Рішення від 21 березня 2014 року № 3

27 марта 2014 - Администратор

 

У К Р А Ї Н А
 
 ТАМАРИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
 
від 21 березня  2014 року  № 3                             ХХХVІ  сесія сільської ради
с.  Тамарине                                                          шостого скликання
 
 
Про    встановлення  податку  на 
нерухоме  майно,  відмінне  від 
земельної  ділянки  на  території
Тамаринської  сільської  ради 
 
 
 
                У зв’язку  із прийняттям Закону України від 4 липня 2013 р.
№ 403 – VІІ « Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:
 
ВИРІШИЛА:
 
1.                 Встановити  податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки  на  території  Тамаринської  сільської  ради.
2.                 Встановити  ставки  податку  для  фізичних осіб на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки  в  таких  розмірах  за  1  кв.м.  житлової  площі  об'єкта  житлової  нерухомості:
-                     для  квартир,  житлова  площа,  яких
до  240  кв.м. встановити  0,1 %;
більше  240 кв.м. встановити  2,7 %;
-  та  житлових  будинків,  житлова  площа  яких
до  500 кв.м.  встановити  0,1 %;
більше  500 кв.м. встановити 2,7 %;
-   для  різних  видів  об’єктів  житлової  нерухомості,  житлова  площа  яких
до  740  кв.м.  встановити   1 %;
більше  740 кв.м. встановити  2,7 %
розміру  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на  01  січня  звітного  (податкового)  року.
3.  Затвердити  Положення  про  податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки  (додається).
4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  планування  бюджету,  економічного  розвитку,  житлово – комунального  господарства,  депутатської  діяльності,  етики.
 
 
 
 
      Сільський голова                   підпис                       С.М. Глущенко
 
 
Згідно з оригіналом
Секретар сільської  ради
___________ О.О. Кухар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Додаток до проекту
                                                                                               рішення № 3  ХХХVІ сесії
                                                            сільської   ради 
                                                              від  21.03.2014р.
Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
І. Загальні положення.
Це Положення діє відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 265 Податкового Кодексу України.
ІІ. Платники податку
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
ІІІ. Об’єкт оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та  прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
д) гуртожитки.
ІV. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.
4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.
V. Пільги із сплати податку
5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.
в) для  різних  видів  об’єктів -  на 370 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
VI .Ставка податку
6.1. Ставки податку встановлюються  сільською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:
-         для  квартир,  житлова  площа,  яких
до  240  кв.м. встановити  0,1 %;
більше  240 кв.м. встановити 2,7 %;
-  та  житлових  будинків,  житлова  площа  яких
до  500 кв.м.  встановити  0,1%;
більше  500 кв.м. встановити 2,7%; 
-   для  різних  видів  об’єктів  житлової  нерухомості,  житлова  площа  яких
до  740  кв.м.  встановити  1 %;
більше  740 кв.м. встановити 2,7%
 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
VII. Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
VIII. Порядок обчислення суми податку
 8.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.
 8.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.
 8.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.
Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.
8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до
1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
8.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
IX. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком
9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
X. Порядок сплати податку
10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
XI. Строки сплати податку
11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
            ХІІ. Контроль
        Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору здійснює   Снігурівське  відділення  Жовтневої  ОДПІГУ  Мін доходів  у  миколаївській  області  та  постійна  комісія  сільської  ради  з  питань  планування  бюджету,  економічного  розвитку,  житлово – комунального  господарства,  депутатської  діяльності,  етики.
 
 
Секретар  сільської   ради                   підпис                               О.О. Кухар
 
 
 
================================================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Згідно з оригіналом
секретар  сільської  ради
___________ О.О. Кухар

Нет комментариев. Ваш будет первым!