Рішення від 16 січня 2015 року №7

26 января 2015 - Администратор


 

НОВОПЕТРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 
 

РІШЕННЯ

 
 

від 16 січня   2015 року                      № 7                            ХLУІІІ  сесії   

 

с. Новопетрівка                                                         шостого скликання

 

                                                                                    

Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування
 
Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», п.7.1. статті 7 Податкового кодексу України , на виконання Подання Прокурора Снігурівського району про усунення порушень Податкового кодексу України при прийнятті рішення про встановлення єдиного податку,  сільська рада
 
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити Положення про розмір ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності.(додається)
2. Затвердити Фіксовані ставки єдиного податку по видах підприємницької діяльності ,що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування. (додається)
3.Рішення сільської ради від 30.12.2011 року за № 1 «Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування на 2012рік» вважати таким , що втратило свою чинність.
4. Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення  рішення ради на інформаційній дошці сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради в терміни, визначені чинним законодавством.
 
Сільський голова :                                        В.С.Бірюк.
  
Затверджено
                                                                                                                      рішенням сільської ради
                                                           від 16 січня 2015р. №7
ПОЛОЖЕННЯ
Про розмір ставки єдиного податку
для суб’єктів підприємницької діяльності.

 

       І. Платники податку

 
        1.  Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.
   2. Не можуть бути платниками єдиного податку:
- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
- фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
- фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
- страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
- суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
- представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
- фізичні та юридичні особи - нерезиденти;
- суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
3. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:
1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
2) послуги з ремонту взуття;
3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;
22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
23) послуги з ремонту годинників;
24) послуги з ремонту велосипедів;
25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;
31) послуги з виконання фоторобіт;
32) послуги з оброблення плівок;
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
36) послуги перукарень;
37) ритуальні послуги;
38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;
39) послуги домашньої прислуги;
40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.
 

ІІ.  Ставка податку

          1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
         2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
 

ІІІ.  Податковий період

1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої -  другої груп є календарний рік.
2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
 

ІV.  Строк та порядок сплати податку

1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
              У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12  Кодексу.
2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
3. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.
4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
 

V.  Складання звітності платниками єдиного податку

1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.
2. Платники єдиного податку першої і другої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.
Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку третьої групи.
3. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси.
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                                                             Затверджено
                                                                                          рішенням сільської ради
                                                                                          від 16.01.2015 р. за № 7
 
 

Фіксовані ставки єдиного податку по видах підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування .

 

 

 
№ п/п
 
Код виду економічної діяльності (КВЕД)
 
Назва виду діяльності
 
Фіксована ставка єдиного податку
 
у % до мін. заробітної плати
 
 
Ігр.
 
ІІгр.
1
01.11
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур за 1 га. але не більше 20% за ділянку
 
 
2
 
2
01.13
Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів за 1 га, але не більше 20%за ділянку
 
 
2
 
3
01.19
Вирощування інших однорічних і дворічних культур за 1 га, але не більше 20%за ділянку
 
 
2
 
4
01.28
Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур за 1 га, але не більше 20%за ділянку
 
 
2
 
5
01.41
Розведення великої рогатої худоби молочних порід
 
 
6
 
6
01.46
Розведення свиней
 
 
6
 
7
01.47
Розведення свійської птиці
 
 
6
 
8
01.61
Допоміжна діяльність у рослинництві
 
 
6
 
9
01.63
Післяурожайна діяльність
 
 
6
 
10
03.12
Прісноводне рибальство
 
 
2
 
11
03.22
Прісноводне рибництво (аквакультура)
 
 
2
 
12
10.39
Інші види перероблення та консервування фруктів та овочів
 
 
6
 
13
10.41
Виробництво олії та тваринних жирів
 
 
14
 
14
10.61
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості
 
 
14
 
15
10.71
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
 
 
14
 
16
10.72
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок тривалого зберігання
 
 
14
 
17
10.92
Виробництво готових кормів для домашніх тварин
 
 
6
 
18
13.30
Оздоблення текстильних виробів
 
 
10
 
19
14.39
Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу
 
 
10
 
20
14.19
Виробництво іншого одягу й  аксесуарів
 
 
10
 
21
16.23
Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів
 
 
14
 
22
23.69
Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу
 
 
14
 
23
25.12
Виробництво металевих дверей і вікон
 
 
14
 
24
33.12
Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
 
 
14
 
25
33.14
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
 
 
12
 
26
31.09
Виробництво інших меблів
 
 
14
 
27
36.00
Забір, очищення  та постачання води
 
 
10
 
28
43.21
Електромонтажні роботи
 
 
10
 
29
43.22
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
 
 
10
 
30
43.29
Інші будівельно-монтажні роботи
 
 
10
 
31
43.99
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
 
 
14
 
32
43.31
Штукатурні роботи
 
 
20
 
33
43.33
Покриття підлоги й облицювання стін
 
 
20
 
34
43.34
Малярні роботи та скління
 
 
10
 
35
43.39
Інші роботи із завершення будівництва
 
 
20
 
36
45.11
Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, за виключенням посередництва
 
 
20
 
37
45.19
Торгівля іншими автотранспортними засобами за виключенням посередництва
 
 
20
 
38
45.20
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
 
 
20
 
39
46.21
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
 
 
20
 
40
46.33
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
 
 
20
 
41
46.38
Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками
 
 
20
 
42
46.43
Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
 
 
20
 
43
46.48
Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами
 
 
20
 
44
46.49
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
 
 
20
 
45
47.11
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
 
 
20
 
46
47.19
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
 
 
20
 
47
47.21
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
 
 
14
 
48
47.21
 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах (яку здійснюють особисто інваліди війни 1-2 групи)
 
 
3
 
49
47.41
Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і  програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
 
 
20
 
50
47.42
Роздрібна торгівля  телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах
 
 
14
 
51
47.43
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
 
 
20
 
52
47.53
Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
 
 
20
 
53
47.54
Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
 
 
20
 
54
47.59
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
 
 
20
 
55
47.63
Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
 
 
20
 
56
47.61
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
 
 
10
 
57
47.62
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
 
 
10
 
58
47.64
Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
 
 
14
 
59
47.65
Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
 
 
14
 
60
47.73
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
 
 
14
 
61
47.76
Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
 
 
14
 
62
47.78
Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
 
 
14
 
63
47.79
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
 
 
19
 
64
 
47.8
 
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
 
 
 
65
47.81
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами
 
10
 
10
 
66
47.82
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
 
10
 
10
 
67
47.89
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
 
 
10
 
10
 
68
49.31
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
 
 
12
 
69
49.32
Надання послуг таксі
 
 
10
 
70
49.39
Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.
 
 
12
 
71
49.41
Діяльність вантажного автомобільного транспорту
 
 
20
 
72
49.42
Надання послуг перевезення речей (переїзду)
 
 
20
 
73
56.10
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
 
 
18
 
74
56.21
Постачання готових страв для подій
 
 
11
 
75
56.29
Постачання інших готових страв
 
 
10
 
76
62.02
Консультування з питань інформатизації
 
 
14
 
77
68.20
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 
 
20
 
78
69.10
Діяльність у сфері права
 
 
16
 
79
69.20
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
 
 
14
 
80
71.11
Діяльність у сфері архітектури
 
 
18
 
81
73.11
Рекламні агентства
 
 
11
 
82
73.12
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
 
 
11
 
83
74.10
Спеціалізована діяльність із дизайну
 
 
20
 
84
74.20
Діяльність у сфері фотографії
 
 
11
 
85
74.10
Спеціалізована діяльність із дизайну
 
 
20
 
86
74.90
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
 
 
20
 
87
75.00
Ветеринарна діяльність
 
 
4
 
88
77.11
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
 
 
10
 
89
77.12
Надання в оренду вантажних автомобілів
 
 
10
 
90
77.21
Прокат товарів для спорту та відпочинку
 
 
10
 
91
77.22
Прокат відеозаписів і дисків
 
 
10
 
92
77.29
Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
 
 
10
 
93
77.33
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
 
 
12
 
94
77.39
Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
 
 
10
 
95
82.99
Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
 
 
10
 
96
85.59
Інші види освіти, н.в.і.у.
 
 
20
 
97
86.21
Загальна медична практика
 
 
14
 
98
86.22
Спеціалізована  медична практика
 
 
14
 
99
86.23
Стоматологічна практика
 
 
11
 
100
93.29
Організування інших видів відпочинку та розваг
 
 
11
 
101
95.12
Ремонт обладнання зв'язку
 
 
10
 
102
95.21
Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
 
 
12
 
103
95.22
Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання
 
 
10
 
104
95.23
Ремонт взуття та шкіряних виробів
 
 
6
 
105
95.25
Ремонт годинників і ювелірних виробів
 
 
10
 
106
95.29
Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
 
 
10
 
107
96.02
Надання послуг перукарнями та салонами краси
 
 
11
 
108
96.03
Організування поховань і надання суміжних послуг
 
 
11
 
 
      96.09
      Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.
 
 
 
 
 
      Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням
5
10
 
 
 
      Послуги з ремонту взуття
5
10
 
 
 
      Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
 
 
      Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням
10
20
 
 
 
      Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням
10
20
 
 
 
      Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням
3
6
 
 
 
     Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням
5
10
 
 
 
      Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням
 
10
15
 
 
 
      Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням
3
6
 
 
 
      Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів
3
6
 
 
 
 В  Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
 
 
Ви Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
 
 
      Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів
3
6
 
 
 
   В Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
 
 
      Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів
3
6
 
 
 
      Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням
10
20
 
 
 
      Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів
8
15
 
 
 
 ВиВиготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
 
 
     Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням
10
15
 
 
 
      Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо-та відеоапаратури
10
20
 
 
 
      Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів
10
20
 
 
 
      Послуги з ремонту годинників
4
6
 
 
 
      Послуги з ремонту велосипедів
3
6
 
 
 
      Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів
3
6
 
 
 
      Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням
10
20
 
 
 
     Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів
5
15
 
 
 
      Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням
10
20
 
 
 
      Послуги з ремонту ювелірних виробів
5
10
 
 
 
      Прокат речей особистого користування та побутових товарів
5
20
 
 
 
      Послуги з виконання фоторобіт
5
10
 
 
 
      Послуги з оброблення плівок
5
10
 
 
 
      Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
10
20
 
 
 
     Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів
10
20
 
 
 
      Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням
5
10
 
 
 
      Послуги перукарень
7
11
 
 
 
      Ритуальні послуги
10
20
 
 
 
      Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством
10
20
 
 
 
      Послуги домашньої прислуги
6
12
 
 
 
      Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням
6
12
 
 
 
      Послуги з охорони
 
15
 
 
 
      Послуги з водопостачання
 
10
 
 
 
      Бані, сауни
 
20
 
 
 
      Музичне обслуговування
 
15
 
 
 
      Відеозйомка
 
19
 
 
 
      Репетиторство
 
11
 
 
 
      Виготовлення похоронних вінків і штучних квітів
 
13
 
 
 
      Виготовлення та реалізація виробів народних промислів
 
9
 
 
 
      Виготовлення та реалізація вінків
 
12
 
 
 
      Курєрські послуги
 
12
 
 
 
 Консультаційні послуги
 
15
 
 
 
 Інформаційні послуги
 
14
 
 
 
       Сільський голова :                                                          В.С.Бірюк.
 
 
 

    

Нет комментариев. Ваш будет первым!