Рішення від 14 жовтня 2014 року №3

17 октября 2014 - Администратор
 
 
УКРАЇНА
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
№ 3
від  14 жовтня 2014 року                      ХХХХУІ позачергова  сесія 6 скликання
с.Олександрівка
 
 
Про       прийняття        проекту       рішення
«Про    затвердження      фіксованих  ставок
єдиного    податку     для      фізичних   осіб-
підприємців,  які здійснюють господарську
діяльність   на   території Олександрівської
сільської   ради»
 
     Відповідно до пункту 25 розділу 1 Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення  передумов для економічного зростання в Україні» № 1166-VII від 27.03.2014 року, підпункту 293.2 статті 293 Податкового Кодексу України,  керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, ст.  ст.  1,  5,  8, 12,  33,  34  Закону   України  "Про  засади  державної  регуляторної   політики   у    сфері   господарської   діяльності",   Постановою  Кабінету  Міністрів України  № 308  від  11.03.2004  року  „Про  затвердження  методик  проведення  аналізу  впливу  та    відстеження   результативності  регуляторного акта”,  абзацу 3 підпункту 122 пункту 1 розділу 1 Закону №  3609  абзац  9  пункт  1  розділ  XIX  (прикінцеві  положення)   Податкового  кодексу України,  враховуючи  необхідність  впорядкування місцевих податків та зборів на  території  ради,  згідно листа Снігурівського відділення Жовтневої ОДПІ  № 1178/1014-28-17-074 від 04.08. 2014 року, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти проект рішення «Про    затвердження      фіксованих  ставок
єдиного    податку     для      фізичних   осіб-підприємців,  які здійснюють господарську діяльність   на   території Олександрівської сільської   ради» (додається)
 
2. Довести дане рішення до відома мешканців Олександрівської сільської ради через дошки оголошень та оприлюднити на офіційному сайті Снігурівської районної ради
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та власності, депутатської діяльності та етики
 
 
 Сільський голова                                                   В.П.Валявська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект рішення Олександрівської сільської ради         
«Про    затвердження      фіксованих  ставок
єдиного    податку     для      фізичних   осіб-
підприємців,  які здійснюють господарську
діяльність   на   території Олександрівської
сільської   ради»
 
          Відповідно до підпункту 12.3.2 пункту 12.3, пункту 12.4 статті 12, пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:
           1. Затвердити Положення про єдиний податок  на території Олександрівської сільської ради (додаток 1)
           2. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб -
підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Олександрівської  сільської ради, у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (додаток 2).
           3. Ваважати таким, що втратило чинність з 01 січня 2015 року рішення Олександрівської сільської ради від 30.12.2011 року № 2 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 31.01.2011 № 24 «Про встановлення ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території Олександрівської сільської ради» - в частині – єдиний податок для фізичних осіб»
           4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.
         5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, економічного розвитку, житлово-комунального господарства, депутатської діяльності та етики.
 
           Сільський голова                                В.П.Валявська
 
         Зауваження та пропозиції щодо положень даного проекту рішення просимо надсилати у паперовому вигляді протягом одного місяця, тобто до 14 листопада 2014 року, до Олександрівської сільської ради за адресою:  Миколаївська область Снігурівський район село Олександрівка, вул..Радянська 2 «а»
Додаток 1
                                                                                     до рішення сільської ради
                                                                                                       від «___»_________ 2014 року
 
                                                ПОЛОЖЕННЯ
        про єдиний податок на території Олександрівської сільської ради
 
1. Загальні положення
 
         Єдиний податок – це місцевий податок, що запроваджується на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VIта Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 р. № 4014- VI.
 
2. Платники збору
 
         2.1 Фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа реєструється платником єдиного податку та відповідає всім вимогам щодо спрощеної системи оподаткування.
 
         2.2 Суб’єкти господарювання сільської ради, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
        1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;
        2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
        Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005) (va375202-05). Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;
 
       2.3  При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
 
 2.4  Не можуть бути платниками єдиного податку:
       2.4.1 суб’єкти господарювання (фізичні особи – підприємці), які здійснюють:
      1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;
      2) обмін іноземної валюти;
      3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
      4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
      5) видобуток, реалізацію корисних копалин;
      6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування» (85/96-ВР), сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового Кодексу України;
      7) діяльність з управління підприємствами;
      8) діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;
      9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
      10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
      2.4.2 фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005) (va375202-05), діяльність у сфері аудиту;
      2.4.3 фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
      2.4.4 суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
      2.4.5 фізичні та юридичні особи – нерезиденти;
      2.4.6 суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
         2.5 Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
         Побутові послуги населенню, які надаються першою та другою групами платників визначені у ст. 291.7.
 
3. Порядок визначення доходів та їх склад.
 
         3.1 Доходом платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 3.2 цього розділу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;
                 3.2 До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
          3.3 Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.
          3.4 Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).
           3.5 Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV Податкового кодексу України.
           3.6 Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.
           3.7 Дохід визначається на підставі даних обліку.
           3.8 Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.
           3.9 При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.
3.10 Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови не перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.
         При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, такі платники мають право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році за умови не перевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 2.2 розділу 2 цього Положення.
 
4. Ставки єдиного податку.
 
4.1 Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткової ставки).
4.2 Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.
4.3 Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої і другої груп у розмірі 15 відсотків:
          1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2  пункту 2.2 розділу 2 цього Положення;
          2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
          3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж тут зазначений;
          4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
           4.4 У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
           4.5 У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.
4.6 Ставки, встановлені пунктами 4.3 – 4.5 цього розділу, застосовуються з урахуванням таких особливостей:
          1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті               2.2 розділу 2 цього Положення, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
          Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
          Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;
          2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 2.2 розділу 2 цього Положення, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
          Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
          Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;
 
5. Податковий (звітний) період.
 
5.1 Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.
          Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої – четвертої груп є календарний квартал.
5.2 Податковий (звітний) період починається з першого числа місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
5.3 Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
5.4 Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулася державна реєстрація.
 
5.5 У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.
5.6 У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.
 
6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.
 
6.1 Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
          Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
          У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.
6.2 Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
6.3 Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.
6.4 Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
           6.5 Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 6.1 цього розділу, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.
          Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.
6.6 Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
6.7 У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.  
 
==============================================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Додаток 2
до рішення сільської ради
                                                                          від «____»________ 2014 року
 
16.2
Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
 
20
 
18.1
Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг
 
10
 
18.2
 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
 
20
 
22.1
 Виробництво гумових виробів
 
20
 
22.2
 Виробництво пластмасових виробів
 
20
 
23.1
Виробництво скла та виробів зі скла
 
20
 
23.3
 Виробництво будівельних матеріалів із глини
 
20
 
23.4
Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки
 
20
 
23.5
Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей
 
20
 
23.6
Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу
 
20
 
23.7
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
 
20
 
25.1
Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів
 
20
 
25.2
Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів
 
20
 
25.3
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
 
20
 
25.6
 Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення
 
18
 
25.9
Виробництво інших готових металевих виробів
 
18
 
27.5
Виробництво побутових приладів
 
15
 
28.1
 Виробництво машин і устаткування загального призначення
 
18
 
28.2
Виробництво інших машин і устаткування загального призначення
 
20
 
31.0
Виробництво меблів
 
20
 
32.1
Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів
 
20
 
32.4
Виробництво ігор та іграшок
 
 
 
32.9
 Виробництво продукції, н. в. і. у.
 
10
 
33.1
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і
 
12
 
33.2
Установлення та монтаж машин і устатковання
 
12
 
41.1
Організація будівництва будівель
 
20
 
41.2
Будівництво житлових і нежитлових будівель
 
20
 
42.1
Будівництво доріг та залізниць
 
20
 
42.2
Будівництво комунікацій
 
20
 
42.9
Будівництво інших споруд
 
20
 
43.1
Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику
 
20
 
43.2
Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи
 
20
 
43.3
Роботи із завершення будівництва
 
20
 
43.9
Інші спеціалізовані будівельні роботи
 
20
 
45.2
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
 
20
 
45.3
Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
 
20
 
45.4
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і
 
20
 
46
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
 
20
 
46.49
 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
 
20
 
47.1
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
 
15
 
47.2
Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в
 
 
 
47.21
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
 
10
 
47.22
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах
 
18
 
47.23
Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих
 
18
 
47.24
Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими
 
8
 
47.25
Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
 
15
 
47.29
Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
 
15
 
47.30
Роздрібна торгівля пальним
 
12
 
47.4
Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у
 
20
 
47.5
Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в
 
 
 
47.51
Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
 
16
 
47.52
Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно- технічними виробами в спеціалізованих магазинах
 
20
 
47.53
Рорібна торгівля килимовими виробами, покриттям для стін та підлоги в спеціалізованих    магазинах
 
20
 
47.54
Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
 
20
 
47.59
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
 
20
 
47.6
 Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах
 
47.61
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
 
10
 
47.62
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47.63
Роздрібна торгівля аудіо - та відеозалисами в спеціалізованих магазинах
 
16
47.64
Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у
спеціалізованих магазинах
 
16
47.65
 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
 
12
47.7
Роздрібна торгівля іншими в спеціалізованих магазинах
 
 
47.71
Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
 
15
47.72
Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
 
16
47.75
Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах
 
16
47.76
Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
 
15
47.77
Роздрібна торгівля годинниками
 
20
47.78
Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
 
20
47.79
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
 
15
47.8
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
 
 
47.81
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами
5
15
47.82
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
5
15
47.89
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
6
15
47.9
Роздрібна торгівля поза магазинами
 
 
47.91
Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовленім або через мережу Інтернет
 
 
20
47.99
Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
8
15
47.3
Інший пасажирський наземний транспорт
 
 
49.31
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
 
13
49.32
Надання послуг таксі
 
20
49.39
 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
 
13
49.4
Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей
 
 
20
 
до 1,5 т.
 
10
 
від 1,5 до 8 т.
 
15
 
більше 8 т.
 
20
52.1
Складське господарство
 
20
52.2
Допоміжна діяльність у сфері транспорту
 
20
55.1
Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
 
20
55.3
Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів
 
20
55.9
Діяльність інших засобів тимчасового розміщення
 
20
56.3
Обслуговування напоями
 
20
56.10
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
 
20
56.2
Постачання готових страв
 
15
58.1
Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність
 
10
58.2
Видання програмного забезпечення
 
15
59.1
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
 
15
59.2
Видання звукозаписів
 
20
62.0
Комп'ютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність
 
15
63.1
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали
 
15
 
63.9
Надання інших інформаційних послуг
 
15
66.2
Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
 
20
68.20
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 
20
69.10
Діяльність у сфері права
 
20
69.20
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань оподаткування
 
20
70.22
Консультування з питань комерційної діяльності й керування.
 
20
71.12
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного   консультування в цих сферах
 
20
73.11
Рекламні агентства
 
20
73.20
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
 
20
74.20
Діяльність у сфері фотографії
 
20
75.00
Ветеринарна діяльність
 
20
77.1
Діяльність агенств працевлаштування
 
20
77.2
Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
 
12
77.3
Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів
 
20
78.2
Діяльність агенств тимчасового працевлаштування
 
10
78.3
Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
 
20
79.1
Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів
 
15
81.1
Комплексне обслуговування обєктів
 
20
81.2
Діяльність із прибирання
6
12
81.3
Надання ландшафтних послуг
 
20
82.1
Адміністративна та допоміжна офісна діяльність
 
15
82.3
Організування конгресів і торгівельних виставок
 
 
20
82.9
Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
 
 
86.21
Загальнана медична практика
 
15
86.23
Стоматологічна практика
 
20
86.9
Інша діяльність у сфері охорони здоровя
 
15
90.0
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
 
20
93.1
Діяльність у сфері спорту
 
15
93.2
Організування відпочинку та розваг
 
20
95.1
Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку
 
15
95.2
Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку
 
10
96
Надання інших індивідуальних послуг
 
 
96.0
Надання інших індивідуальних послуг
 
 
96.01
Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
 
20
96.02
Надання послуг перукарнями та салонами краси
 
15
96.03
Організування поховань і надання суміжних послуг
 
20
96.04
Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
 
15
96.09
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.
 
 
 
Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням
5
10
 
Послуги з ремонту взуття
5
10
 
Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням
10
20
 
Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням
10
20
 
Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням
3
6
 
 
Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням
5
10
 
 
Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням
10
15
 
 
Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням
3
6
 
 
Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів
3
6
 
 
Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
 
Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
 
Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів
 
3
 
6
 
 
Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням
 
5
 
10
 
 
Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів
3
6
 
 
Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням
10
20
 
 
Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів
8
15
 
 
Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням
5
10
 
 
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням
10
15
 
 
Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо-та відеоапаратури
10
20
 
 
Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів
10
20
 
 
Послуги з ремонту годинників
4
6
 
 
Послуги з ремонту велосипедів
3
6
 
 
Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів
3
6
 
 
Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням
10
20
 
 
Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів
5
15
 
 
Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням
10
20
 
 
Послуги з ремонту ювелірних виробів
5
10
 
 
Прокат речей особистого користування та побутових товарів
5
20
 
 
Послуги з виконання фоторобіт
5
10
 
 
Послуги з оброблення плівок
5
10
 
 
Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
10
20
 
 
Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів
10
20
 
 
Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням
5
10
 
 
Послуги перукарень
7
15
 
 
Ритуальні послуги
10
20
 
 
Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством
10
20
 
 
Послуги домашньої прислуги
6
12
 
 
Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням
6
12
 
 
Послуги з охорони
 
15
 
 
Послуги з водопостачання
 
12
 
 
Бані, сауни
 
20
 
 
Музичне обслуговування
 
15
 
 
Відеозйомка
 
19
 
 
Репетиторство
 
11
 
 
Виготовлення похоронних вінків і штучних квітів
 
13
 
 
Виготовлення та реалізація виробів народних промислів
 
9
 
 
Виготовлення та реалізація вінків
 
12
 
 
Курєрські послуги
 
12
 
 
Консультаційні послуги
 
15
 
 
Інформаційні послуги
 
14
 
 
 
 
 
 

    

Нет комментариев. Ваш будет первым!