єдиного податку
для суб’єктів підприємницької діяльності.

       І. Платники податку
 
        1.  Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.
   2. Не можуть бути платниками єдиного податку:
- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
- фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
- фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
- страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
- суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
- представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
- фізичні та юридичні особи - нерезиденти;
- суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
3. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:
1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
2) послуги з ремонту взуття;
3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;
22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
23) послуги з ремонту годинників;
24) послуги з ремонту велосипедів;
25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;
31) послуги з виконання фоторобіт;
32) послуги з оброблення плівок;
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
36) послуги перукарень;
37) ритуальні послуги;
38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;
39) послуги домашньої прислуги;
40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.
ІІ.  Ставка податку
          1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного).
         2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
ІІІ.  Податковий період
1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої -  другої груп є календарний рік.
2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
ІV.  Строк та порядок сплати податку
1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
              У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12  Кодексу.
2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
3. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.
4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
 
V.  Складання звітності платниками єдиного податку
1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.
2. Платники єдиного податку першої і другої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.
Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку третьої групи.
3. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси.
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
Фіксовані ставки єдиного податку по видах підприємницької діяльності ,що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування.
Друга група-фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з______ ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб

 

Код
Види господарської діяльності відповідно
Ставка податку у відсотках (%), від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року
для першої групи платників
для другої групи платників
01.1
 Вирощування однорічних і дворічних культур за 1 га
 
2
01.2
 Вирощування багаторічних культур за 1 га
 
2
01.4
 Тваринництво
 
6
01.5
 Змішане сільське господарство
 
6
01.6
 Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність
 
6
01.7
 Мисливство, відновлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг
 
20
02.1
 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
 
20
02.2
 Лісозаготівлі
 
20
02.3
 Збирання дикорослих недеревних продуктів
 
20
02.4
 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
 
20
03.1
 Рибальство
 
17
03.2
 Рибальство (аквакультура)
 
17
09.9
 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і  розроблення кар'єрів
 
20
10.1
  Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
 
20
10.2
 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків
 
20
10.3
 Перероблення та консервування фруктів і овочів
 
15
10.4
 Виробництво олії та тваринних жирів
 
14
10.5
 Виробництво молочних продуктів
 
14
10.6
 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів
 
14
10.71
 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
 
14
10.72
 Виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
 
14
10.73
 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів
 
5
10.8
 Виробництво інших харчових продуктів
 
10
10.9
 Виробництво готових кормів для домашніх тварин
 
6
11.0
 Виробництво напоїв
 
14
13.3
 Оздоблення текстильних виробів
 
5
13.9
 Виробництво інших текстильних виробів
 
8
14.1
 Виробництво одягу, крім хутряного
 
9
14.11
 Виробництво робочого одягу
 
8
14.19
 Виробництво іншого одягу й аксесуарів
 
8
14.2
 Виготовлення виробів із хутра
 
14
14.3
 Виробництво трикотажного та в'заного одягу
 
8
15.11
 Дублення шкур і оздоблення шкіри: вичинка та фарбування хутра
 
14
15.12
 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно - сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів
 
10
15.2
 Виробництво взуття
 
10
16.1
 Лісопильне та стругальне виробництво
 
10
 

 

 
 
 
 
 
         16.2
          Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
 
10
 
         18.1
          Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг
 
10
 
         18.2
 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
 
10
 
         22.1
          Виробництво гумових виробів
 
20
 
         22.2
          Виробництво пластмасових виробів
 
20
 
    23.1
          Виробництво скла та виробів зі скла
 
20
 
    23.3
           Виробництво будівельних матеріалів із глини
 
20
 
    23.4
          Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки
 
20
 
    23.5
          Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей
 
20
 
    23.6
          Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу
 
20
 
    23.7
          Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
 
20
 
    25.1
          Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів
 
20
 
    25.2
          Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів
 
20
 
     25.3
          Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
 
20
 
     25.6
 Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення
 
18
 
     25.9
          Виробництво інших готових металевих виробів
 
18
 
     27.5
          Виробництво побутових приладів
 
15
 
     28.1
          Виробництво машин і устаткування загального призначення
 
18
 
    28.2
          Виробництво інших машин і устаткування загального призначення
 
20
 
    31.0
          Виробництво меблів
 
20
 
    32.1
          Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів
 
20
 
    32.4
          Виробництво ігор та іграшок
 
        10
 
    32.9
          Виробництво продукції, н. в. і. у.
 
10
 
    33.1
          Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і
 
12
 
   33.2
          Установлення та монтаж машин і устатковання
 
12
 
   41.1
          Організація будівництва будівель
 
20
 
    41.2
          Будівництво житлових і нежитлових будівель
 
20
 
    42.1
          Будівництво доріг та залізниць
 
20
 
    42.2
          Будівництво комунікацій
 
20
 
   42.9
          Будівництво інших споруд
 
20
 
   43.1
          Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику
 
20
 
   43.2
          Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи
 
20
 
   43.3
          Роботи із завершення будівництва
 
20
 
   43.9
           Інші спеціалізовані будівельні роботи
 
20
 
   45.2
          Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
 
20
 
   45.3
          Торгівля деталями та прилад дям для автотранспортних засобів
 
20
 
   45.4
          Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і
 
20
 
 46
          Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
 
20
 
    46.49
          Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
 
20
 
   47.1
          Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
 
20
 
   47.2
          Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в
 
         20
 
    47.21
          Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
 
14
 
    47.22
          Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах
 
18
 
     47.23
          Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих
 
18
 
    47.24
          Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими
 
8
 
    47.25
          Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
 
15
 
        47.29
          Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
 
15
 
        47.30
          Роздрібна торгівля пальним
 
12
 
       47.4
          Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у
 
20
 
       47.5
          Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в
 
        18
 
        47.51
          Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
 
16
 
        47.52    
      Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно- технічними виробами в спеціалізованих магазинах
 
20
 
         47.53
           Рорібна торгівля килимовими виробами, покриттям для стін та підлоги в спеціалізованих    
           магазинах
 
20
 
          47.54
          Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
 
20
 
         47.59
           Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
 
20
 
         47.6
 Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах
 
        47.61
          Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
 
10
 
        47.62
    Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
 
10
 
         47.63
           Роздрібна торгівля аудіо - та відеозалисами в спеціалізованих магазинах
 
20
 
        47.64
           Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
 
16
 
        47.65
 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
 
12
 
       47.7
           Роздрібна торгівля іншими в спеціалізованих магазинах
 
 
 
        47.71
           Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
 
15
 
        47.72
           Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
 
16
 
        47.73
           Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих'-магазинах
 
14
 
        47.74
      Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
 
14
 
        47.75
           Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах
 
16
 
        47.76
       Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
 
15
 
         47.77
           Роздрібна торгівля годинниками
 
20
 
        47.78
           Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
 
14
 
        47.79
           Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
 
19
 
       47.8
           Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
 
 
 
         47.81
           Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами
10
10
 
         47.82
           Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
10
10
 
        47.89
           Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
10
10
 
       47.9
           Роздрібна торгівля поза магазинами
 
 
 
        47.91
    Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовленім або через мережу Інтернет
 
20
 
        47.99
           Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
8
15
 
       47.3
           Інший пасажирський наземний транспорт
 
 
 
        49.31
           Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
 
13
 
        49.32
           Надання послуг таксі
 
13
 
       49.39
           Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
 
13
 
        49.4
           Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей
 
20
 
 
             до 1,5 т.
 
10
 
 
            від 1,5 до 8 т.
 
15
 
 
            більше 8 т.
 
20
 
     52.1
           Складське господарство
 
20
 
      52.2
           Допоміжна діяльність у сфері транспорту
 
20
 
     55.1
           Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
 
20
 
     55.3
           Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів
 
20
 
     55.9
           Діяльність інших засобів тимчасового розміщення
 
20
 
      56.3
           Обслуговування напоями
 
18
 
       56.10
           Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
 
18
 
     56.2
           Постачання готових страв
 
11
 
      58.1
           Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність
 
10
 
     58.2
           Видання програмного забезпечення
 
15
 
     59.1
           Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
 
15
 
      59.2
           Видання звукозаписів
 
20
 
     62.0
           Комп'ютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність
 
15
 
      63.1
        Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали
 
15
 
     63.9
           Надання інших інформаційних послуг
 
15
 
      66.2
           Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
 
20
 
      68.20
           Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 
20
 
      69.10
           Діяльність у сфері права
 
20
 
       69.20
   Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань оподаткування
 
20
 
      70.22
           Консультування з питань комерційної діяльності й керування.
 
20
 
       71.12
           Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного   консультування в цих сферах
 
20
 
       73.11
           Рекламні агентства
 
20
 
       73.20
           Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
 
20
 
       74.20
           Діяльність у сфері фотографії
 
20
 
       75.00
           Ветеринарна діяльність
 
20
 
     77.1
           Діяльність агенств працевлаштування
 
20
 
     77.2
           Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
 
12
 
     77.3
           Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів
 
20
 
     78.2
           Діяльність агенств тимчасового працевлаштування
 
10
 
     78.3
           Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
 
20
 
     79.1
           Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів
 
15
 
     81.1
           Комплексне обслуговування обєктів
 
20
 
     81.2
           Діяльність із прибирання
6
12
 
     81.3
           Надання ландшафтних послуг
 
20
 
      82.1
           Адміністративна та допоміжна офісна діяльність
 
20
 
      82.3
           Організування конгресів і торгівельних виставок
 
15
 
     82.9
           Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
 
20
 
       86.21
           Загальнана медична практика
 
15
 
       86.23
           Стоматологічна практика
 
20
 
     86.9
           Інша діяльність у сфері охорони здоровя
 
15
 
     90.0
            Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
 
20
 
      93.1
           Діяльність у сфері спорту
 
15
 
      93.2
           Організування відпочинку та розваг
 
20
 
      95.1
          Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку
 
15
     95.2
          Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку
 
10
96
          Надання інших індивідуальних послуг
 
 
     96.0
          Надання інших індивідуальних послуг
 
 
     96.01
          Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
 
20
     96.02
          Надання послуг перукарнями та салонами краси
 
10
      96.03
          Організування поховань і надання суміжних послуг
 
10
      96.04
          Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
 
15
      96.09
         Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.
 
 
 
          Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням
5
10
 
         Послуги з ремонту взуття
5
10
 
         Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
          Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням
10
20
 
          Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням
10
20
 
          Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням
3
6
 
     Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням
5
10
 
          Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням
10
15
 
          Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням
3
6
 
          Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів
3
6
 
    Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
          Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів
3
6
 
   Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
          Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів
3
6
 
          Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням
10
20
 
          Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів
8
15
 
     Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
         Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням
10
15
 
          Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо-та відеоапаратури
10
20
 
          Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів
10
20
 
          Послуги з ремонту годинників
4
6
 
          Послуги з ремонту велосипедів
3
6
 
          Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів
3
6
 
          Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням
10
20
 
          Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів
5
15
 
          Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням
10
20
 
          Послуги з ремонту ювелірних виробів
5
10
 
          Прокат речей особистого користування та побутових товарів
5
20
 
          Послуги з виконання фоторобіт
5
10
 
          Послуги з оброблення плівок
5
10
 
          Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
10
20
 
      Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів
10
20
 
          Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням
5
10
 
          Послуги перукарень
7
15
 
          Ритуальні послуги
10
20
 
 
          Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством
10
20
 
 
         Послуги домашньої прислуги
6
12
 
 
   Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням
6
12
 
 
          Послуги з охорони
 
15
 
 
          Послуги з водопостачання
 
12
 
 
          Бані, сауни
 
20
 
 
          Музичне обслуговування
 
15
 
 
          Відеозйомка
 
19
 
 
          Репетиторство
 
11
 
 
          Виготовлення похоронних вінків і штучних квітів
 
13
 
 
          Виготовлення та реалізація виробів народних промислів
 
9
 
 
          Виготовлення та реалізація вінків
 
12
 
 
          Курєрські послуги
 
12
 
 
          Консультаційні послуги
 
15
 
 
          Інформаційні послуги
 
14
 
 
 

    

Нет комментариев. Ваш будет первым!