ЗВІТ

21 декабря 2015 - Администратор

 ЗВІТ

про базове відстеження результативності

регуляторного акта – рішення Новотимофіївської сільської ради

«Про затвердження Правил користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони  джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях на території  Новотимофіївської  сільської ради»

від 06.09.2013 року

з/п

У звіті зазначається

Опис

1.

Вид та назва регуляторно-го акта, дата його прийняття та номер

«Про затвердження Правил користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони  джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях на території  Новотимофіївської  сільської ради» від 09.10.2013 р.№1

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

Апарат Новотимофіївської сільської ради

3.

Цілі прийняття акта

- задоволення питних та інших потреб населення питною водою;

- регулювання правових відносин;

- забезпечення збереження, раціонального використання води для потреб населення;

- охорона вод від забруднення, засмічення та вичерпання.

4.

Строк виконання заходів з відстеження

з 28.08.2013 р. по 06.09.2013 р.

5.

Тип відстеження

базове відстеження

6.

Методи одержання результатів відстеження

 Аналіз виконання вимог, встановлених Правилами користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення.

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежува-лася результатив-ність, способи одержання даних

Основні показники результативності дії регуляторного акту:

- доведення Правил до відома установ та мешканців населених пунктів сільської ради;

- проведення моніторингу, інвентаризації, паспортизації об’єктів, які є об’єктами питного водопостачання;

- отримання дозволу на спеціальне водокористування;

- укладання договорів між власниками водопровідних мереж і підприємством питного водопостачання.

8.

Кількісні та якісні значення показників результатив-ності

- покращення якості питної води з урахуванням вимог державного стандарту;

- чіткий перелік водокористувачів;

- встановлення єдиних правил водокористування;

- дотримання графіку подачі питної води.

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторно-го акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акту дозволить:

-         задовольнити питні та інші потреби населення;

-         зберегти та раціонально використовувати воду;

-          охороняти від забруднення водні об’єкти.

 

 

 Секретар сільської ради                                        О.М.Лоцуняк

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!