Звіт

28 января 2013 - Администратор

 Звіт про результати базового відстеження результативності регуляторного акту - проекту рішення сесії

Павлівської сільської ради
«Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних
осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території
Павлівської сільської ради»
Керуючись Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» № 4014, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Постанови Кабінет Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» виконком Павлівської сільської ради здійснює відстеження результативності впровадження регуляторного акту - проекту рішення сесії Павлівської сільської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Павлівської сільської ради».
Назва виконавця заходів відстеження: апарат Павлівської сільської ради.
Цілі прийняття акту - приведення ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців до норм податкового законодавства.
Відстеження проводиться: повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття регуляторним актом чинності. Періодичні відстеження результативності регуляторного акту здійснюватимуться раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.
Тип відстеоісення базове.
Методи одержання результатів обстеження: використання статистичних даних за 2011 рік щодо кількості суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які сплачують єдиний податок, сум надходжень до сільського бюджету єдиного податку.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта:
Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту були визначені статистичні показники обсягів надходжень до сільського бюджету єдиного податку від фізичних осіб-підприємців.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
-    кількість суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які сплачували у 2011 році єдиний податок - 20 чол.,
-    сума сплаченого єдиного податку від фізичних осіб - підприємців у 2011 році до сільського бюджету - 17344 грн.;
-    середній розмір ставки єдиного податку, що надходила до сільського бюджету, складає 72 грн. з однієї особи у місяць;


- орієнтовна сума єдиного податку, що надійде до сільського бюджету у
2012 році-32900грн.;
-   середній   розмір   ставки   єдиного   податку,   що   надходитиме   до
сільського бюджету від у
2012 року з однієї особи у місяць складе - 119,3 грн.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Орієнтовно до сільського бюджету від сплати єдиного податку у 2012 надійде на 15556 грн. більше попереднього року.
Отже, в результаті введення регуляторного акта ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців будуть приведені до норм податкового законодавства. Без зміни кількості платників, очікується збільшення надходжень до сільського бюджету від сплати єдиного податку, які можуть бути спрямовані на фінансування сільських соціальних програм.
Сільський голова                                                   Л.П.Дзюбак

Нет комментариев. Ваш будет первым!