Рішення від 16 січня 2015 року № 4

26 января 2015 - Администратор

                                                                                    
 

ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 
 

16січня 2015 року  № 4

            Павлівка
 
Про сільський бюджет Павлівської сільської ради на 2015 рік
 
                     LІУ сесія шостого скликання
                    
        Розглянувши поданий виконавчим комітетом сільської ради проект сільського бюджету Павлівської сільської ради на 2015 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», рішення районної ради «Про районний бюджет Снігурівського району на 2015 рік», на підставі пункту 23 частини першої статті 26, частини другої та третьої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1.  Визначити на 2015 рік :
 - загальний обсяг доходів сільського бюджету у сумі 821370 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - 796770 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету - 24600 грн. (додаток 1);
         - загальний обсяг видатків сільського бюджету у сумі 821370 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету - 763270 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету -58100 грн.;
          - загальний фонд сільського бюджету з профіцитом у сумі 33500 грн., напрямом використання якого визначитикошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400), у сумі 33500 грн. (додаток2);
          - спеціальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі 33500 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400), у сумі 33500 грн.(додаток 2).
           2. Затвердити бюджетні призначення головного розпорядника коштів сільського бюджету на 2015 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду у сумі 763270 грн. та  спеціальному фонду - 58100 грн. (додаток 3).
           3. Визначити розмір оборотного залишку бюджетних коштів сільського бюджету Павлівської сільської радиу сумі 200 гривень.
4. Затвердити у складі сільського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів на 2015 рік «Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» у сумі 4900 грн.( додаток 4).
          5. Затвердити бюджет розвитку сільського бюджету у сумі 33500 грн. (додаток 5, 5.1).
          6. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію сільських програм на загальну суму 3000 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 3000 грн. (додаток 6).
7.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування ;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- інші виплати населенню ;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень.
У разі наявності у головного розпорядника бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв управління Державної казначейської служби України у Снігурівському районі здійснює платежі загального фонду за видатками (крім тих, що передбачено пунктом 7 цього рішення) лише після погашення такої заборгованості.
9. Установити, що після прийняття рішення «Про сільський бюджет Павлівської сільської ради на 2015 рік» внесення змін до бюджетних призначень головного розпорядника коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».
        10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 11. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рікдо доходів належать надходження,визначені статтею 69Бюджетного кодексу України.
 12.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.
 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.
         14. Установити, що відповідно до статей 24, 59, 80 Бюджетного кодексу України у 2015 році встановлюється звітність про виконання сільського бюджету:
         - квартальний та річний звіти про виконання сільського бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду надаються сільською радою постійній комісії сільської ради з питань планування, бюджету, економічного розвитку, житлово-комунального господарства, депутатської діяльності та етики в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України.
         15. Передати повноваження районній раді на здійснення видатків на утримання Об’єднаного трудового архіву міської та сільських рад Снігурівського району у 2015 році. 
         16. Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. додатки бюджет 2015 рік)
         17. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 1 січня 2015 року.
         18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, економічного розвитку, житлово-комунального господарства, депутатської діяльності та етики
 
 
          Сільський голова                                                   Л.П.Дзюбак

  

Нет комментариев. Ваш будет первым!