Рішення від 23 червня 2014 року №1

26 июня 2014 - Администратор

 У К Р А Ї Н А

ПЕРШОТРАВНЕВА  СІЛЬСЬКА  РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
від    23  червня  2014  року  №1                                                    ХХХУІІ  сесія   6  скликання
 
 
 Про    внесення  змін  та  доповнень  до  додатку
  рішення  сільської  ради  від 31.01.2014 № 12
 «  Про внесення  змін  та  доповнень  до  додатку
 1 рішення ІУ  сесії  сільської  ради
 від 12.01.2011 року  № 6  «  Про  встановлення
  місцевих  податків  та  зборів»
 
  Відповідно  до  пункту 24  частини  першої  статті 26  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні « , на  виконання  статті 25 Закону  України « Про  запобігання   фінансової   катастрофіи  та  створення  передумов  для   економічного  зростання в Україні «, пунктів 12.3,12.4 статті 12 Податкового  кодексу  України , сільська  рада
 
                 
 
В И Р І Ш И Л А :  
 
1.Внести  зміни  та  доповнення  до  додатку  рішення ХХХІІІ  сесії  сільської  ради від 31.01.2014  року №12 « Про  внесення  змін  та  доповнень  до  додатку 1 рішення ІУ сесії  сільської  ради  від 31.01.2011 р №12 « Про  встановлення  місцевих  податків  та  зборів», а  саме:
-         після  слів «  що перебувають у власності» доповнити  словами «фізичних осіб  або»;
-         слова « житлова площа» в усіх відмінках замінити  словами « загальна  площа « у відповідному  відмінку.
  2. Доручити  апарату   сільської  ради   забезпечити  оприлюднення  даного   рішення  на  інформаційній  дошці  сільської  ради  та  в  мережі Інтернет  на  сайті  Снігурівської  районної  ради в терміни,визначені  чинним законодавством.
       3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покластьи  на   постійну  комісію з  питань  планування,  бюджету , фінансів , приватизації та  власності , депутатської  діяльності та  етики.
 
 
 
 
 
 
                          Сільський     голова                     А.І. Завгородній

Нет комментариев. Ваш будет первым!