Рішення від 31 січня 2014 року № 6

3 февраля 2014 - Администратор

  

У К Р А Ї Н А
 
НОВОПЕТРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА      РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО  РАЙОНУ      МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
Від  31 січня 2014 року.                                  № 6                                               ХХХІХ сесії 
    с.Новопетрівка                                                                                      шостогоскликання
           
Про прийняття проекту рішення сільської ради «Про внесення змін до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради»
 
Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12 Податкового кодексу України», сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Прийняти проект рішення «Про внесення змін до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради» (додається).
 2. З метою одержання зауважень і пропозицій від населення сільської ради, апарату сільської ради забезпечити оприлюднення проекту рішення на інформаційній дошці сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради в терміни, визначені чинним законодавством.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, приватизації та власності.
 
 
            Сільський голова                                      В.С.Бірюк.
 
 
 
 
 
     
 
 
Проект рішення Новопетрівської сільської ради
 
«Про внесення змін до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради»
 
Відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12 Податкового кодексу України, сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни та доповнення до пункту1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , а саме додатку 1 «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» рішення сільської ради від 31 січня 2011 року за №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новопетрівської сільської ради (додається).
 
           2. Доручити апарату сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на інформаційній дошці сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради в терміни, визначені чинним законодавством.
          
            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, приватизації та власності.
 
 
            Сільський голова                                      В.С.Бірюк.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
                                                                                        до рішення сільської ради
                                                                                                                                                                                             від__________№_____
                                                    
 
ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 
І. Загальні положення
         Це Положення діє відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 265 Податкового Кодексу України із змінами та доповненнями.
ІІ. Платники податку
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
ІІІ. Об’єкт оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх часток;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г)  об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю опікуна, піклувальника.
д)  об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.
ІV. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.
4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4.4. У разі наявності у платника податку – фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням норм  пункту 5.1 розділу У цього Положення.
V. Пільги із сплати податку
5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період  (рік) і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
Сільська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбачені таким статутом (положеннями).
Сільська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею відповідно першого цього підпункту.
VI .Ставка податку
6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської радиу відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
6.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) 0.2 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
     б) 2.7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
     в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
     г) 2.7 відсотка – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.
6.2. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) 1 відсоток - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
     б) 2.7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
VII. Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 
 
VIII. Порядок обчислення суми податку
 8.1. Обчислення суми податку з об’єкту/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі її частки, податок обчислюється із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» та «б» пункту 5.1 цього Порядку, та відповідної ставки податку;
б)  за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» та «б» пункту 5.1 цього Порядку, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 5.1 цього Порядку, та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
 8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1 розділу УІІІ цього Порядку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема сільської ради за місцезнаходження кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податком (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
 8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
 У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.
8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
8.5. Платники податку -юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
  Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
IX. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком
9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
X. Порядок сплати податку
10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
XI. Строки сплати податку
11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 
 
       Секретар сільської ради                                 І.С.Котик.
 
 
 
       Просимо надсилати зауваження та пропозиції щодо положень даного проекту рішення до 04 березня 2014 року у паперовому вигляді до Новопетрівської сільської ради на ім’я сільського голови Бірюк В.С. за адресою: Миколаївська область Снігурівський район село Новопетрівка, вул.Леніна 73.
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!