Рішення від 24 червень 2014 року №1

27 июня 2014 - Администратор

 УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
 
 
від      24    червень 2014 року                                   ХХХХІ сесія 6 скликання
с.Олександрівка
 
Про   прийняття  проекту    рішення «Про 
внесення     змін     та       доповнення   до
рішення Олександрівської сільської ради
від     19.03.2014       року    №    2     «Про
встановлення     податку    на     нерухоме
майно,   відмінне  від  земельної  ділянки,
на        території             Олександрівської
сільської  ради»
 
     Відповідно до пункту 25 розділу 1 Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення  передумов для економічного зростання в Україні» № 1166-VII від 27.03.2014 року, підпункту 265.4.2 пункту 265.4 статті 265 Податкового Кодексу України,  керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, ст.  ст.  1,  5,  8, 12,  33,  34  Закону   України  "Про  засади  державної  регуляторної   політики   у    сфері   господарської   діяльності",   Постановою  Кабінету  Міністрів України  № 308  від  11.03.2004  року  „Про  затвердження  методик  проведення  аналізу  впливу  та    відстеження   результативності  регуляторного акта”,  абзацу 3 підпункту 122 пункту 1 розділу 1 Закону №  3609  абзац  9  пункт  1  розділ  XIX  (прикінцеві  положення)   Податкового  кодексу України,  враховуючи  необхідність  впорядкування місцевих податків та зборів на  території  ради,  згідно листа Снігурівського відділення Жовтневої ОДПІ  № 750/10/14-28-17-070 від 30 травня 2014 року, сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти проект рішення «Про внесення     змін     та       доповнення   до
рішення Олександрівської сільської ради від     19.03.2014       року    №    2     «Про
встановлення     податку    на     нерухоме майно,   відмінне  від  земельної  ділянки,
на        території             Олександрівської сільської  ради»
2. Довести дане рішення до відома мешканців Олександрівської сільської ради через дошки оголошень та оприлюднити на офіційному сайті Снігурівської районної ради
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та власності, депутатської діяльності та етики
 
 
 Сільський голова                                                   В.П.Валявська
 
 
 
 
 
 
Проект рішення
 
Про  внесення   змін  та   доповнення   до
рішення Олександрівської сільської ради
від     19.03.2014       року    №    2     «Про
встановлення     податку    на     нерухоме
майно,   відмінне  від  земельної  ділянки,
на        території             Олександрівської
сільської  ради»
 
     Відповідно до пункту 25 розділу 1 Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення  передумов для економічного зростання в Україні» № 1166-VII від 27.03.2014 року, підпункту 265.4.2 пункту 265.4 статті 265 Податкового Кодексу України,  керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, ст.  ст.  1,  5,  8, 12,  33,  34  Закону   України  "Про  засади  державної  регуляторної   політики   у    сфері   господарської   діяльності",   Постановою  Кабінету  Міністрів України  № 308  від  11.03.2004  року  „Про  затвердження  методик  проведення  аналізу  впливу  та    відстеження   результативності  регуляторного акта”,  абзацу 3 підпункту 122 пункту 1 розділу 1 Закону №  3609  абзац  9  пункт  1  розділ  XIX  (прикінцеві  положення)   Податкового  кодексу України,  враховуючи  необхідність  впорядкування місцевих податків та зборів на  території  ради,  згідно листа Снігурівського відділення Жовтневої ОДПІ  № 750/10/14-28-17-070 від 30 травня 2014 року, сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
     1. Внести  зміни  та   доповнення   до  рішення   Олександрівської сільської ради
від     19.03.2014       року    №    2     «Про встановлення     податку    на     нерухоме
майно,   відмінне  від  земельної  ділянки, на        території             Олександрівської
сільської  ради»
     1.2. У Положення  про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки внести зміни та доповнення: 
·        після слів "що перебувають у власності" доповнити словами "фізичних
осіб або";
·        слова «житлова площа» в усіх  відмінках замінити словами «загальна площа» у відповідному  відмінку.
2. Довести дане рішення до відома мешканців Олександрівської сільської ради через дошки оголошень та оприлюднити на офіційному сайті Снігурівської районної ради
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації та власності, депутатської діяльності та етики
 
 
 Сільський голова                                                   В.П.Валявська
 
 
 
 
 
 
 
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення
Олександрівської сільської ради
 
Про  внесення   змін  та   доповнення   до
рішення Олександрівської сільської ради
від     19.03.2014       року    №    2     «Про
встановлення     податку    на     нерухоме
майно,   відмінне  від  земельної  ділянки,
на        території             Олександрівської
сільської  ради»
 
    Цей аналіз регуляторного впливу розроблений згідно повноважень органу місцевого самоврядування відповідно до положень ст. ст.  26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВРпункту 25 розділу 1 Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення  передумов для економічного зростання в Україні» № 1166-VII від 27.03.2014 року, підпункту 265.4.2 пункту 265.4 статті 265 Податкового Кодексу України,  та інших законів України щодо об’єктів нерухомості» № 403-УII від 04.07.2013 року,  ст. ст. 1,5,8,12,33,34 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", ст.ст. 1,5,8,12,33,34 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Постанови Кабінету Міністрів України №308 від 11.03.2004 р. «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
    Рішення Олександрівської сільської ради «Провнесення змін та доповнень до рішення Олександрівської  сільської  ради від 19.03.2014 року   №  2 «Про встановлення   податку   на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердження положення про податок на нерухоме майно, відмінне  від земельної  ділянки, на  території  Олександрівської сільської  ради» визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади щодо встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, внесення змін та доповнень до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Олександрівської сільської ради та спрямоване на дотримання вимог, встановлених законодавчими актами України.
 
1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом прийняття даного рішення
     Прийняття даного рішення – регуляторного акту має на меті врегулювання правовідносин, що виникають в процесі розрахунку (обчислення), затвердження, справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Олександрівської сільської ради. Регуляторний акт визначає права та обов’язки учасників правовідносин у сфері оподаткування діяльності юридичних та фізичних осіб на території сіл Олександрівка та Михайлівка, визначає комплекс заходів, необхідних для забезпечення порядку в сфері провадження, справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Олександрівської сільської ради.
2. Цілі державного регулювання
     Основною метою даного регулювання є створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності, виконання вимог законодавчих та нормативних актів щодо порядку встановлення та справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
3. Альтернативи
     - визначення єдиних для всіх суб’єктів правовідносин умов, обмежень та порядку щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичних та юридичних осіб на території Олександрівської сільської ради.
      - контроль за сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичних та юридичних осіб на території Олександрівської сільської ради;
    - врахування пропозицій та інтересів суб’єктів в процесі справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Олександрівської сільської ради.
4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми
     Механізмом досягнення цілей регулювання є прийняття вказаного регуляторного акту.
5.    Вигоди та витрати  Олександрівської сільської ради
Вигоди:
    - дотримання фізичними та юридичними особами вимог законодавчих актів щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Олександрівської сільської ради;
     - контроль надходжень до місцевого бюджету в частині місцевих податків та зборів;
     - встановлення єдиних для всіх суб’єктів правовідносин умов, обмежень та порядку щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Олександрівської сільської ради.
Суб’єкти – юридичні та фізичні особи:
Вигоди:
       - можливість надання пропозицій стосовно розмірів податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки, на території  Олександрівської  сільської ради.
6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту
     - врегулювання правовідносин, що виникають в процесі розрахунку (обчислення), затвердження, справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на  території Олександрівської  сільської ради;
     - збільшення надходжень до місцевого бюджету;
     - контрольованість процесу оподаткування на місцевому рівні.
7. Переваги обраного способу досягнення цілі
      - дотримання вимог, встановлених нормами діючого законодавства України в сфері оподаткування;
    - загальна доступність та участь громади при обговоренні даного проекту;
     - вирішується проблема організації оподаткування юридичних та фізичних осіб на місцевому рівні.
8. Обґрунтування строку чинності  регуляторного акту
     Регуляторний акт приймається на необмежений строк, перегляд та внесення змін проводиться в разі потреби та внесенні змін до чинного законодавства.
9. Показники результативності  регуляторного акту
           Показники результативності регуляторного акту це:
         - врегулювання правовідносин у сфері оподаткування фізичних та юридичних осіб на території  Олександрівської сільської ради;
      - збільшення сум надходжень до місцевого бюджету;
      - контрольованість процесу оподаткування для суб’єктів – фізичних та юридичних осіб на  території  сільської ради;
      - встановлення чіткого порядку розрахунку (обчислення), затвердження, справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Олександрівської сільської ради.
10. Визначення показників результативності регуляторного акта в разі його прийняття
     Результативність прийняття даного регуляторного акту буде здійснюватися після набрання ним чинності. Строк проведення відстеження через один рік після набрання чинності даним актом.
     Зауваження  та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного  впливу просимо надавати у письмовій  формі:
-         поштою за адресою:  Олександрівська сільська  рада, вул. Радянська 2 «а», с.Олександрівка Снігурівського району Миколаївської області 57375
     Зауваження  та пропозиції  від фізичних  та  юридичних осіб та їх об’єднань  приймаються протягом одного  місяця з моменту опублікування  на  офіційному сайті Снігурівської районної ради
 
 
Секретар сільської ради                                                  О.М.Драгуненко
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!